SRBSKO

Datum vzniku: 5. června 2006

Stručná historie chronologicky :

7. století: Slovanská osídlení v oblasti dnešního Srbska.

9. století: Vznik prvních slovanských státních útvarů.

12. století: Formování prvního srbského státního útvaru Raška.

13. století: Vznik Srbského království pod vládou dynastie Nemanjićů.

14. století: Rozvoj srbské kultury a státnosti, Srbská pravoslavná církev získává autonomii.

15. a 16. století: Osmanská říše postupně dobyvá srbská území.

19. století: Nárůst národního uvědomění, srbské povstání proti Osmanské říši (1804).

1878: Srbsko získává mezinárodní uznání jako samostatné knížectví.

1882: Sloučení Srbska a Černé Hory do Království Srbů, Chorvatů a Slovinců.

1918: Vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později známého jako Království Jugoslávie.

1941-1945: Jugoslávie je okupována během druhé světové války.

1945-1990: Jugoslávie se stává socialistickým státem pod vedením Josipa Broze Tita.

1991-2001: Rozpad Jugoslávie na samostatné státy včetně Srbska, války v regionu.

2006: Srbsko se odděluje od Unie států Srbska a Černé Hory a stává se samostatným státem.

 

Mezinárodní zkratka: SRB

 

Měna: srbský dinár  (RSD)

Dinár je zákonným platidlem v Srbsku od jeho nezávislosti a nahradil jugoslávský dinár, který byl používán během existence Jugoslávie.

 

Internetová doména: .rs

 

Telefonní předvolba: +381

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Srbsko, nacházející se na Balkánském poloostrově ve střední a jihovýchodní Evropě, má pestrou geografickou krajinu, která zahrnuje rozmanité prvky od hor a údolí po řeky a jezera. Tato země má dlouhou historii, která se odráží v její geografii.

Na severozápadě se rozkládají Karpaty a Dinárské hory, součást širšího Dinárského horského systému. Zde najdete pohoří Kopaonik a Tara, která formují základnu pro horské aktivity a turismus. Střední část je domovem rozsáhlých údolí, zemědělských ploch a historických měst. Hlavním městem je Bělehrad, který leží v tomto regionu a má strategickou polohu na soutoku řeky Sávy a Dunaje. Jižní část je ovlivněna pohořími, která jsou součástí balkánského horského systému. Pohoří Šar planina a Kruševac přinášejí dramatickou krajinu a možnosti pro outdoorové aktivity. Na severu se rozkládá rozsáhlá Dunajská nížina, která je protkána řekou Dunaj. Tato oblast je zemědělsky významná a má důležitý vliv na ekonomiku země.

Země je také bohatá na vodní zdroje, s významnými řekami jako jsou Sáva, Tisa, Morava a Drina. Kromě toho se zde nacházejí jezera jako Palićské jezero a Gazivode.

 

Nejvyšší vrchol: Midžur 2174 m n.m.

Nachází se v pohoří Stara planina, které leží na hranici Srbska a Bulharska. Midžor je oblíbeným cílem pro turisty a horolezce díky své výšce a malebným výhledům z vrcholu.

 

Podnebí:

Je různorodé, ovlivněné jeho geografickou polohou, která zahrnuje horské oblasti, údolí, nížiny a blízkost vodních toků. V zásadě Srbsko má kontinentální klima s mírně teplejšími a suchými léty a chladnějšími zimami.

 

Fauna a flora:

V srbských lesích a horách žijí některé z nejcharakterističtějších druhů divoké zvěře. Hnědí medvědi se pohybují v horských oblastech, zatímco vlci jsou přítomní ve většině lesnatých a divočinatých lokalit. Rys ostrovid se nachází v horských lesích a je vzácným zjevem.

Ptáci mají také důležitou úlohu v srbské fauně. Orlík královský, velký dravec, hnízdí v odlehlých skalnatých oblastech. Na řekách Dunaj a Sáva se vyskytují různé druhy vodního ptactva.

Flora Srbska je stejně pestrá. Dub zimní je zde domácím druhem, který roste zejména v horských lesích. Borovice jsou častými stromy v horských oblastech a na písčitých půdách. Tyto stromy tvoří charakteristické lesní společenství. Tulipán dalmatský kvete v jarních měsících v horských oblastech.

 

Zemědělství:

Obilniny, jako je pšenice a kukuřice, jsou klíčovými plodinami, které slouží k zajištění potravinové bezpečnosti a výroby krmiv pro zvířata. Olejniny, jako je slunečnice a řepka, se pěstují pro výrobu olejů a dalších produktů.

Ovoce a zelenina jsou důležitými složkami srbského zemědělství. Ovocné stromy, jako jsou jabloně, třešně a meruňky, rostou ve více regionech. Zelenina se pěstuje v otevřeném poli i ve sklenících, což umožňuje produkci po celý rok. Chov dobytka má také tradiční význam. Srbské farmy chovají skot, vepře a drůbež, což zajišťuje zásobování s mlékem, masem a dalšími produkty živočišného původu.

 

Těžba surovin:

Uhelné doly hrají významnou roli v energetickém sektoru. Hnědé uhlí, těžené v oblasti Kolubara, slouží jako základní zdroj energie.

Další klíčové suroviny jsou rudy a kovy, jako je měď, olovo a zinek, které jsou zpracovávány pro průmyslovou výrobu. Železná ruda, těžená v jižní části země, hraje klíčovou roli ve výrobě oceli a metalurgii. Dolování kamene a drcení, poskytuje základní materiály pro stavebnictví a infrastrukturu.

 

Průmysl:

Automobilový průmysl patří mezi nejvýznamnější odvětví průmyslu v Srbsku. V regionu se nacházejí výrobní závody několika předních automobilových společností.

Výroba oceli, kovových produktů a dalších materiálů je nezbytná pro mnoho dalších průmyslových odvětví. Potravinářství hraje klíčovou roli v zajišťování potravinové bezpečnosti. Tento sektor zahrnuje zpracování masa, mléčných výrobků, pečiva a nápojů. Energetika je dalším významným průmyslovým odvětvím. Textilní a oděvní průmysl, který kdysi patřil k hlavním, se postupně proměnil kvůli globální konkurenci.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, telekomunikace, obchod, doprava silniční a říční

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Historické a kulturní dědictví Srbska je nápadné a zahrnuje středověké kláštery, které jsou umístěny v krásných krajinách. Tyto kláštery, jako je například klášter Studenica, nejenže odrážejí architektonickou krásu, ale také hluboký náboženský význam.

Krajina je působivá svou rozmanitostí, od pohoří až po říční údolí. Národní park Tara představuje jedinečné prostředí s hlubokými kaňony a krásnými výhledy. Turisté zde přicházejí nejen kvůli přírodním scenériím, ale také kvůli možnostem pro outdoorové aktivity, jako je pěší turistika a horská cyklistika.

Termální prameny a lázně jsou vyhledávané pro své léčebné účinky a relaxační atmosféru. Místní lázeňská zařízení nabízejí širokou škálu terapeutických procedur, které oslovují návštěvníky hledající odpočinek a obnovu.

 

Waterparky v Srbsku:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Státní zřízení Srbska vychází ze zásad parlamentní republiky s důrazem na demokracii, občanská práva a právní stát. Prezidentský systém v zemi spočívá v roli prezidenta, který je volen přímou volbou občanů. Prezident má reprezentativní povinnosti a pravomoci, které se týkají zahraniční politiky, jmenování vlády a dalších státních funkcí. Prezidentský mandát trvá pět let.

Parlamentní struktura zahrnuje Národní shromáždění (Narodna skupština) a Radu republiky (Veće republika). Národní shromáždění je hlavním zákonodárným orgánem a skládá se z poslanců volených přímou volbou. Tato komora má pravomoc schvalovat zákony, kontrolovat vládu a vykonávat legislativní funkce. Rada republiky zastupuje autonomní provincie a zohledňuje specifické regionální zájmy.

Vláda  je výkonným orgánem státní moci. Je vedená premiérem, který je jmenován prezidentem a má pravomoc sestavovat vládu. Vláda řídí správu země, zahraniční politiku, ekonomiku a další klíčové oblasti. Je odpovědná Národnímu shromáždění a může být odvolána v případě nedůvěry.

Soudní moc je nezávislá a zajišťuje spravedlnost a dodržování práva. Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem a má pravomoc ve všech soudních záležitostech, včetně ústavních otázek. Soudní systém je klíčovým prvkem zachování právního státu a zajištění občanských práv a svobod.

 

Hlavní město: Bělehrad

Jeho poloha na soutoku řeky Sávy a Dunaje mu dodává zvláštní charakter a významné strategické postavení.

Bělehradská pevnost, dominující panoráma města, je symbolem jeho historického dědictví. Tato impozantní stavba nejenom svědčí o bohaté minulosti, ale také nabízí úchvatné výhledy na město i okolní krajinu. Návštěvníci mohou objevovat historické zdi, brány a nádvoří, kde se odehrávaly důležité události.

Bělehrad je také znám svými živými uličkami, z nichž nejslavnější je Knez Mihailova ulice. Tato proslulá třída je plná obchodů, kaváren a restaurací, které zvou k procházkám a nákupům. Je to místo, kde se mísí historie a současnost.

Chrám svatého Sávy, majestátní pravoslavný chrám, je dalším významným bodem zájmu. Jeho velkolepá architektura a spirituální význam přitahují návštěvníky i věřící z celého světa. Okolí chrámu je často centrem kulturních a náboženských událostí.

Skadarlija, malebná čtvrť, je oáza umělecké atmosféry a tradičního šarmu. Ulice plné uměleckých galerií, kaváren a hospůdek tvoří jedinečnou atmosféru, která přenáší návštěvníky do minulosti.

 

Rozloha: 88 361 km2

 

Počet obyvatel: 6 800 000  (2022)

Největší etnickou skupinou jsou Srbové, kteří tvoří většinu populace. Kromě toho žije v Srbsku také několik menších etnických skupin, jako jsou Maďaři, Chorvati, Bosňáci, Romové, Slováci a další.

Pravoslavné křesťanství je zde dominantním náboženstvím. Kromě toho je zde také muslimská menšina, především v oblasti Sandžaku.

Oficiálním jazykem v zemi je srbština. Srbové používají cyrilici a latinku,  obě tyto písma jsou oficiálně uznávána.

 

Památky UNESCO: 5

 

  1. Gamzigrad-Romuliana, palác Galerius (2007) – Jedná se o komplex antických budov postavených během římského období, který byl původně postaven pro římského císaře Galeria Valeria Maximiana.
  2. Středověké památky v Kosovu (2004) – Čtyři budovy odrážející vrcholy byzantsko-románské církevní kultury, která se na Balkáně vyvíjela mezi 13. a 17. stoletím.
  3. Stari Ras a Sopoćani (1979) – Tyto středověké památky, nacházející se v Srbsku, nám poskytují cenný pohled do minulosti a odkazují na bohatou historii a kulturu regionu.
  4. Hřbitovy středověkých hrobek Stećci (2016) – Unikátní kulturní dědictví nacházející se v různých částech Balkánského poloostrova, především v oblastech dnešního Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory a Srbska. Stećci jsou kamenné náhrobky s charakteristickými ornamenty a reliéfy.
  5. Studenica Monastery (1986) – Je jedním z nejvýznamnějších a nejstarších pravoslavných klášterů v Srbsku. Nachází se v horském regionu Zlatibor, asi 39 km západně od města Kraljevo.

 

Národní parky: 4

 

  1. Národní park Derdap
  2. Národní park Kopaonik
  3. Národní park Tara
  4. Národní park Fruška gora