KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Dátum vzniku: 30. júna 1960

Stručná história chronologicky:

1885 – Belgický kráľ Leopold II. získava súkromné vlastníctvo nad územím, z ktorého neskôr vznikne  Kongo.

1908 – Belgický parlament preberá nad Kongom kontrolu po odhalení zneužívania ľudských práv.

1960 – Kongo získava nezávislosť a Patrice Lumumba sa stáva prvým premiérom krajiny.

1965 – Po puči prevzal moc Joseph Mobutu a stal sa prezidentom.

1971 – Mobutu premenoval krajinu na Zair.

1994 – Rwandská genocída spôsobila nárast utečencov do Konga, kde vypukli etnické a politické konflikty.

1997 – Mobutu bol zvrhnutý v prvej vojne v Kongu a prezidentom sa stal Laurent-Désiré Kabila.

1998 – Vypukla druhá vojna v Kongu, do ktorej bolo zapojených niekoľko afrických krajín; skončila sa až v roku 2003.

2001 – Kabila bol zavraždený a prezidentom sa stal jeho syn Joseph Kabila.

2006 -V krajine sa konajú prvé slobodné voľby, za prezidenta bol zvolený Joseph Kabila.

2018 – Prezidentom sa stal Felix Tshisekedi.

2021 – Krajina stále čelí politickej a bezpečnostnej nestabilite, obavy z ďalšieho násilia pretrvávajú.

 

Medzinárodná skratka: CD

 

Mena: konžský frank (CDF)

Menou Konžskej demokratickej republiky (DR Kongo) je konžský frank (KDF alebo aj ako FC), ktorý je od roku 1997 zákonným štátnym platidlom.

Konžský frank sa delí na 100 centimov. Medzi rokmi 1997 a 1999 bola v obehu aj mena s názvom Nový Zair, ale tá bola zrušená a nahradená konžským frankom.

 

Internetová doména: .cd

 

Telefónna predvoľba: +243

 

Časové pásmo: GMT +1 a +2

 

Geografia:

Krajina sa nachádza v centrálnej Afrike a je najväčším štátom v subsaharskej Afrike. Susedí s Kongom, Stredoafrickou republikou, Južným Sudánom, Ugandou, Rwandou, Burundi, Tanzániou, Zambiou a Angolou. Rozkladá sa prevažne v povodí rieky Kongo, ktorá je druhou najväčšou riekou na svete a rozdeľuje Kongo na dve polovice.

V severnej časti krajiny sa nachádza veľká časť Konžskej panvy, ktorá je prevažne nížinná a porastená tropickým dažďovým lesom. Južná časť Konga je hornatá, s pohoriami Rwenzori a Mitumba.

Na východe leží Veľká priekopová prepadlina, čo je geologická zlomová zóna, ktorá sa tiahne od Turecka až po Mozambik. V tejto oblasti sa nachádza aj niekoľko aktívnych sopiek.

 

Najvyšší vrchol: Mount Stanley, resp. aj ako Mount Ngaliema 5 109 m n. m.

Mount Stanley je najvyšším vrcholom pohoria Rwenzori, ktoré sa nachádza na hranici medzi Ugandou a Konžskou demokratickou republikou.

Je tretím najvyšším vrcholom Afriky, hneď po Kilimandžáre a Mount Kenyi. Mount Stanley sa skladá z dvoch vrcholov – Margherita Peak a Alexandra Peak, ktoré boli pomenované po kráľovnách Talianska a Veľkej Británie. Margherita Peak je vyšší z oboch vrcholov a dosahuje výšku 5 109 metrov.

 

Podnebie:

Podnebie v Konžskej demokratickej republike je prevažne tropické, s vysokou vlhkosťou a ročným zrážkovým úhrnom väčšinou medzi 1000 až 2000 mm.

Na juhu krajiny, kde sa nachádza pohorie Rwenzori, sú zrážky vyššie a klíma je miernejšia. Naopak na severe, v nížinách Konžskej panvy, sú zrážky nižšie a klíma horúca a suchá. Teploty v krajine sa pohybujú od priemerných 24 °C až po 32 °C v nižších oblastiach.

Kongo občas zasahujú cyklóny, predovšetkým na pobreží Atlantického oceána, najmä v období od mája do októbra.

 

Fauna a flóra:

Konžská demokratická republika je domovom horských goríl, a to predovšetkým vo Virungských horách. Gorily sú ohrozeným druhom. V Kongu žije jedna z najväčších populácií slonov na kontinente – žijú v rôznych oblastiach, vrátane národných parkov, ako sú Garamba alebo Manovo-Gounda St. Floris.

Bonobo, známy aj ako pygmejský šimpanz, je endemický druh šimpanza, ktorý sa vyskytuje len v tejto oblasti.

V riekach a jazerách tu žijú rôzne druhy krokodílov a hrochov.

V krajine žije rozsiahla populácia vtákov, vrátane dravcov, papagájov a radu endemických druhov.

Východnú časť pokrývajú dažďové pralesy, ktoré sú domovom mnohých druhov stromov, ako napr. mahagón, eben, a rôznych druhov orchideí a bromélií. Okrem pralesov tu nájdeme i savany, ktoré sú porastené kríkmi a stromami prispôsobenými suchšej klíme. V niektorých častiach krajiny, napríklad v národnom parku Kahuzi-Biega, rastie bambus, čo je dôležitý zdroj potravy pre gorily.

 

Poľnohospodárstvo:

V Konžskej demokratickej republike sa pestujú rôzne druhy plodín, vrátane obilnín (kukurica, maniok, ryža), strukovín, banánov, olejnatých plodín a zeleniny. Maniok je jednou z hlavných plodín a je významnou zložkou stravovacích zvyklostí obyvateľstva.

Dôležitú rolu tu hrá aj chov zvierat. Obyvatelia chovajú dobytok, hydinu a ryby.

Väčšinu poľnohospodárov predstavujú drobní farmári, ktorí obhospodarujú menšie pozemky a často používajú tradičné poľnohospodárske metódy. Poľnohospodárstvo čelí mnohým výzvam, ako sú nedostatok infraštruktúry, nevhodné skladovanie potravín, nedostatok prístupu k trhom, klimatické zmeny, konflikty a politická nestabilita. Výsledkom je nízka produktivita a závislosť od dovozu potravín.

 

Ťažba surovín:

Konžská demokratická republika má bohaté prírodné zdroje, ako sú drahé kovy, diamanty a ropa. Ťažba surovín je dôležitou súčasťou ekonomiky krajiny a predstavuje približne 25 % HDP.

Významnými surovinami sú i ďalšie drahé kovy, ako sú meď, kobalt a zlato. Ťažba týchto kovov sa uskutočňuje v niekoľkých oblastiach, predovšetkým v provinciách Katanga, Kasaï a Maniema.

Koltán je ďalším dôležitým minerálom, používaným najmä v elektronike, ako napr. pri výrobe mobilných telefónov a počítačov. V Kongu sa ťaží vyše 60 % jeho svetovej produkcie.

Ťažba ropy sa začala v roku 1980, ale kvôli nedostatočnému investovaniu do infraštruktúry a vŕtania nových studní sa ťažba nerozvinula natoľko, aby sa stala hlavným zdrojom príjmov štátu.

 

Priemysel:

V súčasnosti je najvýznamnejším priemyslovým odvetvím spracovanie poľnohospodárskych plodín, ako sú maniok, banány a kukurica. V Kongu je i priemysel spracovania kovov, predovšetkým medi a kobaltu. V oblasti priemyslu existuje aj niekoľko ďalších odborov, ako sú textilný a odevný priemysel, stavebníctvo a potravinársky priemysel.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: doprava, služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Mesto Lubumbashi, sopka Nyiragongo, Garamba, Národný park Virunga a Kahuzi-Biefa, jazero Kivu, konžské vodopády

Krajina oplýva mnohými prírodnými krásami a zaujímavými atrakciami, ktoré by mohli pritiahnuť turistov.

Jednou z najvýznamnejších turistických atrakcií sú horské gorily, ktoré sa vyskytujú v národnom parku Virunga v provincii Kivu na východe krajiny. Turisti môžu absolvovať treking k hlavnému stanovisku goríl, aby ich mohli vidieť v ich prirodzenom prostredí. Národný park Virunga ponúka aj turistické výlety na sopku Nyiragongo, čo je jeden z najväčších aktívnych vulkánov na svete.

Ďalšou turistickou atrakciou sú národné parky a chránené oblasti, ako sú Garamba National Park a Kahuzi-Biega National Park, kde je možné pozorovať širokú škálu divokých zvierat –  slony, levy, gorily, šimpanzy a ďalšie.

Ponúkajú sa tu aj kultúrne a historické turistické atrakcie, ako napr. archeologické pamiatky a etnické dediny, kde môžu turisti poznávať miestnu kultúru a zvyky. Na pobreží Atlantického oceána sa nachádza aj niekoľko krásnych pláží.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: poloprezidentská republika

Prezident je hlavou štátu a menuje vládu, ktorá je zmocnená vykonávať štátnu správu. Prezident je volený na päťročné funkčné obdobie priamou voľbou občanov, a môže byť znovu zvolený iba raz.

Legislatívna moc je zverená dvojkomorovému parlamentu, ktorý sa skladá z Poslaneckej snemovne a Senátu. Poslanecká snemovňa má 500 poslancov, ktorí sú volení na päťročné funkčné obdobie, zatiaľ čo Senát má 108 senátorov, ktorí sú volení na šesťročné funkčné obdobie.

Súdna moc je nezávislá a skladá sa z Ústavného súdu, Najvyššieho súdu a nižších súdov.

Kongo je rozdelené na 26 provincií a mestskú provinciu Kinshasa (hlavné mesto). Každá provincia má svojho guvernéra, ktorého menuje prezident.

 

Hlavné mesto: Kinshasa

Leží na západnom brehu rieky Kongo, na hranici so susednou Konžskou republikou. Mesto má rozlohu 9 965 km² a v roku 2021 malo odhadom 14,3 milióna obyvateľov, čo z neho činí jedno z najľudnatejších miest afrického kontinentu.

Je centrom konžskej ekonomiky, priemyslu a kultúry. Nachádza sa tu mnoho priemyslových zón, obchodných centier, bánk a ďalších inštitúcií. Mesto je aj dôležitým dopravným uzlom pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu, s vlastným medzinárodným letiskom.

Je tu aj mnoho historických a turistických pamiatok, vrátane katedrály Notre-Dame de Kinshasa, Národného múzea Konga, botanickej záhrady a Veže Pána, ktorá ponúka panoramatický výhľad na mesto a rieku Kongo.

 

Rozloha: 2 345 409 km2

 

Počet obyvateľov: 109 000 000 (2022)

Konžská demokratická republika je najľudnatejšou frankofónnou krajinou na svete a štvrtým najľudnatejším štátom v Afrike.

Kongo má rôznorodé etnické zloženie, s viacej než 200 etnickými skupinami. Najväčšími skupinami sú príslušníci etník Bakongo, Luba, Mongo, Nande a Luba-Kasai.

Oficiálnymi jazykmi sú francúzština a kiswahili. Väčšina obyvateľov hovorí niektorým z viac než 200 domorodých jazykov.

Väčšina obyvateľstva žije na vidieku, avšak urbanizácia sa zrýchľuje a mestá, predovšetkým hlavné mesto Kinshasa, zaznamenávajú rýchly rast populácie. Mnoho ľudí tu žije v chudobe, s obmedzeným prístupom ku zdravotníckej starostlivosti, vzdelaniu a ďalším základným službám.

V krajine je vysoká miera pôrodnosti a nízka miera plánovaného rodičovstva. V dôsledku toho sa populácia stále rýchlym tempom zvyšuje a očakáva sa, že do roku 2050 sa zdvojnásobí. Toto rýchle tempo rastu kladie veľký tlak na zdroje štátu a zhoršuje situáciu týkajúcu sa chudoby a nezamestnanosti.

Konžská demokratická republika čelí aj ďalším demografickým výzvam, ako sú vysoká miera úmrtnosti novorodencov a matiek, zlé hygienické podmienky a vysoká miera šírenia niektorých chorôb, napríklad eboly a ďalších infekčných chorôb.

 

Pamiatky UNESCO: 5

 

 1. Národný park Virunga (1979) – nachádza sa na východe krajiny a je domovom mnohých vzácnych druhov zvierat, vrátane horských goríl, slonov, ľudoopov a ďalších. V parku sa nachádza aj aktívna sopka Nyiragongo.
 2. Národný park Garamba (1980) – je domovom mnohých druhov zvierat, vrátane slonov, leopardov a krokodílov. Park je aj dôležitým centrom na ochranu afrického slona.
 3. Národný park Salonga  (1984) – nachádza sa v centrálnej časti krajiny a je najväčším tropickým pralesom v Afrike. Park je domovom mnohých druhov zvierat, vrátane slonov, goríl, opíc a ďalších.
 4. Národný park Kahuzi-Biega (1980) – park sa nachádza pri dvoch vyhasnutých sopkách; môžeme tu vidieť napríklad horské gorily.
 5. Prírodná rezervácia Okapi (1996) – rezervácia chrániaca faunu, najmä ohrozené druhy primátov a vtákov. Žijú v nej Pygmejovia.

 

Národné parky: 10

 

 1. Národný park Garamba
 2. Národný park Kahuzi-Biega
 3. Národný park Kundelungu
 4. Národný park Maiko
 5. Národný park Manovo-Gounda St. Floris
 6. Národný park Upemba
 7. Národný park Salonga
 8. Národný park Tayna
 9. Národný park Virunga
 10. Národný park Lomami