GUINEA

Dátum vzniku: 2. októbra 1958

Stručná história chronologicky:

1958: Dňa 2. októbra 1958 získala Guinea pod vedením Ahmeda Sékou Tourého nezávislosť od Francúzska, čo bol historický okamih vytvorenia nezávislého štátu.

1984: Po dlhom vládnutí Ahmeda Sékou Tourého prevzal vládu Lansana Conté. Nasledovalo obdobie politickej stability.

2008: Po smrti Lansana Contého sa ku dňu 23. decembra 2008 dostala Guinea do obdobia politických nepokojov, a to vrátane vojenského puču.

2010: Konali sa prvé demokratické voľby v krajine, ktoré priviedli k moci Alphu Condého.

2011: Guinea oslávila 53. výročie svojej nezávislosti.

2020: Prezidentské voľby v krajine prebehli v kontroverznom prostredí.

2021: Prezident Alpha Condé bol zvrhnutý vojenským pučom v septembri 2021, čo malo výrazný dopad na politickú situáciu v Guinei.

 

Medzinárodná skratka: GN

 

Mena: guinejský frank (GNF)

Guinejský frank je oficiálnou menou a používa sa pri platbách a v obchodnom styku v celej krajine. Guinejský frank sa delí na menšie jednotky centimes.

 

Internetová doména: .gn

 

Telefónna predvoľba: +224

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografia:

Guinea sa nachádza na západnom pobreží Afriky a má prístup k Atlantickému oceánu na západe. Susedí s radom ďalších afrických krajín – štátmi Guinea-Bissau, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie slonoviny, Mali a Senegal.

Väčšina krajiny je hornatá. Stredná a východná časť Guiney je pokrytá pohorím Fouta Djallon s vysokými horami, údoliami a vodopádmi. Západná časť krajiny je prevažne nížinná, s pláňami na pobreží. Krajina je bohatá na rieky a vodné zdroje. Najväčšou riekou je Niger, ktorý preteká východnou časťou. Ďalšími významnými riekami sú Senegal, Gambia a Milo, čo predstavuje dôležité zdroje pre rybolov, poľnohospodárstvo a dopravu.

Krajina má krátke, ale významné pobrežie pri Atlantickom oceáne. To umožňuje prístup k moru, vďaka čomu môže prebiehať rybolov a obchodné aktivity.

 

Najvyšší vrchol: Mont Nimba 1 752 m n. m.

Pohorie Nimba, ktoré sa vyznačuje nádhernými horskými terénmi, dažďovými pralesmi a významným ekosystémom, leží na hranici Guiney s Libériou a Pobrežím slonoviny.

 

Podnebie:

Väčšina územia Guiney má tropickú klímu. To znamená, že tu panujú vysoké teploty po celý rok s malými sezónnymi výkyvmi. Priemerné teploty sa pohybujú medzi 24 °C a 30 °C.

Daždivé obdobie trvá od júna do novembra. Počas tohto obdobia zažíva krajina výdatné zrážky, ktoré často môžu byť intenzívne a spôsobovať záplavy.

Suché obdobie prichádza od decembra a trvá do mája. Počas tohto obdobia klesá množstvo zrážok a teploty môžu stúpať, najmä v priebehu februára a marca.

Guinejské pobrežie pri Atlantickom oceáne má významný vplyv na podnebie. Vďaka oceánskym prúdom je pobrežie všeobecne vlhkejšie a teploty sú miernejšie než vo vnútrozemí.

 

Fauna a flóra :

Slony savanové sú jedným z charakteristických druhov africkej megafauny a obývajú rôzne oblasti krajiny, vrátane saván a národných parkov.

V minulosti tu bežne žili levy, ale kvôli pytliactvu a strate prirodzeného prostredia sa stali ohrozeným druhom. Guinejský dažďový prales je domovom šimpanzov.

Hroch obýva rieky a jazerá v Guinei. V riekach a jazerách sa vyskytujú rôzne druhy krokodílov, ako napr. krokodíl nílsky. Antilopa červenohnedá obýva savany a pastviny.

Guinejská fauna zahrnuje rôzne druhy vtákov, napríklad papagáje, žeriavy, a rôzne druhy vodného vtáctva.

Východná časť, najmä pohorie Fouta Djallon, je pokrytá nádhernými dažďovými pralesmi, kde rastú rôzne druhy stromov, orchideí a papradín.

Savanové oblasti sú bohaté na trávy a kríky, čo je typické pre savanové ekosystémy.

Pobrežné oblasti sú domovom rozsiahlych mangrovníkových lesov, ktoré poskytujú dôležité životné prostredie pre rôzne druhy rýb a vtákov.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými plodinami, ktoré sa tu pestujú, sú ryža, maniok, banány, batáty, arašidy, kukurica a palma olejová. Ryža je najdôležitejšou plodinou a tvorí základnú potravinu pre väčšinu obyvateľov.

Guinea je známa aj produkciou kávy a kakaa, čo predstavuje dôležité vývozné plodiny. Významnú rolu v poľnohospodárstve hrá aj chov dobytka, oviec, kôz a hydiny.

Mnoho roľníkov stále používa tradičné metódy poľnohospodárstva, ako je ručná orba, ručná sejba a zber. Mechanizované poľnohospodárstvo nie je bežným javom, predovšetkým vo vidieckych oblastiach.

 

Ťažba surovín:

Guinea je jedným z najväčších svetových producentov bauxitu, čo je hlavná surovina pri výrobe hliníka. Vývoz bauxitu má zásadný význam pre ekonomiku krajiny.

Ťaží sa tu aj železná ruda, ktorá je dôležitou surovinou pre výrobu železa a ocele. Na význame tu získava aj ťažba zlata.

Nachádzajú sa tu aj diamantové ložiská, pričom ťažba diamantov často prebieha nelegálne.

Okrem bauxitu, železnej rudy, zlata a diamantov sa tu ťažia aj rôzne ďalšie rudy a nerastné suroviny, ako sú chromit, urán, titán a ďalšie.

 

Priemysel:

S rozvojom infraštruktúry, vrátane ciest, prístavov a energetických projektov, sa tu stavebníctvo stalo významným priemyslovým odvetvím.

Drevospracujúci priemysel zahrnuje ťažbu a spracovanie dreva pre stavebníctvo a výrobu nábytku. Sú tu i textilné továrne, ktoré vyrábajú oblečenie a iné textilné výrobky pre miestny trh.

Guinejské rafinérie spracovávajú ropu na rôzne ropné produkty, ako sú benzín, nafta a vykurovací olej.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: doprava, služby, cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Konakry a Labé, oblasti Fouta Djallon a Sobané, prírodná rezervácia Mont Nimba

Turizmus v Guinei nie je natoľko rozvinutý ako v niektorých iných afrických krajinách. Guinea ale i tak ponúka niektoré atraktívne destinácie a príležitosti pre cestovateľov, ktorí sú ochotní objavovať menej známe a exotické miesta. Guinejské pobrežie pri Atlantickom oceáne ponúka krásne pláže a príležitosti na rybárčenie a vodné športy. Pobrežné mestá, ako je napr. Konakry, ponúkajú aj možnosti preskúmať miestnu kultúru a gastronómiu. V severnej časti Guiney sa nachádza púšť Fouta Djallon, ktorá je vhodná pre dobrodružné výpravy a expedície.

V krajine je niekoľko historických pamiatok, vrátane pevnosti v Konakry, ktorá je pozostatkom koloniálneho dedičstva.

 

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Prezident republiky je najvyšším vodcom krajiny a zastáva výkonnú moc. Je volený v pravidelných prezidentských voľbách na päťročné obdobie.

Parlamentné zloženie Guiney zahrnuje jednokomorový parlament známy ako Národné zhromaždenie. Národné zhromaždenie má za úlohu prijímať zákony a reprezentovať záujmy občanov.

Súdna moc v Guinei je nezávislá a tvorí ju systém občianskych súdov, správnych súdov a ústavného súdu. Najvyššou súdnou autoritou je Najvyšší súd.

 

Hlavné mesto: Konakry

Nachádza sa na západnom pobreží krajiny a na polostrove Kaloum.

Konakry bolo osídlené Francúzmi v 19. storočí a stalo sa súčasťou Francúzskeho impéria. Po získaní nezávislosti Guiney v roku 1958 sa Konakry stalo hlavným mestom novo vzniknutej republiky.

Medzi pozoruhodné miesta v Konakry patria napríklad Národný palác, Univerzita Gamal Abdel Nasser, miestne trhy a pamätník Samory Touré.

 

Rozloha: 245 857 km2

 

Počet obyvateľov: 13 240 000 (2022)

Guinea má rôznorodé etnické zloženie obyvateľstva, pričom hlavnú skupinu tvoria Fulbovia. Väčšina obyvateľstva vyznáva islam, ktorý je tu hlavným náboženstvom, nasledovaným tradičnými africkými náboženstvami a kresťanstvom. Oficiálnym jazykom je francúzština, čo je dôsledok koloniálneho dedičstva, keď bola Guinea francúzskou kolóniou.

Guinejské obyvateľstvo čelí mnohým zdravotným problémom – je tu vysoký výskyt rôznych ochorení, ako sú malária, tuberkulóza či podvýživa.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

  1. Prírodná rezervácia Mount Nimba (1981) – prírodná rezervácia, ktorá chráni bohatú flóru a faunu.

                

Národné parky: 2

 

  1. Národný park Badiar
  2. Národný park Upper Niger