GUATEMALA

Datum vzniku: 15. září 1821

Stručná historie chronologicky:

1524: Španělská expedice pod vedením Pedra de Alvarado dorazila do území dnešní Guatemaly.

1821: Guatemala získala nezávislost jako součást Španělské kolonie.

1823: Stala se součástí Federace Střední Ameriky, a brzy se osamostatnila v samostatnou státní entitu.

1944: Začala revoluce, která svrhla dlouholetého diktátora Jorge Ubico.

1954: Americká podpora puče vedla k odstranění prezidenta Jacoba Árbenze a zahájení období politické nestability a ozbrojeného konfliktu.

1996: Ukončení občanské války, která trvala více než 30 let.

 

Mezinárodní zkratka: GCA

 

Měna: guatemalský quetzal  (GTQ)

Název quetzal je odvozen od názvu nádherného ptáka quetzal, který má velký význam v mayské kultuře.

Quetzal je rozdělen na 100 centavos.

 

Internetová doména: .gt

 

Telefonní předvolba: +502

 

Časové pásmo: -6 GMT

 

Geografie:

Středoamerický stát ležící mezi Tichým oceánem a Karibským mořem.

Na severu sousedí s Mexikem, na východě s Belize, na jihu s Hondurasem a na západě s Mexikem.

Nejvýznamnější je Pohoří Sierra Madre, které se táhne podél západního pobřeží a obsahuje několik sopek.

Guatemala je známá svými jezery. Největším jezerním útvarem je Atitlán, které je obklopeno horami.

 

Nejvyšší vrchol: Volcán Tajumulco 4 220 m n.m.

Aktivní stratovulkán a zároveň nejvyšší bod celé Střední Ameriky.

Nachází se v pohoří Sierra Madre na západě země, poblíž hranice s Mexikem.

 

 

Podnebí:

Na pobřeží Tichého oceánu a Karibského moře je klima tropické, s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí. Deštivá období jsou běžná, zejména v létě.

V nejvyšších částech, jako je okolí vrcholu Tajumulco, je klima chladné. V těchto vysokých nadmořských výškách jsou teploty často pod bodem mrazu, ačkoliv denní teploty mohou být mírnější.

V oblastech mezi pobřežím a horami je klima obvykle mírnější. Teploty zde mohou být  během dne vysoké a vemi nízké v noci.

Některé oblasti severní Guatemaly jsou pokryty deštným pralesem s vlhkým klimatem.

 

Fauna a flora:

V Guatemale žijí různé druhy ptáků, včetně quetzala, který je národním symbolem země. Dalšími druhy jsou papoušci, kolibříci, orli a sokoli.

Mezi zástupce plazů zde patří různé druhy ještěrek, chameleonů, krokodýlů a hadů, včetně jedovatých druhů.

Vyskytují se zde jaguáři, pumy, opice, včetně pavianů, mývalové, skunkové a mnoho dalších druhů savců.

Některé oblasti pokrývají deštné pralesy s bohatými tropickými rostlinami, jako jsou liány a epifyty.

Okolo jezer, jako je jezero Atitlán, lze nalézt rozsáhlou vegetaci, například rákosovité porosty a vodní rostliny.

Ve vyšších nadmořských výškách se nacházejí podhorské lesy s některými druhy stromů a keřů, které jsou odolné vůči chladnějšímu podnebí.

 

Zemědělství:

Guatemala je známá svou kvalitní kávou. Kávové plantáže se nacházejí zejména v horských oblastech s vhodným klimatem a nadmořskou výškou.

Produkce banánů je také důležitým odvětvím zemědělství. Země exportuje velké množství banánů do různých zemí.

Pěstování cukrové třtiny je dalším významným prvkem zemědělského sektoru.

V nižších polohách se pěstuje obilí, jako je kukuřice, rýže a také různé druhy luštěnin.

Chov dobytka, včetně skotu a drůbeže, je rozšířený zejména na venkově. Maso a mléčné produkty jsou důležité pro potravinovou bezpečnost země.

 

Těžba surovin:

Guatemala má určité zásoby rud, včetně zlata, stříbra a mědi. .

Kromě rud jsou zde těženy i jiné nerostné suroviny, jako jsou vápenec, jíl a kaolin.

Lesní průmysl je důležitý pro získávání dřeva, zejména toho  tvrdého dřeva.

 

Průmysl:

Země je známá pro výrobu tradičních textilních výrobků, jako jsou háčkované a tkané výrobky s pestrou paletou barev.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, jako jsou cukrovinky, džemy, nápoje a další výrobky.

Zpracování dřeva je důležité, a to nejen pro výrobu nábytku, ale také pro export dřevěných výrobků.

V menším rozsahu existují také chemické a farmaceutické firmy, které vyrábějí různé druhy chemických produktů a léčiv.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Guatemala je domovem mnoha mayských archeologických lokalit, včetně slavného Tikálu, Yaxhá, Quiriguá a dalších. Tyto lokality lákají turisty, kteří chtějí objevovat starobylou mayskou kulturu.

Země má bohatou přírodní krásu, včetně jezera Atitlán, které je obklopeno horami a indiánskými vesnicemi, a také různých sopouchů a sopečných krajin.

Města jako Antigua Guatemala, která byla bývalým hlavním městem, jsou známá svou koloniální architekturou, kostely a historickým charakterem.

Mayské festivaly a události jsou příležitostí pro turisty poznat tradiční tance, hudbu a rituály.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Guatemala je středoamerická země s bohatou historií a složitým státním zřízením. Její politická struktura je založena na prezidentské demokracii s prvky reprezentativní republiky. Prezident zastává funkci hlavy státu a vlády a je volen lidem na čtyřleté období. Výkonnou moc má prezident a jeho vláda, která je tvořena ministerskými úřady a sekretariáty.

Legislativní moc náleží Národnímu kongresu Guatemaly, který je dvoukomorovým parlamentem. Kongres se skládá z Poslanecké sněmovny s 158 členy a Senátu s 31 členy. Poslanci jsou voleni na čtyřleté období, zatímco senátoři na období osmi let.

Soudní moc je nezávislá a je zajišťována Nejvyšším soudem a dalšími nižšími soudy. Nejvyšší soud je nejvyšším odvolacím soudem v zemi a dohlíží na dodržování ústavy a zákonů.

 

Hlavní město: Ciudad de Guatemala

Město má historii sahající až do koloniálních dob, kdy bylo založeno španělskými osadníky. V minulosti byla Antigua Guatemala hlavním městem.

Ciudad de Guatemala leží v údolí na jihovýchodním okraji Guatemaly a je největším městem v zemi. Je to moderní město s různorodou architekturou, kde se snoubí tradiční prvky s moderní infrastrukturou.

Má hustou dopravní síť, včetně silnic, městské hromadné dopravy a mezinárodního letiště La Aurora.

Rozloha: 108 889 km2

 

Počet obyvatel: 17 700 000  (2022)

Mayové jsou původními obyvateli země a mají bohatou kulturu a historii. Navzdory dlouhému koloniálnímu období a pozdějším změnám zůstává mnoho aspektů mayské kultury dodnes živých.

Kromě Mayů a ladinosů existuje také mnoho dalších etnických skupin, jako jsou Xinca, Garifuna a další menšiny. Tato různorodost přispívá ke kulturní bohatosti a pestrosti země.

Oficiálním jazykem je španělština. Nicméně mnoho původních obyvatel stále hovoří různými mayštinami a dalšími domorodými jazyky.

Většina Guatemalčanů je katolického vyznání díky španělské kolonizaci.

 

Památky UNESCO: 3

 

 1. Antigua Guatemala (1979) – Historické město ležící ve střední části Guatemaly. Toto město má bohatou historii, nádhernou architekturu.
 2. Quirigua (1981) – Archeologická lokalita nacházející se v jihovýchodní části Guatemaly. Sochy a stély v Quiriguá jsou považovány za mistrovská díla mayského sochařství.
 3. Národní park Tikal (1979) – Je jedním z nejvýznamnějších archeologických a přírodních pokladů Guatemaly. Je známý svými impozantními pyramidami, chrámy a paláci. Dominantními prvky jsou pyramidy s chrámy na vrcholech, které symbolizovaly spojení mezi nebem a zemí.

 

Národní parky: 22

 

 1. Národní park Riscos de Momostenango
 2. Národní park Sipacate-Naranjo
 3. Národní park Cerro Miramundo
 4. Národní park Las Victorias
 5. Národní park Laguna El Pino
 6. Národní park Cuevas del Silvino
 7. Národní park Cerro El Reformador
 8. Národní park San José la Colonia
 9. Národní park Yaxhá-Nakúm-Naranjo
 10. Národní park Laguna Lachuá
 11. Národní park El Rosario
 12. Národní park Cerro El Baúl
 13. Národní park Mirador Río Azul
 14. Národní park Río Dulce
 15. Národní park Los Aposentos
 16. Národní park Naciones Unidas
 17. Národní park Grutas de Lanquín
 18. Národní park Laguna del Tigre
 19. Národní park Sierra del Lacandón
 20. Národní park Tikal
 21. Národní park Pacaya
 22. Národní park Candelaria Cave