ANGOLA

Dátum vzniku: 11. novembra 1975

Stručná história chronologicky:

1455 – Portugalskí moreplavci na čele s Diogom Cão sa doplavili k rieke Kwanza a položili tak základy portugalského záujmu o územie dnešnej Angoly.

1575 – Portugalský dobyvateľ Paulo Dias de Novais založil Luandu, ktorá sa stala hlavným mestom portugalskej kolónie.

1961 – Vypuklo povstanie proti portugalskej nadvláde, ktoré bolo vedené hnutiami MPLA, FNLA a UNITA.

1975 – Angola sa stala nezávislou po 14 rokoch bojov za nezávislosť. MPLA, pod vedením Agostinha Neto, sa stala vládnucou stranou.

1975-2002 – Vypukla občianska vojna medzi vládou a opozičnými silami FNLA a UNITA, podporovanými predovšetkým Juhoafrickou republikou. Vojna spôsobila značné utrpenie civilistom, ktorí boli nútení utekať a hľadať útočisko v utečeneckých táboroch.

2002 – Bola podpísaná mierová dohoda medzi vládou a opozíciou, občianska vojna skončila.

2008 – Angola sa stala členom OPEC.

 

Medzinárodná skratka: ANG

 

Mena: Kwanza (AOA)

Delí sa na 100 lubov. Kwanza bol zavedený v roku 1977 ako náhrada za portugalské escudo a bol pomenovaný po rieke Kwanza, ktorá preteká krajinou. Kwanza je v súčasnosti jediným platidlom platným v Angole a je vydávaný centrálnou bankou Angoly.

 

Internetová doména: .ao

 

Telefónna predvoľba: +244

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografia:

Krajina sa nachádza na juhozápadnom pobreží Afriky. Angola hraničí na severe s Konžskou demokratickou republikou, na východe so Zambiou a na juhu s Namíbiou. Na západe ju omýva Atlantický oceán. Má rozmanitý geografický reliéf s vrchovinami, planinami a púšťami.

Angolou pretekajú rieky, ako napríklad Kwanza, Okavango a Zambezi, ktoré poskytujú zdroj vody pre obyvateľov krajiny. Angolské pobrežie je dlhé viacej než 1 600 kilometrov; prístav Lobito je najväčším prístavom v krajine.

 

Najvyšší vrchol: Morro do Moco 2620 m n. m

Nachádza sa v pohorí Serra do Humbe na juhozápade krajiny. Je obľúbeným miestom horolezcov a turistov. Z vrcholu Morro do Moco je nádherný výhľad na okolitú krajinu a rozsiahle oblasti Angoly.

 

Podnebie:

Podnebie Angoly je väčšinou subtropické a vlhké. V severnej a západnej časti, v oblasti Cabinda a na pobreží Atlantického oceána je klíma tropická, s vysokou vlhkosťou, vysokými teplotami a obdobím dažďov od mája do októbra. V centrálnej časti krajiny, vrátane hlavného mesta Luandy, je klíma tropická a suchá. Na juhovýchode je klíma podobná ako v savanách, s miernejšími teplotami, ktoré trvajú od novembra do mája.

V juhozápadnej časti krajiny, kde sa nachádza pohorie Serra da Leba, je klíma suchá a mierna, s malým množstvom zrážok po celý rok.

 

Fauna a flóra:

Angolská savana a národné parky sú domovom afrických slonov. Títo majestátni tvorovia sú v krajine chránení pred pytliakmi. V niektorých oblastiach Angoly sa stále vyskytujú levy. Ochrana týchto predátorov je tiež prioritou z hľadiska zachovania biodiverzity. Leopardy sú ďalšími veľkými mačkovitými šelmami, ktoré obývajú angolskú krajinu. Byvoly sa bežne vyskytujú v savanách Angoly a hrajú dôležitú rolu v ekosystéme.

Lesy a savany obývajú rôzne druhy paviánov a opíc. Angola je domovom mnohých druhov vtákov, vrátane plameniakov, orlov, pelikánov a mnohých ďalších.

V severnej časti krajiny sa nachádzajú dažďové lesy, kde rastú mnohé druhy tropických stromov, rastlín a orchideí.

Väčšinu územia Angoly tvoria savany s trávou a rozličnými druhmi kríkov. V niektorých častiach krajiny rastú impozantné stromy baobaby.

 

Poľnohospodárstvo:

V Angole sa pestuje široká škála plodín, vrátane obilnín (kukurica, proso, ryža), fazule, maniokového koreňa, sladkých zemiakov, batátov a kávy. Kukurica je jednou z hlavných plodín a predstavuje základnú potravinu angolských obyvateľov. V niektorých oblastiach, kde nie sú dostatočné prirodzené zrážky, sa používa zavlažovanie, aby sa podporilo pestovanie plodín.

Krajina je známa svojimi kávovými plantážami – káva je jedným z hlavných vývozných produktov. Regióny ako Huíla a Cuanza Sul sú známe pestovaním kvalitnej kávy.

Chov dobytka, vrátane kôz, je dôležitým odvetvím angolského poľnohospodárstva. Vďaka rozsiahlym pobrežným vodám Atlantického oceána má veľký potenciál i rybolov. Rybie produkty zaisťujú obživu pre mnoho obyvateľov pobrežia.

 

Ťažba surovín:

V Angole sa ťaží uhlie, ropa, zemný plyn, ruda, drevo a ďalšie významné suroviny. Ťažba prebieha na rôznych miestach, sú tam bane, lomy, podzemné štôlne, morské vrty (v prípade ťažby ropy a plynu), a tiež v lesoch. Produkty ťažobného priemyslu sa z Angoly často exportujú a generujú tak príjmy do štátnej pokladne.

 

Priemysel:

Angolský priemysel je v porovnaní s inými krajinami v regióne relatívne malý a nedostatočne rozvinutý. Významné priemyslové sektory v Angole zahrnujú spracovanie potravín, spracovanie dreva, automobilový, kožiarsky a chemický priemysel. Ďalším priemyslovým odvetvím v Angole je textilný priemysel. Chemický priemysel zahrnuje výrobu hnojív, liečiv a kozmetických výrobkov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Tundavala, Luanda, vodopády Kalandula, jazero Dilolo

Medzi najvýznamnejšie turistické atrakcie v Angole patria národné parky, ktoré návštevníkom ponúkajú možnosť pozorovať miestnu faunu, ako sú napríklad plameniaky, slony, antilopy a leopardy. Medzi najznámejšie národné parky patria napríklad park Quiçama, park Iona a park Bicuar.

Angola má aj niekoľko historických pamiatok, ako sú napríklad pevnosti z obdobia portugalskej kolonizácie a staroveké skalné maľby v provincii Namibe. V meste Luanda sa nachádza rad múzeí, ako napríklad Národné múzeum antropológie, Národné múzeum histórie a Kultúrne centrum Brazzaville.

Ďalšie turistické atrakcie v Angole zahrnujú pobyt na plážach na pobreží Atlantického oceána, rybolov a potápanie v zátoke Mussulo, rovnako ako možnosť návštev tradičných dedín a miest, kde môžu návštevníci ochutnávať miestnu kuchyňu a poznávať tradičnú kultúru.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: demokratická republika

Prezident ako hlava štátu má široké právomoci, vrátane práva menovať a odvolávať ministrov. V súčasnosti má Angola 32 ministerstiev.

Súdna moc v Angole je nezávislá a je zaistená ústavou. Najvyšším súdom je Súdny dvor Angoly, ktorý rozhoduje o ústavných otázkach a rieši spory medzi orgánmi štátnej správy.

Angola je rozdelená na 18 provincií a jedno mesto s vládnym zriadením, Luandu, ktorá je hlavným mestom krajiny. Každá provincia je vedená guvernérom, ktorého menuje prezident, a ktorý má zodpovednosť za riadenie provinčnej správy.

 

Hlavné mesto: Luanda

Leží na západnom pobreží krajiny pri Atlantickom oceáne. S viacej než 7 miliónmi obyvateľov je najväčším mestom a ekonomickým centrom Angoly.

Luanda bola založená portugalskými kolonistami v roku 1576 a v priebehu 16. a 17. storočia sa stala významným obchodným centrom, predovšetkým čo sa týka obchodu s otrokmi. V roku 1885 sa stala hlavným mestom portugalskej kolónie Angola a zostala ním až do získania nezávislosti v roku 1975.

 

Rozloha: 1 246 700 km2

 

Počet obyvateľov: 34 800 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou v Angole sú Bantuovia, ktorí tvoria asi 95 % populácie. Medzi ďalšie etnické skupiny patria etniká Ovimbundu, Mbundu, Bakongo a Chokwe. Menšinové etnické skupiny v Angole zahrnujú predovšetkým potomkov Európanov a Brazílčanov, ktorí žijú prevažne v hlavnom meste Luanda.

Väčšina obyvateľov Angoly vyznáva kresťanstvo, predovšetkým katolícku a protestantskú odnož, ale žije tu aj menší počet moslimov. Oficiálnym jazykom je portugalčina. Portugalský jazyk bol zavedený počas obdobia kolonizácie, keď bola Angola kolóniou Portugalska.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

 1. M’banza Kongo (2017) – M’banza-Kongo je hlavným mestom severozápadnej provincie Zair v Angole. Bolo hlavným mestom Kráľovstva Kongo od jeho založenia pred príchodom Portugalcov v roku 1483 až do zrušenia kráľovstva v roku 1915, okrem krátkeho obdobia opustenia počas občianskych vojen v 17. storočí.

 

Národné parky: 15 

 

 1. Národný park Quiçama
 2. Národný park Iona
 3. Národný park Bicuar
 4. Národný park Cameia
 5. Národný park Cangandala
 6. Národný park Kameia
 7. Národný park Mupa
 8. Národný park Luengue-Luiana
 9. Národný park Mavinga
 10. Národný park Cunene River
 11. Národný park Cuito Cuanavale
 12. Národný park Luiana
 13. Národný park Luengue-Luiana
 14. Národný park Luando
 15. Národný park Maiombe