MOLDAVSKO

Datum vzniku: 27. srpen 1991

Stručná historie chronologicky :

7.-13. století: Osídlení a formování raných slovanských kmenů a východoslovanských etnik na území dnešního Moldavska.

14.-15. století: Vznik nezávislých knížectví Moldávie a Valašsko. Moldávie dosahuje svého vrcholu pod vládou knížete Štěpána III. Velikého, zvaného Štěpán Veliký.

16.-18. století: Moldávie a Valašsko jsou často ovládány Osmanskou říší, což znamená období turecké nadvlády.

1812: Po rusko-turecké válce Rusko anektuje východní část Moldávie (Bessarábii) .

1859: Moldávie a Valašsko se spojily do jednoho státu pod vedením Alexandra Jana Cuzy, čímž vzniká Rumunské knížectví.

1917: Revoluce v Rusku a oslabení Osmanské říše umožňuje znovudobytí území Bessarábie Rumunskem.

1940: Sovětský svaz obsadil Bessarábii v rámci paktu Ribbentrop-Molotov a vytvořil Moldavskou sovětskou socialistickou republiku.

1991: Po rozpadu Sovětského svazu vyhlásilo Moldavsko nezávislost a stává se samostatným státem.

1992: Válka v Podněstří, kdy separatistická Podněstřská moldavská republika vyhlásila nezávislost.

 

Mezinárodní zkratka: MD

 

Měna: moldavský leu  (MDL)

Jedna leu se dělí na 100 bani. Kromě moldavských leu jsou zejména v turistických oblastech používány také jiné měny, jako je euro.

 

Internetová doména: .md

 

Telefonní předvolba: +373

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografie:

Moldavsko se nachází mezi Ukrajinou na východě a Rumunskem na západě. Jeho území je převážně východní částí historického regionu Moldávie.

Moldavská krajina je převážně nížinná s několika pohořími na západním okraji. Na východě je údolí řeky Dněstr, které tvoří přirozenou hranici s Ukrajinou.

 

Nejvyšší vrchol: Dealul Balanesti 430 m n.m.

Hora se nachází v západní části Moldavska, v pohraničním okrese Ungheni. Je to jeden z vrchů Pohoří Cornesti.

Moldavsko je převážně nížinnou zemí, a proto jeho nejvyšší vrchol je podstatně nižší, než hory v jiných částech světa.

 

Podnebí:

Země má kontinentální klima s teplými léty a chladnými zimami. Léto je teplé a suché s průměrnými teplotami kolem 25-30 °C. Podzim přináší mírnější teploty a zvýšenou vlhkost vzduchu. Zima je chladná s teplotami okolo 5-10 °C, sněžení není neobvyklé. Jaro je obdobím, kdy se teploty zvyšují, a začínají zvýšené srážky.

 

Fauna a flora:

Flora zahrnuje různé typy vegetace. Na západním okraji země, zejména v pohoří Karpat, se nachází listnaté lesy s dominantními stromy, jako jsou buky, duby, javory a jedle. Tyto lesy poskytují důležité přírodní prostředí pro mnoho živočichů.

Dalšími charakteristickými druhy vegetace jsou trávnaté stepi a louky, které se vyskytují hlavně na východě země. Zde najdeme různé druhy tráv, květin a bylin, jako jsou pampelišky, rozchodníky, ostřice a třtina.

Na území Moldavska žije několik zajímavých živočišných druhů. Savci zahrnují srnce, prase divoké, lišky, ježky a zajíce. Moldavské lesy obývá mnoho druhů ptáků, a to včetně strak, skřivanů, sojek, datlů a sýkorek. Žijí zde i plazi, jako jsou ještěrky, zmije, a obojživelníci, například ropuchy a skokani.

 

Zemědělství:

Hlavními zemědělskými plodinami Moldavska jsou víno, ovoce, zelenina a obiloviny.

Moldavsko je známé svou dlouhou tradicí vinařství a je jedním z předních vývozců vína ve východní Evropě. Rozsáhlé vinice se nacházejí v různých částech země.

Další významnou plodinou jsou ovoce a zelenina. Země produkuje různé druhy ovoce, jako jsou jablka, hrušky, broskve, meruňky a švestky. Také se zde pěstuje zelenina – rajčata, okurky, papriky a brambory.

 

Těžba surovin:

Moldavsko není bohaté na přírodní suroviny a těžba surovin v zemi je omezená. Země má malé naleziště ropy, zemního plynu nebo jiných drahých kovů.

Jedinou významnější surovinou, která se těží v Moldavsku, je sůl. V oblasti Călărasi, poblíž řeky Dněstr, se nachází solný důl.

 

Průmysl:

Jedním z klíčových odvětví průmyslu je potravinářský průmysl. Díky bohatým zemědělským zdrojům se specializuje na výrobu vína, ovoce, zeleniny, mléčných a masných výrobků. Moldavská vína mají uznávanou kvalitu, země je známá svými vinohrady a dlouhou tradicí vinařství.

Textilní průmysl je dalším významným sektorem. Země má textilní továrny, které vyrábějí oděvy, látky a další textilní výrobky pro domácí trh i export.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: města Kišiněv a Saharna, Cricova vinné sklepy, jeskyně Emil Racovita, přírodní rezervace Codru, kláštery Orheiul Vechi, Manastirea Curchi a Tipova

Turismus v Moldavsku je relativně malý, země nabízí několik zajímavých a atraktivních míst pro návštěvníky.

Hlavním turistickým lákadlem jsou vinice a vinařské oblasti. Země má dlouhou tradici vinařství a nabízí možnost prohlídek vinic a vinných sklepů. Mnoho návštěvníků přijíždí, aby ochutnalo různé druhy vína a poznalo proces jeho výroby. Hlavním centrem vinařské turistiky je región Codru.

Atraktivní oblastí je region Bălți, druhé největší město Moldavska. Zde mohou návštěvníci navštívit Bălți City Park, římskokatolický kostel nebo si užít procházku historickým centrem města.

Dalším zajímavým místem je hlavní město Kišiněv.

 

Waterparky v Moldávii:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Moldavsko je parlamentní republikou s demokratickým systémem vlády, který je založen na principu oddělení moci. Státní zřízení zahrnuje tři hlavní složky, které mají každá své specifické pravomoci a odpovědnosti.

Výkonnou moc v zemi zastává prezident, který je hlavou státu. Je volen přímo občany na pětileté období. I když má prezident omezené pravomoci a jeho role je spíše ceremoniální, hraje důležitou úlohu jako symbol jednoty národa a reprezentuje zemi na mezinárodní scéně. Skutečnou exekutivní moc má premiér, který je jmenován prezidentem,  jeho vláda musí získat důvěru parlamentu. Premiér a vláda mají odpovědnost za řízení země, provádění politik a plnění vládních programů.

Zákonodárnou moc vykonává parlament, známý jako Velké národní shromáždění, který je jednokomorový a skládá se ze 101 poslanců. Poslanci jsou voleni občany na čtyřleté období prostřednictvím všeobecných voleb. Parlament má pravomoc přijímat zákony, schvalovat státní rozpočet, provádět kontrolní funkci vlády a vykonávat další legislativní úkoly.

Soudní moc je nezávislá a oddělená od exekutivní a zákonodárné moci. Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem a má za úkol dohlížet na správnost soudního procesu a zajišťovat dodržování právního řádu. V zemi existují také nižší soudy a ústavní soud, který dohlíží na soulad zákonů s ústavou.

Moldavsko je demokratickou republikou, která ctí základní principy právního státu a dodržuje lidská práva.

 

Hlavní město: Kišiněv

Město se nachází na jihovýchodě země a je největším městem Moldavska.

Má dlouhou historii, bylo založeno v roce 1436. Během své existence prošlo mnoha změnami a ovlivněno bylo různými kulturami. Dnes je moderním městem s různorodou architekturou, parky, muzei, galeriemi a kulturními akcemi.

Najdeme zde mnoho historických památek, jako je katedrála Neporočného Početí, Arcibiskupský palác a náměstí Velkého národního shromáždění. Město je také známé svými zelenými parky a alejemi, které mu dodávají příjemnou atmosféru.

 

Rozloha: 33 843 km2

 

Počet obyvatel: 2 600 000  (2022)

Etnické složení obyvatelstva je různorodé. Převažující skupinou jsou Moldavané, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Moldavané jsou slovanského původu a mluví moldavským jazykem, který je velmi podobný rumunštině.

Kromě Moldavanů zahrnuje obyvatelstvo také různé menšinové etnické skupiny, jako jsou Ukrajinci, Rusové, Gagauzové, Bulhaři a další. Ukrajinci a Rusové jsou nejvýznamnější menšinové skupiny a žijí především na severu a východě země.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Struveův geodetický oblouk – Tato památka je společným projektem 10 evropských zemí, včetně Moldavska, který sloužil k měření velikosti a tvaru Země v 19. století. Struveův oblouk zahrnuje 34 bodů na území těchto zemí a představuje významný počin v oblasti geodézie a kartografie. V Moldavsku se nachází bod v hlavním městě Kišiněv.

 

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Orheiul Vechi