MALI

Dátum vzniku: 20. júna 1960

Stručná história chronologicky:

Stredovek: Územie dnešného Mali bolo v priebehu stredoveku domovom niekoľkých mocných afrických ríš, vrátane Ghany, Mali a Songhajskej ríše. Songhajská ríša dosiahla svoj vrchol v 15. storočí.

Kolonizácia: V priebehu 19. storočia sa Mali stalo kolóniou francúzskeho impéria a bolo známe ako Francúzsky Sudán. Francúzska koloniálna nadvláda trvala až do získania nezávislosti Mali v roku 1960.

Nezávislosť: Dňa 22. septembra 1960 získalo Mali nezávislosť od Francúzska a stalo sa samostatnou republikou. Prvým prezidentom bol Modibo Keïta, ktorý začal socialistické reformy a rozvojové programy.

 1. a 70. roky: Mali upevňovalo svoju pozíciu ako stredisko afro-socializmu a spolupráce s inými africkými štátmi. Počas tohto obdobia však krajina čelila ekonomickým problémom a politickej nestabilite.
 2. roky: Mali prešlo vojenskými pučmi a politickými zmenami. V roku 1991 bol zosadený prezident Moussa Traoré.

Demokratizácia: V roku 1992 boli vyhlásené slobodné voľby a Mali sa stalo demokratickou krajinou. Za prezidenta bol zvolený Alpha Oumar Konaré.

 1. storočie: Mali sa stalo arénou pre konflikty a nestabilitu, predovšetkým v severnej oblasti krajiny, kde islamistickí bojovníci a separatisti začali povstanie. V roku 2012 došlo k vojenskému puču a vyslaniu medzinárodných mierových síl.

Súčasnosť: Mali stále zápasí s bezpečnostnými problémami, vrátane terorizmu a nestability v niektorých oblastiach. Krajina čelí aj sociálnym a ekonomickým výzvam.

 

Medzinárodná skratka: ML

 

Mena: západoafrický CFA frank (XOF)

Táto mena je pevne naviazaná na euro (EUR) a je spravovaná Francúzskou centrálnou bankou. CFA západoafrický frank  sa delí na 100 centimov. Mali prijíma túto menu vo svojom ekonomickom a obchodnom systéme, hoci v niektorých častiach krajiny môžu byť akceptované aj iné meny.

 

Internetová doména: .ml

 

Telefónna predvoľba: +223

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografia:

Mali je vnútrozemskou krajinou v západnej Afrike.

Väčšia časť južného územia leží v Saheli, čo je prechodná oblasť medzi Saharou na severe a savanami na juhu. Severná časť je súčasťou Sahary a zahrnuje rozsiahle púštne oblasti.

V krajine je niekoľko jazier, z ktorých najväčšie je jazero Faguibine. Rieka Niger je tu najdôležitejšou riekou, slúži ako zdroj vody pre poľnohospodárstvo a dopravu. Pretekajú tu aj iné, menšie rieky, ako napr. Senegal a Bani.

 

Najvyšší vrchol: Hombori Tondo 1 155 m n. m.

Hombori Tondo je súčasťou pohoria Hombori, ktoré sa nachádza v strednej časti krajiny. Okolité pohoria sú významnými geografickými črtami tejto oblasti , ktorá je inak prevažne rovinatá a aridná.

 

Podnebie:

Väčšina severnej časti patrí do oblasti Sahary a má suché a horúce podnebie. V tejto oblasti sú extrémne nízke zrážky a vysoké teploty, pričom letné teploty môžu presiahnuť 40 stupňov Celzia. Zrážková sezóna je krátka a nedostatočná. Južná časť, vrátane oblasti Sahelu, má klímu s nižšími teplotami a mierne vyššími zrážkami než sever. Dažďová sezóna trvá od júna do septembra a poľnohospodárstvo je tu viac rozšírené.

Najjužnejšie časti krajiny spadajú do tropického klimatického pásu, kde sú teploty vyššie a zrážky sú bežné po celý rok. Táto oblasť má dve dažďové sezóny – jednu hlavnú od mája do októbra, a druhú kratšiu – od marca do apríla. V niektorých púštnych oblastiach, ako je púšť Gao na východe krajiny, sú význačné mikroklimatické rozdiely. Nočné teploty môžu výrazne klesnúť po západe slnka.

 

Fauna a flóra :

Mali je domovom afrických slonov, hoci ich populácia bola v minulosti vážne ohrozená kvôli pytliactvu.

Levy, leopardy a gepardy – tieto veľké mačkovité šelmy žijú v niektorých národných parkoch a chránených oblastiach, vrátane národného parku Boucledu Baoulé.

V Mali žijú rôzne druhy antilop, vrátane pštrosích antilop, impál a dikdikov. Tieto antilopy sú obvykle viditeľné na savanách a v oblastiach s trávnatými porastmi.

V niektorých riekach a jazerách, ako napr. v rieke Niger, žijú krokodíly, vrátane krokodíla nílskeho. V krajine žije bohatá populácia vtákov, vrátane sokolov, včelárov, pelikánov, kormoránov a mnohých iných druhov.

V suchých oblastiach sa bežne vyskytujú akácie, predovšetkým v púštnych a savanových oblastiach. Krajina je domovom niekoľkých druhov baobabov, majestátnych stromov s charakteristickými hrubými kmeňmi a koreňmi. V oázach a v blízkosti vodných zdrojov možno nájsť rôzne druhy rastlín, ktoré sú dôležité pre miestne ekosystémy a poľnohospodárstvo.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými pestovanými plodinami sú proso, cirok, kukurica, ryža a batáty.

Krajina je jedným z najväčších producentov bavlny v subsaharskej Afrike. Surovina hrá významnú rolu v ekonomike krajiny a je hlavným exportným produktom.

V niektorých častiach sa pestuje arabský kávovník, čo prospieva miestnym trhom a poľnohospodárskej produkcii. Bežným spôsobom živobytia pre mnoho rodín v Mali je chov dobytka, oviec, kôz, hydiny a ďalších hospodárskych zvierat. Vodné toky, jazerá a rieky sú bohaté na ryby, čo je dôležitý zdroj potravy a obživy pre miestnych obyvateľov, predovšetkým v oblasti Sahelu a vodného systému Niger.

 

Ťažba surovín:

Mali je jedným z najväčších afrických producentov zlata; náleziská sú v severnej a západnej časti, vrátane oblastí Kayes, Sikasso a Koulikoro. Ťažba zlata prispieva k ekonomickému rastu krajiny.

Sú tu soľné panvy nachádzajúce sa v niektorých  púštnych oblastiach, predovšetkým v blízkosti mesta Taoudénit v severnej časti krajiny. Soľ sa ťaží tradičnými spôsobmi a používa sa na lokálnu spotrebu i obchodovanie. V Mali sa v minulosti ťažil aj urán. Nájdeme tu i významné diamantové náleziská.

 

Priemysel:

Mali má rozvinutý potravinársky priemysel, ktorý zahrnuje spracovanie potravín, výrobu nápojov a ďalších potravinárskych výrobkov. Shea stromy sú dôležitým zdrojom pre výrobu shea masla, ktoré sa používa v kozmetickom priemysle i v kuchyni.

Textilný priemysel zahrnuje výrobu tradičných malijských textílií, ako sú boubou a ďalšie látky zdobené rôznymi vzormi a farbami. Tieto textilné výrobky sú často ručne vyrábané a majú kultúrny význam.

Rozvoj infraštruktúry v krajine vedie k rastu stavebného priemyslu, čo zahrnuje výstavbu ciest, mostov, škôl a ďalších stavieb. Krajina má potenciál v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým solárnej a veternej energie.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Bamako, Timbuktu, Sikasso, Djenné, hrobka Askíja, útes Bandiagara

Mali je známe svojou bohatou kultúrnou históriou a je domovom niekoľkých etnických skupín, ako napr. Tuarégov, Songhajov, Bambarov a Dogonov. Turisti môžu navštíviť tradičné dedinky, etnické trhy a zúčastniť sa kultúrnych a hudobných festivalov, vrátane slávneho festivalu v púštnom meste Essakane, ktorý predstavuje hudbu Tuarégov.

Turisti s obľubou podnikajú púštne expedície na ťavách. V krajine je niekoľko národných parkov a rezervácií, vrátane národného parku Boucledu Baoulé, kde možno pozorovať divokú zver, ako sú levy, slony či antilopy.

Nachádza sa tu niekoľko historických pamiatok, vrátane mesta Timbuktu, ktoré bolo v minulosti dôležitým centrom obchodu a vzdelania v západnej Afrike. Môžete tu navštíviť aj historické mešity, starobylé dedinky či archeologické náleziská.

 

 

Štátne zriadenie: poloprezidentská republika

Mali je jednotný štátny útvar s jednoduchou ústavnou štruktúrou.

Hlavným orgánom štátnej moci je prezident, ktorý je volený vo všeobecných voľbách na päťročné obdobie. Prezident má široké právomoci a je hlavou štátu a vrchným veliteľom ozbrojených síl. Premiér je menovaný prezidentom a vedie vládu. Vláda je zodpovedná parlamentu a je zložená z rôznych ministrov, ktorí riadia jednotlivé rezorty.

Parlament, nazývaný Národné zhromaždenie (Assemblée nationale), má dve komory: Národné zhromaždenie a Senát. Národné zhromaždenie je dolnou komorou a má 147 členov volených na päťročné obdobie. Senát je hornou komorou a má 147 členov, ktorí sú volení, menovaní a ex officio členmi. Parlament má právomoci prijímať zákony, schvaľovať rozpočet a dozerať na výkonnú moc.

 

Hlavné mesto: Bamako

Leží na rieke Niger, v južnej časti Mali, a je politickým, ekonomickým a kultúrnym centrom krajiny. Bamako bolo pôvodne malou dedinkou. V priebehu 19. storočia sa však stalo dôležitým obchodným centrom, predovšetkým vďaka svojej polohe na rieke Niger. V roku 1883 sa stalo súčasťou Francúzskeho Sudánu (dnešné Mali) a postupne sa rozrástlo.

 

Rozloha: 1 240 192 km2

 

Počet obyvateľov: 21 500 000 (2022)

Mali je domovom niekoľkých etnických skupín, z ktorých najpočetnejší sú Bambari, tvoriaci asi 34 % obyvateľstva. Ďalšími významnými etnickými skupinami sú Fulbovia (14 %), Songrovia (9 %), Tuarégovia (9 %), Malinkovia (9 %) a Dogoni (8 %). Každá z týchto etnických skupín má svoju vlastnú kultúru, jazyk a tradície.

Úradným jazykom je francúzština, ktorá sa používa vo vládnej sfére, vo vzdelávaní a médiách. Okrem toho sa vo všednom živote používa mnoho miestnych jazykov, ako sú bambarčina, fulfulde, songhajčina a ďalšie.

Dominantným náboženstvom je islam, väčšina obyvateľov je moslimského vyznania, prevažne sunnitského. Okrem moslimov tu žijú aj menšiny vyznávajúce tradičné africké náboženstvá a kresťanstvo.

Jednou z výziev, ktorým Mali čelí, je zdravotnícka starostlivosť. V krajine je nedostatočný prístup k zdravotníckej starostlivosti, predovšetkým vo vidieckych oblastiach, čo má vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

 

Pamiatky UNESCO: 4

 

 1. Djenné (1988) – mesto staré vyše 2 000 rokov. Je to stredisko obchodu a jedno z duchovných centier islamu.
 2. Timbuktu (1988) – duchovné centrum šírenia islamu, má rad islamských pamiatok.
 3. Krajina Dogonov a Útes Bandiagara (1989) – útesy a stavebné pamiatky na nich postavené.
 4. Hrobka Askíja (2004) – túto 17 metrov vysokú pyramídovú stavbu vybudoval v r. 1495 Askia Mohamed, vládca ríše Songhaj, v jej hlavnom meste Gao.
                

Národné parky: 4

 

 1. Národný park Bafing
 2. Národný park Boucledu Baoulé
 3. Národný park Kouroufing
 4. Národný park Wongo