LESOTHO

Dátum vzniku: 4. októbra 1966

Stručná história chronologicky:

  1. storočie: Pôvodní obyvatelia Lesotha, Basutovia, boli vedení kráľom Moshoeshom I. v bojoch s okolitými etnickými skupinami a britskými vojenskými silami.

1868: Po stretoch s Britániou a Oranžským slobodným štátom (dnešnou Juhoafrickou republikou) podpísal kráľ Moshoeshoe I. zmluvu o ochrane s Britániou, čím sa krajina stala britským protektorátom známym ako Baskenland.

1966: Lesotho získalo nezávislosť od Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska dňa 4. októbra 1966 a stalo sa samostatným kráľovstvom. Prvým kráľom samostatného Lesotha sa stal Moshoeshoe II.

1970: Kráľ Moshoeshoe II. bol zvrhnutý vojenským pučom a krajina sa ocitla pod vojenskou vládou.

1986: Kráľ Moshoeshoe II. sa vrátil do funkcie a pokúsil sa obnoviť monarchiu. V roku 1990 však zomrel a na trón nastúpil jeho syn – Letsie III.

1993: Lesotho prijalo novú demokratickú ústavu, konali sa prvé demokratické voľby. V krajine sa začal proces prechodu k demokracii.

  1. storočie: Lesotho čelilo politickej nestabilite, vrátane niekoľkých volebných cyklov, kedy dochádzalo k politickým krízam, zmenám vlády a sporom medzi politickými stranami.

 

Medzinárodná skratka: LS

 

Mena: lesothský loti LSL

Loti sa často označuje aj ako maloti. Lesotho používa svoju vlastnú menu, ale oficiálne sa uznáva a často sa používa aj juhoafrický rand. To znamená, že v Lesothe je možné uskutočňovať transakcie v oboch menách. Juhoafrický rand je často preferovanou menou v medzinárodnom obchode a turizme.

 

Internetová doména: .ls

 

Telefónna predvoľba: +266

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografia:

Lesotho je známe svojimi horami a väčšina krajiny sa nachádza vo vysokej nadmorskej výške. Najväčším pohorím sú hory Maloti Mountains, ktoré sa tiahnu pozdĺž západnej hranice štátu. V Lesothe sa nachádza mnoho vrcholov presahujúcich 3 000 metrov nad morom, čo z týchto hôr činí jedny z najvyšších v južnej Afrike.

Lesotho je bohaté na rieky a jazerá. Najvýznamnejšími riekami sú rieky Orange, Senqu a Malibamatso. V krajine sa nachádza aj niekoľko jazier, vrátane Katse Dam, Mohale Dam a Maletsunyane Falls.

 

Najvyšší vrchol: Thabana Ntlenyana 3 482 m n. m.

Tento vrchol je najvyšším bodom nielen Lesotha, ale i celého regiónu južnej Afriky. Thabana Ntlenyana leží v pohorí Maloti Mountains.

 

Podnebie:

Lesotho má chladnú klímu s výrazným rozdielom teplôt medzi zimou a letom. Zimné obdobie (júl a august) je chladné a suchšie, s teplotami v noci často klesajúcimi pod bod mrazu. Letné obdobie (november až február) je teplejšie, ale stále relatívne suché. Takmer celý štát leží v nadmorskej výške nad 1 000 metrov, čo má významný vplyv na podnebie. Vyššia nadmorská výška znamená nižšie teploty a výrazné rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami.

Krajina patrí k oblastiam s nižšími zrážkami. Najviac zrážok obvykle spadne počas letných mesiacov, ale celkové zrážky sú relatívne nízke, čo má vplyv na poľnohospodárstvo a dostupnosť vody.

 

Fauna a flóra :

Lesotho je domovom mnohých druhov vtákov, predovšetkým orlov, krkavcov, jastrabov, sýkoriek a ďalších. Vtáci sú bohato zastúpení v horách a na pastvinách.

V horských oblastiach žije niekoľko druhov cicavcov – antilopy, zebry, hyeny, mačiaky a ďalšie. Vo vyšších nadmorských výškach je možné naraziť na alpaky a ovce.

Rieky a jazerá sú domovom rôznych druhov rýb, čo má vplyv na rybolov a stravovanie miestneho obyvateľstva. V krajine je unikátna horská vegetácia.

Niektoré rastlinné druhy sú endemické, čo znamená, že sa vyskytujú len na tomto území. To zahrnuje niektoré druhy rastlín, ako je lesothská astra (Asteraceae), ktorá je symbolom Lesotha.

 

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodárstvo zahrnuje pestovanie rôznych plodín – obilia (pšenica, jačmeň, kukurica), zemiaky, repa a strukoviny. Tieto plodiny sú základom stravy miestneho obyvateľstva.

Pastierstvo hrá kľúčovú rolu. Mnoho obyvateľov chová dobytok, ovce a kozy, ktoré sú prispôsobené chladnému vysokohorskému prostrediu. Ovčia vlna je významným produktom pre textilný priemysel. Vďaka riekam a jazerám je tu veľmi rozšírený rybolov, ktorý zaisťuje zdroj obživy pre niektoré komunity, predovšetkým v nižších nadmorských výškach.

 

Ťažba surovín:

Lesotho je známe ťažbou diamantov. Táto ťažba ale nie je taká rozsiahla ako v niektorých iných afrických krajinách, napr. v Juhoafrickej republike alebo Botswane. Významným náleziskom diamantov je lokalita Letseng Diamond Mine, ktorá je známa vďaka výskytu niektorých z najvzácnejších diamantov na svete, vrátane modrých diamantov.

Lesotho vyváža výrobky textilného priemyslu – odevy a textilné materiály, čo je dôležité z hľadiska ekonomiky a zamestnanosti.

 

Priemysel:

Textilný priemysel je jedným z najvýznamnejších priemyslových odvetví. V krajine je niekoľko tovární na výrobu odevov a textilných materiálov.

Potravinársky priemysel  zahrnuje spracovanie potravín, ako napr. obilia, zemiakov, produktov z mlieka a mäsa.

Lesotho má významný potenciál pre výrobu elektriny z vodných zdrojov. Vďaka rieke Orange a jej prítokom, napr. rieke Senqu, boli vybudované hydroelektrárne. Elektrina sa aj exportuje, predovšetkým do Juhoafrickej republiky, čo prináša krajine príjmy.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Dračie hory, mesto Maseru, rezervácie Bokong, Semonkong a vodopády Maletsunyane

Hlavným lákadlom pre turistov je horská krajina. Návštevníci sem prichádzajú, aby podnikali trekking alebo pešie túry v pohorí Maloti Mountains, vrátane výstupov na najvyššie vrcholy, ako je napr. Thabana Ntlenyana. Lesotho je populárnou destináciou aj pre cykloturistiku. Horská krajina ponúka možnosti pre horskú cyklistiku a zároveň krásne výhľady a malebné trasy.

Turisti môžu navštíviť tradičné lesothské dediny a získať predstavu o miestnej kultúre a spôsobe života. Súčasťou kultúrnych zážitkov sú tradičné tance, hudba a remeselné výrobky.

V krajine je niekoľko národných parkov a prírodných rezervácií. Medzi ne patria napríklad Sehlabathebe National Park, Ts’ehlanyane National Park a ďalšie.

 

 

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

Lesotho je konštitučná monarchia, čo znamená, že má monarchu – ktorý má ale skôr ceremoniálnu rolu a jeho právomoci sú obmedzené ústavou.

Vláda je parlamentná, čo znamená, že výkonná moc je zverená vláde. Hlavným činiteľom výkonnej moci je premiér, ktorý je menovaný kráľom na základe parlamentných volieb a má právomoc riadiť vládu a štátne záležitosti. Parlament sa skladá z dvoch komôr: Národného zhromaždenia (poslanecká snemovňa) a Senátu. Poslanci Národného zhromaždenia sú volení vo všeobecných voľbách a majú zákonodarnú moc. Senát tvoria členovia menovaní kráľom, vrátane tradičných vodcov.

 

Hlavné mesto: Maseru

Mesto sa nachádza v blízkosti rieky Caledon, neďaleko hraníc s Juhoafrickou republikou. História Maseru a vznik tohto mesta siaha do doby, keď bolo Lesotho súčasťou Zuluovskej ríše a neskôr bolo ovládané Búrmi a Britským impériom.

Maseru bolo založené v roku 1869 francúzskym misionárom a katolíckym kňazom Françoisom Coillardom. Meno “Maseru” pochádza z miestneho slova “Maserunyane”, čo znamená “malý hrebeň” a odkazuje na okolité kopce.

 

Rozloha: 30 355 km2

 

Počet obyvateľov: 2 300 000 (2022)

Väčšina obyvateľov patrí k etnickej skupine Sotho, čo je bantuská etnická skupina. Tvoria väčšinu obyvateľstva a sú kultúrne a jazykovo homogénni. Oficiálnym jazykom je sothčina (nazývaná aj sotho). Angličtina je tiež oficiálnym jazykom a najčastejšie sa používa v administratíve a v oblasti vzdelávania. Väčšina obyvateľov praktikuje kresťanstvo. Tradičné africké náboženstvá sú ale i dnes dôležitou súčasťou kultúrneho života. Obyvateľstvo Lesotha trpí nedostatočnou zdravotníckou starostlivosťou. Vláda a medzinárodné organizácie realizujú programy na zlepšenie zdravotníckej starostlivosti a prevenciu chorôb.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

  1. Maloti Drakensberg (2000) – park Drakensberg zahrnuje mnoho jaskýň a previsov, v ktorých sa nachádzajú skalné kresby vytvorené ľudom San v priebehu 4000 rokov.
                

Národné parky:  2

 

  1. Národný park Sehlabathebe
  2. Národný park Ts’ehlanyane