NIGÉRIA (Nigérijská federatívna republika)

Dátum vzniku: 1. októbra 1960

Stručná história chronologicky:

Príchod Európanov: V 15. storočí prišli na územie Nigérie portugalskí objavitelia. Neskôr, v 19. storočí, sa tu začali presadzovať európske koloniálne mocnosti, predovšetkým Veľká Británia. Briti založili britskú kolóniu Nigéria, ktorá zahrnovala rôzne etnické skupiny.

Nezávislosť: Nigéria získala nezávislosť od britskej koloniálnej nadvlády 1. októbra 1960. Stala sa federatívnou republikou a za svojho prvého prezidenta si zvolila Nnamdiho Azikiweho.

Politická nestabilita: Krajina prešla po získaní nezávislosti radom politických zvratov, vojenských pučov a období politickej nestability. To zahrnovalo obdobie vojenskej vlády a občiansku vojnu (1967-1970), známu aj ako vojna Biafra.

Návrat k civilnej vláde: V roku 1999 sa Nigéria po skončení vojenskej vlády vrátila k civilnej demokracii. Bol obnovený viacstranný politický systém a v Nigérii sa presadila voľba prezidenta v demokratických voľbách.

Hospodárske výzvy: Krajina je známa svojimi bohatými zásobami ropy, ale napriek tomu čelí výzvam spojeným s chudobou, korupciou, nerovnosťou a nedostatočným rozvojom infraštruktúry.

 

Medzinárodná skratka: NG

 

Mena: nigérijská naira NGN

Naira sa delí na menšie jednotky zvané kobo. Kobo sa používa pri drobných transakciách a tvorí desatinu nairy. Naira je oficiálne platidlo a používa sa pri všetkých finančných transakciách v Nigérii.

 

Internetová doména: .ng

 

Telefónna predvoľba: +234

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografia:

Nigérii patrí približne 853 kilometrov dlhé pobrežie pozdĺž Guinejského zálivu. Táto oblasť zahrnuje mestá Lagos a Port Harcourt a je dôležitým hospodárskym a obchodným centrom krajiny.

Vnútrozemie tvoria rôzne typy krajiny, vrátane saván, hôr, jazier a riek. Významnými riekami, ktoré sú dôležité pre poľnohospodárstvo a dopravu, sú Niger, Benue a Kaduna.

Väčšina územia Nigérie zasahuje do oblasti subsaharskej Afriky. Na východe krajiny sa nachádzajú hory Jos Plateau a Obudu Plateau, ktoré ponúkajú krásne scenérie.

V severnej časti sú púštne oblasti Sahary. Saharské púšte sa tiahnu až k hraniciam s Nigerom na severe.

 

Najvyšší vrchol: Chappal Waddi 2 419 m n. m.

Nachádza sa v pohorí Shebshi v severnej časti štátu, v blízkosti hraníc s Kamerunom.

 

Podnebie:

Väčšina územia Nigérie patrí do oblasti subsaharskej Afriky a má savanovú klímu. To zahrnuje obdobie sucha a obdobie dažďov. Suché obdobia bývajú extrémne horúce s vysokými teplotami, zatiaľ čo obdobia dažďov prinášajú vyššiu vlhkosť a zrážky.

V severnej časti, predovšetkým v blízkosti Sahary, sa rozprestierajú púštne oblasti s horúcou a suchou klímou. Teploty tu bývajú extrémne vysoké a zrážky minimálne.

V delte rieky Niger, ktorá sa nachádza na juhu krajiny, je vlhká tropická klíma. V tejto oblasti býva obdobie dažďov dlhšie, s výraznými zrážkami. Táto oblasť sa vyznačuje bohatou vegetáciou a poľnohospodárskou produkciou. Oblasť Jos Plateau a Obudu Plateau má miernejšiu klíma vzhľadom na vyššie nadmorské výšky.

Na pobreží Atlantického oceána je tropická klíma s vysokou vlhkosťou a zrážkami. Teploty sú tu príjemnejšie, ale oblasť býva postihovaná občasnými tropickými cyklónmi.

 

Fauna a flóra:

V savanových oblastiach žijú rozmanité zvieratá – slony, býky, levy, leopardy, gepardy, zebry, antilopy kudu, byvoly a mnoho ďalších.

Nigéria je domovom mnohých druhov vtákov, vrátane papagájov, orlov, pelikánov a kormoránov. V pobrežných oblastiach žijú korytnačky a krokodíly, vo vodách mnoho druhov rýb. Oblasť je aj dôležitým hniezdiskom pre morské korytnačky, ako je napr. korytnačka obrovská. V Nigérii žije viacero rôznych druhov primátov – šimpanzov, goríl a ďalších. Vyskytuje sa tu aj veľa druhov hadov a jašterov.

Savanové oblasti  sú bohaté na rôzne druhy trávy, stromov a kríkov. Akácie a baobaby sú typické stromy tejto oblasti. V juhozápadnej časti sa nachádzajú dažďové lesy, kde rastie bohatá vegetácia – palmové stromy, liany, orchidey atď. V Nigérii sa vyskytuje rad endemických druhov rastlín a kvetín, vrátane ibištekov a rôznych liečivých rastlín.

Pobrežné oblasti sa vyznačujú mangrovovými lesmi, ktoré tvoria dôležité prostredie pre mnoho morských živočíchov.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné plodiny, ktoré sa tu pestujú, patria kukurica, maniok, ryža, batáty, arašidy, hrach, sója a banány. Ryža a kukurica predstavujú základnú zložku v stravovaní nigérijských obyvateľov.

V Nigérii sa produkuje aj káva a kakao, ktoré sú významné pre export. Chov dobytka je dôležitý predovšetkým v severných oblastiach. Chová sa tu dobytok, ovce, kozy a ďalšie hospodárske zvieratá. Dôležitým spôsobom obživy je aj rybolov.

 

Ťažba surovín:

Nigéria je jedným z najväčších producentov ropy v Afrike; má i rozsiahle zásoby zemného plynu. Ropný priemysel tvorí významnú časť nigérijského hospodárstva a príjmy z predaja ropy tvoria veľkú časť štátneho rozpočtu. Sú tu aj zásoby uhlia, pričom ťažba sa uskutočňuje predovšetkým v oblasti Enugu v juhovýchodnej časti krajiny. Uhlie sa používa predovšetkým na výrobu elektrickej energie a v priemysle.

Ťažba drahých kovov, ako sú zlato alebo cín, je v porovnaní s ropou a uhlím menej rozvinutá. Krajina má rozsiahle zásoby nerastných surovín, vrátane železnej rudy, vápenca, kaolínu, soli, fosfátov a ďalších. Vďaka rozsiahlym lesom je drevo dôležitým vývozným artiklom.

 

Priemysel:

Kľúčovými priemyslovými odvetviami sú ťažba, rafinácia a spracovanie ropy. Rafinérie spracovávajú ropu pre vnútroštátnu spotrebu i na export.

V Nigérii sa snažia rozvíjať infraštruktúru, vrátane ciest, mostov, letísk a prístavov, čo prináša príležitosti pre stavebný priemysel.

Potravinársky priemysel spracúva potraviny, ako sú kakao, káva, palmový olej, mliečne výrobky a ďalšie. Textilný priemysel čelí veľkej konkurencii z iných krajín.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: doprava, telekomunikácie, bankovníctvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti: národné parky Yankari a Gashaka Gumti, oblasť Afi, Sukur, Enugu, Zuma, Čadské jazero, Abuja, pláže

Nigéria má bohaté kultúrne dedičstvo. Miestna kultúra, zahrnujúca tradičné umenie, remeslá a festivaly, predstavuje atraktívny zážitok pre turistov. Ponúkajú sa tu nádherné prírodné scenérie, vrátane saván, dažďových pralesov, hôr, jazier a riek. Národné parky, ako sú národný park Yankari a národný park Cross River, sú domovom divokej zveri a vhodnými miestami pre safari a pozorovanie vtáctva.

Pobrežné mestá, ako sú Lagos a Calabar, ponúkajú možnosti pre plážový odpočinok a vodné aktivity. Tieto miesta sú známe aj svojou bohatou kulinárskou základňou s miestnymi pokrmami a rybími špecialitami.

 

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Hlavným štátnym predstaviteľom v Nigérii je prezident, ktorý je i hlavou a vlády, je volený na štvorročné funkčné obdobie. Prezident má výkonnú právomoc a menuje ministrov.

Legislatívna moc je rozdelená medzi dve komory – Senát a Snemovňu reprezentantov. Senát tvorí 109 senátorov, zatiaľ čo Snemovňa reprezentantov má 360 poslancov.

Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom krajiny a má právomoci v oblasti ústavného práva a dohľadu nad zákonnosťou.

 

Hlavné mesto: Abuja

V roku 1976 bolo rozhodnuté o presunutí hlavného mesta z Lagosu do novo vybudovanej metropoly v centrálnej časti krajiny. Ide o vybudovanie novej metropoly „na zelenej lúke“, podobne ako napríklad mesto Brasília. Abuja sa stala hlavným mestom v roku 1991. Dodnes sa nepodarilo mestu vdýchnuť skutočný metropolitný ráz. Dlhý čas bola Abuja takmer prázdnym mestom, do ktorého sa „presťahovali“ úradníci z Lagosu.

Presun hlavného mesta sa uskutočnil s cieľom decentralizovať vládne štruktúry a umožniť rovnomernejší rozvoj v rôznych častiach krajiny.

 

Rozloha: 923 768 km2

 

Počet obyvateľov: 226 000 000 (2022)

Nigéria je charakterizovaná veľkou etnickou a náboženskou rozmanitosťou. Žije tu vyše 250 etnických skupín a národností, pričom najväčšími skupinami sú Hausa-Fulani, Yoruba a Igbo.

Najrozšírenejším náboženstvom je islam, ktorý prevláda v severných častiach krajiny. Kresťanstvo je rozšírené v južných a stredných častiach. V Nigérii sa používa viacej než 500 rôznych jazykov, pričom najrozšírenejšími sú angličtina (oficiálny jazyk), hausa, joruba a igbo. Každá etnická skupina má svoj vlastný jazyk, čo z Nigérie činí lingvisticky veľmi rozmanitý štát.

 

Pamiatky UNESCO: 2

 

  1. Sukur (1999) – v krajine Sukur sa okrem paláca Hidi nachádzajú terasovité polia,  posvätné symboly a početné pozostatky kedysi rozkvitajúceho železiarskeho priemyslu.
  2. Posvätný háj Osun-Osogbo (2005) – posvätný háj s pateónom kmeňa Yoruba.

               

Národné parky: 8

 

  1. Národný park Chad Basin
  2. Národný park Cross River
  3. Národný park Gashaka Gumti
  4. Národný park Kainji
  5. Národný park Kamuku
  6. Národný park Okomu
  7. Národný park Old Oyo
  8. Národný park Yankari