URUGUAY

Datum vzniku: 25. srpen 1825

Stručná historie chronologicky:

Španělská kolonizace: V roce 1516 dorazil španělský mořeplavec Juan Díaz de Solís na území Uruguaye. Španělská kolonizace začala v průběhu 17. století. Země se stává součástí španělského Viceroyalty Peru.

Portugalské a španělské konflikty: V 18. století probíhaly časté konflikty mezi Španělskem a Portugalskem o kontrolu nad územím Uruguaye. V roce 1828 byla uzavřena smlouva, která potvrdila nezávislost země a vytvořila nový stát.

Nezávislost: Uruguay získala svou nezávislost dne 25. srpna 1825 a byla vytvořena nezávislá vláda.

Boj o nezávislost: Stát prošel několika boji o nezávislost proti různým silám, včetně Argentiny a Brazílie. Tyto konflikty trvaly několik desetiletí a skončily až v roce 1851.

Konstituce: V roce 1830 byla přijata první ústava Uruguaye, která formálně ustanovila republiku.

20. století: Uruguay prošel různými politickými změnami, včetně období vojenské vlády v letech 1973-1985. V roce 1985 byla obnovena demokracie.

 

Mezinárodní zkratka: URY

 

Měna: uruguayské peso  (UYU)

Uruguayské peso je plně konvertibilní měnou, což znamená, že jej lze volně směňovat za jiné měny na mezinárodním trhu. Peso se dělí na menší jednotky nazývané centesimos.

 

Internetová doména: .uy

 

Telefonní předvolba: +598

 

Časové pásmo: -3 (GMT)

 

Geografie:

Uruguay sousedí na severu s Brazílií, na západě s Argentinou, a na jihu a východě je ohraničeno Atlantským oceánem.

Téměř celá země leží na nížinné rovině, která je vhodná pro zemědělství.

Nejvýznamnější řekou země je Rio Uruguay, která tvoří severní hranici země s Brazílií. Dalšími řekami jsou například Rio de la Plata a Rio Negro. Uruguay má také několik jezer, z nichž největší je Laguna Merin, které leží na východě země. Pobřeží je dlouhé přibližně 660 kilometrů.

 

Nejvyšší vrchol: Cerro Catedral  514 m n. m.

Tento vrchol se nachází v departementu Maldonado, na jihovýchodě země. Cerro Catedral je součástí pohoří Cuchilla Grande, které se táhne přes části Uruguaye a Brazílie.

 

Podnebí:

Letní měsíce jsou zde teplé a slunečné. Průměrné teploty se pohybují kolem 28-32 °C, ale mohou dosáhnout i vyšších hodnot. Léto je obdobím nejvíce srážek.

Podzim je stále relativně teplý, ale teploty začínají klesat. Průměrně se pohybují kolem 18-24 °C.

Zima je mírná a suchá. Teploty v zimě se pohybují kolem 10-16 °C, ale v noci mohou klesat na nižší hodnoty. Sníh zde není  běžný.

Jaro je obdobím, kdy se teploty opět začínají zvyšovat, okolo 15-20 °C.

 

Fauna a flora:

Laguna de Rocha je jedním z významných míst pro pozorování ptáků, včetně ibisů, tukanoů, dravců a kolibříků.

Na území státu se vyskytují různé druhy plazů, včetně ještěrek a hadů. Mezi ně patří například jihoamerický leguán a zmije obecná.

Mezi savce patří například – kapybary, kuny, lamy, a také různé druhy netopýrů.

Pobřežní oblasti jsou bohaté na mořskou faunu, tuleňe, delfíny, mnoho druhů ryb a korálů.

Vnitrozemské oblasti  jsou pokryty rozsáhlými pastvinami známými jako “pampy.” Zde se nacházejí různé druhy travin a keřů, které jsou vhodné pro pastvu dobytka.

Na severu se nachází lesnaté oblasti, kde roste mnoho různých druhů stromů jako quebracho (druh dubu), eukalyptus, a palo santo. Lesy jsou domovem různých druhů ptáků a savců.

Pobřeží je porostlé mangrovy a různými druhy pobřežních rostlin. Uruguay je známý pro své květiny a květinové zahrady. Mezi oblíbené druhy květin patří růže, orchideje a ibery.

V některých oblastech rostou kaktusy, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám.

 

Zemědělství:

Uruguay je známý svými rozsáhlými pastvinami, které tvoří základ zemědělského sektoru. Chov dobytka a ovcí je jedním z hlavních odvětví zemědělství.

Sója je zde důležitou plodinou a stala se klíčovým prvkem modernizace zemědělství. Pěstování rýže je rovněž významné, zejména v departementu Treinta y Tres.

Pěstuje se zde také pšenice a kukuřice, které se využívají jako krmivo pro dobytek.

Uruguayské vinařství se stává na mezinárodním trhu atraktivní. Nachází se především v regionech Canelones a Maldonado. Uruguay exportuje citrusy, jako jsou pomeranče a citrony. V posledních letech roste zájem o ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Některé farmy se specializují na ekologické metody zemědělství.

 

Těžba surovin :

Uruguay má rozsáhlé lesy, zejména eukalyptové a borovicové,  dřevo je jednou z hlavních surovin zpracovávaných pro export.

Těžba soli je důležitým průmyslem, zejména v departementu Canelones, kde se nachází rozsáhlé solné bažiny.

Země má zásoby kamene a štěrku, které se těží pro stavební účely. Rybolov hraje také důležitou roli v uruguayské ekonomice, mořské plody jsou vyváženy do různých zemí.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl  je jedním z hlavních průmyslových sektorů. Země se specializuje na zpracování masa, zejména hovězího a ovčího, a výrobu masa na sušení a uzení.

Země má rozsáhlé lesy, což podporuje dřevozpracující průmysl. Eukalyptové a borovicové dřevo je zpracováváno na desky, papír a další výrobky.

Farmaceutický průmysl roste, vyrábí se zde léky a lékařské výrobky pro domácí spotřebu i export.

Textilní průmysl vyrábí  oblečení, obuv a textilní výrobky. Stavební průmysl hraje klíčovou roli v rozvoji infrastruktury země, a to včetně staveb veřejných budov, bytových domů a dalších staveb.

Stát má také rostoucí odvětví obnovitelných zdrojů energie, včetně výroby elektřiny z větrných turbín a slunečních panelů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: vodní a větrné elektrárny, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Montevideo, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Fray Bentos

Uruguay je známá svými nádhernými plážemi, které jsou ideální na koupání a vodní sporty. Mezi nejznámější pláže patří Punta del Este, La Paloma a Cabo Polonio.

Má bohatou kulturní scénu, která zahrnuje umění, hudbu, divadlo a festivaly.

Země je známá svým vášnivým zájmem o fotbal. Návštěvníci mohou zažít jedinečnou atmosféru během fotbalových zápasů.

Uruguay je známá svými vynikajícími masovými pokrmy, zejména asadem (grilovaným masem).

Možnost plavby po řekách, jako je Rio de la Plata, a jezerech Laguna Negra, poskytuje návštěvníkům jedinečný způsob, jak prozkoumávat krajinu z jiné perspektivy.

 

Waterparky v Uruguai:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Uruguay má dlouhou demokratickou tradici a politickou stabilitu. Hlavním orgánem výkonné moci je prezident, který je volen na pětileté období všeobecnými volbami.

Legislativní moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu. Senát má 30 členů, zatímco Poslanecká sněmovna má 99 členů. Členové parlamentu jsou voleni na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a systém soudů zahrnuje ústavní soud, nejvyšší soud a další nižší soudní instance. Ústavní soud má za úkol dohlížet na dodržování ústavy a zákonů.

Země má také decentralizovaný systém samosprávy na místní úrovni, kde jsou města a obce odpovědné za řízení místních záležitostí.

 

Hlavní město: Montevideo

Nachází se na jihovýchodním pobřeží Uruguaye, poblíž ústí řeky Rio de la Plata do Atlantského oceánu.

Montevideo bylo založeno Španěly v roce 1724 jako pevnost s cílem chránit území před útoky portugalských a britských námořníků.

 

Rozloha: 176 215 km2

 

Počet obyvatel: 3 500 000  (2022)

Uruguay má převážně evropské obyvatelstvo, přičemž většina obyvatel má evropské předky, především z Itálie a Španělska.

Oficiálním jazykem je španělština.

Země je převážně sekulární zemí. Nejvíce vyznávanými náboženstvími jsou římskokatolické křesťanství a různé formy protestantského křesťanství.

Uruguay má relativně vysokou míru gramotnosti a kvalitní systém vzdělávání. Většina obyvatel má přístup k základnímu a střednímu vzdělání.

Je zde dobře vyvinutý systém zdravotní péče, který je financován z veřejných prostředků. Země si zakládá na poskytování kvalitní péče svým občanům.

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Colonia del Sacramento (1995) – Historické jádro města, které mělo důležitou strategickou polohu.
  2. Průmyslová kulturní krajina Fray Bentos (2015) – Industriální komplex zpracovny masa a přilehlá krajina.
  3. Práce inženýra Eladia Dieste: kostel v Atlántidě (2021) – Cihlová sakrální stavba jako příklad moderní architektury v Latinské Americe.

 

Národní parky: 6

 

  1. Národní park Cabo Polonio
  2. Národní park Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
  3. Národní park Isla de Flores
  4. Národní park San Miguel
  5. Národní park San Arequita
  6. Národní park San Santa Teresa