SVATÝ VINCENC A GRENADINY

Datum vzniku: 27. říjen 1979

Stručná historie chronologicky:

18. století: Ostrov Svatý Vincenc byl osídlen evropskými kolonisty, zejména Brity a Francouzi.

1783: Smlouva z Paříže potvrdila britskou kontrolu nad ostrovem Svatý Vincenc.

19. století: Ostrov byl součástí britského koloniálního impéria a využíval se zejména pro pěstování cukrové třtiny a dalších plodin.

1940-1950: Nárůst poptávky po banánech vedl ke změně hlavního zemědělského produktu z cukrové třtiny na banány.

1969: Svatý Vincenc a Grenadiny získal vnitřní samosprávu jako součást Britského společenství národů.

27. října 1979: Svatý Vincenc a Grenadiny získal úplnou nezávislost na Spojeném království.

1980-1990: Politické změny a volby ovlivnily vývoj země.

 

Mezinárodní zkratka: WV

 

Měna: východokaribský dolar  (XCD)

Východokaribský dolar má svůj vlastní kód, který je XCD.

Bankovky a mince v této měně jsou vydávány centrální bankou Východokaribských států (Eastern Caribbean Central Bank, ECCB).

Je měnou používanou v několika zemích a územích ve východní části Karibiku.

 

Internetová doména: .vc

 

Telefonní předvolba: +1784

 

Časové pásmo: -4 GMT

 

Geografie:

Svatý Vincenc a Grenadiny jsou souostrovím a zemí nacházející se v Karibiku, na východě Karibského moře. Zahrnují hlavní ostrov Svatý Vincenc a několik menších ostrovů a ostrůvků, které tvoří Grenadiny.

Hlavní ostrov Svatý Vincenc je největším ostrovem této země. Má vulkanický původ a je poměrně hornatý. Na ostrově se nachází několik sopek, z nichž nejvyšší je La Soufrière. Sopka je aktivní a způsobila v minulosti několik sopečných erupcí. Na ostrově se nachází i hlavní město Kingstown.

Grenadiny jsou souborem menších ostrovů a ostrůvků, které se nachází jižně od Svatého Vincence.

Ostrovy jsou obklopeny Karibským mořem. Moře je známé svými teplými vodami, korálovými útesy a exotickou faunou a flórou.

 

Nejvyšší vrchol: La Soufriere 1234 m n.m.

La Soufrière dosahuje nadmořské výšky kolem 1 234 metrů (4 049 stop), což z ní činí nejvyšší bod na ostrově.

Tato sopka je aktivní a v minulosti byla zodpovědná za několik sopečných erupcí, což má významný dopad na geografii a krajinný ráz ostrova.

 

Podnebí:

Země má tropické podnebí, které je charakterizováno vysokými teplotami po většinu roku a výrazným rozdílem mezi dešťovým a suchým obdobím.

Hurikánová sezóna trvá oficiálně od 1. června do 30. listopadu. Během tohoto období mohou ostrovy čelit tropickým cyklónům a hurikánům, což může mít vážné dopady na počasí, infrastrukturu a životy obyvatel.

 

Fauna a flora:

Na ostrovech se nachází různé druhy palmových stromů, včetně kokosových a datlových.

Svatý Vincenc a Grenadiny jsou známé pro svou bohatou paletu orchidejí různých tvarů a barev.

Pod vodní hladinou jsou korálové útesy, které jsou domovem pro různé druhy korálů a mořských organismů.

Na ostrovech žije několik druhů ptáků, včetně kolibříků, papoušků, pelikánů a pěvců.

Žijí zde různé druhy ještěrů a plazů, včetně leguánů a gekonů.

V okolí ostrovů lze spatřit různé druhy mořských živočichů, jako jsou delfíni, želvy a korálové ryby.

Na ostrovech žijí i některé druhy obojživelníků, jako jsou žáby.

 

Zemědělství:

Banány jsou jedním z hlavních zemědělských produktů. Ostrovy jsou známé pro svou kvalitní produkci banánů, které se exportují do různých zemí.

Pěstují se zde různé druhy kořenovin, jako jsou yam, sladký brambor, taro a další.

Palmové stromy, včetně kokosových palem, poskytují různé produkty, jako jsou kokosové ořechy, olej, mléko a další.

 

Těžba surovin: –

 

Průmysl:

Některé průmyslové aktivity souvisejí s zpracováním potravin. To zahrnuje zpracování banánů a dalších plodin, přípravu koření, kakaových produktů a další.

Místní obyvatelé se věnují ruční výrobě a uměleckým řemeslům, jako jsou tkalcovství, výroba rukodělných výrobků, šperků a další.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: město Kingstown, sopka La Soufriere, ostrov Bequia, pevnosti Fort Charlotte a Fort Duvernette

Turisté mohou navštívit historická místa, muzea, trhy a festivaly.

Město Kingstown, ostrov Bewuia nebo například pevnosti Fort Charlotte a Fort Duvernette patří mezi nejzajímavější místa v zemi.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Svatý Vincenc a Grenadiny je konstituční monarchie s parlamentním systémem vlády. Hlavou státu je britský monarcha, zastoupený generálním guvernérem.

Země má vlastní vládu a legislativní orgány, které vykonávají běžnou správu země. Generální guvernér má převážně ceremoniální roli a výkonná moc je svěřena volenému prezidentovi a vládě, která závisí na parlamentní podpoře.

 

Hlavní město: Kingstown

Nachází se na jihozápadním pobřeží hlavního ostrova Svatý Vincenc.

Kingstown má historické kořeny a některé jeho budovy odrážejí koloniální architekturu a historii. Mezi historicky významné stavby patří například anglikánský kostel sv. Jiří (St. George’s Anglican Cathedral) a další pamětihodnosti.

Ve městě se nachází různé vládní budovy a instituce, včetně parlamentu a vládních úřadů. Město je administrativním centrem země.

 

Rozloha: 389 km2

 

Počet obyvatel: 105 000   (2022)

Většina obyvatelstva tvoří potomci afrických otroků, kteří sem byli dovezeni během koloniálního období. Dále zde žijí potomci Evropanů, Indiánů, Karibů a dalších etnických skupin.

Hlavní náboženství zahrnují křesťanství, především anglikánství a katolictví, také zde existuje menší počet obyvatel následujících různé protestantské denominace a různé náboženské víry.

Oficiálním jazykem je angličtina, používá se ve všech oficiálních dokumentech, veřejných komunikacích a ve vzdělávání. Místní obyvatelé také mluví různými kreolskými dialekty, které jsou běžnější v neformální a každodenní komunikaci.

 

Památky UNESCO: –

 

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Chatoyer
  2. Národní park La Soufrière