ČERNÁ HORA

Datum vzniku: 3. června 2006

Stručná historie chronologicky:

9. století: Osídlení oblasti slovanskými kmeny.

15. století: Vznik černohorského knížectví a formování černohorského státu.

19. století: Osamostatnění a prohlášení za království.

1918: Černá Hora se spojila s Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (později Jugoslávie).

1945: Stalase součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

1991: Rozpad Jugoslávie a vznik Svazové republiky Jugoslávie (později Srbsko a Černá Hora).

2006: Referendum o nezávislosti, které vedlo ke vzniku nezávislého státu Černá Hora.

2017: Černá Hora se stává členem mezinárodních organizací, jako je například NATO.

 

Mezinárodní zkratka: MNE

 

Měna: Euro (EUR)

Oficiální měnou Černé Hory je euro. Vláda se rozhodla pro přijetí eura jako své oficiální měny v roce 2002, tedy ještě před vyhlášením nezávislosti státu v roce 2006. Jako člen eurozóny má země povinnost dodržovat určitá pravidla a zásady týkající se hospodářské politiky a měnové stability.

 

Internetová doména: .me

 

Telefonní předvolba: +382

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Černá Hora se nachází v jihovýchodní Evropě a patří mezi menší evropské státy. Hraničí na severu se Srbskem a Chorvatskem, na jihu s Albánií.

V zemi se nachází několik velkých řek, jako jsou např. Tara, Morača, Zeta a Bojana. Mezi největší města patří hlavní město Podgorica, poté Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje a Kotor, což je starobylé město na pobřeží Jaderského moře. Černohorské pobřeží na jihu země je jedním z nejkrásnějších v Evropě a je protkáno mnoha písečnými plážemi, skalnatými útesy a malebnými zátokami.

 

Nejvyšší vrchol: Zla Kolata 2534 m n.m.

Nachází se na hranici mezi Černou Horou a Albánií v pohoří Prokletije. I když se hora nachází na albánském území, mnoho lidí ji považuje za symbol Prokletij a tedy i Černé Hory.

Obklopuje jí krásná příroda a patří mezi oblíbené turistické cíle. Přístup na vrchol není vůbec snadný, je to velká výzva pro horolezce a turisty, kteří se rádi vydávají do divoké přírody. Z vrcholu je možné vidět úchvatné výhledy na okolní hory, stejně jako na údolí řeky Drin a Skadarské jezero.

 

Podnebí:

Podnebí je středomořské, což znamená, že jsou zde většinou mírné zimy a horká a suchá léta. Na pobřeží jsou letní teploty v průměru kolem 25-30 °C a zimní teploty kolem 5-10 °C. V horských oblastech je podnebí chladnější a vlhčí, s teplotami klesajícími s nadmořskou výškou.

Srpnové měsíce jsou obvykle nejteplejší, s průměrnými teplotami kolem 30 °C, a nejsušší, zatímco zimy jsou mírné, s průměrnými teplotami kolem 10 °C, ale v noci mohou být i pod bodem mrazu. Srážky jsou nejvýraznější na jaře a na podzim.

 

Fauna a flora:

Mezi zvířaty, která se v Černé Hoře vyskytují, patří medvěd hnědý, vlk, rybák obecný, jestřáb lesní, kuna skalní, divoká kočka, svišť horský, jezevec lesní, veverka obecná a liška obecná.

Horské oblasti zahrnují smíšené lesy, jehličnaté lesy a listnaté lesy, a jsou domovem mnoha druhů ptáků a savců. Orchideje a další květiny se také vyskytují v horách.

V oblasti Jaderského moře se vyskytují různé druhy ryb, jako jsou tuňák obecný, sardinka obecná, makrela obecná, delfíni a karety obecné. Na pobřeží se také vyskytuje mnoho různých druhů ptáků, jako jsou rybák obecný, kormorán velký, volavka popelavá a vlaštovka mořská.

Mezi rostliny patří například dub letní, jilm horský, borovice černá, smrk ztepilý, jeřáb ptačí, javor mléč, tis červený, květák horský, oměj pestrý a hořec křídlatý.

 

Zemědělství:

Zemědělství se soustředí na pěstování zeleniny, ovoce a olivovníků, chov dobytka a včelařství. V poslední době se také rozvíjí vinařství.

Oblasti kolem měst Bar, Podgorica a Nikšić jsou významnými zemědělskými oblastmi. Zde se pěstuje například paprika, rajčata, okurky, fazole, cukety, citrusové plody, granátová jablka a hrozny. Olivové háje jsou rozšířeny hlavně v okolí pobřeží, v oblastech jako jsou Budva, Bar a Ulcinj. Olivový olej z Černé Hory je považován za kvalitní a jeho výroba je důležitou částí místního hospodářství. V oblastech Durmitoru a Biogradska Gora je v chovu ovcí a koz. V černohorských horách se také nachází bohatá pastvina, která umožňuje chov dobytka a ovčáků.

 

Těžba surovin:

Nejdůležitější surovinou pro zemi je bauxit, z něhož se získává hliník. Těžební oblast se nachází v blízkosti města Nikšić a těžba byla zahájena v 20. letech 20. století. Těžba bauxitu je stále významná pro černohorskou ekonomiku a Černá Hora patří mezi významné producenty bauxitu v Evropě.

Další důležitou surovinou je sůl, která se těží v oblasti Solaně, nedaleko města Ulcinj. Solana produkuje různé druhy soli, včetně soli pro potravinářský průmysl, kosmetiku a lékařství.

V oblasti Podgorice se těží kámen, zejména mramor, který se používá jako stavební materiál a na výrobu soch a památníků. Dále se zde těží i vápenec a cementové suroviny.

Kromě toho se v Černé Hoře nacházejí i zásoby ropy a plynu, ale jejich těžba není příliš rozvinutá a v současnosti se téměř neprovádí.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je největším průmyslovým odvětvím v zemi a zaměstnává více než polovinu pracujících v průmyslu. Mezi hlavní produkty patří různé druhy sýrů, klobás, uzenin, sladkostí a cukrovinek, ale také pivo a víno.

Dřevozpracující průmysl je druhým nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím v Černé Hoře. Průmysl se zaměřuje na zpracování bukového a borového dřeva, vyrábí se zde nábytek, dveře a okna, ale také palivové dřevo a papír. Metalurgie se rozvíjí zejména v oblasti těžby bauxitu. V zemi se nacházejí dvě ocelárny, které se zaměřují na výrobu oceli z druhotného surového železa a ocelových šrotů. Dalšími menšími odvětvími průmyslu jsou výroba cementu, výroba elektřiny a výroba chemikálií.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Nejvýznamnější turistickou oblastí v Černé Hoře je pobřeží Jaderského moře, kde se nacházejí oblíbená letoviska, jako jsou Budva, Kotor, Tivat a Herceg Novi. Pláže jsou čisté a krásné, vody moře jsou azurové a v okolí se nachází mnoho restaurací, barů a nočních klubů.

Horské oblasti, jako jsou Durmitor, Bjelasica, Prokletije a Biogradska Gora, jsou také oblíbenými turistickými destinacemi. V těchto oblastech se nachází nádherné krajiny, vodopády, jezera a horské vrcholy.

 

Waterparky v Černé Hoře:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Černá Hora je parlamentní republikou se dvěma komorami parlamentu a prezidentským systémem.

Legislativní moc je svěřena parlamentu, který se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny (Skupština) a Senátu. Poslanecká sněmovna se skládá ze 81 poslanců volených na čtyřleté období, zatímco Senát má 43 členů volených také na čtyřleté období.

Výkonná moc je svěřena vládě, kterou vede premiér. Vláda se skládá z 16 ministrů, kteří jsou jmenováni prezidentem na návrh premiéra.

Prezident je hlavou státu a je volen na pětileté období prostřednictvím přímé volby. Jeho pravomoci jsou převážně ceremoniální, ale může hrát roli při řešení politických krizí nebo jako garance ústavy. Soudní moc je nezávislá a je zajišťována nezávislými soudy. Nejvyšší soud je vrcholným soudem země a rozhoduje v nejvyšších právních případech.

Černá Hora je rozdělena na 23 obcí a každá obec má svého starostu a zastupitelské orgány. Obce mají zodpovědnost za místní záležitosti, jako je územní plánování, doprava, vodní hospodářství a odpadové hospodářství.

 

Hlavní město: Podgorica

Nachází se v centrální části země, v údolí řeky Morača a má přibližně 200 tisíc obyvatel.

Historie města sahá až do římské doby, kdy zde stála pevnost a obchodní stanice na důležité obchodní cestě. V průběhu staletí bylo město několikrát zničeno a obnoveno a bylo součástí různých říší, včetně Osmanů, Rakousko-Uherska a Jugoslávie.

V současnosti je Podgorica moderní město kde se nachází mnoho kulturních památek a muzeí, jako například Národní muzeum, Archeologické muzeum a Umělecká galerie Miodraga Dado Đuriće. Město je také významným dopravním uzlem, protože se zde kříží hlavní silnice a železniční tratě spojující Černou Horu s jinými zeměmi v regionu. Město má také mezinárodní letiště, které slouží jako brána do Černé Hory pro turisty a obchodníky.

 

Rozloha: 13 812 km2

 

Počet obyvatel: 630 000  (2022)

Obyvatelstvo Černé Hory je poměrně homogenní a tvoří ho většinou Srbové (asi 45%), kteří jsou největší skupinou v zemi. Další skupinou jsou Černohorci (asi 29%), kteří jsou považováni za místní obyvatelstvo. Dále zde žijí Bosňáci, Albánci, Chorvati a Romové.

Většina obyvatel žije v urbanizovaných oblastech, ale stále existují i menší venkovské oblasti. Černá Hora je zemí s nízkou porodností a poměrně vysokou úmrtností. V důsledku toho je průměrný věk obyvatelstva vysoký a v roce 2021 činil 41 let.

 

Památky UNESCO: 4

 

  1. Starobylé hradby města Kotor (1980) – památka zahrnuje rozsáhlé hradby, které obklopují historické centrum města Kotor a byly postaveny v průběhu středověku. Kotor je známý svými historickými památkami, kostely a katedrálami a byl v minulosti důležitým přístavem na obchodních trasách.
  2. Durmitor (1979) – národní park se nachází v západní části Černé Hory a zahrnuje mnoho horských vrcholů, ledovcových jezer, divokých řek a údolí. Durmitor je také domovem mnoha druhů rostlin a zvířat a láká turisty na turistiku, horskou cyklistiku a další outdoorové aktivity.
  3. Stećci středověké náhrobní hřbitovy (2016) – tato památka zahrnuje mnoho kamenných náhrobků, které byly vyrobeny v průběhu středověku a jsou roztroušeny po celém území Boky Kotorské. Tyto náhrobky jsou významnou ukázkou středověkého funerálního umění a zahrnují různé ornamenty a symboly.
  4. Benátské obranné stavby z období 15. až 17. století: Stato da Terra (2017) – Zahrnuje sérii obranných struktur postavených Benátskou republikou během 16. a 17. století. Tyto opevnění byla vybudována k ochraně území Benátské republiky

 

Národní parky: 5

 

  1. Národní park Durmitor
  2. Národní park Biogradska Gora
  3. Národní park Lovćen
  4. Národní park Skadarské jezero
  5. Národní park Prokletije