KAPVERDY

Dátum vzniku: 5. júla 1975

Stručná história chronologicky :

  1. storočie: Kapverdy boli objavené portugalskými moreplavcami v prvej polovici 15. storočia. Slúžili ako základňa pre portugalské lode plávajúce do Ameriky a Afriky a neskôr aj pre obchod s otrokmi.
  2. až 18. storočie: Stali sa dôležitým strediskom pre obchod s otrokmi, čo malo zásadný vplyv na etnické zloženie populácie. Počas tejto doby boli Kapverdy súčasťou portugalského koloniálneho impéria.
  3. storočie: V roku 1951 bola krajina povýšená na zvláštne územie Portugalského impéria s vlastným zastúpením v portugalskom parlamente. To viedlo k postupnému získavaniu väčšej autonómie.

1975: Kapverdy získali nezávislosť od Portugalska dňa 5. júla 1975. Amílcar Cabral, zakladateľ Africkej strany za nezávislosť Kapverd a Guiney (PAIGC), sa stal prvým prezidentom.

1980: Bola prijatá nová ústava a Kapverdy sa stali demokratickou republikou. Za prezidenta bol zvolený Aristides Pereira, vláda nastolila politiku hospodárskej diverzifikácie.

1990: Vznikali politické reformy smerujúce k väčšej demokracii a trhovému hospodárstvu. Bola prijatá nová ústava, a to bol začiatok viacstranného politického systému.

  1. storočie: Pokrok v ekonomickom raste a rozvoji. V roku 2007 bol za prezidenta zvolený Pedro Pires.

 

Medzinárodná skratka: CV

 

Mena: kapverdské escudo (CVE)

Kapverdské escudo je plne konvertibilnou menou. Kapverdské escudo je rozdelené na menšie jednotky zvané centavos. Existujú mince rôznych nominálnych hodnôt 1, 5, 10, 20, 50 a 100 centavos, a bankovky v hodnotách 200, 500, 1 000 a 2 000 escudos.

 

Internetová doména: .cv

 

Telefónna predvoľba: +238

 

Časové pásmo: GMT -1

 

Geografia:

Kapverdy sa skladajú z desiatich hlavných ostrovov a niekoľkých menších ostrovčekov. Hlavné ostrovy sú Santiago, Sao Vicente, Santo Antao, Sal, Fogo, Boa Vista, Maio, Sao Nicolau, Brava a Santa Luzia.

Väčšina ostrovov je vulkanického pôvodu. Najvyšším vrcholom Kapverd je vrchol Pico do Fogo na ostrove Fogo, čo je stále aktívna sopka.

Krajina má krásne pláže s bielym pieskom. Okrem aktívnej sopky Fogo nájdeme na ostrovoch mnoho ďalších vrcholov, a tiež hlbokých údolí, ktoré sú často poľnohospodársky využívané.

Kapverdy sú obklopené Atlantickým oceánom.

 

Najvyšší vrchol: Pico do Fogo 2 829 m n. m.

Pico do Fogo je aktívna sopka, posledná erupcia bola zaznamenaná v roku 2014. Sopka a okolité oblasti sú obľúbeným cieľom turistov, ktorí sem prichádzajú kvôli pešej turistike a pozorovaniu sopky.

 

Podnebie:

Kapverdy patria medzi najsuchšie oblasti na svete. Na väčšine ostrovov je veľmi obmedzené množstvo zrážok. Dažďové obdobie trvá obvykle od augusta do októbra, keď môžu nastať krátke, ale intenzívne dažde. Ostrovy majú teplé a slnečné počasie po väčšinu roka. Teploty v priebehu dňa sa väčšinou pohybujú medzi 25 °C a 30 °C, ale v letnom období môžu presiahnuť 30 °C a na niektorých miestach dokonca i 40 °C.

Sú ovplyvňované pasátmi, čo sú vetry prevládajúce v tropických oblastiach. Vanú z oblastí vysokého tlaku zo subtropickej šírky do oblasti nízkeho tlaku nad rovníkom. Tieto vetry môžu byť na niektorých z ostrovov veľmi silné a majú vplyv na podnebie a klímu.

Kvôli geografickým danostiam môže byť klíma na Kapverdách variabilná. Napríklad na ostrovoch v severnej časti súostrovia môže byť vlhkejšia klíma než na ostrovoch v južnej časti.

Nedostatok zrážok a sucho sú závažnými problémami. Krajina trpí nedostatkom sladkej vody, čo má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a zásobovanie pitnou vodou.

 

Fauna a flóra :

Kapverdské ostrovy sú domovom mnohých druhov morských vtákov, vrátane kajmanských čajok, terejov a dážďovníkov.

Kvôli izolovanosti ostrovov tu existuje niekoľko endemických druhov zvierat, ktoré sa vyskytujú len na tomto území. Patria medzi ne napríklad jašter Kapverdských ostrovov (Chioninia coctei) a vták kapverdský víchrovník (Pterodroma feae). Na niektoré ostrovy boli introdukované mačky a líšky, čo má negatívny vplyv na pôvodnú faunu, najmä na morské vtáky.

Kapverdy sú dôležitým hniezdiskom pre morské korytnačky, vrátane kariet obyčajných a zelených morských korytnačiek. Ochrana týchto korytnačiek a ich hniezdisk je dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia.

Kvôli aridnému podnebiu sú Kapverdy pokryté prevažne savanami, suchými lesmi a kríkmi. Vegetácia je adaptovaná na nedostatok zrážok a sucho.

Rovnako ako je to u zvierat, existujú aj endemické druhy rastlín, ktoré sa vyskytujú len tu. Medzi ne patrí napríklad strom dracéna (Dracaena draco var. caboverdeana), ktorý je považovaný za symbol Kapverd.

 

Poľnohospodárstvo:

Kvôli nedostatku vody sa tu pestujú plodiny, ktoré sú odolné voči suchu. Medzi najbežnejšie patria kukurica, fazuľa, sladké zemiaky, maniok, paprika a ovocie – mango, banány, citrusové plody a datle. Poľnohospodárstvo je často závislé od zavlažovacích systémov, ktoré pomáhajú udržať vlahu pre rastliny. Zavlažovacie systémy zahrnujú systémy kaskádovitých terás a zachytávanie dažďovej vody.

Na niektorých ostrovoch tvorí dôležitú súčasť poľnohospodárstva pastierstvo. Obyvatelia tu chovajú dobytok, ovce a kozy.

 

Ťažba surovín:

Jednou z mála surovín, ktoré sa tu ťažia, je soľ. Na ostrove Sal sa nachádzajú soľné polia, kde sa ťaží morská soľ. Na niektorých ostrovoch, ako napr. na São Vicente, sa nachádzajú ložiská kameňa, ktorý sa využíva na stavebné účely a výrobu dlaždíc.

V niektorých častiach sa ťaží piesok, ktorý sa používa v stavebníctve a betonárskom priemysle. Našli sa tu určité náznaky existencie zlata a minerálov, ale ťažba týchto surovín sa nerozvinula.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel spracováva potraviny ako sú ryby, morské plody, mlieko atď.. Existujú aj menšie podniky na výrobu alkoholických nápojov, ako je napr. grogue, miestny druh rumu.

Stavebníctvo hrá v ekonomike významnú rolu, predovšetkým kvôli rozvoju turizmu. Väčšina stavebného materiálu, ako sú cement, žula a piesok, sa ale na ostrovy dováža.

Textilný a odevný priemysel existuje v malom rozsahu a je zameraný prevažne na domácu spotrebu. Výroba elektriny je zaisťovaná využitím obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnych panelov a veterných turbín.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch a služby, námorná a letecká doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mesto Cidade Velha, zátoka Buracona, soľné jazero Salinas, sopka Pico do Fogo, pláže

Cestovný ruch je pre Kapverdy dôležitým hospodárskym odvetvím a kľúčovým zdrojom príjmov. Návštevníkom sa tu ponúka rad atrakcií, vrátane krásnych pláží, kultúry, hudby a pestrého kultúrneho dedičstva. Ostrovy sú známe svojimi krásnymi plážami, bielym pieskom a azúrovým morom. Ostrovy, ako napr. Sal, Boa Vista a Maio, sú obľúbenými destináciami pre milovníkov slnka a pláží.

Kapverdy majú nádhernú prírodu, vrátane sopky Pico do Fogo na ostrove Fogo, ktorá je obľúbeným miestom pre pešiu turistiku. Na niektorých ostrovoch je možné pozorovať vtákov a morské korytnačky.

Kapverdy majú bohatú históriu spojenú s koloniálnou minulosťou a obchodom s otrokmi. Návštevníci môžu navštíviť historické mestá, ako napr. Cidade Velha na ostrove Santiago.

 

 

Štátne zriadenie: republika

Prezident je hlavou štátu a je volený vo všeobecných voľbách na päťročné obdobie. Má právomoc menovať premiéra, ale jeho právomoci sú obmedzené v rámci ústavy.

Na Kapverdoch je viacero politických strán, ktoré fungujú v rámci demokratického procesu. Dve hlavné strany sú Africká strana za nezávislosť Kapverd (PAICV) a Kapverdská nezávislá a demokratická únia (UCID). Premiér je hlavou vlády a je menovaný prezidentom na základe výsledkov parlamentných volieb. Premiér vedie výkonnú moc a má právomoc zostaviť vládu.

 

Hlavné mesto: Praia

Praia sa nachádza v južnej časti ostrova Santiago, pri pobreží Atlantického oceána. Ostrov Santiago leží v strednej časti súostrovia Kapverd.

Mesto má bohatú históriu spojenú s koloniálnou minulosťou a obchodom s otrokmi. Bolo založené v 17. storočí a za portugalskej nadvlády sa stalo dôležitým obchodným a administratívnym centrom.

Praia je centrom kapverdskej kultúry a je známa pre svoju hudbu, vrátane morny, tradičného hudobného žánru Kapverd. V meste sa konajú mnohé kultúrne akcie a festivaly.

 

Rozloha: 4 033 km2

 

Počet obyvateľov: 556 000 (2022)

Kapverdská populácia sa skladá prevažne z kreolského etnika, čo sú potomkovia afrických, európskych a niekedy i arabských prisťahovalcov. Oficiálnym jazykom je portugalčina, ale väčšina obyvateľov hovorí kreolsky. Kreolský jazyk sa bežne používa v každodennom živote. Väčšina obyvateľov je katolíckeho vyznania, ale existuje aj menšia moslimská či protestantská komunita.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

  1. Cidade Velha (2009) – historické centrum pochádzajúce z 15. storočia, ukážka európskej koloniálnej architektúry.

 

Národné parky: 5

 

  1. Národný park Fogo
  2. Národný park Morocos
  3. Národný park Cova-Paul-Ribeira da Torre
  4. Národný park Serra Malagueta
  5. Národný park Monte Gordo