SVATÁ LUCIE

Datum vzniku: 22. únor 1979

Stručná historie chronologicky:

4. století: Před příchodem Evropanů byla Svatá Lucie osídlena původními obyvateli, pravděpodobně Arawaky.

17. století: Ostrov byl osídlen jak Francouzi, tak Britskou Západoindickou společností. Oba národy se několikrát střídavě zmocnili ostrova.

18. století: Ostrov byl dlouhou dobu francouzskou kolonií, ale během napoleonských válek byl několikrát dobyt Brity.

1814: Smlouvou z Paříže byl ostrov definitivně předán Britům.

1838: Byla začleněna do Britského západoindického společenství.

20. století: Spolu s dalšími britskými západoindickými ostrovy, získala postupně větší míru samosprávy.

1967: Získala vnitřní autonomii jako součást asociace v rámci Britského společenství národů.

1979: 22. února byla Svatá Lucie vyhlášena nezávislým státem v rámci Britského společenství národů.

1997: Byla přijata nová ústava, která změnila způsob vládnutí na parlamentní systém.

21. století: Svatá Lucie se dál rozvíjela jako nezávislý stát s ekonomickými a politickými výzvami typickými pro malé ostrovní národy.

 

Mezinárodní zkratka: WL

 

Měna: východokaribský dolar  (XCD)

Tato měna se používá nejen na Svaté Lucii, ale také v dalších státech Východokaribské měnové unie, což je skupina východokaribských zemí, které sdílejí stejnou měnu.

 

Internetová doména: .ic

 

Telefonní předvolba: +662

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie:

Je to ostrovní stát Malých Antil ležící v Karibském moři a Atlantském oceánu.

Svatá Lucie leží východně od Karibských ostrovů, přibližně mezi ostrovy Martinik na severozápadě a Svatý Vincent a Grenadiny na jihovýchodě.

Kromě hlavního ostrova Svatá Lucie zahrnuje státní území také několik menších přilehlých ostrůvků, jako jsou Soufrière, Pigeon Island a další.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Gimie 850 m n.m.

Mount Gimie je nejvyšší horou na ostrově Svatá Lucie a zároveň i nejvyšším bodem v celém Karibském souostroví Windward.

Je tvořen vulkanickým materiálem a nachází se v deštném pralese, což z něj činí atraktivní místo pro pěší turistiku a dobrodružství.

 

Podnebí:

Teploty jsou celoročně relativně vyšší. Průměrná teplota během dne se pohybuje mezi 27 až 32 stupni Celsia. Noční teploty jsou obvykle mírně nižší.

Země má dvě základní klimatická období – období dešťů a období sucha. Období dešťů trvá od června do listopadu a je charakterizováno vyššími srážkami a častými deštěmi. Období sucha pak trvá od prosince do května a je méně deštivé.

Nejsilnější možnost hurikánu je obvykle kolem září.

 

Fauna a flora:

Na Svaté Lucii žijí různé druhy ptáků, včetně kolibříků, papoušků, strdimilů a dalších. Jeden z emblematických druhů je endemický Amazona versicolor, známý také jako Svatolucijský papoušek.

Ostrov hostí různé druhy plazů, včetně gekonů, leguánů a hadů. Zde můžete najít také korytnačky, například karety.

Mezi obojživelníky můžeme zmínit různé druhy žab a ropuch.

Země je pokryta různými typy deštného pralesa, který hostí pestrou škálu rostlin. Roste zde nmnoho druhů stromů, kapradin, lián a epifytů.

Pěstované plodiny zahrnují banány, kokosové ořechy, citrusové plody a kakaovník.

Různé druhy květin, včetně orchidejí, hibiskusů, frangipánů a bougainvillií.

 

Zemědělství:

Banány jsou jednou z hlavních plodin pěstovaných na ostrově. Svatá Lucie je jedním z producentů banánů v Karibiku. Banány jsou významnou složkou zemědělského exportu a představují důležitý zdroj příjmů.

Pěstují se zde různé druhy citrusových plodů, jako jsou pomeranče, grepy a citrony. Tyto plody jsou používány jak pro domácí konzumaci, tak i pro export.

Kořenoviny, jako je maniok a sladké brambory, tvoří základní složku tradičního karibského jídelníčku a také součást místního zemědělství.

Rybolov je důležitou složkou místního hospodářství, zejména na ostrovech s přístavy.

 

Těžba surovin: –

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování místních plodin, jako jsou banány, citrusové plody a kořenoviny, do různých produktů pro místní trh i export.

Rybolov hraje důležitou roli v místní ekonomice. Ryby a mořské plody se zpracovávají pro místní trh a také se vyvážejí.

Turismus je jedním z nejvýznamnějších odvětví na Svaté Lucii. Hotely, restaurace, zábava a další turistické služby tvoří podstatnou část ekonomiky ostrova.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: města Vieux Fort a Castries, Pitons, Rodney Bay, Marigot Bay

Ostrov je známý svými nádhernými plážemi, korálovými útesy, zelenými horami a horskými panoramaty. Sopky Gros Piton a Petit Piton jsou oblíbenými atrakcemi.

Turisté mohou na ostrově vybírat z různých aktivit, jako jsou potápění, šnorchlování, plavby lodí, horská turistika, golfování a vodní sporty.

Svatá Lucie má bohaté kulturní dědictví, které zahrnuje africké, francouzské a britské vlivy. Místní festivaly, trhy, umění a řemesla jsou atraktivní pro turisty hledající autentický zážitek.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Svatá Lucie je konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Monarcha Spojeného království zastupuje oficiálně hlavu státu na ostrově. Tato role monarcha je však spíše ceremoniální a symbolická, protože politickou moc vykonává volená vláda. Generální guvernér je jmenován na základě doporučení místní vlády a zastupuje monarchu na ostrově. Jeho úloha zahrnuje i dohled nad parlamentním procesem a schvalováním zákonů.

Vláda je vedená premiérem, který je hlavou vlády a má výkonnou pravomoc. Premiér je výsledkem parlamentních voleb a řídí výkonnou větev vlády. Parlament je dvoukomorový – skládá se ze Sněmovny reprezentantů a Senátu. Sněmovna reprezentantů je složena z poslanců volených v parlamentních volbách, zatímco Senát tvoří členové jmenovaní generálním guvernérem na základě doporučení různých sektorů společnosti.

Zákony jsou přijímány parlamentem a pro schválení musí být následně potvrzeny generálním guvernérem a králem nebo královnou Spojeného království. Svatá Lucie získala nezávislost na Spojeném království dne 22. února 1979. Od té doby je suverénním státem v rámci Britského společenství národů. To znamená, že i přes monarchické prvky má  samostatnou vládu a kontrolu nad vnitřními záležitostmi. Parlamentární volby jsou základním pilířem politického procesu, který umožňuje obyvatelům ostrova vyjádřit svou vůli v otázkách vládnutí a politického směřování.

 

Hlavní město: Castries

Castries se nachází na severozápadním pobřeží ostrova a je největším městem Svaté Lucie.

Je to ekonomické, kulturní a administrativní centrum ostrova.

Město hraje klíčovou roli v rozvoji turismu, obchodu a služeb na ostrově. Město je známé svým krásným přístavem, historickými budovami a tržištěm, kde místní obyvatelé prodávají různé zboží a potraviny.

 

Rozloha: 617 km2

 

Počet obyvatel: 185 000   (2022)

Hlavními skupinami jsou Afrokaribové a lidé afrického původu, kteří tvoří většinu populace. Dále zde žijí lidé evropského, indického a kreolského původu.

Úředním jazykem je angličtina, která se používá ve školách, vládních institucích a veřejných záležitostech.

Křesťanství, zejména římskokatolické vyznání, je dominantním náboženstvím.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Pitons (2004) – Geografická oblast na ostrově Svatá Lucie, která je známá svými charakteristickými sopkami, Gros Piton a Petit Piton.

 

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Pigeon Island
  2. Národní park Marine