SIERRA LEONE

Datum vzniku: 27. dubna 1961

Stručná historie chronologicky :

15. století: Před příchodem Evropanů bylo území dnešní Sierra Leone osídleno místními kmeny, včetně Mende, Temne a Limba.

1462: Portugalský objevitel Pedro de Sintra poprvé zaznamenal pobřeží Sierra Leone na své plavbě.

16 a 17. století: Sierra Leone se stala centrem transatlantického otroctví, když zde byly vybudovány britské a francouzské obchodní stanice a zajatecké tábory.

1787: Britská organizace pro osvobození otroků (The Committee for the Relief of the Black Poor) zřídila osadu Freetown pro osvobozené otroky, což dalo vzniknout názvu “Freetown” (Svobodné město).

1808: Sierra Leone se stala britskou kolonií.

1961: Sierra Leone získala nezávislost na Spojeném království a stala se republikou.

1971: Vláda pod vedením prezidenta Siaka Stevensa prohlásila Sierra Leone za jednopartyový stát pod vedením Lidové strany.

1991-2002: Začala občanská válka, která trvala deset let a byla charakterizována násilím, masakry a krutostí. Konflikt se stal jedním z nejkrvavějších v moderní africké historii.

2002: Občanská válka skončila díky intervenci mezinárodního společenství, zejména britských a spojených národů.

Od roku 2002: Sierra Leone začala proces obnovy, demokratizace a národního smíru.

 

Mezinárodní zkratka: SL

 

Měna: sierraleonský leone SLL

Leone je rozdělen na menší jednotky zvané cents. Symbol měny Leone je “Le.” Leone je vydáván v bankovkách a mincích a je oficiálním platidlem na území Sierra Leone.

 

Internetová doména: .sl

 

Telefonní předvolba: +232

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Sierra Leone má přibližně 402 km pobřeží na Atlantském oceánu. Pobřeží je známé svými krásnými plážemi a mnoha přístavy.

Ve vnitrozemí Sierra Leone se nacházejí některé horské hřbety.

Sierra Leone je protkáno mnoha řekami, z nichž některé jsou splavné. Nejvýznamnější řeky zahrnují řeku Rokel a řeku Sewa.

Značná část země je pokryta tropickými deštnými lesy. Tyto lesy jsou domovem bohaté biodiverzity, včetně různých druhů rostlin a živočichů.

Ve východní části Sierra Leone se nachází savany a suché oblasti, které přecházejí do savan v sousedních zemích.

Sierra Leone zahrnuje také několik menších ostrovů v Atlantském oceánu, včetně ostrovů Banana Islands a Turtle Islands.

 

Nejvyšší vrchol: Bintumani 1 945 m.n.m.

Tato hora se nachází ve vnitrozemí země v Sierre Leonejském pohoří (Loma Mountains), které je součástí západoafrického horského systému.

Je známá také jako Loma Mansa.

 

Podnebí:

Sierra Leone má dvě hlavní deštivá období během roku. Hlavní dešťová sezóna probíhá od května do října, zatímco druhá, méně výrazná, dešťová sezóna trvá od prosince do dubna.

Teploty jsou v Sierra Leone vysoké po celý rok. Průměrné teploty se pohybují mezi 26°C až 32°C, s minimy kolem 20°C až 24°C v noci. Nejteplejší měsíce jsou během suchého období.

Sierra Leone je známá vysokou vlhkostí vzduchu. Vlhký vzduch může být zvláště intenzivní během deštivých období.

Během období dešťů může Sierra Leone čelit tropickým bouřím a hurikánům, zejména na pobřeží.

Srážky jsou v Sierra Leone poměrně výrazné. Roční srážkový úhrn se pohybuje od 2 000 mm do 4 000 mm, což závisí na konkrétní lokalitě.

Pobřeží Sierra Leone, zejména okolo hlavního města Freetown, má oceánské podnebí s mírnějšími teplotami a vyššími srážkami.

 

Fauna a flora :

Sierra Leone byla v minulosti domovem populací slonů, ale kvůli nadměrnému lovu a ztrátě přirozeného prostředí byl počet slonů v zemi snížen.

Levharti patří mezi velké kočkovité šelmy, které obývají některé části Sierra Leone.

V Sierra Leone žije několik druhů opic, včetně šimpanzů, mangabejů a kolobusů.

V řekách a pobřežních oblastech Sierra Leone se nacházejí krokodýli, a v moři a na plážích žijí různé druhy želv, včetně kareta obrovského.

Mnoho druhů ptáků ptáků, včetně papoušků, dravců a pestře zbarvených ptáků.

Sierra Leone má rozsáhlé tropické deštné lesy, které jsou domovem mnoha druhů vzácných rostlin a živočichů. Tyto lesy zahrnují několik druhů stromů, včetně mahagonu, ebenovníku a tropických dřevin.

Palmové stromy jsou běžné v Sierra Leone a mají významné hospodářské využití. Získává se z nich olej, dřevo a další produkty.

Pobřežní oblasti Sierra Leone jsou často porostlé mangrovníky, které jsou důležité pro ochranu pobřežních ekosystémů a rybolov.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní zemědělské plodiny patří rýže, maniok, sladké brambory, banány, batáty, čirok, kukuřice a palma olejná. Rýže je základní potravinou pro většinu obyvatel Sierra Leone.

Sierra Leone produkuje také kávu a kakao, které jsou významnými exportními plodinami.

Rybolov je důležitým odvětvím, zejména v pobřežních oblastech. Různé druhy ryb a mořských plodů jsou důležitým zdrojem potravy a příjmu pro mnoho rybářů.

V Sierra Leone se také pěstuje palmová olejová palma. Olej z této palmy je důležitým surovinovým produktem pro potravinářský průmysl a využívá se také v tradiční africké kuchyni.

Pastevectví je rozšířené ve vnitrozemských oblastech. Dobytek, zejména skot a kozy, jsou chováni pro maso a mléko.

 

Těžba surovin:

Sierra Leone byla dlouhou dobu známá pro těžbu diamantů. Diamantový průmysl byl však po dlouhou dobu provázen konflikty a nelegálním obchodem s diamanty, což vedlo k označení “krvavých diamantů.” Od té doby byly přijaty mezinárodní dohody a regulace, které mají zajistit, že diamanty z Sierra Leone nejsou financovány konflikty a jsou legálně obchodovány.

Země má významné zásoby železné rudy, titanu, bauxitu a zlata. Těžba těchto surovin hraje důležitou roli v ekonomice země a přispívá k příjmu z dovozu.

Dřevo a dřevařství jsou dalším významným průmyslovým odvětvím. Sierra Leone má rozsáhlé lesy, které poskytují dřevo pro místní spotřebu i export.

Rybolov je významnou částí hospodářství Sierra Leone, a to zejména v pobřežních oblastech. Různé druhy ryb a mořských plodů jsou důležitým zdrojem potravy a příjmu pro mnoho obyvatel.

Sierra Leone má významné zásoby železné rudy, titanu, bauxitu a zlata. Těžba těchto surovin hraje důležitou roli v ekonomice země a přispívá k příjmu z dovozu.

 

Průmysl:

Těžba diamantů a drahých kamenů je zejména významná a představuje významný zdroj příjmů pro zemi.

Lesy Sierra Leone poskytují dřevo pro stavebnictví, nábytek a papír. Dřevozpracující průmysl zahrnuje zpracování a výrobu dřevěných výrobků.

Výroba potravin a nápojů je dalším významným sektorem průmyslu. Zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a balení.

S rozvojem infrastruktury a stavebnictvím v zemi je výroba cementu a stavebního materiálu stále důležitější.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky a rezervace Outamba-Kilimi, Tacugama, pohoří Loma, Banánové ostrovy, pláže

Sierra Leone má nádherné pláže na pobřeží Atlantského oceánu, které jsou často považovány za jedny z nejkrásnějších na světě. Pláže jako Bureh Beach a Lumley Beach v okolí hlavního města Freetown jsou oblíbenými místy pro plážový odpočinek.

Země nabízí nádherné přírodní scenérie, včetně tropických deštných lesů, hor a řek. Národní park Tiwai Island a Národní park Outamba-Kilimi jsou oblíbenými místy pro pozorování zvířat a ekoturismus.

Sierra Leone má bohatou kulturu a historii. Návštěvníci mohou navštívit tradiční vesnice a poznat místní kulturu, hudbu a tance. Sierra Leone má také historii spojenou s otroctvím a koloniálním obdobím, což znamená, že existují historické památky a muzea k prozkoumání.

Díky svému pobřeží nabízí Sierra Leone širokou škálu vodních aktivit, včetně potápění, plachtění, rybaření a surfování.

 

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident má výkonnou moc jako hlava státu a vlády. Prezident je volen na pětiletý mandát v demokratických volbách.

Legislativní moc je svěřena jednokomorovému parlamentu, známému jako Národní shromáždění, které se skládá z 132 členů volených na pět let.

Soudní systém Sierra Leone je nezávislý a zahrnuje různé soudy, včetně Nejvyššího soudu, odvolacího soudu a různých regionálních a nižších soudů. Soudní systém má za úkol ochránit práva občanů a zajišťovat spravedlnost.

Sierra Leone má více politických stran, které se účastní voleb a politického procesu. Politický systém je pluralitní a zahrnuje různé strany a hnutí, což je důležité pro demokratickou soutěž.

 

Hlavní město: Freetown

Nachází se na západním pobřeží země u Atlantského oceánu.

Město bylo založeno v roce 1792 britskými osadníky, kteří zde vytvořili osadu pro osvobozené otroky. Název “Freetown” odráží jeho historický význam jako místo svobody pro osvobozené otroky.

 

Rozloha: 71 740 km2

 

Počet obyvatel: 8 700 000 (2022)

Sierra Leone má různorodou populaci s několika etnickými skupinami, přičemž největší z nich jsou Mende, Temne, Limba, Krio a další menší etnické skupiny. Třetina obyvatelstva města Freetown jsou Krio, kteří jsou potomky osvobozených otroků a mají svůj vlastní jazyk a kulturu.

Hlavním jazykem ve Freetownu a celé Sierra Leone je angličtina, ale ve městě se také mluví několika dalšími jazyky, včetně krio, který je místním pidžinemem.

Islám je jedním z hlavních náboženství v Sierra Leone a je praktikován přibližně třetinou populace. Většina muslimů v zemi je sunnitských muslimů. Křesťanství je dalším významným náboženstvím v Sierra Leone a je praktikováno přibližně druhou třetinou populace.

 

Památky UNESCO: –

               

Národní parky: 4

 

  1. Národní park Loma Mountains
  2. Národní park Outamba-Kilimi
  3. Národní park Western Area Peninsula
  4. Národní park Gola Rainforest