EKVÁDOR

Datum vzniku: 24. květen 1822

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Před příchodem španělských dobyvatelů bylo území dnešního Ekvádoru obýváno různými indiánskými kulturami, včetně Quechua a Shuar.

Španělská kolonizace (16. století): Ekvádor byl dobyt Španěly pod vedením Francisca Pizarra. Stal se součástí Španělského impéria a zůstal pod španělskou nadvládou po více než 300 let.

19. století: Během bojů za nezávislost na počátku 19. století se Ekvádor stával součástí různých politických útvarů, včetně Velké Kolumbie pod vedením Simóna Bolívara. Nezávislost na Španělsku získal  v roce 1830.

19. a 20. století: Následovalo dlouhé období politických nepokojů, občanských válek a střídání různých vládců a režimů.

1941: Ekvádor vedl vojenský konflikt s Peru o hranice. Výsledkem byla ztráta některých území na straně Ekvádoru.

1970-80: Zažíval období politické nestability a vojenských pučů.

1999: Ekvádor přijal americký dolar jako oficiální měnu v reakci na ekonomickou krizi.

 

Mezinárodní zkratka: EC

 

Měna: americký dolar  (USD)

Od roku 2000 je oficiální měnou Ekvádoru americký dolar (USD). V Ekvádoru jsou k dispozici stejné hodnoty bankovek a mincí, které se používají v USA.

 

Internetová doména: .ec

 

Telefonní předvolba: +593

 

Časové pásmo: -6 GMT

 

Geografie:

Ekvádor je známý svými vysokými horskými hřebeny, které tvoří část Andského pohoří. Nachází se zde mnoho aktivních sopek, včetně Cotopaxi, Tungurahua a Sangay. Cotopaxi je jednou z nejvyšších aktivních sopek na světě.

Na východě země se nachází část Amazonie, což je deštný prales s rozsáhlými deštnými lesy a říčními systémy.

Na západním pobřeží leží přímořská nížina, která je často označována jako Costa.

Ekvádor zahrnuje také Galapágy, souostroví v Tichém oceánu, které je známé svou jedinečnou faunou a flórou. Galapágy jsou místo, kde Charles Darwin provedl výzkum, který vedl k jeho teorii evoluce.

Střední část Ekvádoru je známá jako Sierra, což jsou vysočiny Andského pohoří.

 

Nejvyšší vrchol: Chimborazo 6310 m n.m.

Tato sopka se nachází v centrální části země v horském masivu Cordillera Occidental, která je součástí Andy.

 

Podnebí:

Ekvádor má různorodé podnebí a klima, které závisí na konkrétní geografické lokalitě. To znamená, že můžete zažít jak horké tropické podnebí v deštném pralese, tak i chladnější podmínky ve vysokých horách And.

V oblasti Amazonie vládne tropické klima s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí po celý rok. Srážky jsou zde časté a vysoce intenzivní.

Na západním pobřeží je přímořská oblast s horkým a vlhkým klimatem. Dešťová sezóna probíhá většinou od prosince do května.

Andské vysočiny, mají mnohem chladnější klima než pobřežní oblasti. Dešťová sezóna v horské oblasti obvykle trvá od října do května.

V horské oblasti nad hranicí lesa, tzv. paramo, jsou teploty mnohem chladnější a stálejší. Tato oblast je charakterizována vysokými horskými loukami a močály.

Na Galapágách panuje subtropické až teplé oceánské klima.

 

Fauna a flora:

Kondor andský je velký dravý pták a symbol And, včetně Ekvádoru. Je to jeden z největších létajících ptáků na světě.

Ekvádor je domovem jaguárů, což jsou největší kočkovité šelmy v Americe.

Ocelot , tato malá kočkovitá šelma se vyskytuje v tropických deštných pralesích a savanách.

Ara papouščí  je barevný druh papouška , který žije deštných pralesech.

Země je známá svými bohatými sbírkami orchidejí. Je domovem více než 4 000 různých druhů těchto květin.

Kaučukovník, ze kterého se získává kaučuk, roste v amazonském deštném pralese.

Rostlina koky je původní v Jižní Americe, je známá svými stimulačními účinky.

Cecropia je strom běžný v deštném pralese a poskytuje potravu a útočiště pro mnoho druhů zvířat.

Bromélie je rostlina  často nalezena ve vlhkých lesích, má charakteristické různobarevné květy.

 

Zemědělství:

Ekvádor je jedním z největších producentů banánů na světě. Tato plodina je významnou složkou ekvádorského exportu. Banány se pěstují především v přímořské oblasti (Costa).

Země je známá svou kvalitní kávou, zejména z horské oblasti (Sierra). Kávové plantáže jsou rozšířeny v Andských vysočinách.

Je také jedním z hlavních producentů kakaových bobů na světě. Používají se k výrobě čokolády a dalších kakaových produktů.

Rýže se pěstuje v různých částech země, a to jak pro domácí spotřebu, tak i pro export.

Produkce palmového oleje se stále zvyšuje, zejména na území amazonského deštného pralesa.

Zelenina a obilí se také pěstují v různých částech země pro domácí spotřebu.

 

Těžba surovin:

Těžba ropy a zemního plynu je jedním z nejdůležitějších odvětví ekvádorského průmyslu. Ekvádor je členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Největším ropným polem v zemi je pole Shushufindi v amazonském deštném pralese.

Těžba dřeva z amazonského deštného pralesa má dlouhou historii. Země těží různé druhy dřeva, včetně mahagonu a různých tvrdých dřevin.

Země má rozsáhlý pobřežní pás na Tichém oceánu, a proto zde hraje rybářství důležitou roli.

Ekvádor má také zásoby zlata a dalších kovů.

Je také významným producentem šedého cementu, který se používá v stavebnictví a infrastruktuře.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je zde důležitým sektorem. Země se specializuje na zpracování potravinových produktů, včetně zpracování banánů, kávy, kakaa, ryb a mořských plodů.

Textilní a oděvní průmysl, se zaměřuje na výrobu oděvů.

Díky těžbě ropy má země také rafinérský průmysl.

Chemický průmysl, včetně výroby hnojiv a chemických produktů pro zemědělství.

Elektroenergetický průmysl, zahrnuje výrobu elektřiny zejména z hydroelektrických zdrojů.

Dřevozpracující průmysl zahrnuje zpracování dřeva z amazonského deštného pralesa pro export.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, služby, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: města Quito, Cuenca a Chimborazo, sopka Cotopaxi, národní park Sangay, souostroví Galapágy, sopečná laguna Quilotoa, oblast Amazonie

Ekvádor je známý svou ohromující přírodou, včetně deštných pralesů v Amazonii, vysokých hor And, sopek, pláží na Tichém oceánu a jedinečného ekosystému Galapág. Turisté mohou prozkoumávat různé přírodní scenérie, včetně Cotopaxi, nejvyššího aktivního vulkánu na světě, a Napo River, která protéká amazonským deštným pralesem.

Stát se snaží podporovat ekoturismus a udržitelný cestovní ruch. Existuje mnoho chráněných přírodních rezervací a národních parků, které nabízejí možnosti pro trekking, horolezectví, pozorování ptáků a další aktivity.

 

Waterparky v Ekvádoru:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Země má prezidenta jako hlavu státu a vládu, který má výkonnou moc. Prezident je voleným úředníkem a slouží čtyřleté volební období.

Vláda Ekvádoru je složena z různých ministerstev, která řídí různé aspekty státního řízení, jako jsou finance, zahraniční vztahy, vzdělání a další.

Legislativní moc je svěřena Národnímu shromáždění, které se skládá ze dvou komor: Sněmovny reprezentantů a Senátu. Členové Národního shromáždění jsou voleni do úřadu také na čtyřletá volební období. Parlament hraje klíčovou roli v procesu tvorby zákonů a dohledu nad výkonem vlády.

Nezávislý soudní systém, zahrnuje Nejvyšší soud a další soudní orgány. Soudní moc je odpovědná za uplatňování zákonů a řešení soudních sporů.

Kromě federální vlády má Ekvádor také autonomní provincie a místní samosprávu, které mají určitou míru pravomocí při řešení místních záležitostí.

 

Hlavní město: Quito

Nachází se ve střední části země v Andských vysočinách, ve výšce přibližně 2 850 metrů nad mořem. Quito leží v údolí obklopeném horami a nabízí nádherný výhled na okolní krajinu.

Quito bylo založeno španělskými dobyvateli v roce 1534 na místě, které bylo důležitým centrem pro původní obyvatelstvo Kichwa.

 

Rozloha: 283 560 km2

 

Počet obyvatel: 17 400 000 (2022)

Ekvádor má různorodé etnické složení. Hlavní etnické skupiny zahrnují mestízy (potomky indiánů a Evropanů), původní indiánské kmeny, afroekvádorskou komunitu a menšiny evropského původu.

Oficiálním jazykem je španělština. Nicméně mnoho obyvatel hovoří také indiánskými jazyky, jako je Kichwa a Shuar.

Katolictví je zde dominantním náboženstvím, ale země má také menšiny protestantských křesťanů a dalších náboženských skupin.

Ekvádor čelí stárnutí populace, což je důsledkem dlouhodobých demografických trendů. To má dopady na zdravotní péči a důchodový systém.

Mnoho Ekvádorců migruje do zahraničí za prací, zejména do Spojených států, Španělska a dalších zemí, což ovlivňuje ekonomii a sociální dynamiku v zemi.

 

Památky UNESCO: 5

 

 1. Quito (1978) – Hlavní město Ekvádoru, leží v Andách a je známé svými historickými památkami a koloniální architekturou.
 2. Galapágy (1978) – Souostroví v Tichém oceánu, slavné pro svoji unikátní biodiverzitu a výzkum Charlese Darwina.
 3. Historické centrum Santa Ana de los Ríos de Cuenca (1999) – Staré město Cuenca v Ekvádoru, které má zachovalou koloniální architektůru.
 4. Národní park Sangay (1983) – Chráněná oblast v Ekvádoru, známá pro svou vulkanickou aktivitu a rozmanitou faunu.
 5. Qhapaq Ñan (2014) – Dlouhá síť cest postavená Inky v Jižní Americe, která sloužila k dopravě a komunikaci v různých částech impéria.

 

Národní parky: 11

 

 1. Národní park Yasuni
 2. Národní park El Cajas
 3. Národní park Sangay
 4. Národní park Cotopaxi
 5. Národní park Machalilla
 6. Národní park Galapagos
 7. Národní park Llanganates
 8. Národní park Sumaco Napo-Galeras
 9. Národní park Yacuri
 10. Národní park Cayambe-Coca
 11. Národní park Podocarpus