SUDÁN

Dátum vzniku: 1. januára 1956

Stručná história chronologicky:

Starovek a stredovek: Územie dnešného Sudánu bolo v minulosti súčasťou rôznych afrických kráľovstiev a ríš, vrátane kráľovstiev Kúš, Makúríe a Funj. Región bol aj križovatkou obchodných ciest vedúcich naprieč Saharou.

Osmanská nadvláda: V priebehu 19. storočia začal osmanský Egypt rozširovať svoju kontrolu nad Sudánom, čo viedlo k dlhodobej osmanskej nadvláde.

Britsko-egyptská nadvláda: V roku 1899 sa Sudán stal spoločným britsko-egyptským protektorátom, známym ako Anglo-egyptský Sudán. Toto obdobie trvalo až do získania nezávislosti.

Nezávislosť: Dňa 1. januára 1956 krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva a Egypta.

Politická nestabilita: Po získaní nezávislosti Sudán zápasil s politickou nestabilitou a konfliktmi medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami.

Prvá sudánska občianska vojna (1955-1972): Po získaní nezávislosti vypukla prvá občianska vojna medzi južným Sudánom, v ktorom žili z väčšej časti vyznávači kresťanstva, a severom, ktorý bol väčšinovo moslimský. V roku 1972 bola uzavretá mierová dohoda, ktorá ukončila konflikt a poskytla južnému Sudánu autonómiu.

Druhá sudánska občianska vojna (1983-2005): V roku 1983 vypukla druhá občianska vojna medzi severom a juhom, tentoraz kvôli náboženským a etnickým rozdielom, ekonomickým problémom a kontrole nad ropnými zdrojmi v južnom Sudáne. Vojna trvala až do roku 2005, keď bola v Naivashe uzavretá mierová dohoda.

Vznik Južného Sudánu: V roku 2011 bol Južný Sudán vyhlásený za samostatný štát, a to na základe výsledkov referenda o nezávislosti, ktoré bolo súčasťou Mierovej dohody z Naivashy.

Pokračujúce konflikty: I po získaní nezávislosti Južného Sudánu v roku 2011 pokračovali v Sudáne konflikty a násilie v oblasti Darfúru a Núbie.

Súčasnosť: Sudán stále čelí politickým a ekonomickým výzvam a konfliktom, a to i po rozdelení. Snahy o dosiahnutie mieru a stability v regióne pokračujú.

 

Medzinárodná skratka: SD

 

Mena: sudánska libra SDG

Mena sa delí na menšie jednotky, tzv. milimy, čo sú tisíciny sudánskej libry.

 

Internetová doména: .sd

 

Telefónna predvoľba: +249

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografia:

Väčšinu územia Sudánu je pokrýva púšť Sahara. Táto oblasť je charakterizovaná suchou klímou a chudobnou vegetáciou.

Sudánom preteká niekoľko významných riek. Najvýznamnejšou z nich je Níl, ktorý preteká krajinou od juhu k severu a slúži ako hlavný zdroj vody pre poľnohospodárstvo a spotrebu obyvateľov. Ďalšie rieky sú napríklad Biely Níl a Modrý Níl, ktoré sa spojujú neďaleko hlavného mesta Chartúmu. Východná časť územia je charakterizovaná horami – pohorím Imatong na juhu a Núbijskými horami na východe.

Na juhu krajiny sa nachádza niekoľko jazier, z ktorých najväčšie je Násirovo jazero. Sudán má krátke pobrežie pri Červenom mori na východne krajiny.

 

Najvyšší vrchol: Deriba 3 042 m n. m.

Nachádza sa vo vulkanickom masíve Jabal Marrah v regióne Darfúr na západe krajiny. Oblasť má výnimočné geologické zloženie a je známa krásou svojej krajiny a prítomnosťou sopečných kráterov.

 

Podnebie:

Severná časť Sudánu je tvorená púšťou Sahara. V tejto oblasti panuje extrémne suché a horúce púštne podnebie s vysokými teplotami počas dňa a nízkymi v noci. Zrážky sú tu vzácnosťou.

V strednej časti panuje stepná klíma s horúcimi letami a miernymi zimami, zrážky sú tu tiež veľmi nízke. Táto oblasť je vhodná pre pastierstvo a poľnohospodárstvo. V južnej časti je savanová klíma s dvoma výraznými obdobiami dažďov. Prvé obdobie dažďov prebieha od apríla do októbra a druhé od decembra do februára.

V oblasti Jabal Marrah, kde sa nachádza najvyšší vrchol krajiny, je klíma s vyššími zrážkami a nižšími teplotami, čo vytvára vhodné životné podmienky.

 

Fauna a flóra:

V púštnych oblastiach severného Sudánu sú tradičnými zvieratami ťavy. Využívajú sa na dopravu, získava sa z nich mäso a mlieko. V niektorých častiach, predovšetkým v národných parkoch a savanách, žijú levy a ďalšie druhy veľkých šeliem. Slony tu patria medzi ohrozené druhy, niektoré ich populácie sa vyskytujú v chránených oblastiach, ako napr. v národnom parku Radom. V Sudáne žije mnoho druhov antilop, vrátane gaziel a kudu. Tieto druhy sú bežné v savanách a stepiach. V niektorých riekach a jazerách žijú krokodíly.

V púštnych oblastiach dominuje suchá a odolná púštna vegetácia – tráva a niektoré druhy kríkov. Na juhu Sudánu sú palmové háje, ktorých plody sú dôležitým zdrojom potravy.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné pestované plodiny patria cirok, proso, kukurica, pšenica, jačmeň, ryža, bavlna a cukrová trstina. Sudán je známy aj ako producent olejnatých plodín, predovšetkým arašidov a sezamu, ktoré sa používajú na výrobu oleja. Dôležitú rolu vo vidieckych oblastiach hrá chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Tieto domáce zvieratá poskytujú mäso, mlieko a ďalšie produkty pre miestnu spotrebu a obchod.

Sudán čelí niekoľkým problémom v oblasti poľnohospodárstva, ako sú sucho a nedostatočná infraštruktúra pre zavlažovanie. Konflikty v niektorých častiach krajiny obmedzujú možnosti poľnohospodárov. Niektoré poľnohospodárske produkty, ako napr. bavlna, sú významnými exportnými produktmi a prispievajú k ekonomike krajiny.

 

Ťažba surovín:

Sudán má rozsiahle zásoby ropy, ktorá sa ťaží hlavne na juhu krajiny. Ropný priemysel je jedným z hlavných pilierov sudánskej ekonomiky a export ropy predstavuje významný zdroj štátnych príjmov.

Ťažba zlata je ďalším významným odvetvím ťažobného priemyslu. Ťažia sa tu aj drahé kamene, ako napr. diamanty, smaragdy a rubíny.

V niektorých oblastiach krajiny sa ťaží železná ruda, ktorá je dôležitou surovinou pre výrobu ocele. Na území Sudánu sa nachádzajú aj ložiská bauxitu, ktorý sa používa na výrobu hliníka.

Rozsiahle zásoby soli sa ťažia zo soľných paniev; soľ sa využíva na rôzne účely, najmä v  potravinárskom a chemickom priemysle.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel je jedným z hlavných priemyslových odvetví v Sudáne. Zahrnuje spracovanie potravín, ako sú múka, cukor, olej, mlieko a mäso. Textilný a odevný priemysel má dlhú tradíciu, hoci často ide o malé rodinné podniky. Chemický priemysel zahrnuje výrobu chemikálií a hnojív. Budujú sa tu infraštruktúrne projekty – budovy, cesty a iné.

V krajine je niekoľko ropných rafinérií, ktoré spracovávajú vyťaženú ropu na rôzne ropné produkty, vrátane benzínu, nafty a petroleja.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: námorná doprava, ropovody

 

Prírodné a historické zaujímavosti: pobrežie Červeného mora, národné parky Sangeneb Marine, Lac Badana, Jebel Barkal, pyramídy v Nuri, El Kurru, Musawarat Al-Sufra, Meroe, rieka Níl

Sudán má bohatú históriu a cenné archeologické pamiatky, ktoré lákajú historikov a archeológov z celého sveta. Medzi najznámejšie pamiatky patrí staroveké mesto Meroe so svojimi pyramídami a kráľovskými hrobkami. Krajina je domovom rôznych etnických skupín a kultúr. Turisti sa môžu stretnúť s miestnymi kmeňmi a spoznávať ich tradičný spôsob života, hudbu a remeslá.

Púštna krajina Sudánu je fascinujúca pre dobrodruhov a cestovateľov. Turisti môžu podniknúť púštne expedície a objavovať krásy Sahary a ďalších tunajších púští.

Turisti sa môžu zúčastniť aj lodných plavieb po Níle a pozorovať prírodné krásy a miestny život pozdĺž rieky. Niekoľko národných parkov a chránených oblastí ponúka príležitosti na pozorovanie divokej zveri a prírodných krás. Na východnom pobreží pri Červenom mori je nádherný podmorský svet s úžasnými koralovými útesmi a pestrou morskou faunou.

 

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Po páde dlhoročného prezidenta Omara al-Bašíra v roku 2019 vznikla prechodná vláda zložená z vojenských predstaviteľov, ako aj z civilných aktivistov a politikov.

Táto prechodná vláda mala za úlohu pripraviť cestu k demokratickým voľbám a uskutočniť prechod k civilnému režimu. Boli dohodnuté dve hlavné inštitúcie: Vojenská rada pre ochranu revolúcie a Prechodná suverénna rada. Civilná časť vlády mala predsedu a ministrov, ktorí boli menovaní z radov civilných občanov.

Prechodné obdobie malo trvať až do uskutočnenia demokratických volieb, počas ktorých   bola zvolená nová vláda a vytvorená nová ústava. Počas tohto obdobia prebiehali rokovania o budúcom politickom usporiadaní krajiny a usilovalo sa o vypracovanie novej ústavy.

 

Hlavné mesto: Chartúm

Chartúm leží v centrálnej časti Sudánu, neďaleko hraníc s Egyptom. Je to najväčšie mesto v krajine a jeho poloha na sútoku dvoch Nílov mu dala kľúčový význam pre obchod a dopravu.

Mesto má bohatú históriu, ktorá siaha až do staroveku. Bolo dôležitým obchodným strediskom a v priebehu rôznych historických období bolo celé prestavané. Počas koloniálneho obdobia bolo ovládané britskými a egyptskými koloniálnymi silami.

 

Rozloha: 1 886 068 km2

 

Počet obyvateľov: 48 000 000 (2022)

Sudán je domovom mnohých etnických skupín, pričom najväčšou z nich sú Arabi a Afro-Sudánci. Arabi tvoria väčšinu obyvateľstva v severnej časti krajiny, zatiaľ čo v južnej časti Sudánu prevažujú Afro-Sudánci.

Islam tu hrá významnú rolu a väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia. V Severnom Sudáne je islam dlhodobo dominantným náboženstvom. V Južnom Sudáne, ktorý sa stal samostatným štátom v roku 2011, sú bežnejšie kresťanstvo a tradičné africké náboženstvá. Najpoužívanejším jazykom je arabčina, ktorá sa používa vo verejnej správe a vzdelávacej sfére.

 

Pamiatky UNESCO: 3

 

  1. Džebel Barkal a vykopávky v regióne Napatan (2003) – veľký skalný útvar a archeologické nálezisko, ktoré sa nachádza severne od hlavného mesta.
  2. Archeologické lokality na ostrove Meroe (2011) – archeologické nálezisko v oblasti Nílu z obdobia kráľovstva Kuš (8. storočie pred naším letopočtom až 4. storočie nášho letopočtu).
  3. Morské národné parky Sanganeb a Dungonab Bay – Mukkawar Island (2016) – dve oddelené lokality zahrnujúce koralové útesy s pestrou vodnou faunou a flórou.                

 

Národné parky: 5

 

  1. Národný park Al Dinder
  2. Národný park Jebel Hassania
  3. Národný park Radom
  4. Národný park Sanganeb
  5. Národný park Suakin Archipelago