SLOVENSKO

Datum vzniku: 1. ledna 1993

Stručná historie chronologicky :

5. až 4. století př. n. l.: Území dnešního Slovenska bylo osídleno Kelty.

1. až 5. století: Území se stalo součástí Římské říše, nacházelo se v provincii Panonia.

6. až 9. století: Slovensko bylo osídleno slovanskými kmeny a stalo se součástí Velké Moravy.

10. až 11. století: Vzniká Uherské království, do kterého bylo Slovensko postupně začleněno.

16. století: Rozšířila se reformace, což ovlivnilo náboženskou a kulturní situaci.

19. století: Slovenské národní a kulturní obrození, které zdůrazňovalo slovenský jazyk a kulturu.

1918: Vznik Československa, které zahrnovalo i Slovensko.

1939: Po mnichovské dohodě obsadila Slovensko Maďarsko a část byla připojena k Polsku.

1945: Slovensko bylo osvobozeno Sovětskou armádou a opět se stalo součástí obnoveného Československa.

1993: Rozpad Československa a vznik samostatné Slovenské republiky.

2004: Vstup do EU a NATO

 

Mezinárodní zkratka: SK

 

Měna: euro  (EUR)

Slovensko přijalo euro jako svou oficiální měnu od 1. ledna 2009. Před přechodem na euro byla slovenskou měnou slovenská koruna (SKK).

 

Internetová doména: .sk

 

Telefonní předvolba: +421

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Země leží ve střední Evropě. Na severozápadě sousedí s Českou republikou, na severu s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem a na západě s Rakouskem.

Je hornatou zemí s mnoha pohořími. Nejvyšší jsou Vysoké Tatry, které se rozkládají na severu země. Zemí protékají řeky – Váh, Hron a Hornád. Dunaj je jedním z nejdůležitějších vodních toků v Evropě. Země má několik přírodních jezer, z nichž největší je Štrbské pleso v pohoří Vysoké Tatry. Jezera v Tatrách jsou často ledovcového původu.

 

Nejvyšší vrchol: Gerlachovský štít 2 654 m n.m.

Gerlachovský štít je nejen nejvyšším vrcholem Slovenska, ale také celého pohoří Vysoké Tatry a zároveň i nejvyšším bodem v celém Karpatském oblouku.

 

Podnebí:

Zimy na Slovensku bývají chladné, především v horách, kde mohou být velké sněhové srážky. Nížiny a údolí mívají mírnější podmínky. Léta jsou teplá, zejména v červenci a srpnu. Průměrné teploty mohou dosáhnout 20-25 °C, ale mohou být i vyšší. Jaro a podzim jsou obvykle příjemné, s mírnými teplotami. Podzim bývá často spojován s krásnými zbarvenými listy na stromech. Na západě může být více srážek, zatímco na východě mohou být sušší podmínky.

 

Fauna a flora:

Ve Vysokých Tatrách můžete najít různá horská zvířata, jako jsou kamzíci, divocí kozoroci, lišky, rysy a horské zajíce.

V některých částech Slovenska, zejména v lesnatých oblastech, můžete narazit na hnědé medvědy. Díky množství řek a jezer se zde vyskytuje mnoho druhů vodních ptáků, jako jsou volavky, kachny a labutě. V odlehlých oblastech země můžete potkat vlky, i když jsou poměrně vzácní. V řekách a jezerech žijí různé druhy ryb, včetně pstruha, lipana, candáta a kapra.

Slovensko je známé bohatstvím léčivých bylin, které jsou tradičně využívány v lidovém léčitelství. Rostou zde různé druhy listnatých stromů, jako jsou buky, duby, javory a lípy. Jehličnaté lesy jsou zejména v horách. Patří sem borovice, smrky a jedle.

 

Zemědělství:

Pěstování obilovin, jako jsou pšenice, ječmen, žito a oves, je tradiční součástí slovenského zemědělství. Kukuřice je další důležitou plodinou, která se pěstuje zejména v nížinách. Ovoce a zelenina jsou důležitou součástí slovenské stravy. Pěstují se jablka, hrušky, třešně, meruňky, brambory, rajčata, papriky a další. Chov skotu je důležitý pro produkci masa a mléka. Ovčáctví a chov koz jsou také významné, zejména v horských oblastech.

 

Těžba surovin:

Slovensko má významné zásoby bauxitu, což je surovina pro výrobu hliníku. V minulosti zde byla těžena měď, avšak tato těžba se výrazně snížila.

Těžba dřeva a lesnictví jsou důležitou částí ekonomiky. Produkce dřeva je využívána k různým účelům, včetně stavebnictví a výroby nábytku.

Díky horským řekám a vodopádům má Slovensko potenciál pro výrobu vodní energie. Hlavně na východě jsou vybudovány vodní elektrárny.

 

Průmysl:

Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v zemi. Hostí výrobní závody několika předních automobilových výrobců, jako jsou Volkswagen, Kia, Peugeot a Jaguar Land Rover. Země má také silný elektrotechnický průmysl, který zahrnuje výrobu elektroniky, elektrických komponentů, energetických zařízení a dalších technologií.

Chemický průmysl se zabývá výrobou chemikálií, plastů, léčiv a dalších produktů. Významné jsou také farmaceutické společnosti.

Strojírenský průmysl zahrnuje výrobu strojů, zařízení a technologických produktů pro různá odvětví.

Potravinářský průmysl se zaměřuje na výrobu potravin a nápojů, jako jsou mléčné výrobky, masné výrobky, pečivo, nápoje a další.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, bankovnictví, informační technologie, silniční, říční a železniční doprava, cestovní ruch, lázeňství

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Vysoké Tatry jsou velmi oblíbeným cílem pro horolezce, turisty a milovníky outdoorových aktivit. Slovenský ráj nabízí krásné skalní útvary a turistické stezky.

Města jako Bratislava, Košice, Banská Štiavnica a Levoča mají bohatou historii a nabízejí památky, jako jsou zámky, kostely a historické ulice.

Slovensko je známé termálními prameny a lázněmi. Mnoho lázeňských měst, jako je Piešťany a Bardejov, nabízí relaxaci a léčebné procedury.

V celé zemi jsou vybudovány různé turistické stezky a cyklostezky, které umožňují návštěvníkům objevovat krásy krajiny.

Díky horám a horským střediskům je zimní turismus důležitým aspektem. Vysoké Tatry a Nízké Tatry nabízejí lyžařské a snowboardové možnosti.

 

Waterparky na Slovensku:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Prezident Slovenské republiky je hlavou státu. Jeho pravomoci jsou většinou reprezentativní a ceremoniální povahy, ačkoli může hrát roli při jmenování premiéra a v průběhu tvorby vlády. Prezident podepisuje zákony a reprezentuje Slovensko na mezinárodní scéně.

Vláda je výkonným orgánem státní moci. Její členové, včetně premiéra, jsou odpovědni za řízení vládní politiky, správu státních záležitostí, hospodářství a další aspekty. Vláda má pravomoc předkládat návrhy zákonů parlamentu a vykonávat výkonnou moc.

Parlament se nazývá Národní rada Slovenské republiky. Skládá se z jedné komory a má zákonodárnou pravomoc. Poslanci parlamentu jsou voleni na čtyřleté období a mají povinnost přijímat zákony, schvalovat rozpočet a dohled nad vládou.

Soudní moc je oddělena od výkonné a zákonodárné moci. Soudy jsou nezávislé a rozhodují o záležitostech týkajících se práva a justice. Nejvyšší soud je nejvyšším odvolacím soudem a dohlíží na dodržování práva.

Ústava Slovenské republiky je základním právním dokumentem, který stanovuje základní principy, hodnoty, práva a svobody občanů. Ústava definuje strukturu státní moci, vztahy mezi jednotlivými orgány a občanská práva.

 

Hlavní město: Bratislava

Bratislava leží na soutoku řek Dunaje a Moravy. Tato strategická poloha učinila z města důležitý přirozený obchodní a dopravní uzel.

Město má bohatou historii sahající do doby římského impéria.

Během své historie byla městem různých království a říší, včetně Uherska a Habsburské monarchie. Historické památky, jako je Bratislavský hrad, Michalská brána a Staré Město, odrážejí tuto dlouhou historii. Díky své blízkosti k Rakousku a Maďarsku je Bratislava důležitým bodem mezinárodního spojení. Má také vlastní mezinárodní letiště.

Město nabízí různé kulturní a umělecké instituce, včetně divadel, galerií a muzeí. Každoročně se zde koná mnoho kulturních festivalů a akcí.

 

Rozloha: 49 036 km2

 

Počet obyvatel: 5 500 000   (2022)

Největší etnickou skupinou na Slovensku jsou Slováci, kteří tvoří většinovou populaci. Kromě Slováků zde žijí také menší  skupiny, jako jsou Maďaři, Romové, Češi, Ukrajinci a další.

Oficiálním jazykem je slovenština, která je základem národní identity. Maďarština je druhým nejrozšířenějším jazykem, zejména ve městech a regionech s významnou maďarskou komunitou.

Historicky bylo Slovensko spojené s římskokatolickým náboženstvím, které má stále velký vliv na kulturu a tradice.

 

Památky UNESCO: 8

 

 1. Banská Štiavnica (1993) – Historické centrum hornického města s renesančními památkami.
 2. Spišský hrad a okolí (1993) – Spišský hrad je jedním z největších hradů ve střední Evropě. K památce patří ještě Spíšská Kapitula, Spíšské Podhradie a Spíšské muzeum.
 3. Vlkolínec (1993) – Původní lidová architektura v odlehlé vesnici.
 4. Jeskyně Baradla a Slovenský kras (1995) – Rozsáhlý krasový systém zahrnující 712 objevených jeskyní.
 5. Bardejov (2000) – Město má bohatou historii sahající do středověku. Město vzniklo v 13. století a postupně se stalo důležitým obchodním a řemeslným centrem.
 6. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Zachovalé bukové lesy v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
 7. Dřevěné chrámy slovenských Karpat (2008) – Tyto dřevěné kostely a chrámy jsou příkladem unikátního spojení náboženské architektury a tradičního stavebnictví.
 8. Hranice Římské říše – Dunajský limes (2021) – Pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu, Rakousku a Slovensku.

 

Národní parky: 9

 

 1. Tatranský národní park
 2. Pieninský národní park
 3. Národní park Nízké Tatry
 4. Národní park Malá Fatra
 5. Národní park Slovenský ráj
 6. Národní park Muráňská planina
 7. Národní park Poloniny
 8. Národní park Slovenský kras
 9. Národní park Velká Fatra