STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Dátum vzniku: 13. augusta 1960

Stručná história chronologicky:

Kolónia: V 19. storočí sa územie dnešnej Stredoafrickej republiky stalo kolóniou Francúzska. Francúzske koloniálne úrady ovládli región a využívali jeho zdroje.

Nezávislosť: Dňa 13. augusta 1960 získala Stredoafrická republika nezávislosť od Francúzska a stala sa samostatným štátom. Prvým prezidentom krajiny sa stal David Dacko.

Politická nestabilita: Po získaní nezávislosti začala krajina čeliť politickým problémom a nestabilite. V nasledujúcich rokoch prebiehali početné štátne prevraty a zmeny vlády.

Bokassova vláda: V roku 1966 bol uskutočnený vojenský prevrat, pri ktorom bol zvrhnutý prezident Dacko, a vládu prevzal Jean-Bédel Bokassa. Bokassova vláda bola kontroverzná a vyznačovala sa autoritárstvom.

Centrálna africká ríša: V roku 1976 sa Bokassa vyhlásil za cisára a zmenil názov krajiny na Centrálnu africkú ríšu. Režim, ktorý nastolil, bol značne represívny a kontroverzný.

Zvrhnutie Bokassu: V roku 1979 bol Bokassa zvrhnutý a prezidentom sa znovu stal David Dacko. Krajina sa vrátila k pôvodnému názvu Stredoafrická republika.

Politická nestabilita a konflikty: I po návrate k demokracii v 80. rokoch a 90. rokoch krajina stále trpela politickou nestabilitou, konfliktami a násilnosťami medzi etnickými skupinami.

  1. storočie: V Stredoafrickej republike naďalej trvá politická a bezpečnostná nestabilita. V priebehu 21. storočia sa tu vyskytovali ozbrojené konflikty a humanitárna kríza.

 

Medzinárodná skratka: CF

 

Mena: stredoafrický CFA frank, XAF

Táto mena je pevne zviazaná s eurom a používa sa vo viacerých afrických krajinách, ktoré sú členmi CEMAC. Menová politika a emisie CFA franku sú kontrolované Francúzskom, čo je dôsledkom historických vzťahov a dohôd medzi týmito africkými krajinami a Francúzskom.

Mena sa delí na 100 centimov.

 

Internetová doména: .cf

 

Telefónna predvoľba: +236

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografia:

Krajina má rozmanitý reliéf, zahrnujúci nížiny, pahorkatiny a pohoria. Na juhu leží Konžsko-Kordofánske pohorie, na severovýchode územie prechádza do Saharskej púšte. Stredoafrická republika je bohatá na rieky, z ktorých niekoľké patria k povodiu rieky Kongo. Najväčšími riekami sú Ubangi,  Kadeï a Sangha. Na juhu krajiny je niekoľko jazier, vrátane jazera Chad, ktoré sa nachádza v oblasti Sahelu.

 

Najvyšší vrchol: Mont Ngaoui 1 410 m n. m.

Nachádza sa v Konžsko-Kordofánskom pohorí na juhu krajiny. Mont Ngaoui je nielen najvyšším vrcholom Stredoafrickej republiky, ale aj jedným z najvyšších vrcholov v tejto časti Afriky.

 

Podnebie:

Daždivé obdobie trvá väčšinou od mája do októbra. Počas tohto obdobia sa tu vyskytujú vyššie zrážky, monzúnové dažde a časté búrky. Teploty bývajú vyššie, zrážky môžu byť nepravidelné a závisia od regiónu. Suché obdobie trvá väčšinou od novembra do apríla. Počas tohto obdobia klesajú zrážky a teploty môžu byť vyššie. Suché obdobie je obdobím harmattanu, kedy obvykle prichádzajú suché a prašné vetry zo Sahary.

Celkovo sú teploty v Stredoafrickej republike vysoké po celý rok.

 

Fauna a flóra:

Stredoafrická republika je domovom mnohých druhov cicavcov, vrátane slonov, nosorožcov, levov, leopardov, hrochov, goríl a šimpanzov.

Krajina má bohatú avifaunu s mnohými druhmi vtákov, vrátane orlov, plameniakov a papagájov. Je tu veľa riek, kde sa vyskytuje mnoho druhov rýb, vrátane tilapií, šťúk a kaprov.

Stredoafrická republika má bohaté lesy, predovšetkým v južnej časti. V tých rastú rôzne druhy drevín, ako napr. mahagón, eben a africký dub. Väčšina územia je pokrytá savanami, čo sú trávnaté oblasti s roztrúsenými stromami a kríkmi. Táto oblasť je domovom pre veľké stáda zvierat, ako sú antilopy, byvoly či zebry.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné plodiny pestované v Stredoafrickej republike patria kukurica, maniok, banány, hrach, arašidy, batáty a ryža.

Dôležitým odvetvím je aj pestovanie kávy. Stredoafrická republika produkuje kvalitnú kávu druhu arabika, ktorá sa vyváža na medzinárodné trhy.

Kľúčovú rolu v potravinovej produkcii a v obžive vidieckeho obyvateľstva hrá chov hospodárskych zvierat, ako sú dobytok, kozy, ovce a hydina. Väčšina poľnohospodárov hospodári tradičnými metódami, ako je ručná orba a pestovanie na malých pozemkoch. Poľnohospodárstvo čelí radu problémov, vrátane nedostatočnej infraštruktúry, sucha, erózie pôdy a nedostatočného prístupu k trhom.

 

Ťažba surovín:

Stredoafrická republika je jednou z hlavných krajín sveta, kde sa ťažia diamanty. Tieto drahé kamene sú dôležitým zdrojom štátnych príjmov. Bohužiaľ ťažba diamantov sa tu často realizovala ilegálne a zisky z nej boli využívané na financovanie ozbrojených konfliktov. Zlato je ďalšou surovinou ťaženou v krajine. Ťaží sa predovšetkým vo východnej oblasti.

V lesoch rastú cenné dreviny, vrátane mahagónu, ebenových stromov a afrického duba. Drevo sa vyváža na medzinárodné trhy. Krajina má potenciál na ťažbu rôznych rúd, vrátane železnej rudy, mangánu a uránu.

 

Priemysel:

Jedným z hlavných priemyslových sektorov je ťažba surovín, predovšetkým diamantov a zlata. Lesy v krajine poskytujú cenné dreviny, ktoré sa používajú na výrobu nábytku a ako stavebný materiál.

I v súčasnosti tu existuje veľa obyvateľov, ktorí nemajú prístup k elektrine, krajina je závislá od jej dovozu.

Stavebníctvo je spojené s rozvojom infraštruktúry, vrátane výstavby ciest, mostov a ďalších verejných projektov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: –

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Národné parky Sangha Trinational, Dzanga-Ndoki a Manovo-Gounda St Floris, rieka Mbali a vodopády na rieke Mbali, mesto Bangui

Krajina má rozmanitú a nádhernú prírodu – dažďové lesy, pohoria, rieky a savany. Tieto prírodné bohatstvá sú príťažlivé pre turistov, ktorí vyhľadávajú možnosť safari, trekkingu a pozorovania divokej zveri. SAR má niekoľko národných parkov a chránených oblastí, ako napr. národný park Dzanga-Sangha, kde je možné sledovať gorily a ďalšie ohrozené druhy zvierat.

Stredoafrická kultúra je bohatá a rozmanitá. Nachádza sa tu niekoľko historických a kultúrnych pamiatok, ako sú starobylé dediny a archeologické náleziská.

 

 

Štátne zriadenie: republika

SAR má silný prezidentský systém,  prezident je hlavou štátu a vlády. Má široké právomoci, je volený priamou voľbou občanov.

Dvojkomorový parlament sa skladá z Národného zhromaždenia (Assemblée Nationale) a Senátu. Národné zhromaždenie tvorí dolnú komoru a má väčšie legislatívne právomoci.

 

Hlavné mesto: Bangui

Nachádza sa v juhozápadnej časti SAR, v blízkosti rieky Ubangi, ktorá tvorí hranicu s Demokratickou republikou Kongo.

Mesto bolo založené v roku 1889 počas koloniálneho obdobia, keď bola oblasť súčasťou Francúzskej rovníkovej Afriky. V roku 1960 získala krajina nezávislosť a Bangui sa stalo jej metropolou.

Bangui, rovnako ako celá Stredoafrická republika, čelí politickým a bezpečnostným problémom spojeným s konfliktmi a násilím. To ovplyvňuje každodenný život obyvateľov.

 

Rozloha: 622 980 km2

 

Počet obyvateľov: 4 600 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou sú Bantuovia, ktorí tvoria väčšinu populácie. K ďalším významným skupinám obyvateľstva patria príslušníci etník Gbaya, Banda, Sara, M’baaka a Fulani.

Oficiálnym jazykom v SAR je francúzština, ktorá sa používa vo verejnej správe, školstve a médiách. Používa sa ale i mnoho miestnych jazykov, napr. Lingala, Sango a Banda.

Kresťanstvo a islam sú dvoma hlavnými náboženstvami.

Obyvateľstvo Stredoafrickej republiky čelí radu sociálnych a ekonomických výziev, vrátane politickej nestability, konfliktov a chudoby. Humanitárne organizácie a medzinárodné spoločenstvo sa snažia poskytovať pomoc a podporu pri zlepšovaní životných podmienok.

 

Pamiatky UNESCO: 2

 

  1. Národný park Manovo-Gounda Saint Floris (1988) – národný park v oblasti saván a mokradí.
  2. Sangha Trinational (2012) – tri národné parky na trojmedzí Stredoafrickej republiky, Kamerunu a Konga so súhrnnou rozlohou viacej než 750 000 ha.              

 

Národné parky: 6

 

  1. Národný park André Félix
  2. Národný park Bamingui-Bangoran
  3. Národný park Dzanga-Ndoki
  4. Národný park Mbaéré Bodingué
  5. Národný park St Floris
  6. Národný park Manovo-Gounda Saint Floris