GUINEA  –  BISSAU

Dátum vzniku: 24. septembra 1973

Stručná história chronologicky :

 1. storočie: Portugalská koloniálna nadvláda sa rozširuje do vnútrozemských oblastí.
 2. storočie: Portugalská Guinea (dnešná Guinea-Bissau) sa stáva súčasťou portugalského koloniálneho impéria.
 3. storočie: V 50. rokoch začína boj za nezávislosť proti portugalskej nadvláde pod vedením hnutia PAIGC (African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde).
 4. septembra 1973: Guinea-Bissau po dlhom ozbrojenom boji vyhlásila nezávislosť od Portugalska. Prvým prezidentom krajiny sa stáva Luís Cabral.

1974-1998: Krajina čelí politickým nepokojom, vojenským pučom a nestabilite.

1998-1999: Vypuká občianska vojna v dôsledku politických a etnických konfliktov.

2000: Je uzavretá mierová dohoda, ktorá ukončuje občiansku vojnu. Nasledujú ale znovu obdobia politickej nestability a vojenských pučov.

 1. storočie: Guinea-Bissau zostáva politicky nestabilnou krajinou s častými zmenami vo vláde.

 

Medzinárodná skratka: GW

 

Mena: západoafrický CFA frank

Guinejský frank je spoločnou menou niekoľkých ďalších západoafrických krajín, ktoré sú členmi hospodárskej a menovej únie nazývanej “Franc CFA” (Communauté Financière d’Afrique), a používa sa v niektorých francúzsky hovoriacich západoafrických štátoch.

 

Internetová doména: .gw

 

Telefónna predvoľba: +245

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografia:

Guinea-Bissau má približne 350 kilometrov dlhé pobrežie pri Atlantickom oceáne. Krajinou preteká niekoľko riek, z ktorých najvýznamnejšia je rieka Geba, ústiaca do Atlantického oceána.

Vo vnútrozemí  sa rozprestierajú dažďové pralesy a lesnaté oblasti, ktoré poskytujú domov pre rôzne druhy rastlín a živočíchov.

Guinei-Bissau patrí niekoľko ostrovov v Atlantickom oceáne, vrátane archipelágu Bijagós, ktorý je známy pre svoju biologickú rozmanitosť a ekosystémy mangrovníkov.

 

Najvyšší vrchol: Monte Lico 262 m n. m.

Hora sa nachádza na severovýchode krajiny v regióne Gabú. Toto pohorie je súčasťou horského systému, ktorý sa rozkladá v blízkosti hraníc so štátmi Guinea a Senegal.

 

Podnebie:

Dažďové obdobie trvá od júna do októbra. Počas tohto obdobia v krajine panujú pravidelné monzúnové dažde, ktoré sú zásadné pre poľnohospodárstvo a zásobovanie vodou.

Suché obdobie trvá od novembra do mája. V tomto období sú tu veľmi vysoké teploty.

Priemerná maximálna teplota sa pohybuje okolo 30-32 °C počas dažďového obdobia.

Krajina býva ohrozovaná hurikánmi a tropickými búrkami, predovšetkým počas obdobia dažďov.

 

Fauna a flóra :

Guinea-Bissau je rajom ornitológov. Krajina je domovom mnohých druhov vtákov, vrátane radu ohrozených druhov. Sú medzi nimi napríklad pelikány, havrany, orly či ibisy.

V riekach a mangrovníkových močarinách žijú krokodíly a korytnačky. Pobrežie a jeho okolité vody sú bohaté na morský život, vrátane rôznych druhov rýb, žralokov a delfínov.

Na pobreží sa vyskytujú rozsiahle mangrovníkové močariská. Tieto ekosystémy sú dôležité pre ochranu pobrežných oblastí, biodiverzitu a ako miesta pre rozmnožovanie rýb.

Vo vnútrozemí sa nachádzajú dažďové pralesy a lesnaté oblasti. V niektorých častiach sa vyskytujú savany a trávnaté oblasti, ktoré sú typické pre africkú krajinu.

Palmové háje sú dôležité pre miestnu ekonomiku – poskytujú plody na výrobu palmového oleja a ďalších produktov.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné plodiny pestované v Guinea-Bissau patrí ryža, kukurica, maniok, batáty, arašidy, cirok, ako aj tropické plodiny – cukrová trstina, palmový olej, káva a kakao.

Ryža je základnou zložkou stravovania guinejského obyvateľstva a je jednou z hlavných plodín pestovaných v krajine. Vďaka pobrežiu pri Atlantickom oceáne tvorí rybolov významný zdroj potravy a obživy pre mnoho obyvateľov Guiney-Bissau. Palmy sú tu bežným zjavom a palmový olej je dôležitým produktom pre miestnu ekonomiku.

Ďalšími významnými plodinami pestovanými v krajine sú kakao a káva. Kakao sa používa na výrobu čokolády, káva sa exportuje.

 

Ťažba surovín:

Guinea-Bissau má značné zásoby bauxitu, čo je surovina používaná na výrobu hliníka. Má aj určité zásoby diamantov.

Ťažba dreva je pre krajinu ďalším zdrojom príjmov. Sú tu rozsiahle lesné oblasti, drevo sa využíva v miestnom stavebníctve a pri výrobe nábytku.

V niektorých častiach krajiny sa vyskytujú malé náleziská zlata.

 

Priemysel:

Guinea-Bissau nemá príliš rozvinutý priemyslový sektor. Priemyslová výroba je len v obmedzenom rozsahu a v krajine je nepretržitá snaha o rozvoj.

Potravinársky priemysel je jedným z mála odvetví, ktoré má väčší význam. Zahrnuje spracovanie palmového oleja, kávy, kakaa a ďalších poľnohospodárskych produktov.

Keďže krajina má bohaté morské vody, rybárstvo poskytuje potravu a príjmy pre mnoho obyvateľov. Je tu potenciál pre ťažbu surovín, ako napr. bauxit a diamanty, ale ťažba je obmedzená a často sa tu vyskytujú problémy spojené s nelegálnosťou ťažby.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch, služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Národný parky Orongo a de los Bosques de Cantanhez, mestá Bissau a Bafatá

Guinea-Bissau má krásne pobrežie pri Atlantickom oceáne, s dlhými piesočnatými plážami a lagúnami. Tieto miesta ponúkajú skvelé príležitosti na odpočinok, slnenie a pozorovanie morského života.

Súostrovie Bissagoské ostrovy je súbor viacej než dvadsiatich ostrovov a mangrovníkových močarín, ktoré poskytujú domov rôznym druhom vtákov a morských živočíchov.

Turisti môžu navštíviť tradičné dediny a zoznámiť sa s miestnymi komunitami. Krajina má bohatú kultúru a etnickú rozmanitosť.

Je tu niekoľko národných parkov a prírodných rezervácií, ktoré ponúkajú možnosti pre safari a pozorovanie divokej zvere.

 

 

Štátne zriadenie: poloprezidentská republika

Hlavou štátu je prezident, ktorý je volený v prezidentských voľbách na päťročné funkčné obdobie. Prezident má výkonnú právomoc a je zodpovedný za riadenie vlády a štátneho aparátu.

Legislatívna moc je zverená jednokomorovému Národnému zhromaždeniu, ktoré má 102 členov volených na päťročné obdobie. Národné zhromaždenie je zodpovedné za prijímanie zákonov a dohľad nad výkonnou mocou. Obrana a bezpečnosť sú ďalšou dôležitou súčasťou štátneho zriadenia.

 

Hlavné mesto: Bissau

Leží na pobreží Atlantického oceána, na západnom konci krajiny, a je ekonomickým, politickým a kultúrnym centrom krajiny.

Bissau má bohatú históriu, ktorá siaha do doby, keď bolo portugalskou koloniálnou osadou. Portugalská vláda tu mala významný vplyv až do roku 1973, keď krajina vyhlásila nezávislosť. Bissau sa stalo hlavným mestom novo vzniknutého štátu.

 

Rozloha: 36 125 km2

 

Počet obyvateľov: 2 030 000 (2022)

Obyvateľstvo je etnicky rozmanité a skladá sa z niekoľkých etnických skupín. Najväčšími etnickými skupinami sú Fulbovia, Balantovia a Mandingovia. Každá  skupina má svoju vlastnú kultúru, jazyk a tradície. Väčšina obyvateľstva sa hlási k islamu alebo k tradičným africkým náboženstvám, ale existuje tu aj menší počet kresťanov a skupín, ktoré vyznávajú iné náboženské presvedčenie.

Úradným jazykom je portugalčina. Okrem toho tu existuje viacej než dvadsať rôznych etnických jazykov a dialektov.

Krajina má bohatú kultúrnu scénu s tradičnými tancami, hudbou a umením. Tradičné africké rituály a festivaly sú dôležitou súčasťou kultúry.

 

Pamiatky UNESCO: –

 

               

Národné parky: 6

 

 1. Národný park Boé
 2. Národný park Cantanhez Forest
 3. Národný park Cufada
 4. Národný park Dulombi
 5. Národný park Orango
 6. Národný park Varela