PARAGUAY

Datum vzniku: 14. květen 1811

Stručná historie chronologicky:

16. století: Španělští conquistadoři dorazili do oblasti, která je dnes Paraguay. Založili kolonii pod španělskou nadvládou.

17. století: Paraguay byla součástí Španělského vícekrálovství Peru, později Španělského vicekrálovství Río de la Plata.

1811: Paraguayský lid vyhlásil nezávislost na Španělsku 14. května 1811.

1814-1840: Paraguay prošela obdobím politických nepokojů a války za nezávislost.

1842-1870: Během vlády prezidenta Francísca Solana Lópeze prošla země intenzivním modernizačním programem, ale také se dostala do válečných konfliktů, jako byla válka proti trojspolku (1864-1870) – Argentině, Brazílii a Uruguayi, která měla katastrofální dopady na paraguayskou populaci.

1870-1904: Po válce za nezávislost a následné porážce byla Paraguay okupován spojenci, což vedlo k období obnovy a stabilizace.

1989: Diktátor Alfredo Stroessner byl svržen a začala éra demokratických reforem.

 

Mezinárodní zkratka: PY

 

Měna: paraguayský guaraní  (PYG)

Měna guaraní je rozdělena do menších jednotek, a to do guaraníes, které jsou dále děleny na céntimos.

Paraguayský guaraní byl zaveden jako měna v roce 1944. Předtím byla v Paraguaye používána měna nazývaná peso.

 

Internetová doména: .py

 

Telefonní předvolba: +595

 

Časové pásmo: -4 (GMT)

 

Geografie:

Paraguay je vnitrozemskou zemí v jižním regionu Jižní Ameriky. Sousedí s Brazílií na východě a severu, Argentinou na západě a jihu a Bolívií na severozápadě. Je jedinou vnitrozemskou zemí Jižní Ameriky, která nemá přístup k oceánu.

Je protkána mnoha řekami. Největší z nich jsou řeka Paraguay a řeka Paraná, které se setkávají v blízkosti hlavního města Asunción a tvoří společnou hranici s Argentinou.

Západní část je známá jako Gran Chaco a zahrnuje rozsáhlou savanovou krajinu s nízkými lesy a mokřady.

Východní část je charakterizována vlhkým podnebím a je zemědělsky velmi produktivní.

Na východním okraji se nachází hory, včetně pohoří Serra de Maracayú a pohoří Amambay.

Na severozápadě je část Pantanalu, jednoho z největších močálů na světě.

 

Nejvyšší vrchol: Cerro Pero 842 m n.m.

Cerro Peró se nachází v pohoří Amambay na východě Paraguaye, poblíž hranice s Brazílií. Serra de Maracayú je další pohoří východně od pohoří Amambay.

 

Podnebí:

Deštivé období trvá od listopadu do března a přináší hojné srážky. Tyto měsíce jsou charakterizovány vysokými teplotami a vlhkým počasím. Průměrné teploty se pohybují od 25°C do 35°C, přičemž oblasti na východě mají více deště než západní oblasti.

Suché období trvá od června do srpna. Během této doby je mnohem méně srážek, teploty zůstávají příjemné a mohou se pohybovat od 15°C do 25°C.

Severozápadní část země, kde se nachází část Pantanalu, má výrazně odlišné klima.

Východní část má vyšší srážky a vlhčí klima, což činí tuto oblast ideální pro zemědělství. Naopak západní část, Gran Chaco, má sušší klima a je spíše rovinatá s méně vegetací.

Během deštivého léta mohou být teploty v některých oblastech Paraguaye extrémně vysoké, což vytváří horké a vlhké podmínky. V zimním suchém období jsou teploty mírnější a příjemné.

 

Fauna a flora:

Paraguay je zemí, kde můžete najít jaguáry, největší kočkovité šelmy v Americe. Jaguáři žijí především v národních parcích a chráněných oblastech.

Země je domovem několika druhů tapírů, včetně jihoamerických. Tito velcí býložravci žijí v bažinatých a lesnatých oblastech.

Kapybary jsou největšími hlodavci na světě a jsou běžní v oblasti Pantanalu na severozápadě Paraguaye.

Země je rájem pro ornitology, žije zde velké množství  různých druhů ptáků, včetně papoušků, kolibříků.

Východní část, zejména oblasti blízko hranice s Brazílií, jsou pokryty deštnými lesy. Zde najdete různé druhy tropických stromů, jako je mahagon, a další bohatou vegetaci.

Pantanal  je domovem rozsáhlých mokřadních ekosystémů, které podporují bohatou biodiverzitu včetně různých druhů vodních rostlin.

 

Zemědělství:

Paraguay je jedním z hlavních producentů sójových bobů v Jižní Americe. Sója je významnou komoditou a vývozním produktem této země.

Kromě sóji se zde pěstuje i obilí, jako je kukuřice a pšenice. Pěstování rýže je dalším důležitým odvětvím zemědělství, zejména v bažinatých oblastech.

Chov dobytka je velkou součástí paraguayského zemědělství. Dobytek je využíván jak pro maso, tak i pro mléčné výrobky. Díky svým řekám a mokřadům má země  bohaté možnosti pro rybolov.

Východní část státu má vhodné klimatické podmínky pro pěstování tropického ovoce a zeleniny, jako jsou banány, ananasy, papáji a manga.

Produkce palmového oleje z palmových plantáží se zde také zvyšuje.

 

Těžba surovin:

Paraguay má bohaté lesní zdroje a je známá svou produkcí tropického dřevo a jeho produkty.

V některých částech země se nacházejí zásoby žuly, což je vysoce odolná hornina, používaná především ve stavebnictví a sochařství.

V některých oblastech se těží vápenec, používaný  zejména při výrobě vápna a cementu.

Křemen je těžen pro průmyslové účely, jako je výroba skla a elektroniky. Kaolín je bílá jílovitá hornina, která se používá především v keramickém průmyslu.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je jedním z největších odvětví paraguayského průmyslu. Zahrnuje zpracování a výrobu potravin, jako je maso, mléčné výrobky, obilí a oleje. Země se specializuje na produkci sójových produktů a export sojových bobů, oleje a výrobků na bázi sóji.

Země má rozsáhlé lesní zdroje, což podporuje dřevozpracující průmysl. Produkce dřevěných výrobků, jako je nábytek, stavební materiály a dřevěné desky.

Textilní průmysl zahrnuje výrobu oděvů, látek a textilních výrobků. Paraguay má několik hydroelektráren, které produkují elektrickou energii, kterou také exportuje, zejména do Brazílie.

 

Služby a další oblasti ekonomiky:

 

Přírodní a historické zajímavosti: oblast Gran Chaco, Encarnación, Yaguarón church, Asuncion, Basilica de Caacupé, národní park San Rafael, Fortín Boquerón

Mezi zajímavé místa patří Palacio de los López (prezidentský palác), Národní historické muzeum a kostel La Encarnación.

Paraguay sdílí hranici s Brazílií a Argentinou, turisté mohou navštívit slavné vodopády Iguaçu, které patří mezi největší na světě.

Paraguayská kultura je bohatá a různorodá. Návštěvníci mohou objevit tradiční hudbu, tanec a řemesla na různých festivalech a kulturních událostech.

 

Waterparky v Paraguayi:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním exekutivním orgánem je prezident, který je volen na pětileté funkční období. Má pravomoc řídit vládu, jmenovat ministry a provádět výkonnou moc země. Vláda, včetně prezidenta, je volena v demokratických volbách.

Legislativní moc je svěřena parlamentu, známému jako Národní kongres (Congreso Nacional). Parlament je dvoukomorový, skládá se ze Senátu a Sněmovny reprezentantů.

Soudní moc  je nezávislá a výkonná prostřednictvím soudního systému. Nejvyšším soudem země je Nejvyšší soud Paraguaye (Suprema Corte de Justicia), který má za úkol ochraňovat zákony a práva občanů.

 

Hlavní město: Asuncion

Nachází se na východním břehu řeky Paraguay, blízko hranice s Argentinou.

Asunción byl založen španělskými osadníky v roce 1537 a je jedním z nejstarších měst v Jižní Americe.

 

Rozloha: 406 752 km2

 

Počet obyvatel: 7 350 000   (2022)

Největší etnickou skupinou v Paraguaye jsou mestici, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Mestici jsou potomci jak španělských kolonizátorů, tak původních indiánských obyvatel. Dále zde žijí menšiny několika původních indiánských kmenů, včetně Guaraní, Ache, a dalších.

Oficiálními jazyky jsou španělština a guaraní.

Římskokatolické křesťanství je zde nejrozšířenějším náboženstvím, má hluboké kořeny v kultuře země.

Obyvatelstvo Paraguaye má poměrně mladou věkovou strukturu, což znamená, že většina lidí je mladších než 30 let.

 

Památky UNESCO: 1

 

 1. Jezuitské misie La Santísima Trinidad del Paraná a Jesús de Tavarangué (1993) – Misie, které jsou připomínkou příchodu křesťanství v 17.-18. století.

 

Národní parky: 15

 

 1. Národní park Bella Vista
 2. Národní park Caaguazú (Caazapá)
 3. Národní park Cerro Cora
 4. Národní park Defensores del Chaco
 5. Národní park Medanos del Chaco
 6. Národní park Nacunday
 7. Národní park Paso Bravo
 8. Národní park Rio Negro
 9. Národní park Saltos del Guairá
 10. Národní park San Rafael
 11. Národní park Serrania San Luis
 12. Národní park Teniente Agripino Enciso
 13. Národní park Tifunqué
 14. Národní park Ybycuí
 15. Národní park Ypoá