DÁNSKO

Datum vzniku: okolo 980 n. l.

Stručná historie chronologicky:

8. až 10. století: Vikingové založili první dánská království.

12. století: Dánsko se sjednotilo pod králem Knutem VI.

1397: Spojilo se s Norskem a Švédskem v Kalmárské unii.

16. století: Stalo se protestantskou zemí a začalo rozvíjet svou námořní moc.

17. století: Účastnilo se třicetileté války a zdokonalilo svou obchodní flotilu.

18. století: Spolu s Norskem se stalo jedním z největších koloniálních mocností.

19. století: Dánsko získalo zpět kontrolu nad Grónskem a Faerskými ostrovy a modernizovalo svou ekonomiku.

20. století: Zůstalo neutrálním během první světové války a přešlo k demokratickému systému vlády. Během druhé světové války bylo okupováno Německem. V poválečném období se Dánsko rozvinulo jako moderní společnost s vysokým standardem života.

21. století: Dánsko zůstává důležitou evropskou zemí a je známé svou pokročilou ekonomikou a vysokou kvalitou života.

 

Mezinárodní zkratka: DK

 

Měna: dánská koruna  (DKK)

Jedna dánská koruna se dělí na 100 øre. Mince jsou v hodnotách 50 øre, 1, 2, 5, 10 a 20 korun a bankovky jsou v hodnotách 50, 100, 200, 500 a 1000 korun.

 

Internetová doména: .dk

 

Telefonní předvolba: +45

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Dánsko je stát ležící v severní Evropě. Zahrnuje Jutský poloostrov a více než 400 ostrovů v Baltském moři, Kattegatu a Skagerraku. Největšími ostrovy jsou Sjælland (Seeland), Fyn (Fionie), Bornholm a Lolland. Hraničí s Německem na jihozápadě a se Švédskem na východě. Hlavním městem je Kodaň, která se nachází na východním pobřeží ostrova Sjælland.

 

Nejvyšší vrchol: Mollehoj 170 m n.m.

Nachází se na Jutském poloostrově, nedaleko od města Skanderborg. Møllehøj dosahuje výšky 170,86 metrů nad mořem a je nejvyšším bodem v Dánsku. Vrchol Møllehøj se nachází v národním parku Mols Bjerge a je populárním místem pro turisty, kteří sem přicházejí, aby si vychutnali krásnou přírodu a pěší túry.

 

Podnebí:

Dánsko má mírné podnebí ovlivněné oceánským prouděním a větry z Atlantiku. Zimy jsou obvykle mírné a vlhké s průměrnými teplotami kolem 0°C, ale někdy mohou být chladnější a sněhové srážky jsou běžné. Léta jsou obvykle mírná a vlhká s průměrnými teplotami kolem 20°C.

Země má v průměru kolem 170-200 dnů srážek ročně a nejvíce srážek připadá na podzim a zimu. Během jarních a letních měsíců může být počasí poměrně nestálé s rychlými změnami.

 

Fauna a flora:

Dánsko má relativně chudou floru a faunu kvůli jeho geografické poloze a podnebí. Zhruba polovina zemědělské půdy je využívána k pěstování plodin a zbytek se využívá k pastvě pro dobytek, takže země je poměrně řídce zalesněná.

Mezi typické druhy fauny v Dánsku patří srnčí zvěř, zajíci, ježci a několik druhů myší. Na pobřeží můžete najít velké kolonie racků a dalších mořských ptáků, jako jsou např. alkouni, kormoráni a buřňáci. V dánských lesích rostou především buky, duby, břízy, jedle, borovice a smrky, zatímco na otevřených pastvinách a loukách rostou především trávy, klíčníky a řepka.

 

Zemědělství:

Většina zemědělské půdy v Dánsku se nachází na Jutském poloostrově a východním pobřeží ostrova Sjælland.

Hlavními plodinami jsou pšenice, ječmen, řepka olejná, cukrová řepa a brambory. V Dánsku se také vyskytují chovné farmy dobytka, prasat, ovcí a drůbeže, a dánské maso a mléčné výrobky patří mezi nejlepší na světě.

V Dánsku uplatňuje politika udržitelného zemědělství, které zahrnuje použití šetrných postupů při používání hnojiv a pesticidů, omezení používání antibiotik v živočišné výrobě a podporu organického zemědělství.

Země je také jedním z největších vývozců potravin na světě a mnoho dánských potravinářských firem se specializuje na výrobu vysokokvalitních potravin, jako jsou například sýry, uzeniny a sladkosti.

 

Těžba surovin:

Dánsko nemá velké zásoby přírodních surovin a jeho těžební průmysl je malý v porovnání s jinými zeměmi. Těží se zde pouze několik surovin, jako jsou sůl, křída, kaolin, písek, štěrk a štěrkovité suroviny pro výrobu betonu.

V minulosti byla v zemi provozována také těžba ropy a zemního plynu v Severním moři, ale tato činnost v současné době již není tak intenzivní jako dříve. Dánsko také provozuje několik větrných farem, které využívají obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektřiny.

 

Průmysl:

Dánsko má rozvinutý průmysl a patří mezi nejvyspělejší země světa. Hlavními odvětvími průmyslu jsou potravinářství, farmaceutický průmysl, strojírenství, výroba elektroniky a informačních technologií, chemický průmysl, stavebnictví a textilní průmysl.

Je také jedním z největších světových výrobců větrných turbín a větrných farem. Dánské firmy jako například Vestas a Siemens Gamesa vyrábějí větrné turbíny pro celosvětový trh a vláda podporuje rozvoj větrné energie, aby pomohla snížit závislost země na fosilních palivech.

Další významné průmyslové odvětví v Dánsku je farmaceutický průmysl, který je tvořen řadou malých a středních podniků specializujících se na výrobu léčiv a biotechnologických produktů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, bankovnictví, pojišťovnictví, informační technologie, věda a výzkum, zdravotnictví, doprava, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Země nabízí turistům mnoho atrakcí, jako jsou historická města a památky, nádherné přírodní scenérie, pláže, kulturní akce a gastronomické zážitky.

Mezi nejpopulárnější turistické atrakce patří Tivoli Gardens, které se nachází v centru Kodaně a jsou jedním z nejstarších zábavních parků na světě. Také jsou velmi populární návštěvy měst jako jsou Aarhusu, Odense, Aalborgu a Roskilde, které mají bohatou historii a kulturní dědictví.

Má také mnoho národních parků a chráněných oblastí, které jsou ideální pro turistické výlety a outdoorové aktivity, jako jsou pěší túry, cyklistika, rybaření a kajakářství.

Kromě toho je Dánsko a jeho ostrovy oblíbenými letovisky, zejména v létě, kdy mnoho turistů přijíždí užít si slunce, moře a písečné pláže.

Dánská gastronomie je také pro turisty atraktivní a může nabídnout mnoho regionálních specialit a výborných restaurací. Mezi nejznámější dánské pokrmy patří například smørrebrød (otevřené sendviče), ryby, vepřové a hovězí maso a různé druhy sýrů.

 

Waterparky v Dánsku:

 

Státní zřízení

Dánsko je parlamentní monarchií s konstitučním systémem vlády.

Skutečnou moc však nemá král nebo královna ale parlament, který se nazývá Folketing. Skládá se ze 179 poslanců volených na čtyřleté období. Vláda je v Dánsku odpovědná parlamentu a musí si udržovat jeho důvěru. Vláda je vedená premiérem, který je jmenován královnou na základě výsledků voleb a sestavuje kabinet ministrů.

Dánsko se dále dělí na pět regionů a 98 obcí. Tyto územní jednotky mají samosprávné pravomoci, odpovědnosti a zajišťují mnoho služeb, jako jsou například vzdělávání, zdravotní péče, doprava a kultura.

Země má silnou a stabilní demokracii a řadí se mezi nejvíce demokratické země na světě.

 

Hlavní město: Kodaň

Kodaň je hlavním centrem Dánska a je také jedním z nejvíce cyklistických měst na světě.

Má bohatou historii, která sahá až do 11. století, kdy zde byla založena pevnost. V průběhu středověku se Kodaň stala významným obchodním centrem a postupně se rozvíjela jako důležité město v Evropě.

Dnes je město moderním a kosmopolitním městem s bohatou nabídkou kulturních a turistických atrakcí. Mezi nejvýznamnější památky patří Kodaňský hrad, královský palác, katedrála Vor Frue Kirke, muzeum dánského designu a slavná socha Malé mořské víly. Kodaň také hostí mnoho kulturních akcí a festivalů, jako jsou například jazzový festival nebo Světový festival divadla.

 

Rozloha: 43 094 km2

 

Počet obyvatel: 5 900 000  (2022)

Obyvatelstvo Dánska je relativně homogenní, s většinou obyvatel tvořenou Dány. Menšinové skupiny zahrnují hlavně imigranty z jiných krajin, včetně asijských a afrických zemí.

Hlavní náboženství v Dánsku je křesťanství, s dominancí luteránské církve.

Země má vysokou úroveň životního standardu a patří mezi nejšťastnější země na světě. Má nízkou míru chudoby, vysokou kvalitu vzdělání, zdravotní péče a poměrně vyrovnané příjmy. V posledních letech se v Dánsku vyskytují problémy s rostoucími nerovnostmi a migrací, ale většina obyvatel si stále udržuje vysokou úroveň spokojenosti se svým životem.

 

Památky UNESCO: 10

 

 1. Katedrála v Roskilde (1995) – katedrála ze 12. a 13. století, která je pohřebištěm dánských králů a královen.
 2. Kronborgský zámek (2000) – zámek ze 16. století v Helsingoru, který sloužil jako inspirace pro Shakespearovu hru Hamlet.
 3. Parforce Hunting Landscape in North Zealand (2015) – Krajina v severním Sjællandu, která byla využívána pro lovecké aktivity v 17. a 18. století.
 4. Ilulissat ledovcový záliv (2004) – ledovcový záliv na západním pobřeží Grónska, kde dochází k intenzivnímu tání ledovců.
 5. Aasivissuit – Nipisat (2018) – je inuitské lovecké území nacházející se v Grónsku, které je součástí Dánského království. Toto území je známé pro inuitskou kulturu a tradiční lovecký způsob života.
 6. Stevns Klint (2014) – útes na východním pobřeží Sjællandu, který ukazuje vrstvy hornin ze 65 milionů let starého geologického období.
 7. Christiansfeld (2015) – historické město založené v roce 1773, které bylo vybudováno jako osada moravských bratří v Jutsku.
 8. Jellingovské památky (1994) – archeologické naleziště v Jutsku, které obsahuje dvě vikingovské kamenné runové desky a dvě pohřebiště z 10. století.
 9.  Kujataa (2017) – historická a kulturní krajina nacházející se na jihu Grónska, tato oblast zahrnuje úrodné zemědělské oblasti a archeologické lokality.
 10. Wadden mořská oblast (2009) – přírodní oblast na pobřeží Severního moře, která zahrnuje části pobřeží Dánska, Německa a Nizozemí a je domovem mnoha druhů zvířat a rostlin.

 

Národní parky: 6

 

 1. Národní park Mols Bjerge
 2. Národní park Vadehavet
 3. Národní park Skjoldungernes Land
 4. Národní park Thy
 5. Národní park Kongernes Nordsjælland
 6. Národní park Severovýchodní Grónsko