JUŽNÝ SUDÁN

Dátum vzniku: 9. júla 2011

Stručná história chronologicky :

Kolonizácia: V 19. storočí bolo územie Južného Sudánu kolonizované Egyptom a neskôr Britániou.

Nezávislosť: V roku 1956 získal Sudán po stáročiach koloniálnej nadvlády nezávislosť. Južný Sudán, kde žilo prevažne kresťanské a animistické obyvateľstvo, sa stáva súčasťou nového štátu.

Občianska vojna: Od začiatku nezávislosti bolo Južnému Sudánu upierané právo na autonómiu a ekonomický vývoj. To viedlo k dlhodobej občianskej vojne medzi povstalcami na juhu a vládou v Chartúme, ktorá trvala s prestávkami takmer 40 rokov.

Mierová dohoda: V roku 2005 bola podpísaná Mierová dohoda z Naivashy, ktorá ukončila občiansku vojnu a zaručila Južnému Sudánu určitú autonómiu a možnosť konania referenda o nezávislosti.

Referendum o nezávislosti: V roku 2011 sa konalo referendum, kde sa obyvatelia Južného Sudánu vyslovili v prevažnej väčšine pre nezávislosť od Sudánu. Dňa 9. júla 2011 bola vyhlásená nezávislosť.

Konflikty: I po získaní nezávislosti bola krajina sužovaná etnickými konfliktami a problémami s vládou. V roku 2013 vypukol ozbrojený konflikt medzi skupinami vedenými prezidentom Salvom Kiirom a jeho bývalým viceprezidentom Riekiem Macharom, čo viedlo k humanitárnej kríze.

 

Medzinárodná skratka: SS

 

Mena: juhosudánska libra (SSP)

Táto mena bola zavedená po vyhlásení nezávislosti Južného Sudánu v roku 2011. Predtým sa používala v oblasti južného Sudánu sudánska libra. Juhosudánska libra bola zavedená ako samostatná mena, aby zodpovedala ekonomickým potrebám novo vzniknutého štátu.

 

Internetová doména: .ss

 

Telefónna predvoľba: +211

 

Časové pásmo: +2 GMT

 

Geografia:

Južný Sudán je jednou z krajín, ktorými preteká rieka Níl, miestne nazývaná Biely Níl. Rieka hrá kľúčovú rolu v poľnohospodárstve a doprave krajiny a je životne dôležitá pre veľké množstvo obyvateľov štátu.

Je tu mnoho jazier a močarín, ktoré poskytujú útočisko bohatému ekosystému. Najväčším jazerom v krajine je jazero Albert na hraniciach so Sudánom a Ugandou.

Juhozápadná časť je pokrytá savanou a stepou. Sú tu aj aridné púštne oblasti na severe. Na východe sa nachádzajú hory Imatong, ktoré sú súčasťou Východoafrického pohoria.

 

Najvyšší vrchol: Kinyeti 3 187 m n. m.

Vrchol Kinyeti leží v pohorí Imatong na východe Južného Sudánu. Pohorie je súčasťou Východoafrického pohoria.

Vrchol Kinyeti a okolité oblasti sú známe svojou krásnou prírodou, bujnými lesmi a bohatým ekosystémom.

 

Podnebie:

Väčšina územia Južného Sudánu má dve hlavné obdobia dažďov. Kratšie dažďové obdobie trvá od marca do mája, zatiaľ čo dlhšie dažďové obdobie prichádza od júna do novembra. Počas týchto mesiacov dochádza k pravidelným zrážkam, ktoré zaisťujú dostatočné zásoby vody pre poľnohospodárstvo.

Obdobie sucha prichádza v zimných mesiacoch – od decembra do februára. Toto je obdobie minimálnych zrážok, niektoré oblasti môžu byť sužované dlhodobým suchom.

Teploty v Južnom Sudáne sú v priemere vysoké po celý rok, s priemernými teplotami okolo 30 °C.

V priebehu obdobia dažďov môže dochádzať k povodniam a záplavám, predovšetkým v nížinných oblastiach a oblastiach v okolí rieky Níl.

 

Fauna a flóra :

Južný Sudán je domovom veľkých populácií slonov, ktorí žijú v savanách. Žije tu i populácia nosorožcov bielych, tieto vzácne nosorožce sú ale ohrozené pytliactvom.

Veľké mačkovité šelmy, ako sú levy a leopardy, obývajú savany a lesy. Vodné plochy Južného Sudánu sú domovom rôznych druhov krokodílov, vrátane nílskych.

Južný Sudán je rajom pre ornitológov, s bohatou populáciou vtákov.

V krajine rastie niekoľko druhov baobabov, niektoré majú veľmi vysoké a mohutné kmene. V savanách rastú rôzne druhy tráv, kríkov a stromov, ktoré tvoria dôležitú súčasť afrického ekosystému.

Pre niektoré časti Južného Sudánu sú typické močariská, ktoré sú domovom vodného vtáctva a ďalších živočíchov.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné plodiny pestované v Južnom Sudáne patria kukurica, maniok, fazuľa, hrach, batáty, cirok, sezam a ryža.

Poľnohospodárstvo je prevažne drobného ckarakteru, mnoho farmárov pestuje plodiny pre vlastnú spotrebu a miestny trh. Dôležitým zdrojom potravy a príjmov je chov dobytka a kôz.

Rieka Níl a jej prítoky hrajú v poľnohospodárstve kľúčovú rolu. Roľníci často využívajú riečnu vodu na zavlažovanie polí.

Južný Sudán býva často zasiahnutý akútnymi potravinovými krízami, predovšetkým v dôsledku konfliktov a sucha. Svetový potravinový program (WFP) a ďalšie organizácie poskytujú humanitárnu pomoc a potravinovú bezpečnosť všetkým, ktorí to potrebujú.

 

Ťažba surovín:

Južný Sudán má rozsiahle zásoby ropy. Ropa sa ťaží predovšetkým v oblasti Unity State a Upper Nile State a tvorí značnú časť príjmov z exportu, stáva sa tak kľúčovým zdrojom štátnych financií.

Okrem ropy sú tu aj zásoby zemného plynu. Zemný plyn bol objavený v oblasti Block 5A v Upper Nile State.

Krajina má aj určité zásoby minerálov, zlata, železnej rudy, medi a ďalších surovín.

 

Priemysel:

Ťažobný priemysel, hlavne ťažba ropy a zemného plynu, hrá kľúčovú rolu v priemyslovom sektore. Potravinársky priemysel je tiež dôležitým odvetvím. Zahrnuje spracovanie potravín, výrobu nápojov a ďalších potravinárskych výrobkov.

Významný je aj drevospracujúci priemysel, predovšetkým v lesnatých oblastiach vo východnej časti krajiny. Tu sa spracováva drevo pre stavebníctvo a výrobu nábytku.

Stavebníctvo má potenciál pre rast, v súvislosti s rekonštrukciou a rozvojom infraštruktúry v krajine. Po rokoch konfliktov a nedostatočného investovania je stavebníctvo kľúčovým priemyslovým odvetvím pre obnovu krajiny.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: –

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mokrade Sudd, Biely Níl, Národné parky Boma a Bandigalo

Turizmus v Južnom Sudáne má potenciál, ale zatiaľ nie je rozvinutý na úroveň mnohých iných afrických krajín. Má nádhernú prírodu, ktorá zahrnuje rozľahlé savany, mokrade, hory a jazerá.

Bohatá história, staroveké kráľovstvo a kultúrne dedičstvo.

 

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Južný Sudán má prezidentský systém, kde hlavou štátu a vlády je prezident. Prezident je volený na päťročné obdobie. Exekutívna moc je zverená prezidentovi, ktorý menuje vládu, vrátane premiéra a ministrov. Premiérom býva obvykle predseda najsilnejšej politickej strany v parlamente.

Štát je rozdelený na niekoľko štátnych jednotiek. Každý štát má svojho vlastného guvernéra a legislatívu. Ústava bola prijatá v roku 2011 po získaní nezávislosti.

 

Hlavné mesto: Džuba

Nachádza sa uprostred Južného Sudánu. Po získaní nezávislosti v roku 2011 bola Džuba vybraná ako nové hlavné mesto, nahradzujúce doterajšie hlavné mesto Chartúm, ktoré zostalo súčasťou Sudánu. Mesto Džuba hrá dôležitú rolu aj v ekonomike krajiny. Nachádzajú sa tu obchody, banky, trhy a priemyslové zóny.

 

Rozloha: 644 329 km2

 

Počet obyvateľov: 11 550 000 (2022)

Južný Sudán je domovom mnohých etnických skupín, z ktorých najväčšie tvoria Dinkovia, Nuerovia, Shillukovia, Bari a Azande. Dinkovia sú najpočetnejšou etnickou skupinou a tvoria významnú časť populácie.

Hovorí sa tu mnohými jazykmi, pričom angličtina je oficiálnym jazykom. Ďalšími používanými jazykmi sú napríklad arabčina, dinká a nuerština. Väčšina obyvateľov vyznáva kresťanstvo, predovšetkým katolícke a protestantské vetvy. Existujú však aj menšiny praktikujúce domorodé náboženstvá a islam.

Vzdelanie a zdravotná starostlivosť sú tu nedostatočné. Vláda a medzinárodné organizácie pracujú na zlepšení prístupu k týmto službám a zvýšení úrovne vzdelania v krajine.

 

Pamiatky UNESCO: –

 

             

Národné parky: 6

 

  1. Národný park Bandingilo
  2. Národný park Boma
  3. Národný park Lantoto
  4. Národný park Nimule
  5. Národný park Shambe
  6. Národný park Southern