SEVERNÍ MAKEDONIE

Datum vzniku: 8. září 1991

Stručná historie chronologicky :

6. až 4. století př. n. l.: Území dnešní Severní Makedonie je součástí antického Řecka a později Makedonské říše vedené Alexandrem Velikým.

2. století př. n. l. až 1. století: Území je součástí římské provincie Makedonie.

5. až 6. století: Na území působí Byzantská říše.

14. až 15. století: Ovládnutí území Osmanskou říší.

19. století: Probíhá osvobozenecký boj v rámci balkánských národů proti osmanské nadvládě.

1913: Po první balkánské válce připadá většina území dnešní Severní Makedonie Srbsku.

1918: Vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (později známého jako Království Jugoslávie), které zahrnuje i území dnešní Severní Makedonie.

1941: Během druhé světové války je území okupováno nacistickým Německem a vzniká autonomní oblast Vardarská Makedonie pod bulharskou správou.

1944: Partizánské hnutí pod vedením Josipa Broze Tita osvobozuje území a vytváří Socialistickou federativní republiku Jugoslávie.

1991: Referendem podpořeným hlasováním získává Severní Makedonie nezávislost na Jugoslávii.

1991-1999: Účastní se konfliktu na území bývalé Jugoslávie.

2001: Etnické nepokoje mezi  Makedonci a Albánci vedou k přijetí dohody z Ohridu, která má usmířit obě strany.

2004: Severní Makedonie se stává kandidátskou zemí pro vstup do Evropské unie.

2019: Oficiálně se přejmenovává na Severní Makedonii po uzavření Prespanské dohody s Řeckem.

 

Mezinárodní zkratka: NMK

 

Měna: makedonský denár  (MKD)

Denár je zde oficiální platidlo a používá se pro všechny transakce a platby v zemi.

Hodnoty mincí a bankovek jsou rozděleny do různých nominálních hodnot, jako jsou 10, 50, 100, 500, 1000 a 5000 denárů.

 

Internetová doména: .mk

 

Telefonní předvolba: +389

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Severní Makedonie je stát nacházející se ve jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově. Sousedí s několika státy: na severu se Srbskem, na východě s Bulharskem, na jihu s Řeckem a na západě s Albánií.

 

Nejvyšší vrchol: Velký Korab 2764 m n.m.

Tento vrchol je součástí pohoří Šar planina, které se rozkládá přes hranice mezi Severní Makedonií a Albánií.

 

Fauna a flora:

Mezi zdejší zvířata patří medvědi hnědí, vlci šedí, rysi ostrovidi a mnoho druhů ptáků. V lesnatých oblastech lze nalézt buky lesní, duby letní a smrky ztepilé. Některé rostliny jsou endemické, jako například makedonský kosatec.

 

Podnebí:

V jižních a jihovýchodních částech země, poblíž řeckých hranic, panuje středomořské klima. Letní teploty jsou obvykle vysoké, a zimy mírné a vlhké.

Naopak vnitrozemí a horské oblasti, včetně hlavního města Skopje, mají spíše kontinentální klima. Zimy zde mohou být chladné a suché, s nízkými teplotami a sněhem, zatímco léta jsou teplá a suchá.

 

Zemědělství:

Pěstování obilovin, jako je pšenice, ječmen, kukuřice a oves. Důležité jsou také plodiny jako rajčata, papriky, okurky, fazole a cibule.

Zemědělci pěstují různé druhy ovoce, včetně jablek, hrušek, meruněk, broskví a vinné révy Chov zvířat, jako jsou skot, prasata, ovce a drůbež, má rovněž důležité místo v zemědělské produkci.

 

Těžba surovin:

V zemi se těží rudy mědi, zinku, olova a chromu. Některé doly se nacházejí poblíž města Kičevo.

Severní Makedonie má zásoby různých hornin, jako jsou vápenec, mramor a jílovec. Tyto materiály se používají v stavebnictví, výrobě kamenných výrobků a dekorativních prvků.

Země má také zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je významným odvětvím, které zahrnuje zpracování zemědělských produktů, jako jsou ovoce, zelenina, maso a mléčné výrobky. Produkce potravin má domácí i mezinárodní význam.

Výroba oděvů, obuvi, textilních materiálů a dalších módních produktů. Makedonský textilní průmysl byl v minulosti významný, ale v posledních letech čelí konkurenci z jiných zemí.

V rámci průmyslu se vyrábí různé chemické produkty a léčiva. Stavebnictví zahrnuje výstavbu a rekonstrukce budov.

Dřevařský průmysl se zabývá zpracováním dřeva na různé produkty. Energetický průmysl výrobí elektřinu a teplo, zejména z obnovitelných zdrojů energie a uhelných zásob.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, silniční doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Severní Makedonie má bohaté kulturní dědictví zahrnující starověké památky, středověké kláštery, historická města a tradice různých kultur. Skopje, hlavní město, má různorodou architekturu a památky.

Hory, jezera a řeky tvoří krásnou přírodní kulisu. Národní parky jako Mavrovo nabízejí příležitosti pro turistiku, horskou cyklistiku a outdoorové aktivity.

Země je známá svými vinařskými tradicemi. Můžete navštívit vinařství, degustovat vína a poznat místní kulinářské speciality.

 

Waterparky v Severní Makedonii:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Hlava státu je prezident, který je volen na pětileté období a má převážně reprezentativní úlohu, ale také některé pravomoci spojené s pověřováním vlády a výjimečnými situacemi.

Legislativní moc je svěřena parlamentu, který se nazývá Sobranie. Parlament je jednokomorový a má 120 poslanců, volených na čtyřleté období. Exekutivní pravomoci náleží vládě, jejímž vůdcem je premiér. Premiér je hlavou vlády a má odpovědnost za správu země.

Soudní moc v zemi je nezávislá a tvoří ji systém soudů. Nejvyšší soud Severní Makedonie je nejvyšším soudním orgánem. Politický systém zahrnuje také různé politické strany, které reprezentují různorodé názory a zájmy občanů.

 

Hlavní město: Skopje

Skopje je plné kulturních památek a historických míst. Mezi ně patří Kamený most, starověké pevnosti, několik klášterů a kostelů, staré město s úzkými uličkami a tradičními domy, ale také moderní památníky a sochy.

Město je centrem kulturních událostí, včetně koncertů, divadelních představení, festivalů a výstav. Hlavní kulturní akce zahrnují Skopské léto, což je festival umění a hudby, a Dni piva, které jsou známé svou atmosférou a zábavou.

 

Rozloha: 25 713 km2

 

Počet obyvatel: 1 850 000  (2022)

Největší etnickou skupinou jsou Makedonci, kteří tvoří většinu populace. Největší  menšinou jsou Albánci, a také další různé menší skupiny, jako jsou Srbové, Turci a Bosňáci.

Oficiálním jazykem je makedonština, která používá cyrilici. Albánština je také oficiálním jazykem v oblastech, kde má albánská menšina většinu. Další jazyky, jako je srbština a turečtina, jsou běžně používány v komunitách těchto menšin. Pravoslavné křesťanství je nejrozšířenějším náboženstvím, a to zejména mezi Makedonci.

 

Památky UNESCO: 2

 

  1. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Tyto lesy se nacházejí v různých částech Evropy a zahrnují 94 součástí v 18 zemích.
  2. Přírodní a kulturní dědictví regionu Ohrid (1979) – Region, který se nachází v jihozápadní části Severní Makedonie, je známý svým bohatým přírodním a kulturním dědictvím. Jeho hlavními atributy patří Ohridské jezero, jedno z nejstarších a nejhlubších jezer v Evropě, jehož modrá voda láká návštěvníky k odpočinku a aktivitám.

 

Národní parky: 3

 

  1. Národní park Mavrovo
  2. Národní park Pelister
  3. Národní park Galichica