VATIKÁN

Datum vzniku: 11. února 1929

Stručná historie chronologicky :

1. století: Vzniká první křesťanská církev v Římě, která postupně získává na vlivu.

313: Císař Konstantin Veliký vydává Milánský edikt, který deklaruje náboženskou toleranci v římském impériu, což přináší větší svobodu pro křesťany.

4. století: Vzniká papežská autorita v Římě, je postaveno mnoho církevních budov a chrámů, včetně Baziliky svatého Petra.

756: Vznik Papežského státu po donaci od franského krále Pepina Krátkého, která předává území Říma papežské autoritě.

11. století: Papežský stát dosahuje svého největšího územního rozsahu.

14. století: Papežská kurie (papežská správa) se stěhuje do Avignonu ve Francii (tzv. avignonské zajetí).

1377: Papež Řehoř XI. přesunuje papežskou kurii zpět do Říma.

1870: Konflikt mezi papežskou autoritou a italským králem Vítem Emanuelem II. vede k vytvoření nového italského království a připojení většiny Papežského státu k Itálii.

11. února 1929: Lateránské dohody jsou podepsány mezi Svatým stolcem a italskou vládou, což vytváří Vatikánský stát jako suverénní území s papežem jako svrchovaným vládcem.

7. června 1929: Lateránská smlouva je ratifikována, oficiálně uznávající nezávislost Vatikánského státu.

 

Mezinárodní zkratka: SVC

 

Měna: euro (EUR)

Euro se stalo oficiální měnou Vatikánu od 1. ledna 1999, kdy byla zavedena jako elektronická měna pro nehotovostní platby.

Od 1. ledna 2002 byly mince a bankovky euro zavedeny také jako hotovostní platidlo, nahrazující italskou liru.

 

Internetová doména: .va

 

Telefonní předvolba: +379

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Vatikánský stát je nejmenší suverénní státní útvar na světě, nachází se na území Vatikánského města, které je uvnitř italského města Řím.

Vzhledem k malému území je Vatikán zcela obklopen městskou zástavbou Říma.

 

Nejvyšší vrchol: Vatican Hill 75 m n. m.

Vatican Hill je jedním z původních sedmi pahorků, na nichž byl založen starověký Řím. Tento pahorek se nachází na pravém břehu řeky Tibery.

Na tomto kopci byl postaven první bazilický kostel nad hrobem svatého Petra, zakladatele katolické církve, prostor se stal jádrem dnešního Vatikánu.

 

Podnebí:

Vatikánský stát má středomořské klima, které je typické pro oblast kolem Říma, Itálie. Panuje zde mírné a vlhké počasí v zimě a horké a suché počasí v létě.

 

Fauna a flora: žádné

 

Zemědělství: žádné

 

Těžba surovin: žádné

 

Průmysl: žádné

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Hlavní turistickou atrakcí je Bazilika svatého Petra, jedna z největších a nejkrásnějších katedrál na světě. Turisté si mohou prohlédnout nádhernou architekturu, sochy, oltáře a kopuli navrženou Michelangelem.

Dalším významným místem je Sixtinská kaple, kterou zdobil slavný renesanční umělec Michelangelo – freskami, včetně slavné fresky Stvoření Adama.

Vatikánské muzea jsou další velkou atrakcí. Obsahují ohromnou sbírku uměleckých děl a historických artefaktů z celého světa, včetně starověkých soch, malířských děl, cenných relikvií a starověkých záznamů.

Vatikán také hostí mnoho náboženských ceremonií a poutí, které přitahují poutníky z různých částí světa. Například papežské audiencie a papežské požehnání “Urbi et Orbi” (městu a světu) na Velikonoce a vánoční svátky.

 

Státní zřízení: absolutní monarchie ekleziologická a volená teokracie

 

Hlavní město: Vatikán

Hlavním městem Vatikánského státu je Vatikánské město, které je součástí italského města Řím. Vatikánské město je sídlem Svatého stolce a papeže, což je nejvyšší autorita katolické církve.

 

Rozloha: 0,49 km2

 

Počet obyvatel: 921  (2022)

Vatikán nemá žádné trvalé obyvatelstvo ve smyslu běžného obytného sídla, jelikož jeho obyvatelé jsou převážně duchovní a zaměstnanci Svatého stolce.

Hlavním obyvatelem Vatikánu je samozřejmě papež, který je nejen duchovním vůdcem katolické církve, ale také hlavou státu. Vatikán je sídlem mnoha kněží, biskupů, kardinálů a dalších duchovních, kteří slouží v různých funkcích a úřadech Svatého stolce.

Kromě duchovního personálu, Vatikán zaměstnává také zaměstnance v administrativních, diplomatických, bezpečnostních a turistických funkcích.

 

Památky UNESCO: 2

 

  1. Historické centrum Říma (včetně Vatikánského státu) (1980) – Historické jádro Říma spolu s Vatikánským státem, které má zvláštní význam pro světové dějiny, architekturu a umění.
  2. Vatican City (1984) – Unikátní sbírka uměleckých a architektonických děl ležících na jednom z nejposvátnějších míst křesťanství.

 

Národní parky: –