MALTA

Datum vzniku: 21. září 1964

Stručná historie chronologicky :

Starověk: Malta má dlouhou historii osídlení od pravěku. Byla osídlena různými civilizacemi, včetně Feničanů, Řeků a Kartáginců.

218 př. n. l. – 870 n. l.: Malta byla součástí Římské říše, v období Byzantské říše a později ovládána Arabi.

1091 – 1530: Malta byla dobyta Normany a později se stala součástí Sicilského království.

1530 – 1798: Maltské rytířské řády – V roce 1530 přenechal císař Karel V. Řád maltézských rytířů ostrov Malta a Gozo. Řád vládl až do francouzské invaze v roce 1798.

1798 – 1800: Francouzská okupace – Napoleon Bonaparte obsadil Maltu, ale později byl vyhnán britskými a maltskými spojenci.

1800 – 1964: Britské impérium – Malta byla pod britskou nadvládou až do roku 1964, kdy získala interní samosprávu.

21. září 1964: Získala nezávislost na Spojeném království jako konstituční monarchie s královnou Alžbětou II. jako hlavou státu.

22. prosince 1974: Země se stala republikou s vlastním prezidentem jako hlavou státu a stáhla se z Commonwealthu.

2004: Vstoupila do Evropské unie.

 

Mezinárodní zkratka: M

 

Měna: euro  (EUR)

Před zavedením eura se používala maltská lira (Maltese lira, Lm nebo ₤).

Přechod na euro umožnil jednodušší a snadnější obchodování s ostatními zeměmi EU a usnadnil cestování pro turisty. Od zavedení eura jsou liry neplatné a nemohou být použity jako zákonné platidlo.

 

Internetová doména: .mt

 

Telefonní předvolba: +356

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Malta je ostrovní stát nacházející se v jižní Evropě ve Středozemním moři. Geograficky se skládá z několika ostrovů, z nichž pouze tři jsou obydlené: Malta, Gozo a Comino.

Země je známá svými skalnatými pobřežími, malebnými zálivy, krásnými plážemi a teplým středomořským podnebím.

 

Nejvyšší vrchol: Ta Dmejrek 253 m n.m.

Vrchol se nachází na ostrově Gozo, který je jedním z ostrovů, které tvoří Maltu. Ta Dmejrek dosahuje nadmořské výšky 253 metrů nad hladinou moře a je tedy nejvyšším bodem celého souostroví. Vrchol nabízí úchvatné výhledy na okolní krajinu a Středozemní moře. Jelikož Gozo má spíše kopcovitý charakter než Malta, Ta’ Dmejrek je vyhledávaným místem pro turisty, kteří sem přicházejí za krásnými výhledy a příjemnými procházkami po přírodě.

 

Podnebí:

Malta má středomořské podnebí, které je typické pro region Středozemního moře. Panují zde mírné a vlhké zimy a horká, suchá léta.

Nejlepší doba pro návštěvu závisí na preferencích – někteří lidé preferují teplé léto pro koupání a slunění, zatímco jiní mohou dávat přednost mírnějším teplotám na jaře nebo na podzim.

 

Fauna a flora:

Malta má středomořskou vegetaci s typickými druhy jako olivovníky, fíkovníky, citronovníky, cypřiše a karuby. Maltský karafiát  je charakteristickým květem a národním symbolem země.

Význačnými druhy ptáků jsou  hrdlička skalní, sokol stěhovavý a luňák bělokrký. Plazy zahrnují hady jako vipera maltská a ještěrky, jako je ještěrka maltská a trpasličí. Maltu obývá různý hmyz, jako jsou motýli, vážky, kobylky a brouci.

 

Zemědělství:

Omezené území a suché středomořské klima ovlivňují zemědělství na ostrovech.

Hlavními plodinami pěstovanými na Maltě jsou olivy, víno, fíky a agrární plodiny jako rajčata, okurky, melouny a papriky. Chov hospodářských zvířat, zejména ovcí a drůbeže, je také důležitý.

 

Těžba surovin:

Na Maltě neexistuje mnoho přírodních surovin vhodných pro těžbu je to kvůli její geografické poloze a geologickému složení ostrovů.

Ostrovy jsou převážně tvořeny vápencem a dalšími sedimentárními horninami.

 

Průmysl:

Průmysl je omezený, což je způsobeno jejím malým územím, nedostatečnými přírodními surovinami a závislostí na dovozu většiny surovin.

Přesto existují některá průmyslová odvětví, která přispívají k místní ekonomice například potravinářský průmysl, elektronika a elektrotechnika, farmaceutický průmysl, chemický průmysl, stavebnictví a výroba stavebních materiálů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, vzdělání, námořní a letecká doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Díky své krásné přírodě, historii, kulturním památkám a příjemnému středomořskému podnebí se Malta stala oblíbeným cílem pro turisty z celého světa.

Mezi hlavní turistické atrakce patří starověké megalitické chrámy, jako jsou Mnajdra a Ħaġar Qim.

Pláže jsou známé svou krásnou jasnou vodou a písčitým pobřežím. Turisté sem přijíždějí, aby si užili slunečního a plážového pobytu a mohli se vykoupat v teplých vodách Středozemního moře. Země je oblíbeným cílem pro potápěče díky svým úchvatným potápěčským lokalitám, jako jsou potopené vraky lodí a podmořské jeskyně.

 

Waterparky na Maltě:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Malta je republika s parlamentním systémem vlády. Je suverénním státem, který má vlastní ústavu a zákony. Hlava státu je prezident, kterého volí Parlament na pětileté funkční období. Prezident vykonává především reprezentativní funkce.

Nejvyšší orgán zákonodárné moci je Parlament, který se nazývá “Il-Parlament ta’ Malta” (Parlament Malty). Ten je jednokomorový a skládá se z 69 poslanců. Poslanci jsou voleni na pětileté funkční období v obecných volbách.

Výkonná moc je svěřena vládě, kterou vede předseda vlády (Premiér). Předsedu vlády jmenuje prezident a obvykle je to lídr strany s nejvíce mandáty v Parlamentu. Vláda je zodpovědná za řízení země, provádění politiky a přípravu zákonů.

Soudní moc je nezávislá a je zajištěna soudními orgány, které vykonávají soudní pravomoc. Nejvyšší soud, známý jako “Il-Korti ta’ l-Appell” (Kasační soud), je nejvyšším soudním orgánem v zemi.

 

Hlavní město: Valletta

Nachází se na východním pobřeží hlavního ostrova Malty a je považováno za jedno z nejmenších a nejstarších hlavních měst na světě.

Valletta byla založena v roce 1566 jako pevnost a opevněné město řádem johanitů (Rytíři maltézští) po vítězném odražení obléhání tureckých vojsk během Velkého obléhání Malty.

Město je známé svým architektonickým dědictvím, historickými památkami a pevnostními zdmi. Mezi nejznámější památky v Vallettě patří Velká přístavní brána, katedrála sv. Jana, která je sídlem maltézských rytířů, a Palác Velmistra.

 

Rozloha: 316 km2

 

Počet obyvatel: 520 000 (2022)

Malta má relativně vysokou hustotu zalidnění, což je způsobeno omezenou plochou ostrovů a koncentrací obyvatelstva v územích s lepšími životními podmínkami.

Je multikulturní země, a to zejména kvůli své dlouhé historii a strategické poloze v Středozemním moři. Obyvatelstvo je tvořeno převážně Maltézci, ale existují také menšiny zahrnující přistěhovalce z různých zemí, zejména z Evropy a Asie.

Maltézský jazyk je úředním jazykem země, ale angličtina je také  často používána v oblastech, jako je obchod, turismus a vládní komunikace.

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Město Valletta (1980) – Toto malebné historické město bylo založeno v roce 1566 s pevnostními zdmi, historickými uličkami a architekturou z období renesance a baroka je jednou z hlavních turistických atrakcí na Maltě.
  2. Ħal Saflieni Hypogeum (1980) – Fascinující podzemní archeologická lokalita na Maltě. Jedná se o podzemní nekropoli, která se nachází ve městě Paola, nedaleko Valletty, hlavního města Malty.
  3. Megalitické chrámy na Maltě (1980) – Pozoruhodné archeologické památky, které patří k nejstarším stavebním komplexům na světě. Tyto chrámy byly postaveny v průběhu neolitického období, přibližně mezi 3600 až 2500 před naším letopočtem. Jsou vyrobeny z obrovských vápencových bloků, některé váží až několik tun.

 

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Majjistral