BOLÍVIE

Datum vzniku: 6. srpen 1825

Sturčná historie chronologicky:

Předkolumbovské období: Před příchodem evropských osadníků byla oblast dnešní Bolívie domovem mnoha původních kmenů, včetně Aymarů a Quechuů, kteří měli bohaté kultury, jako byla Tiahuanaco.

Španělská kolonizace: V 16. století přišli španělští conquistadoři do oblasti a začali ji kolonizovat. Vytvořili španělské kolonie, včetně Audiencia de Charcas, která zahrnovala dnešní Bolívii.

Boje za nezávislost: Na začátku 19. století vypukly v Bolívii boje za nezávislost pod vedením hrdinů jako Simón Bolívar a Antonio José de Sucre. Bolívie získala nezávislost v roce 1825.

Období vlády caudillos: Během 19. století a po získání nezávislosti se Bolívie potýkala s politickou nestabilitou a častými změnami vlády vedenými caudillos (silnými vojenskými vůdci).

Válka o pacifik: V letech 1879 až 1884 probíhala válka mezi Bolívií a Chile, která skončila pro Bolívii ztrátou přístupu k Tichému oceánu a vytvořením chilského regionu Antofagasta.

Bolivijská revoluce: V 20. letech 20. století se v Bolívii uskutečnily revoluce a reformy.

Občanská válka: V 20. a 30. letech probíhaly v Bolívii občanské války a politické nestability, které ovlivnily zemi až do poloviny 20. století.

Národní revoluce: V roce 1952 vypukla Národní revoluce, která přinesla rozsáhlé sociální a ekonomické reformy, včetně národního vlastnictví nerostných surovin.

Evo Morales a MAS: V roce 2006 byl zvolen Evo Morales, první indiánský prezident v dějinách Bolívie. Jeho vláda byla charakterizována levicovými reformami a sociálními programy.

Politická krize: V roce 2019 došlo k politické krizi a odstoupení Evo Moralese. Následovaly volby a politické změny.

Současná doba: Bolívie zůstává politicky a ekonomicky složitou zemí s bohatou kulturní a historickou dědictvím a různorodými etnickými skupinami.

 

Mezinárodní zkratka: BOL

 

Měna: boliviano  (BOB)

Měna má různé mince a bankovky různých hodnot.

Bolivijský boliviano se dělí na menší jednotky, jako jsou centavos.

 

Internetová doména: .bo

 

Telefonní předvolba: +591

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie:

Bolívie je známá svými vysokými horami, které jsou součástí Andského pohoří.

Altiplano je vysoká náhorní plošina nacházející se ve střední části Bolívie mezi dvěma větvemi Andy. Toto území je známé svými solnými pláními, jezery a je domovem několika měst, včetně hlavního města La Paz.

Severovýchodní část Bolívie zahrnuje část Amazonského deštného pralesa. Tento region je charakterizován hustými pralesy, řekami a bohatou biodiverzitou.

Bolívie má několik významných jezer, včetně jezera Titicaca, které leží na hranici s Peru. Jezero Titicaca je nejvýše položeným plavatelným jezerem na světě a má kulturní význam pro domorodé obyvatele.

Licancabur je kráterová sopka, která se nachází v jihozápadní části země. Nachází se v ní jedno z největších kráterových jezer na světě.

Salar de Uyuni je největší solné jezero na světě a nachází se ve středozápadní části Bolívie.

 

Nejvyšší vrchol: Sajama 6542 m n.m.

Tento stratovulkán se nachází v Andách ve západní části země, poblíž hranice s Chile.

 

Podnebí:

Severní a východní části Bolívie, které zahrnují amazonský deštný prales, mají tropické klima s vysokou vlhkostí a vysokými teplotami po celý rok. Období dešťů a sucha jsou zde velmi výrazná.

Některé části Bolívie, včetně města Santa Cruz, mají subtropické až mírné klima s horkými léty a mírnými zimami. Teploty zde mohou být velmi vysoké během letního období.

Střední část Bolívie, včetně náhorní plošiny Altiplano, má suché a chladné podnebí. Teploty zde mohou být velmi nízké, zejména v noci.

Andské pohoří, které prostupuje Bolívií, má vysokohorské podnebí s nízkými teplotami a vysokou slunečním zářením. Toto je oblast, kde se nachází nejvyšší vrchol Bolívie, a klima je zde extrémně studené.

Části bolivijského území v Amazonii mají vlhké a deštné klima s výrazným obdobím dešťů. Tato oblast má vysokou vlhkost a teploty jsou v průběhu roku poměrně vysoké.

 

Fauna a flora:

Lama a alpaka jsou domestikovanými druhy jihoamerických kamel. Jsou důležitými zvířaty pro původní obyvatele Bolívie, kteří je využívají pro maso, vlnu a pro přepravu břemen.

Bolívie je domovem pro velké kočky, jako je jaguár, puma a ocelot. Tyto druhy obývají hlavně oblasti deštného pralesa a hor.

Andský kondor  je impozantní pták obývá Andské pohoří a je jedním z největších létajících ptáků na světě. Je to také národní symbol Bolívie.

Bolívie je domovem mnoha druhů ptáků, včetně kolibříků, tangar a dalších.

Země má rozsáhlou síť řek a jezer, které jsou domovem mnoha druhů ryb.

Amazonský deštný prales v severovýchodní části Bolívie je domovem nespočetného množství druhů rostlin a stromů, včetně mahagonu, kaučuku, a mnoha léčivých rostlin.

Na solných pláních, jako je Salar de Uyuni, se nacházejí různé druhy rostlin a mikroorganismů, které se přizpůsobily extrémním solným podmínkám.

V některých oblastech Andského pohoří se nacházejí polopouštní ekosystémy s kaktusy, sukulentními rostlinami a vysokohorskou travinou.

Na náhorní plošině Altiplano najdeme rostliny přizpůsobené chladnějšímu a suchému klimatu, jako jsou křoviny a trávy.

 

Zemědělství:

V nižších oblastech Bolívie, zejména v tropické části Amazonie, se pěstují plodiny jako kávovník, kakao, banány, ananasy, rýže, cukrová třtina, a tropické ovoce.

Quinoa je tradiční andskou plodinou a má rostoucí oblibu po celém světě jako zdravá potravina. Bolívie je jedním z hlavních producentů quinoy na světě.

Kukuřice a brambory jsou další důležité plodiny pro bolivijské obyvatelstvo.

Chov dobytka je v Bolívii velmi rozšířený a je základem mnoha tradičních potravin. Vysokohorské pastviny jsou vhodné pro chov ovcí a lám, zatímco v nižších oblastech je běžný chov skotu.

Bolívie má rozsáhlou síť řek a jezer, což umožňuje rybolov a je důležitým zdrojem potravin pro mnoho lidí.

V posledních letech se Bolívie stala producentem biopaliv, zejména etanolu z cukrové třtiny.

 

Těžba surovin:

Bolívie je jedním z největších světových producentů stříbra. Těžba stříbra má bohatou historii v zemi a byla jedním z hlavních důvodů pro španělskou kolonizaci v 16. století.

Země má rozsáhlé zásoby cínu, což je důležitý průmyslový kov používaný v elektronice, stavebnictví a jiných odvětvích.

Zinek je dalším důležitým kovem, který se těží v Bolívii. Používá se v mnoha odvětvích, včetně výroby nerezové oceli a chemického průmyslu.

Těžba cínu je další důležitou činností v bolivijském hornictví. Cín se používá především v ocelářském průmyslu.

Olovo se těží v různých částech Bolívie a používá se především v bateriích, stavebnictví a dalších aplikacích.

Bolívie má také zásoby zlata, a těžba zlata se provádí jak tradičními metodami, tak i moderními technologiemi.

Tantalum se používá v elektronických zařízeních, zejména v mobilních telefonech a počítačích. Bolívie má zásoby tohoto kovu.

Bolívie je známá svými zásobami lítia, což je důležitý prvek pro výrobu lithium-iontových baterií, které se používají v elektrických automobilech a jiných zařízeních.

Má také určité zásoby ropy a zemního plynu, a těžba a zpracování těchto surovin má významný vliv na energetiku země.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, včetně masa, mléka, obilovin a tropického ovoce. Bolívie vyrábí potraviny pro domácí trh a také exportuje některé produkty, jako je káva, kakao a cukrová třtina.

Bolívie má textilní a oděvní průmysl, který produkuje oblečení, tkaniny a výrobky z vlny a alpaky.

Chemický průmysl vyrábí různé chemikálie, včetně hnojiv, pesticidů a farmaceutických výrobků.

Stavební průmysl se podílí na výstavbě infrastruktury, bytových a komerčních budov, silnic a dalších stavebních projektů.

Bolívie má rozsáhlé lesy, lesní průmysl zahrnuje těžbu dřeva a jiných lesních produktů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: náhorní plošina Altiplano, jezero Titicaca, Isla del sol, města La Paz, Sucre, Copacabana a Potosí, solná pláň Salar de Uyuni

Salar de Uyuni je největší solné jezero na světě a je jedním z nejvýraznějších přírodních divů Bolívie.

Potosí je historické město, které bylo kdysi známé jako nejbohatší město na světě díky těžbě stříbra. Zde se nachází řada koloniálních budov a památek.

Sucre je dalším koloniálním městem, které bylo v minulosti hlavním městem Bolívie. Má krásnou architekturu a historické centrum.

Jezero Titicaca je nejvyšší jezero na světě a leží na hranici mezi Bolívií a Peru. Je známé svými krásnými ostrovy, včetně Islas del Sol a Islas de la Luna.

Severní část Bolívie zahrnuje amazonský deštný prales, což je ideální destinace pro průzkum tropického pralesa, řek a tamní fauny a flóry.

 

Waterparky v Bolívii:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Bolívie je republika s demokratickým státním zřízením. Má ústavou stanovený systém vlády, který kombinuje prvky prezidentské a parlamentní demokracie. Hlavními orgány moci v Bolívii jsou prezident, Národní kongres a Nejvyšší soud.

Prezident Bolívie je hlavou státu a vlády, a je volený ve všeobecných volbách na pětileté funkční období. Má výkonnou pravomoc a odpovědnost za řízení země. Prezident je podporován svým kabinetem ministrů, kteří vedou jednotlivé ministerstva.

Národní kongres, známý také jako Plurinacionální legislativní shromáždění, je dvoukomorový parlament, skládající se z Senátu a Poslanecké sněmovny. Kongres má zákonodárnou pravomoc a schvaluje zákony a legislativní opatření. Senátoři jsou voleni z jednotlivých departementů Bolívie, zatímco poslanci jsou voleni z jednotlivých volebních okrsků.

Nejvyšší soud Bolívie je nezávislý soudní orgán, který dohlíží na dodržování ústavy a právního systému země. Jeho členové jsou jmenováni prezidentem a potvrzeni Národním kongresem.

Bolívie má také decentralizovaný systém vlády s územními jednotkami, nazývanými departementy, které mají vlastní vlády a zastupitelstva. Tento systém umožňuje větší regionální autonomii a participaci obyvatelstva v rozhodovacím procesu.

 

Hlavní město: Sucre -oficiální hlavní město, a La Paz – sídlo vlády

Sucre se nachází  ve východní části země, ve výšce přibližně 3 640 metrů nad mořem, což z něj činí nejvýše položeným hlavním městem na světě.

Zahrnuje významné instituce, vládní budovy, mezinárodní ambasády a mnoho historických a kulturních památek. Mezi významné místa v La Pazu patří prezidentský palác, katedrála, Národní kongres, Národní muzeum a mnoho dalších.

 

Rozloha: 1 098 581 km2

 

Počet obyvatel: 12 000 000  (2022)

Bolívie je domovem mnoha indiánských etnických skupin, včetně Quechua a Aymara. Indiánské etnikum tvoří značnou část obyvatelstva a má významný vliv na kulturu a společenské poměry v zemi.

Mestici tvoří další velkou část obyvatelstva Bolívie. Jsou to lidé s míšeným původem, obvykle s kombinací indiánského a evropského původu.

Bolívie má také menší africkou diasporu, která pochází z doby otroctví a přináší do kultury země různorodé vlivy.

Malá evropská menšina, zejména potomci španělských osadníků, má zde také významné zastoupení.

Bolívie má také menší komunity lidí jiného původu, včetně japonské, libanonské a dalších.

Hlavním jazykem je španělština, ale Quechua a Aymara jsou  široce používané indiánské jazyky.

Římskokatolické křesťanství je zde nejrozšířenější náboženství , ale země má také menší náboženské komunity, včetně protestantských křesťanů a původních náboženských praktik.

 

Památky UNESCO: 7

 

 1. Potosi (1987) – Potosi je historické město v Bolívii, které se stalo slavným díky bohatým stříbrným dolům.
 2. Jezuitské misie v Chiquitos (1990) – Jedná se o historické katolické misie založené jezuity v oblasti Chiquitos v Bolívii.
 3. Sucre (1991) – Sucre je hlavním městem Bolívie. Historicky bylo místem vyhlášení nezávislosti Bolívie v roce 1825.
 4. Samaipata (1998) – Samaipata je archeologické místo nacházející se v Bolívii. Obsahuje kamenné reliéfy a památky, včetně monumentálního kamenného monolitu známého jako El Fuerte, který je spojován s předkolumbovskými kulturami.
 5. Národní park Noel Kempff Mercado (2000) – Jedná se o národní park v Bolívii, který zahrnuje různorodá ekosystémy, včetně deštných pralesů a vodopádů.
 6. Tiwanaku (2000) – Tiwanaku je archeologická lokalita v Bolívii, která byla kdysi centrem starověké Tiwanaku kultury.
 7. Qhapaq Ñan (2014) – Je to historická síť cest v Andách, kterou postavili Inkové. Tato cesta sloužila k dopravě zboží, komunikaci a spojení různých částí inkovské říše a má významný historický a kulturní význam.

 

Národní parky: 14

 

 1. Národní park Carrasco
 2. Národní park Isiboro Sécure
 3. Národní park Noel Kempff Mercado
 4. Národní park Sajama
 5. Národní park Torotoro
 6. Národní park Tunari
 7. Národní park Aguaragüe
 8. Národní park Amboró
 9. Národní park Cotapata
 10. Národní park Iñao
 11. Národní park Kaa-Iya del Gran Chaco
 12. Národní park Madidi
 13. Národní park Otuquis
 14. Národní park Serranías de Ig’embe