KANADA

Datum vzniku: 1. červenec 1867

Stručná historie chronologicky:

16. století: První evropští průzkumníci, včetně Johna Cabota, připlouvají do oblasti Kanady.

17. století: Francouzská kolonizace začíná s vytvořením prvních osad a obchodních postavení.

18. století: Britové postupně získávají kontrolu nad částí území, a to včetně Pláně Abraham, kde dojde k rozhodující bitvě mezi Britskou a Francouzskou armádou.

1867: Zákon o Severoamerickém aktu spojuje provincie Horní Kanada, Dolní Kanada, Nový Brunšvik a Nové Skotsko do federálního státu Dominion Kanada.

1885: Dokončení Canadské transkontinentální železnice, což přispívá k posílení národního spojení.

1914-1918: Kanada se účastní první světové války jako součást Britského impéria.

1939-1945: Během druhé světové války hraje Kanada opět důležitou roli na straně spojenců.

1960: Stát zažívá kulturní a společenskou revoluci, včetně významných změn v oblasti práv žen a menšin.

1982: Přijetí Kanadského zákona o právech, kterým se Kanada osamostatňuje v otázkách ústavy a lidských práv.

1999: Teritorium Nunavut je odděleno od Severozápadních teritorií, čímž vzniká nové teritorium s většinovým obyvatelstvem původních Inuitů.

 

Mezinárodní zkratka: CND

 

Měna: kanadský dolar  (CAD)

Je plně konvertibilní měna, což znamená, že ji lze volně směňovat za jiné měny na mezinárodních finančních trzích.

Kanadský dolar je rozdělen na 100 menších jednotek nazývaných centy. Mince jsou dostupné v různých hodnotách, včetně 1 centu (cent), 5 centů (nickel), 10 centů (dime), 25 centů (quarter), 1 dolaru (loonie) a 2 dolarů (toonie). Bankovky mají hodnoty 5, 10, 20, 50 a 100 dolarů.

 

Internetová doména: .ca

 

Telefonní předvolba: +1

 

Časové pásmo: -3:30, – 4 až -8 GMT

 

Geografie:

Kanada je rozlohou druhý největší stát na světě, ležící na severu Severní Ameriky mezi Severním ledovým, Atlantským a Tichým oceánem, na jihu a severozápadě sousedí s USA.

Kanadské hory zahrnují pohoří Skalnatých hor na západě země a pohoří Appalačských hor na východě.

Země je bohatá na vodstvo. Zahrnuje mnoho jezer, řek a vodopádů. Největším jezerem je Velké jezero (Great Bear Lake) v Severozápadních teritoriích. Mezi nejdelší řeky patří Mackenzie, Yukon a Fraser.

Severní část zahrnuje oblast Arktidy, která je charakterizována ledovými plochami, tundry a unikátními arktickými ekosystémy.

Kanada má dlouhé atlantické, pacifické a arktické pobřeží. Na západním pobřeží leží známé město Vancouver, zatímco na východním pobřeží se nachází města jako Halifax a St. John’s.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Logan 5959 m n.m.

Nachází se v pohoří St. Elias Mountains, které tvoří hranici mezi kanadskými teritorii Yukon a Aljaška v USA.

Mount Logan dosahuje nadmořské výšky více než 5 959 metrů (19 551 stop), což ho činí nejvyšším vrcholem Kanady a druhým nejvyšším vrcholem Severní Ameriky po vrcholu Denali (Mount McKinley) na Aljašce.

 

Podnebí:

Kanada má rozmanité podnebí díky své rozloze. Na severu je arktické podnebí s krutými zimami a krátkými léty.

Boreální lesy tvoří vnitrozemí se studenými zimami a teplými léty.

Na pobřeží je mírnější podnebí s vlhkými zimami a teplými léty.

V horách je alpské podnebí. Rozmanitost klimatu ovlivňuje zimní sporty a turistický ruch.

 

Fauna a flora:

V Kanadě žijí různá velká zvířata, jako jsou medvědi grizzly, medvědi polární, vlci, losi, sobi a jeleni.

Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně orlů, sov, labutí a krkavců.

V arktických oblastech žijít lední medvědy, tuleň polární a další přizpůsobené druhy.

Dominantním druhem stromu jsou jehličnany, jako jedle, smrky a borovice.

Nachází se zde také mnoho jezer a bažin.

V arktických oblastech převažují lišejníky, mechy a nízké keře. Vegetace je zde kvůli krutým podmínkám omezená.

V horách, zejména v pohoří Skalnatých hor, jsou listnaté lesy s javory, osikami a dalšími druhy.

 

Zemědělství:

Mezi nejdůležitější kanadské plodiny patří pšenice, ječmen, kukuřice, oves, řepka, sója a další. Kanada je jedním z největších producentů pšenice na světě.

Země je významný producent hovězího masa a mléčných produktů. Rozsáhlé pastviny a farmy poskytují přirozené podmínky pro chov dobytka.

Pěstování ovoce a zeleniny je důležitou součástí kanadského zemědělství. Hlavními plodinami jsou jablka, borůvky, jahody, brambory a mrkev.

 

Těžba surovin:

Země má rozsáhlé lesy, které poskytují dřevo a dřevařské produkty. Dřevařský průmysl zahrnuje těžbu dřeva pro stavebnictví, nábytek a papír.

Kanada je jedním z největších světových producentů několika důležitých rud a kovů, včetně niklu, zinku, mědi, olova a zlata.

Produkuje také uran, který je důležitým surovým materiálem pro jadernou energetiku.

Alberta v Kanadě je známá ropnými písky, které obsahují ropné a bituménové rezervy.

 

Průmysl:

Kanada je domovem několika automobilových výrobců. Města jako Oshawa a Windsor jsou známá svou výrobou automobilů.

Těžební průmysl zahrnuje těžbu rud, drahých kovů, uhlí, diamantů a dalších surovin.

Potravinářský průmysl zpracovává zemědělské produkty, jako jsou mléčné výrobky, masa, obiloviny a další.

Díky bohatým ropným rezervám, včetně ropných písků v Albertě, má Kanada významný petrochemický průmysl, který zahrnuje rafinace ropy a zpracování ropných produktů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: informační technologie, bankovnictví a pojišťovnictví, cestovní ruch, telekomunikace, věda a výzkum

 

Přírodní a historické zajímavosti: Niagarské vodopády, ledovec Athabasca, města Montréal, Ottawa, Vancouver a Quebec, národní parky ve Skalnatých horách, L’Anse aux Meadows, velká kanadská jezera

Kanada je známá svými úchvatnými přírodními scenériemi, včetně národních parků, jezer, hor, lesů a pobřeží. Návštěvníci mohou objevovat rozsáhlé boreální lesy, pohledy na Skalnaté hory, arktickou tundru, vodopády a mnoho dalšího.

Kanadská města, jako Toronto, Vancouver, Montreal a Québec, lákají turisty svou architekturou, kulinářskou scénou, uměleckými festivaly a živým kulturním životem.

Země nabízí bohatou kulturní a historickou scénu, včetně muzeí, galerií, historických památek a tradic původních obyvatel.

Díky svým zasněženým horám a širokým lyžařským areálům je země populární pro lyžování, snowboarding a další zimní sporty.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: federativní konstituční monarchie

Státní zřízení Kanady je parlamentní konstituční monarchií, kde král nebo královna funguje jako hlava státu. Kanada je členem Commonwealthu a je součástí Commonwealthského reálného dědictví, což znamená, že britský monarcha má také titul krále nebo královny Kanady. Tato role má převážně ceremoniální charakter a běžné ústavní pravomoci jsou vykonávány místními orgány.

Hlavním zákonodárným orgánem je parlament, který se skládá ze dvou komor: Sněmovny reprezentantů a Senátu. Sněmovna reprezentantů je volena občany Kanady a skládá se z poslanců, kteří zastupují jednotlivé volební obvody. Senát, na druhé straně, má méně pravomocí a jeho členové jsou jmenováni králem na návrh premiéra.

Výkonnou moc v zemi vykonává premiér, který je hlavou vlády. Premiér je vždy členem Sněmovny reprezentantů a většinou patří do politické strany s největším zastoupením v parlamentu. Premiér vede vládu a má pravomoc jmenovat členy kabinetu a řídit vnitřní i zahraniční politiku země.

Kanada má federální systém vlády, což znamená, že pravomoci jsou rozděleny mezi federální a provinciální úrovní. Provincie mají pravomoc ve věcech, které nejsou explicitně přiděleny federální vládě, a mají vlastní legislativní a výkonné orgány.

 

Hlavní město: Ottawa

Město se nachází ve východní části Kanady, v provincii Ontario. Je to čtvrté největší město v Kanadě podle počtu obyvatel. Jeho poloha poblíž hranice dvou hlavních kanadských provincií má symbolický význam, protože zdůrazňuje potřebu zachování jazykového a kulturního vyvážení mezi anglicky a francouzsky mluvícími obyvateli země.

Ottawa byla vybrána jako hlavní město Kanady v roce 1857 britskou královnou Viktorií.

Město je známé také svými rozsáhlými zelenými plochami a parky. Mezi nejvýznamnější patří například Gatineau Park, který se rozkládá na protějším břehu řeky Ottawa a nabízí krásné přírodní scenérie, turistické stezky a zimní sporty.

 

Rozloha: 9 984 670 km2

 

Počet obyvatel: 39 200 000  (2022)

Kanada je známá svou rozmanitou populací, což zahrnuje různé etnické skupiny, kultury a jazyky. Největší skupinou jsou kanadští Angličané, následovaní kanadskými Francouzi a dalšími skupinami, včetně přistěhovalců z různých částí světa.h.

Kanada je oficiálně dvojjazyčná země, kde jsou angličtina a francouzština státními jazyky. Zejména v provincii Québec je francouzština hlavním jazykem.

Většina obyvatel žije ve městech. Velká města jako Toronto, Vancouver, Montréal a Calgary představují kulturní, hospodářská a demografická centra země.

Křesťanství má v zemi dlouhou historii a stále zůstává největším náboženstvím.

 

Památky UNESCO: 20

 

 1. Staré město Lunenburg (1995) – Historická rybářská vesnice v Novém Skotsku z 18. a 19. století s původní architekturou.
 2. Pimachiowin Aki (2018) – Místa spojená s kulturou Prvních národů a tradičním způsobem života.
 3. Stanice pro velrybářství Red Bay Basque (2013) – Historická stanice pro velrybářství v Labradorském zálivu.
 4. Rideau Canal (2007) – Historický kanál spojující Ontarijské jezero a řeku Ottawa, důležitý pro obranu a ekonomický rozvoj.
 5. SGang Gwaay (1981) – Důležitý záznam o kultuře a dědictví Haida na pobřeží Britské Kolumbie.
 6. Mezinárodní mírový park Waterton Glacier (1995) – Transnacionální lokalita s nádhernou přírodou a divokou zvěří.
 7. Národní park Wood Buffalo (1983) – Domov největšího volně žijícího stáda bizonů v Severní Americe.
 8. Writing-on-Stone / Áísínai’pi (2019) – Naleziště s skalním uměním a petroglyfy od původních obyvatel.
 9. Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek (1979) – Transnacionální parky s rozsáhlými ledovci a horami.
 10. Historické místo L’Anse aux Meadows (1978) – Archeologické naleziště vikingských osadníků.
 11. Krajina Grand Pré (2012) – Připomíná historii akadijských osadníků v Novém Skotsku.
 12. Národní park Miguasha (1999) – Paleontologické naleziště pravěkých ryb a živočichů.
 13. Mistaken Point (2016) – Naleziště s unikátními fosilními nálezy na dně oceánu.
 14. Národní park Nahanni (1978) – Park s horskou krajinou, vodopády a kaňony.
 15. Kanadské národní parky ve Skalnatých horách – Národní parky ve Skalnatých horách s nádhernou přírodou a horolezeckými možnostmi.
 16. Národní park Dinosaur (1979) – Park s fosilními pozůstatky dinosaurů.
 17. Národní park Gros Morne (1987) – Park s geologickým bohatstvím fjordů, hor a ledovců.
 18. Head-Smashed-In Buffalo Jump (1981) – Historické místo lovu bizonů původními obyvateli.
 19. Historická čtvrť Starého Québecu (1985) – Stará čtvrť zachovávající historickou architekturu.
 20. Jogginské útesy s fosiliemi (2008) – Útesy s fosilními nálezy zachycující vývoj života na Zemi.

 

Národní parky: 43

 

 1. Národní park Aulavik
 2. Národní park Auyuittuq
 3. Národní park Banff
 4. Národní park Bruce Peninsula
 5. Národní park Cape Breton Highlands
 6. Národní park Elk Island
 7. Národní park Fathom Five Marine Park
 8. Národní park Forillon
 9. Národní park Fundy
 10. Národní park Georgian Bay Islands
 11. Národní park Glacier
 12. Národní park Grasslands
 13. Národní park Gros Morne
 14. Národní park Gulf Islands
 15. Národní park Gwaii Haanas and Haida Heritage Site
 16. Národní park Ivvavik
 17. Národní park Jasper
 18. Národní park Kejimkujik
 19. Národní park Kluane
 20. Národní park Kootenay
 21. Národní park Kouchibouguac
 22. Národní park La Mauricie
 23. Národní park Mingan Archipelago
 24. Národní park Mount Revelstoke
 25. Národní park Nahanni
 26. Národní park Pacific Rim
 27. Národní park Point Pelee
 28. Národní park Prince Albert
 29. Národní park Prince Edward Island
 30. Národní park Pukaskwa
 31. Národní park Quttinirpaaq
 32. Národní park Riding Mountain
 33. Národní park Saguenay – St. Lawrence Marine Park
 34. Národní park Sirmilik
 35. Národní park St. Lawrence Islands
 36. Národní park Terra Nova
 37. Národní park Tuktut Nogait
 38. Národní park Ukkusiksalik
 39. Národní park Vuntut
 40. Národní park Wapusk
 41. Národní park Waterton Lakes
 42. Národní park Wood Buffalo
 43. Národní park Yoho