BELGIE

Datum vzniku: 4. října 1830

Stručná historie chronologicky:

1384 – Vznik Burgundského vévodství.

1477 – Sňatek Marie Burgundské s Maxmiliánem I. Habsburským.

1555 – Filip II. Španělský se stává vládcem Nizozemských provincií.

1566 – Vypuknutí náboženských sporů.

1568 – Vznik osvobozeneckého hnutí proti španělské nadvládě.

1579 – Založení Unie z Utrechtu.

1581 – Vyhlášení nezávislosti Nizozemských provincií.

1648 – Uzavření Vestfálského míru, kterým získala nezávislost na Španělsku.

1794 – Okupace Francouzskou revoluční armádou a vznik Belgie jako součásti Francie.

1815 – Vznik Království Nizozemského, Belgie jako jeho součást.

1830 – Belgičtí nacionalisté vyhlásili nezávislost a vznikla Belgie.

1839 – Podpis Londýnského protokolu, kterým byla Belgie mezinárodně uznána.

1914-1918 – 1. světová válka, Belgie byla válečným útočištěm.

1940-1945 – Okupace Německem během 2. světové války.

1957 – Belgie se stává zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství (EHS).

1993 – Vznik Belgie jako federativního státu se třemi společenstvími a třemi regiony.

 

Mezinárodní zkratka: B

 

Měna: Euro (EUR)

Euro bylo zavedeno v Belgii v roce 2002 a nahradilo belgický frank. Jeden euro se dělí na 100 centů.

 

Internetová doména: .be

 

Telefonní předvolba: +32

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Belgie se nachází v západní Evropě a hraničí s Nizozemskem na severu, Německem na východě, Lucemburskem na jihovýchodě a Francií na jihozápadě. Pobřeží Belgie leží na severozápadním pobřeží Evropy. Země se dělí na tři regiony: Vlámsko na severu, Valonsko na jihu a hlavní město Brusel, který má samostatný regionální status.

Země je celkově poměrně rovinatá s několika menšími kopci a pohořími, jako jsou Ardeny na jihovýchodě a pohoří Kempenland na severovýchodě.

Belgie má rozvinutou dopravní infrastrukturu, včetně vysokorychlostních železničních spojení a silnic, které spojují zemi s okolními zeměmi. Belgické řeky, jako jsou Šelda a Máza, jsou důležité pro hospodářství země.

 

Nejvyšší vrchol: Signal de Botrange 694 m n. m.

Vrchol Signal de Botrange je součástí chráněné krajinné oblasti Hautes Fagnes – Eifel. Nachází se v pohoří Ardeny.

Tato oblast je známá pro své rašeliniště, které pokrývá velkou část kraje. Rašeliniště se vyznačuje vysokým obsahem kyseliny a má specifickou flóru a faunu, jako jsou například vřesoviště a černý tetřev. Hora je oblíbeným turistickým cílem a nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. V oblasti se nacházejí turistické stezky a cyklostezky, které umožňují návštěvníkům objevovat krásy této oblasti.

 

Podnebí:

Belgie má převážně mírné a vlhké oceánské podnebí, které je ovlivněno Atlantským oceánem. Teploty v létě jsou obvykle kolem 20-25 °C a v zimě kolem 0-5 °C. V závislosti na oblasti se mohou vyskytnout mírně odlišné klimatické podmínky. Na východě země se nacházejí Ardeny, kde jsou zimy obvykle mnohem chladnější a sněhové srážky jsou častější.

Belgie je známá pro své časté deště a mlhy, které jsou způsobeny vysokou vlhkostí v oblasti. To má vliv na krajinu, která je plná zeleně a lesů. Vzhledem k oceánskému podnebí se Belgie může v průběhu roku setkat s nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou silné větry a bouřky.

V létě se může vyskytnout horké a dusné počasí, zejména v oblasti vnitrozemí a v okolí města Bruselu. Na druhé straně, v zimě se může vyskytnout náledí a sněhové bouře, zejména v horských oblastech na východě země.

 

Fauna a flora:

V Belgii se vyskytují všechny druhy lesů. V lesích lze nalézt různé druhy zvířat, jako jsou srny, divočáci, lišky a jezevci. Můžeme vidět také mnoho druhů ptáků, jako jsou káně lesní, kulíšek nebo straka. Kromě toho má Belgie rozmanitou květení oblast, která zahrnuje různé druhy rostlin, jako jsou orchideje, narcisy, tulipány a různé druhy trav a bylin. V národním parku Hoge Kempen se nachází největší belgický křovinný masiv a oblasti Hautes Fagnes jsou domovem řady endemických druhů rostlin a živočichů.

 

Zemědělství:

Belgické zemědělství je velmi rozmanité a zahrnuje produkci různých druhů plodin, jako jsou obiloviny, brambory, cukrová řepa, zelenina a ovoce. Důležitou částí zemědělské produkce je také chov hospodářských zvířat, jako jsou krávy, prasata, ovce a drůbež.

Belgie má velmi úrodnou půdu, díky které se zemědělství stalo jedním z nejdůležitějších hospodářských částí země. Belgické zemědělství se snaží snižovat svůj dopad na životní prostředí a některé farmy již přešly na biologické zemědělství.

Belgie je také významným producentem piva a čokolády, které jsou vyráběny z místních surovin. Pěstuje se zde například speciální odrůda ječmene pro výrobu piva a suroviny pro výrobu čokolády.

 

Těžba surovin:

Belgie nemá příliš mnoho surovin a většina surovin, které potřebuje, musí být dovezeny. V minulosti se v Belgii těžilo hnědé a černé uhlí, ale tato těžba byla v 20. století postupně ukončena kvůli ekologickým problémům. V současnosti se v Belgii těží především nerostné suroviny, jako jsou vápenec, křída a jíl. Tyto suroviny se používají k výrobě stavebních materiálů, jako jsou cihly a cement, a také k výrobě skla a keramiky. V Belgii se také těží některé drahé kovy jako je zlato, stříbro a v malé míře diamanty.

 

Průmysl:

V Belgii se nachází mnoho průmyslových podniků, které produkují různé výrobky, jako jsou automobily, textil, potraviny, chemikálie a stroje. V Belgii se vyrábějí různé druhy strojů, jako jsou obráběcí stroje, soustruhy a frézky, které se vyvážejí do celého světa.

Belgie je také známá svým textilním průmyslem, který má dlouhou tradici a zahrnuje výrobu různých druhů textilu jako jsou hedvábí, bavlna a vlna. Belgické textilní společnosti se specializují na výrobu luxusních materiálů pro módní průmysl.

V oblasti chemického průmyslu se v Belgii nachází několik významných společností, které se specializují na výrobu různých chemikálií, jako jsou barviva, pesticidy a léčiva. Belgické farmaceutické společnosti patří mezi nejvýznamnější v Evropě a vyrábějí širokou škálu léčivých přípravků.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: bankovnictví a pojišťovnictví, cestovní ruch, služby, doprava – silniční, železniční, námořní a letecká, věda a výzkum, školství, veřejná správa, zdravotnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Nejvýznamnějším turistickým městem v Belgii je Brusel, který je sídlem Evropské unie a NATO. Město je známé svou kulinářskou scénou, zejména pro své belgické hranolky, pivo a čokoládu.

Dalším oblíbeným turistickým místem v Belgii je město Bruggy, které je známo svými kanály, historickými domy a náměstími. Město má bohatou historii, která sahá až do středověku a je považováno za jedno z nejkrásnějších měst v Belgii.

V Belgii se nachází také mnoho dalších historických měst, jako jsou Gent, Antverpy, Leuven a Dinant, které mají své vlastní krásné památky, historii a kulturu.

Belgie je také známá svými krásnými krajinnými oblastmi, jako jsou Ardeny, Hautes Fagnes a národní park Hoge Kempen.

Belgie má také bohatou kulturní scénu a nabízí návštěvníkům mnoho uměleckých galerií a muzeí. Mezi nejvýznamnější patří Muzeum Magritte v Bruselu, Muzeum krásných umění v Gentu a Muzeum Rubense v Antverpách.

 

Waterparky v Belgii:

 

Státní zřízení: federativní konstituční monarchie

Belgie je federální parlamentní konstituční monarchií. To znamená, že má monarchu, který má převážně reprezentativní úlohu, a zároveň funguje jako demokratický parlamentní systém s výkonnou, legislativní a soudní mocí.

Na federální úrovni existuje federální vláda a federální parlament. Federální vláda se skládá z premiéra a dalších ministrů, kteří jsou jmenováni králem. Federální parlament se skládá z dvou komor – Sněmovny reprezentantů a Senátu.

Belgie je také aktivním členem Evropské unie, NATO a dalších mezinárodních organizací. Král a vláda hrají významnou roli při zastupování Belgie v mezinárodním společenství.

 

Hlavní město: Brusel

Brusel je hlavním městem Belgie a také jedním z nejvýznamnějších měst Evropy. Nachází se v centrální části země a má populaci přibližně 1,2 milionu obyvatel.

Brusel je sídlem mnoha institucí: Evropské unie, Evropská komise, Evropská rada a Evropský parlament, což mu dává významné postavení jako politického a hospodářského centra Evropy. Město je také sídlem NATO. Brusel je bohatý na historické památky a kulturní dědictví. Mezi nejvýznamnější patří Grand Place, náměstí obklopené historickými domy a radnicí, a Atomium, architektonická stavba připomínající molekulu.

Dalšími významnými turistickými atrakcemi jsou katedrála sv. Michaela a sv. Guduly, královský palác, muzeum Magritte a slavná socha Manneken Pis, která je symbolem města.

 

Rozloha: 30 529 km2

 

Počet obyvatel: 11 600 000  (2022)

Většina obyvatelstva žije v oblastech Valonska a Flander,ale i přesto region Bruselu je nejlidnatější oblastí v zemi.

Belgie je multikulturní zemí s různými etnickými skupinami a jazyky. Největší etnickou skupinou jsou Belgičané, kteří tvoří asi 75 % populace. Mezi další významné etnické skupiny patří francouzsky mluvící Valoni, nizozemsky mluvící Vlámové a menší skupiny imigrantů z Afriky a Asie.

Belgie má tři oficiální jazyky: nizozemštinu (nářečí vlámštinu), francouzštinu a němčinu. Vlámové mluví převážně nizozemsky (vlámsky), Valoni francouzsky a menšina obyvatel východního Valonska mluví německy. V Bruselu se mluví oběma jazyky, francouzsky a nizozemsky, a také se zde používají jiné jazyky, jako je angličtina a arabština.

Většina Belgičanů se hlásí k římskokatolické církvi, ale v zemi je také mnoho dalších náboženství, včetně protestantských církví, islámu a judaismu.

 

Památky UNESCO: 15

 

 1. Starobylé a pravěké bukové lesy Karpat a dalších regionů Evropy (2007) – Tato památka zahrnuje chráněné bukové lesy v různých zemích Evropy, včetně Belgie. Jsou považovány za unikátní přírodní dědictví.
 2. Zvonice Belgie a Francie (1999) – Tato památka zahrnuje věže a zvonice v Belgii a Francii, které mají historický a kulturní význam.
 3. Kolonie benevolence (2021) – Jedná se o osady a kolonie v Nizozemsku a Belgii, které byly v 19. století založeny za účelem pomoci chudým a bezdomovcům.
 4. Vlámské bekináže (1998) – Béguináže byly komunitní domovy pro ženy, které se nechtěly vdávat nebo vstoupit do kláštera. Tato památka zahrnuje skupinu béguináží v Belgii.
 5. Historické centrum Brugge (2000) – Bruggy jsou známé svými středověkými a gotickými budovami, kanály a mosty. Jejich historické jádro je součástí této památky.
 6. Velké náměstí v Bruselu (1998) – Náměstí Grand-Place v Bruselu je považováno za jedno z nejkrásnějších náměstí na světě s bohatou historií a architekturou.
 7. Hlavní hornická místa ve Valonsku (2012) – Tato památka zahrnuje hornické lokality ve Valonsku v Belgii, které mají historický a kulturní význam spojený s těžbou uhlí.
 8. Hlavní městské domy architekta Victora Horty (Brusel) (2000) – Čtyři městské domy navržené slavným belgickým architektem Victorem Hortou, který byl představitelem secese.
 9. Neolitické křemené doly v Spiennes (Mons) (2000) – Tato památka zahrnuje neolitické doly na těžbu křemene v Spiennes u Monsu, které jsou pozoruhodným příkladem technických dovedností pravěkých lidí.
 10. Katedrála Notre-Dame v Tournai (2000) – Románská katedrála v Tournai je jednou z nejvýznamnějších církevních staveb v Belgii.
 11. Komplex Plantin (2005) – Tento komplex v Antverpách zahrnuje dům, dílny a muzeum spojené s tiskárnictvím Plantin-Moretus. Je jednou z nejstarších dochovaných tiskáren na světě.
 12. Palác Stoclet (2009) – Tato modernistická rezidence navržená architektem Josefem Hoffmannem je významným příkladem secesního a art nouveau stylu v Belgii.
 13. Architektonické dílo Le Corbusiera (2016) – Tato památka zahrnuje několik budov navržených švýcarsko-francouzským architektem Le Corbusierem, včetně jedné budovy v Belgii.
 14. Čtyři zdvihadla na Canal du Centre a jejich okolí (1998) – Tato památka zahrnuje čtyři zdvihadla na kanále Canal du Centre v Belgii, která sloužila k překonávání převýšení a pohybu lodí.
 15. Velká lázeňská města Evropy (2021) – Tato památka spojuje několik lázeňských měst v Evropě, včetně Belgie. Tyto města mají bohatou historii a kulturu spojenou s lázeňstvím.

 

Národní parky: 1

 

 1. Národní park Hoge Kempen