SOMÁLSKO

Datum vzniku: 1. července 1960

Stručná historie chronologicky :

Starověk: Na území Somálska existovaly starověké kultury, jako byla království Punt, které obchodovalo s egyptským královstvím.

19. století: Somálsko bylo rozděleno mezi různé evropské mocnosti. Britské Somaliland, italské Somaliland a francouzské Somálsko byly kolonie, zatímco britský protektorát ochraňoval území v severním Somálsku.

1940-1941: Během druhé světové války obsadily britské a italské vojska území Somálska.

1941: Po skončení druhé světové války bylo italské Somaliland předáno britské správě a vytvořilo se Britské protektorát Somaliland.

1950: Osobnosti z různých částí Somálska začaly agitovat za sjednocení a nezávislost.

1960: 1. července 1960 bylo Britské protektorát Somaliland sjednoceno s Italským Somalilandem, čímž vznikla Somálská republika.

1969: Generál Siad Barre převzal moc v vojenském puči a uvedl do provozu autoritářský režim.

1980-1991: Somálsko bylo nuceno čelit vážnému suchu a hladomoru, což vedlo k humanitární krizi.

1991: V důsledku vzpoury a občanské války byl režim generála Siada Barreho svržen a Somálsko se ocitlo v chaosu a anarchii.

1991-2006: Somálsko bylo rozděleno na různé regionální entitety a bylo postiženo občanskými konflikty a boji mezi různými frakcemi.

2006: Islámské soudní unie převzala kontrolu nad velkou částí jižního Somálska a usilovala o obnovení stability. To vyvolalo intervenci Etiopie a mezinárodního společenství.

2012: Nová federální vláda byla zřízena s podporou OSN, ale v zemi pokračovaly ozbrojené konflikty a teroristické aktivity.

Současnost: Somálsko zůstává zemí s výzvami spojenými s bezpečností, politickou nestabilitou a chudobou. Mezinárodní společenství, včetně OSN, pokračuje v úsilí o obnovu stability a rozvoje v zemi.

 

Mezinárodní zkratka: SO

 

Měna: somálský šilink (SOS)

Somálský šilink byl zaveden poté, co se země osamostatnila a sjednotila v roce 1960. Jeden somálský šilink se dále dělí na 100 centů. Bankovky a mince v různých hodnotách jsou běžnými platidly v Somálsku.

 

Internetová doména: .so

 

Telefonní předvolba: +252

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Somálsko má dlouhé pobřeží Atlantského oceánu, které je přes 3 300 kilometrů dlouhé.

Vnitrozemí Somálska je převážně hornaté a kamenité, s výraznými horskými řetězci, jako je Karkaar Mountains a Golis Mountains. Jediný větší vodní tok v zemi je řeka Jubba na jihu.

Velká část Somálska je pokryta pouštním terénem. Jednou z největších pouští v zemi je poušť Guban, která se rozkládá podél severního pobřeží.

Somálsko zahrnuje několik ostrovů v Indickém oceánu, včetně Sokotry, která leží poblíž pobřeží.

 

Nejvyšší vrchol: Shimbiris 2 460 m.n.m.

Tento vrchol se nachází v pohoří Cal Madow na severu Somálska.

 

Podnebí:

Většina Somálska spadá do sahelského podnebí, což znamená, že země má dlouhé suché období a krátkou dešťovou sezónu. Deště obvykle padají během krátkého období od dubna do června, kdy přichází dešťové monzuny z Indického oceánu. Tato období dešťů jsou klíčová pro zemědělství a zásobování vodou.

Pobřežní oblasti na východním pobřeží Somálska mají mírnější a vlhčí podnebí, protože jsou ovlivněny Indickým oceánem. Teploty jsou zde obvykle nižší a vlhkost vzduchu vyšší.

Vnitrozemí Somálska, zejména v nižších nadmořských výškách, může zažívat extrémně vysoké teploty během suchých období. Teploty v letních měsících mohou často dosáhnout 40 °C a více.

Suchá období v Somálsku jsou dlouhá a můžou vést k občasným suchám a nedostatku vody. To má zásadní dopad na zemědělství a zásobování vodou pro obyvatele.

V zemi jsou časté větry, včetně suchých a horkých větrů z pouště, které se nazývají “harmattan.”

 

Fauna a flora :

V horských oblastech Somálska, zejména v pohoří Cal Madow, lze nalézt kamzíky.

Mezi šelmy, které obývají Somálsko, patří lvové, hyeny, karakaly, servaly a kočky.

V některých oblastech Somálska, zejména v regionu Gedo, lze nalézt stopy slonů.

V řekách a jezerech Somálska žijí krokodýli Nilští a krokodýli mořští.

Somálsko je domovem mnoha druhů ptáků, včetně dravců, sov, koroptví, pštrosů a dalších.

V suchých oblastech Somálska se vyskytuje různý hmyz, včetně hmyzu typického pro pouště, jako jsou kobylky a štíři.

Acácie jsou běžné v suchých oblastech Somálska a poskytují stín a potravu pro mnoho zvířat.

V některých pouštních oblastech Somálska lze nalézt kaktusy, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám.

V oáze a pobřežních oblastech lze nalézt palmy, které poskytují stín a plody.

V pohoří Cal Madow a jiných hornatých oblastech lze nalézt různé druhy rostlin přizpůsobených vyšším nadmořským výškám.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní zemědělské plodiny patří obilniny (zejména kukuřice, pšenice a ječmen), rýže, cukrová třtina, banány, citrusové plody, hrozny, manga a další ovoce a zelenina.

Pastevectví hraje v Somálsku důležitou roli. Obyvatelé často chovají dobytek, včetně ovcí, koz, skotu a velbloudů.

Většina zemědělců v Somálsku stále používá tradiční zemědělské metody a nástroje, což může omezovat produktivitu a udržitelnost.

Zemědělství v Somálsku je často závislé na deštích, zejména v období dešťů, které jsou omezená. Nedostatek deště může vést k neúrodě a hladomorům.

Somálsko je zemí, která dostává zahraniční pomoc na podporu zemědělství a potravinové bezpečnosti. Mezinárodní organizace se snaží pomáhat v oblastech, jako je zavlažování, výcvik zemědělců a distribuce potravin.

Rybolov je důležitou složkou stravy a hospodářství. Somálské pobřeží nabízí rybářské zdroje, ale také bylo zasaženo problémy spojenými s pirátstvím a nezákonným rybolovem.

 

Těžba surovin:

Somálsko má potenciál pro těžbu zlata, zejména v oblastech jako je jižní a střední část země. Těžba zlata byla v minulosti prováděna malými nelegálními důlními operacemi.

V některých regionech Somálska byly zjištěny zásoby železné rudy. Těžba železné rudy však byla omezena nedostatkem infrastruktury a politickými konflikty.

V oblasti Galguduud v centrálním Somálsku byly zjištěny zásoby černého uhlí.

Země je známé pro těžbu drahých kamenů, jako jsou opály, smaragdy a různé druhy drahokamů. Tyto kameny jsou často těženy nelegálně a nesouvisle.

Somálsko má zásoby soli, která mohou být těženy z solných jezer a pánví.

 

Průmysl:

Průmysl v Somálsku je na nízké úrovni a je ovlivněný politickou nestabilitou, nedostatečnou infrastrukturou a dlouhodobými konflikty v zemi.

Somálsko má omezený průmyslový sektor, který zahrnuje výrobu potravin, textilu, drobných výrobků a stavbu lodí. Většina těchto průmyslových odvětví je však velmi malá a nepřináší významný příjem.

V některých regionech Somálska byly zjištěny zásoby nerostných surovin, jako je zlato, železná ruda a černé uhlí. Těžba těchto surovin však byla omezena nelegálním a neřízeným dobýváním.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Kismayo a Lag Badana, pobřeží, pohoří Cal Madow

Somálsko má krásnou a různorodou krajinu, včetně hor, pobřeží, pouští a savan. Pohoří Cal Madow na severu a pobřežní oblasti východního Somálska nabízejí potenciál pro pěší turistiku, horolezectví a plážové aktivity.

Země má bohatou kulturní a historickou dědictví, včetně tradičních vesnic, archeologických nalezišť a kulturních festivalů. Místní kultura, hudba a řemesla by mohly být atraktivní pro turisty.

Somálské pobřeží nabízí potenciál pro vodní aktivity, jako je potápění, šnorchlování a rybaření.

 

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Prezidentský systém zahrnuje prezidenta, který je hlavou státu, a předsedu vlády, který je hlavou vlády. Prezident je volen parlamentem a má pravomoci v oblasti vedení zahraniční politiky a obrany.

Somálský parlament má dvě komory – Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslanecká sněmovna je volena přímými volbami občanů, zatímco Senát zahrnuje zástupce federálních států. Parlament má pravomoci týkající se legislativy a dozoru nad výkonnou mocí.

Státní zřízení Somálska je stále ve vývoji, ačkoli se snaží vytvořit federální a demokratický systém, který by zohledňoval zájmy různých etnických a regionálních skupin v zemi.

 

Hlavní město: Mogadišo

Nachází se na východním pobřeží Somálska, u břehů Indického oceánu.

Mogadišo má starobylou historii a bylo důležitým obchodním střediskem v oblasti. V minulosti bylo ovládáno různými říšemi a národy, včetně islámských sultanátů. Během koloniálního období bylo Mogadišo součástí italské Somálské protektorátní oblasti.

Přístav v Mogadišu byl historicky jedním z nejdůležitějších na východním pobřeží Afriky a zajišťoval obchodní spojení s dalšími zeměmi. I přes konflikty zůstává přístav důležitým bodem pro dovoz a vývoz.

 

Rozloha: 637 655 km2

 

Počet obyvatel: 17 070 000 (2022)

Somálci tvoří většinu obyvatelstva Somálska a jsou největší etnickou skupinou. Mají společný jazyk, somálštinu, a často se identifikují jako klanové členy různých kmenů.

V Somálsku žije také menší počet Bantuských etnických skupin, jako jsou Raxanweyn, Digil a Mirifle. Tito lidé mají odlišný etnický původ a mluví jinými jazyky než somálština.

Islam je dominantní náboženství v Somálsku a většina Somálců jsou sunnitští muslimové. Islám hraje významnou roli ve společnosti a kultuře.

 

Památky UNESCO: –

               

Národní parky: 15

 

 1. Národní park Arbawerow
 2. Národní park Baraako madow
 3. Národní park Buloburto
 4. Národní park Bushbushle
 5. Národní park Daalo Mountain
 6. Národní park Ga’an Libah
 7. Národní park Hobyo
 8. Národní park las’anod
 9. Národní park Ras Hafun
 10. Národní park Shoonto
 11. Národní park Taleh-El Chebet
 12. Národní park Zayla
 13. Národní park Jilib
 14. Národní park Kismayo
 15. Národní park Lag Badana

 

Počet obyvatel: 17 070 000 (2022)