ŠVEDSKO

Datum vzniku: 1523

Stručná historie chronologicky :

9. století: Začátek formování švédského království.

1523: Gustav I. Vasa se stává prvním králem moderního Švédska.

1611-1648: Země se účastní třicetileté války.

1655-1660: Bojuje ve třísečné válce.

1700-1721: Severní válka mezi Švédskem a Ruskem.

1809: Švédsko ztrácí Finsko ve prospěch Ruského impéria na základě Vídeňského míru.

1814: Švédsko získává Norsko na základě Kielského míru, vzniká personální unie, která trvá do roku 1905.

1905: Norsko získává nezávislost na Švédsku.

20. století: Švédsko zůstává neutrální během obou světových válek.

1995: Vstupuje do Evropské unie.

 

Mezinárodní zkratka: S

 

Měna: švédská koruna  (SEK)

Měnový kód pro švédskou korunu je SEK. Koruna se dělí na menší jednotky zvané “öre”. Bankovky a mince jsou běžně používané prostředky platby v Švédsku.

 

Internetová doména: .se

 

Telefonní předvolba: +46

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Švédsko je známé svými rozsáhlými lesy, zahrnujícími přibližně 70 % území země. Kromě toho je domovem mnoha jezer, z nichž největší je Vänern a druhé největší  Vättern.

Na západě se nachází Skandinávské pohoří, které se táhne severní částí země. Švédské pobřeží je rozmanité, s mnoha zálivy, fjordy a ostrůvky. Archipelag Stockholmu je známým příkladem malebných ostrovů poblíž hlavního města.

Půda ve Švédsku zahrnuje různé typy, včetně mokřadů, lesů, zemědělských ploch a horských oblastí.

Severní část země, včetně některých oblastí uvnitř polárního kruhu, zažívá polární den v létě a polární noc v zimě.

 

Nejvyšší vrchol: Kebnekaise 2097 m n.m.

Kebnekaise se nachází ve Skandinávském pohoří a je součástí Kebnekaiseho masivu. Hora má dva hlavní vrcholy: jižní vrchol, který je většinou pokryt ledovcem, a severní vrchol, který je o něco nižší.

 

Podnebí:

Jižní a střední části země, jako je například Stockholmský, Göteborgský nebo Malmöský region, mají mírné podnebí s čtyřmi výraznými ročními obdobími. Zimy jsou zde chladné, avšak ne tak drsné jako na severu. Léta bývají teplá s průměrnými teplotami okolo 20 °C.

Naopak severní část Švédska, hlavně ta, která leží v oblasti polárního kruhu, zažívá subarktické podnebí. Zimy jsou zde extrémně chladné a dlouhé, doprovázené polárními nocemi, kdy slunce v zimě nevychází. Krátká léta však mohou být příjemná během polárního dne.

 

Fauna a flora:

Lesy tvoří významnou část švédské krajiny. Borovice, smrky a břízy jsou běžné dřeviny. V některých oblastech můžete nalézt také listnaté stromy, jako jsou buky, duby a břízy.

V létě louky a pole rozkvétají květinami. Mezi typické květiny patří vřesovce, pivoňky, lilie, a mnoho druhů orchidejí.

Losi jsou jedním z typických zvířat švédské přírody, zejména v severních oblastech. Jsou symbolem švédské divočiny. Země má populaci hnědých medvědů, zejména v horských a lesnatých oblastech. Vyskytují se v severních částech země.

Vlci se objevují  v oblasti středního Švédska. Díky mnoha jezerům a řekám je rybaření populární aktivitou. Mezi typické druhy ryb patří losos, síh, pstruh a candát.

Švédská obloha je plná různých druhů ptáků. Vyskytují se zde dravci, jako jsou jestřábi a orli, a také mnoho vodních ptáků.

 

Zemědělství:

V jihovýchodních a jihozápadních částech, kde je mírnější podnebí, se pěstuje obilí, brambory, zelenina a ovoce. To je také oblast s největším množstvím hospodářských zvířat.

V severnějších a horských oblastech, kde je podnebí drsnější, se pěstují hlavně pastevní rostliny pro chov dobytka. Zdejší zemědělství je náchylnější k sezónním omezením.

 

Těžba surovin:

Švédsko bylo dlouhou dobu jedním z největších producentů železné rudy na světě. Těžba železné rudy má historický význam a byla základem pro rozvoj těžkého průmyslu v zemi.

Lesy tvoří významnou část švédského krajinného pokryvu, a proto je těžba dřeva pro dřevozpracující průmysl významná. V zemi se také těží měď, zinek a další kovy. Některé těžební aktivity jsou spojené s hutnictvím a metalurgií.

 

Průmysl:

Švédsko je známé výrobou kvalitních průmyslových strojů, zařízení a nářadí. Má bohatou historii v oblasti telekomunikací a IT. Společnosti jako Ericsson a Nokia Networks zde mají své kořeny. Automobilový průmysl hraje také důležitou roli. Švédsko je domovem automobilky Volvo a také významných výrobců těžkých nákladních vozidel a autobusů.

S ohledem na rostoucí důraz na udržitelnost, obnovitelné zdroje energie, získává energetická efektivita  na významu. Švédsko má rozvinutý trh pro větrnou energii, vodní elektrárny a biomasy.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: informační technologie, věda, výzkum, vzdělání, zdravotnictví, telekomunikace, bankovnictví a pojišťovnictví, služby, obchod, silniční, námořní a letecká doprava, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Severní část nabízí unikátní možnost pozorovat polární záři v zimních měsících, což je pro mnohé turisty nezapomenutelný zážitek.

Moderní architektura je také významnou atrakcí. Například “Turning Torso” v Malmö je věž, která je známá svou výraznou a neobvyklou konstrukcí.

Mnoho lidí přichází prozkoumávat švédské národní parky, vodopády a krásné pláže.

Země nabízí krásné scenérie s rozlehlými lesy, tisíci jezery, fjordy a horskými krajinami. Turisté sem přicházejí za trekkingem, rybařením, jízdou na kole a zimními sporty.

 

Waterparky ve Švédsku:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Hlavou státu je švédský král. Funkce krále má spíše symbolický a reprezentativní charakter a jeho politický vliv je omezený.

Skutečnou politickou moc má švédský parlament, který se nazývá Riksdag. Vláda je vedená premiérem, který je jmenován králem a stává se hlavou vlády. Premiér a vláda jsou odpovědní parlamentu a složení vlády závisí na výsledcích voleb do Riksdagu.

Riksdag je jednokomorový parlament složený z 349 poslanců. Volby do Riksdagu se konají každé čtyři roky. Parlament má pravomoc schvalovat zákony, prověřovat činnost vlády a rozhodovat o státním rozpočtu.

Švédská politická scéna je rozmanitá a zahrnuje různé politické strany. K nejvýznamnějším patří Sociální demokraté, Konzervativní strana (Moderátní strana), Strana středu, Švédští demokraté a další.

V rámci regionální samosprávy má Švédsko systém obcí a krajských rad, které mají pravomoc v oblastech jako školství, zdravotní péče a infrastruktura.

 

Hlavní město: Stockholm

Stockholm leží na východním pobřeží země, na několika ostrovech a poloostrovech Baltského moře.

Je známé svými historickými památkami, krásnými ostrovy a moderní kulturou. Gamla stan (Staré Město), královský palác a muzea jsou jen některé z mnoha atrakcí.

Samotný název Stockholmu ve švédštině, “Stockholm”, znamená “ostrovní pevnost”. Město leží na 14 ostrovech a malých ostrůvcích, které jsou propojeny mosty a trajekty, což dává Stockholmu jeho charakteristický vzhled s vodou všude kolem.

Kromě historické architektury najdete ve Stockholmu také moderní stavby, jako je například unikátní budova “Turning Torso” navržená architektem Santiago Calatravou.

 

Rozloha: 449 964 km2

 

Počet obyvatel: 10 500 000  (2022)

Oficiálním jazykem je švédština. Švédové mluví švédsky jako svým mateřským jazykem, ačkoli většina z nich hovoří také anglicky.

Země byla historicky známá jako protestantská, s luteránstvím jako dominantním náboženstvím. Obyvatelstvo Švédska je relativně rovnoměrně rozloženo mezi městy a venkovem.

 

Památky UNESCO: 15

 

 1. Královská rezidence v Drottningholmu (1991) – Je jedním z nejvýznamnějších královských sídel ve Švédsku. Nachází se asi 11 kilometrů západně od Stockholmu, hlavního města.
 2. Birka a Hovgården (1993) – Jedno z nejdéle osídlených míst ve Skandinávii, město zvané Birka. Bylo založeno ve vikingských časech jakožto významný baltský přístav.
 3. Železárny v Engelsbergu (1993) – V 17. století byly na švédském území, v Västmanlandu, postaveny nové železárny, které se následně staly jedněmi z nejslavnějších na světě.
 4. Skalní rytiny v Tanum (1994) – Nedaleko hranic s Norskem se nachází město s názvem Tanum, jež se proslavilo skalními obrazci zachycujícími denní život lidí z bronzové doby.
 5. Skogskyrkogården (1994) – Významné pohřebiště nacházející se v jižní části Stockholmu ve Švédsku.
 6. Hanzovní město Visby (1995) -Město je jedním z nejlépe dochovaných středověkých měst ve Skandinávii. Bylo založeno někdy ve 12. století, kdy byla postavena významná katedrála zasvěcená svaté Marii.
 7. Gammelstad (1996) – Kolem kamenného kostela v průběhu 15. století vyrostlo malé kostelní městečko.
 8. Laponsko (1996) – Laponsko patří mezi největší souvislá území v Evropě, která nebyla výrazně ovlivněna lidskou činností. Dodnes zde žijí Saami čili Laponci. Lidé, kteří se dodnes nevzdali tradičního způsobu života těsně spjatého s přírodou.
 9. Námořní přístav v Karlskroně (1998) – Tento přístav má dlouhou historii spojenou s námořními aktivitami a vojenskou přítomností.
 10. Zemědělská krajina jižního Ölandu (2000) – Öland je po Gotlandu druhým největším švédským ostrovem. Jižní část ostrova je obydlena již více než pět tisíc let.
 11. Kvarken (2000) – Úzký průliv nacházející se mezi Botnickým zálivem na západě a Baltským mořem na východě. Kvarken je důležitým geografickým prvkem ve Finském zálivu a nachází se mezi Švédskem a Finskem.
 12. Doly ve Falunu (2001) –  Město Falun proslulo těžbou mědi. Ta se zde těžila už ve 13. století.
 13. Radiostanice Varberg (2004) – Tato radiostanice se nachází v městě Varberg na západním pobřeží Švédska a byla důležitou součástí telekomunikační sítě pro mezinárodní lodní a leteckou komunikaci.
 14. Struveho geodetický oblouk (2005) – Soustava 265 triangulačních bodů, které se táhnou od nejsevernějšího bodu v Norsku až po nejjižnější bod u Černého moře.
 15. Statky Hälsingland (2012) – Venkovské budovy, které jsou známé svým tradičním zdobením a architekturou. Hälsingland je historická provincie ve středním Švédsku, která je bohatá na kulturní dědictví a zachovalé venkovské stavby.

 

Národní parky: 30

 

 1. Národní park Vadvetjåkka
 2. Národní park Abisko
 3. Národní park Stora Sjöfallet
 4. Národní park Padjelanta
 5. Národní park Sarek
 6. Národní park Muddus
 7. Národní park Pieljekaise
 8. Národní park souostroví Haparanda
 9. Národní park Björnlandet
 10. Národní park Skuleskogen
 11. Národní park Sonfjället
 12. Národní park Töfsingdalen
 13. Národní park Fulufjället
 14. Národní park Hamra
 15. Národní park Färnebofjärden
 16. Národní park Ängsö
 17. Národní park Garphyttan
 18. Národní park Tyresta
 19. Národní park Tresticklan
 20. Národní park Djurö
 21. Národní park Tiveden
 22. Národní park Norra Kvill
 23. Národní park Store Mosse
 24. Národní park Blå Jungfrun
 25. Národní park Söderåsen
 26. Národní park Dalby Söderskog
 27. Národní park Stenshuvud
 28. Národní park Gotska Sandön
 29. Národní park Kosterhavet
 30. Národní park Åsnen