SLOVINSKO

Datum vzniku: 25. červen 1991

Stručná historie chronologicky :

7. až 6. století př. n. l.: Na území dnešního Slovinska žili Ilyrové a Keltové.

1. století n. l.: Území bylo začleněno do Římské říše jako součást provincie Pannonia.

6. až 9. století: Území bylo postupně osídlováno slovanskými kmeny, což mělo vliv na vytváření slovinského jazyka a kultury.

9. století: Slovanské kmeny byly součástí Franské říše a později se staly součástí říše Karolínského říše.

14. století: Slovinské území se stalo součástí Habsburské monarchie.

19. století: V rámci Habsburské monarchie bylo Slovinsko součástí Kraňského vévodství. V průběhu tohoto století začalo růst národní a kulturní hnutí.

20. století: Po první světové válce se Slovinsko stalo součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později známého jako Království Jugoslávie.

1941: Během druhé světové války bylo obsazeno nacistickým Německem, a byl zde vytvořen satelitní stát pod názvem Nezávislý stát Slovinsko.

1945: Po válce bylo území opět začleněno do Jugoslávie jako Slovinská lidová republika.

1991: Slovinsko vyhlásilo nezávislost na Jugoslávii, což vyústilo do krátkého vojenského konfliktu.

1992: Slovinsko se stalo samostatným státem.

2004: Země se stala členem Evropské unie a NATO.

 

Mezinárodní zkratka: SLO

 

Měna: euro  (EUR)

Před přijetím eura používalo Slovinsko slovinský tolar.

 

Internetová doména: .si

 

Telefonní předvolba: +386

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Středoevropský stát s bohatou přírodní krásou a různorodým geografickým charakterem, leží mezi Alpami na severu, Dinárskými horami na jihu, Pannonijskou nížinou na východě a Jaderským mořem na západě. Na severu je země ohraničena Itálií, na severovýchodě s Rakouskem, na východě s Maďarskem a na jihu s Chorvatskem.

Severní část Slovinska představuje hornaté území, kde se tyčí několik významných horských masivů. Nejznámějším z nich jsou Julské Alpy, domov nejvyšší hory Slovinska, Triglavu. V těchto horách lze nalézt malebná jezera, mezi nimiž vynikají jezera Bled a Bohinj. Na severovýchodě se nachází Kamnicko-Savinjské Alpy a na jihu Dinárské hory, které tvoří hranici s Chorvatskem.

Rozlehlé řeky jako Sáva, Dráva a Mura protínají krajiny Slovinska. Pobřeží Slovinska, které je dlouhé přibližně 46 km, leží u Jaderského moře a nabízí malebná městečka a letoviska. Hlavním přístavním městem na pobřeží je Koper.

 

Nejvyšší vrchol: Triglav 2864 m n.m.

Triglav je nejen nejvyšší hora Slovinska, ale také symbolický a národní symbol této země. Nachází se v Julských Alpách a jeho vrchol dosahuje výšky 2 864 metrů nad mořem. Název “Triglav” je slovinský a znamená “tři hlavy”, což odkazuje na tři vrcholy hory, které jsou viditelné z různých směrů.

 

Podnebí:

Většina území má mírné kontinentální podnebí. Zimy bývají chladné, s teplotami pod nulou, což platí zejména pro horské oblasti. Sněhové srážky jsou běžné, což z těchto oblastí dělá oblíbené místo pro zimní sporty. Léta jsou teplá a suchá, s průměrnými teplotami kolem 25 °C. Mezi jednotlivými ročními obdobími jsou patrné výrazné výkyvy teplot.

 

Fauna a flora:

V horských oblastech Slovinska můžete narazit na jeleny evropské, kteří patří mezi největší druhy zvířat v zemi. Stejně tak ibexi alpští, typické horské kozy, jsou charakteristickými obyvateli alpských oblastí. I když jsou medvědi hnědí plaší a obtížně pozorovatelní, lze je nalézt v lesnatých a odlehlých oblastech, stejně jako rysy ostrovidy.

Vlci, jejichž přítomnost se v posledních letech zvyšuje. Bobři evropští přispívají k tvorbě mokřadů a objevují se kolem řek a jezer.

Lípa srdčitá je národní strom Slovinska a zdobí mnohá města. Javor klen, jehož listy se objevují na slovinské vlajce, nabízí nádherné podzimní barvy. Trpasličí borůvka roste v horských oblastech a poskytuje plody, které jsou oblíbené u ptáků i lidí. Edelweiss, alpská květina, se objevuje v národním parku Triglav, pivoňka alpská zdobí horské louky.

 

Zemědělství:

Zhruba pětina celkové plochy země je využívána pro zemědělství. Mezi hlavní pěstované plodiny patří obilniny jako pšenice, ječmen a kukuřice, dále ovoce jako hrozny, jablka a hrušky, zelenina a brambory.

Slovinsko je známé svou kvalitní produkcí vína a olivového oleje. Chov hospodářských zvířat je také důležitým prvkem zemědělského sektoru. Dobytek, prasata, drůbež a ovce jsou chovány pro produkci mléka, masa a dalších živočišných produktů.

 

Těžba surovin:

Rudy a kovy, jako je železná ruda a bauxit, tvoří část těžební aktivity. Zejména v minulosti hrála těžba železné rudy významnou roli.

Bauxitová ruda, která se nachází ve zdejších lokalitách, je zpracovávána  v Kidričevu.

 

Průmysl:

Automobilový, elektronický, potravinářský a farmaceutický průmysl jsou klíčové odvětví. Stavebnictví, energetika a kovovýroba také hrají důležitou roli.

I když textilní průmysl upadl, stále existuje. Modernizace a inovace jsou prioritou. Průmysl podporuje ekonomický růst a zaměstnanost.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, doprava, zimní turistika, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Přírodní krása tvoří srdce turistické atraktivity této země. Horské krajiny, jezera, řeky a národní parky jako například národní park Triglav s nejvyšší horou Triglavem, jsou lákadlem pro přírodovědce, turisty a dobrodruhy. Jaderské pobřeží nabízí pláže a malebná města jako Piran, která jsou oblíbeným místem pro dovolenou u moře.

Historická města, z nichž nejvýznamnější je Ljubljana, hlavní město Slovinska, lákají turisty svým bohatým kulturním dědictvím. Malebné uličky, středověké hrady a mosty tvoří autentickou atmosféru, která oživuje minulost.

 

Waterparky ve Slovinsku:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Slovinsko představuje parlamentní republiku s demokratickým systémem vlády, kde se prolínají několik klíčových charakteristik. V rámci tohoto státního zřízení existuje několik významných institucí, které mají své specifické role a pravomoci.

Prezidentská role je v čele státu, a toto postavení je obsazováno prostřednictvím přímé volby občanů. Hlava státu, prezident republiky, vykonává zejména ceremoniální a reprezentativní funkce. Patří sem například jmenování vládních představitelů a zastupování země v zahraničí.

Parlamentní moc je soustředěna v Národním shromáždění, což je zákonodárný orgán. Tato instituce sestává z 90 členů, kteří jsou voleni na základě poměrného zastoupení. Národní shromáždění má klíčovou roli v procesu tvorby zákonů a dozoru nad činností vlády.

Vláda, vedená premiérem a ministy, je odpovědná Národnímu shromáždění. Premiér, jmenovaný prezidentem, má vedoucí úlohu ve správě státní politiky a dohledu nad státními institucemi.

Soudní moc v zemi je nezávislá a zabezpečena soudním systémem, který se skládá z různých soudních instancí. Nejvyšší soudní autoritou je Vrchní soud, jenž má závazek dohlížet na spravedlnost a dodržování právních pravidel.

 

Hlavní město: Lublaň

Leží ve střední části a je největším městem v zemi. Město je známé svou bohatou historií, architekturou a živým kulturním životem. Nachází se v krásném přírodním prostředí a je překlenuto řekou Lublaňkou, která mu dodává jedinečný charakter.

 

Rozloha: 20 273 km2

 

Počet obyvatel: 2 110 000  (2022)

Kromě Slovinců zde žijí také menšiny, jako jsou Maďaři, Chorvati, Srbové, Italové a další. Oficiálním jazykem je slovinština, kterou mluví většina obyvatel. Mnoho Slovinců však také ovládá angličtinu, což usnadňuje komunikaci s mezinárodními návštěvníky. Slovinsko je zemí s dlouhou historií křesťanství. Většina obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi.

 

Památky UNESCO: 5

 

  1. Škocjanské jeskyně (1986) – Systém vápencových jeskyní a propastí.
  2. Prehistorická kůlová obydlí v Alpách (2011) – Kůlová obydlí z období 5000–500 let př. n. l. v blízkostí jezer, řek či mokřadů.
  3. Dědictví rtuti – Almadén a Idrija (2012) – Jedny z největších světových dolů na rtuť ve Španělsku a Slovinsku.
  4. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Zachovalé bukové lesy v různých oblastech Evropy od Pyrenejí po Černé moře.
  5. Díla Jože Plečnika v Lublani (2021) – Soubor veřejných staveb a veřejných prostranství v Lublani od architekta Jože Plečnika.

 

Národní parky: 1

 

  1. Triglavský národní park