LIBÉRIA

Dátum vzniku: 26. júla 1847

Stručná história chronologicky:

1816: Americká spoločnosť na podporu oslobodených otrokov (American Colonization Society) bola založená s cieľom oslobodiť a repatriovať Afroameričanov do Afriky.

1820: Prvá skupina osadníkov, vrátane oslobodených otrokov a slobodných Afroameričanov, dorazila na územie, ktoré bolo neskôr pomenované Monrovia. Toto miesto sa stalo základňou pre budúcu kolóniu.

1847: Dňa 26. júla bola vyhlásená nezávislosť Libérie. Za prvého prezidenta krajiny bol zvolený Joseph Jenkins Roberts.

1860-1870: Počas tohto desaťročia sa Libéria stala de facto protektorátom Spojených štátov a západných európskych mocností, ktoré sa usilovali o kontrolu nad libérijským pobrežím.

1920: Nastala prvá ústavná reforma, ktorá obmedzovala politickú moc a výsadné postavenie Afroameričanov v Libérii.

1944: Po druhej svetovej vojne boli uskutočnené ďalšie ústavné reformy, ktoré posilnili politické práva domorodých obyvateľov a znovu upravili systém vlády.

1980: Vojenský puč pod vedením Samuela K. Doea zvrhol prezidenta Williama R. Tolberta a priviedol k moci prvého prezidenta z radov domorodého obyvateľstva.

1989-1997: Libéria bola sužovaná občianskou vojnou, ktorá spôsobila veľké ľudské utrpenie a destabilizovala krajinu.

2003: Občianska vojna bola oficiálne ukončená a bola sem vyslaná medzinárodná mierová misia.

2005: V demokratických voľbách bola zvolená prezidentka Ellen Johnson Sirleaf, čo bola prvá žena zvolená na prezidentský post v Afrike.

2018: Za prezidenta Libérie bol zvolený George Weah, bývalý svetoznámy futbalista.

Súčasnosť: Libéria zostáva jednou z najchudobnejších krajín sveta, s mnohými ekonomickými, politickými a sociálnymi problémami.

 

Medzinárodná skratka: LR

 

Mena: libérijský dolár LRD

Oficiálnou menou je libérijský dolár, ktorý sa používa pri všetkých transakciách.

 

Internetová doména: .lr

 

Telefónna predvoľba: +231

 

Časové pásmo: -1 GMT

 

Geografia:

Libéria má asi 580 kilometrov dlhé pobrežie pri Atlantickom oceáne v západnej časti krajiny. Pobrežie je lemované mangrovovými mokraďami a plážami.

Pobrežná oblasť je nížinná a zahrnuje rozsiahle močaristé oblasti, ktoré sú domovom mnohých druhov vtákov a zvierat. Týmto regiónom preteká rieka Saint Paul a ďalšie rieky.

Vnútrozemie je hornaté a zahrnuje pohorie Guinejská vysočina, ktorá je súčasťou horského systému, rozkladajúceho sa naprieč západnou Afrikou.

Libéria je bohatá na rieky a potoky. K najväčším riekam patria Saint Paul, Saint John a Cavalla.

V juhozápadnej časti krajiny sa nachádzajú dažďové pralesy, ktoré sú domovom rozmanitého subtropického lesného ekosystému.

 

Najvyšší vrchol: Mount Wuteve 1 440 m n. m.

Tento vrchol sa nachádza v pohorí Nimba Range, ktoré sa tiahne v pohraničí s Libériou, Guineou a Pobrežím slonoviny.

Vrchol Mount Wuteve poskytuje úchvatné výhľady na okolitú krajinu a je významným prírodným a rekreačným miestom Libérie.

 

Podnebie:

Dažďové obdobie trvá od mája do októbra. Počas týchto mesiacov dochádza k výdatným zrážkam a často sa vyskytujú silné lejaky a búrky. Najvyššie zrážky sú obvykle v auguste a septembri.

Suché obdobie trvá od novembra do apríla. Počas tohto obdobia je oveľa menej zrážok a krajina sa môže stať suchšou až vyprahnutou.

V Libérii je celoročne vysoká vlhkosť vzduchu, čo je typické pre tropické oblasti. Teploty sú vyššie počas dažďového obdobia, keď môžu dosahovať až 32-35 °C (90-95 °F). V suchom období sú miernejšie a pohybujú sa okolo 26-30 °C (79-86 °F).

Pobrežné oblasti  majú väčšie množstvo zrážok a sú ovplyvňované Atlantickým oceánom, čo spôsobuje miernejšie teploty a stabilnejšiu klímu v porovnaní s vnútrozemím.

 

Fauna a flóra :

Libéria je domovom slonov, predovšetkým v chránených oblastiach, ako je napr. Sapo National Park. Slony sú ohrozeným druhom a sú chránení pred pytliactvom.

Ďalším druhom zvierat, ktorý obýva libérijské lesy, sú leopardy. Hrochy sa vyskytujú pri niektorých vodných tokoch a jazerách. V Libérii žijú rôzne druhy opíc a mangúst.

V juhozápadnej časti sa nachádzajú rozsiahle dažďové pralesy, ktoré sú domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov. Tieto pralesy sa vyznačujú vysokými stromami, epifytmi a lianami. Rôzne druhy palmových stromov poskytujú potravu a materiál pre miestnych obyvateľov. V Libérii rastie mnoho druhov orchideí, pričom niektoré sú endemické. Niektoré  druhy libérijskej flóry sú dôležité pre včelárstvo a produkciu medu.

 

Poľnohospodárstvo:

Väčšia časť miestneho poľnohospodárstva má subsistenčný charakter, čo znamená, že poľnohospodári pestujú plodiny pre vlastnú spotrebu a pre miestny trh. Medzi hlavné pestované plodiny patria maniok, ryža, banány, sladké zemiaky, kukurica, fazuľa a ďalšie. Produkuje sa tu aj káva a kakao, čo sú dôležité vývozné plodiny. Tie sa často pestujú na menších plantážach.

Významným produktom poľnohospodárstva sú palmový olej a med.

 

Ťažba surovín:

Libéria má bohaté zásoby železnej rudy a je jedným z hlavných producentov tohto nerastu v regióne. Ťažba železnej rudy je sústredená v pohorí Nimba Range. Krajina má aj zásoby diamantov, hoci ťažba diamantov bola historicky spojená s konfliktami a nelegálnym obchodom. Snahy o reguláciu a legalizáciu diamantovej ťažby boli podniknuté na medzinárodnej úrovni. V menšej miere sa tu ťaží aj zlato.

Významnú rolu v ekonomike hrá ťažba dreva. Drevo sa exportuje do zahraničia, pričom je tu potenciál pre udržateľné lesné hospodárstvo. Libéria má zásoby bauxitu, ktorý je surovinou na výrobu hliníka. Ťažba bauxitu sa realizuje v rôznych častiach krajiny.

 

Priemysel:

Priemysel je pomerne obmedzený a menej rozvinutý než poľnohospodárstvo. Libéria sa ešte stále spamätáva z dlhej občianskej vojny, ktorá spôsobila rozsiahle škody na infraštruktúre a priemysle.

Dôležitú rolu hrá ťažba surovín, predovšetkým železnej rudy, diamantov, zlata a bauxitu. Tieto suroviny sa exportujú, čo prináša príjmy do štátneho rozpočtu.

Potravinársky priemysel sa sústreďuje na spracovanie poľnohospodárskych produktov, ako sú ryža, maniok, palmový olej a ďalšie.

Veľký potenciál, vzhľadom na obnovu infraštruktúry po dlhoročnej vojne, má stavebníctvo.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: námorná doprava – rejdárstvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti: pláže, ostrov Providence, národné parky Lofa – Mano a Sapo

Libéria má dlhé pobrežie pri Atlantickom oceáne s nádhernými plážami. Mestá ako Monrovia a Buchanan sú obľúbenými miestami pre rekreačné aktivity.

Je tu niekoľko chránených oblastí, vrátane Sapo National Park a Nimba Range, ktoré sú domovom rozmanitej divokej zvere v exotickom prostredí. Tieto oblasti ponúkajú príležitosti na pozorovanie vtákov a na safari. Krajina má bohatú kultúrnu históriu, ktorá zahrnuje rôzne etnické skupiny, tradície a festivaly.

Libéria čelí niekoľkým výzvam v oblasti turizmu, ako sú napr. nedostatok a nízka kvalita ubytovacích zariadení, nedostatočný marketing a nepostačujúca propagácia turistických atrakcií. Potenciálnych návštevníkov môžu tiež odradiť bezpečnostné problémy a nedostatočná stabilita.

 

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Hlavným ústavným činiteľom v Libérii je prezident republiky. Je hlavou štátu a vlády a je volený vo všeobecných voľbách na šesťročné obdobie. Má široké právomoci vrátane vedenia vlády, vrchného velenia nad ozbrojenými silami a riadenie zahraničnej politiky. Parlament je dvojkomorový. Skladá sa zo Senátu a Snemovne reprezentantov. Senát má 30 členov, zatiaľ čo Snemovňa reprezentantov má 73 členov. Parlament má právomoc prijímať zákony, schvaľovať rozpočet a vykonávať legislatívny dohľad. Libéria má nezávislý súdny systém, ktorý zahrnuje Najvyšší súd, ústavný súd a ďalšie nižšie súdy.

 

Hlavné mesto: Monrovia

Mesto sa nachádza na pobreží Atlantického oceána, na severozápade Libérie, a je politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom krajiny.

Monrovia bola založená v roku 1822 Američanmi oslobodenými otrokmi ako miesto pre osídlenie a nový život. Mesto bolo pomenované po Jamesovi Monroeovi, piatom prezidentovi Spojených štátov, ktorý podporoval zrušenie otroctva. Monrovia je známa aj ako “Matka afrických republík.” Mesto má dlhú históriu súvisiacu s oslobodením otrokov a vývojom republiky Libéria.

 

Rozloha: 111 369 km2

 

Počet obyvateľov: 5 360 000 (2022)

Najpočetnejšou etnickou skupinou v Libérii sú Kpellovia, ktorí obývajú hlavne stredozápadnú časť krajiny. Majú bohatú kultúrnu tradíciu a sú známi svojimi remeselnými schopnosťami. Druhou najväčšou etnickou skupinou sú Bassovia, žijúci hlavne na juhu krajiny. Majú vlastný jazyk a kultúru. Etnické skupiny Gio a Mano žijú hlavne vo východnej časti Libérie, v blízkosti hraníc s Guineou a Pobrežím slonoviny.

Hlavnými náboženstvami sú kresťanstvo a islam. Kresťanstvo, predovšetkým protestantizmus a katolicizmus, má veľký vplyv na kultúru a spoločnosť Libérie. Okrem toho existuje aj moslimská menšina a niektoré tradičné náboženské praktiky. Úradným jazykom Libérie je angličtina, a to z dôvodu historických väzieb na Spojené štáty americké, odkiaľ pochádzali oslobodení otroci, ktorí Libériu založili.

 

Pamiatky UNESCO: –

 

                

Národné parky: 3

 

  1. Národný park Sapo
  2. Národný park Lofa-Mano
  3. Národný park Gola