SVAZIJSKO (Svazijské kráľovstvo)

Dátum vzniku: 6. septembra 1968

Stručná história chronologicky:

Predkoloniálne obdobie: Územie dnešného Svazijska bolo osídlené Bantuskými etnikami, kmeňmi Nguni, a bolo súčasťou rozmanitého a tradičného afrického spoločenstva.

Doba kolonizácie: V priebehu 19. storočia prišli na územie dnešného Svazijska britskí a nemeckí kolonizátori, čo predznamenalo politické a ekonomické zmeny v regióne.

1881: Británia uznala nezávislosť Svazijského kráľovstva, čo mu umožnilo udržať si určitú autonómiu.

1906: Krajina sa stala britským protektorátom.

1963: Kráľ Sobhuza II. vyslovil želanie, aby Svazijsko získalo nezávislosť. To vyústilo do rokovaní medzi britskými úradmi a kráľovstvom.

  1. septembra 1968: Svazijsko vyhlásilo nezávislosť od britského protektorátu a stalo sa suverénnym štátom s názvom Svazijské kráľovstvo.

1986: Kráľ Sobhuza II. zomrel a jeho nástupcom sa stal kráľ Mswati III.

 

Medzinárodná skratka: SZ

 

Mena: svazijský lilangeni (SZL)

Svazijský lilangeni sa delí na menšie jednotky, ako sú cents (stotiny lilangeni). Výmenný kurz medzi lilangeni a juhoafrickým random (ZAR) je pevne stanovený a obe meny sú bežne akceptované, čo je spôsobené ekonomickou integráciou a blízkymi vzťahmi medzi oboma krajinami.

 

Internetová doména: .sz

 

Telefónna predvoľba: +268

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografia:

Svazijsko sa nachádza v južnej Afrike a je kompletne obklopené Juhoafrickou republikou, s výnimkou malého územného výbežku na severozápade, ktorý hraničí s Mozambikom. Je to vnútrozemský štát. Krajina má kopcovitý reliéf s niekoľkými pohoriami a vrcholmi. Preteká tu niekoľko riek, z ktorých najvýznamnejšia je Great Usutu (známa aj ako Maputo) a rieka Ngwavuma.

Vďaka kopcovitému reliéfu a dostatočnému zásobovaniu vodou sú niektoré časti Svazijska vhodné pre poľnohospodárstvo.

 

Najvyšší vrchol: Emlembe 1 862 m n. m.

Hora Emlembe sa nachádza v kopcovitom teréne a je súčasťou pohoria Drakensberg, ktoré sa tiahne Juhoafrickou republikou až do Lesotha.

 

Podnebie:

Leto vo Svazijsku je obdobím teplého a vlhkého počasia. Priemerné teploty sa pohybujú od 25 °C do 30 °C a môžu dosahovať i vyššie hodnoty. Toto obdobie je známe aj ako dažďové obdobie, keď sa vyskytuje najviac zrážok. Zimné mesiace sú suché a chladnejšie. Priemerné teploty klesajú na 15 °C až 20 °C, pričom v noci môžu byť ešte nižšie.

Najvyššie množstvo zrážok spadne počas leta, predovšetkým od novembra do februára. Zrážky sú často intenzívne a môžu spôsobovať povodne.

 

Fauna a flóra:

Svazijsko je domovom afrických slonov. Tieto majestátne tvory je možné pozorovať v niektorých prírodných rezerváciách. Existuje tu významná ochrana nosorožcov. Žije tu populácia bielych nosorožcov, ktorí sú ohrození vyhubením. Bežne sa tu vyskytujú antilopy kudu, patriace k druhu veľkých antilop. V lesnatých oblastiach žijú leopardy.

Krajina má bohatú avifaunu s mnohými druhmi vtákov, vrátane rybárov, orlov, papagájov a kolibríkov.

V pohorí Lebombo na hranici s Juhoafrickou republikou je dažďový prales. Pohoria Drakensberg a Malolotja pokrývajú horské lúky.

 

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodárstvo vo Svazijsku zahrnuje pestovanie rôznych plodín a chov hospodárskych zvierat. Medzi hlavné pestované plodiny patria cukrová trstina, kukurica, bavlna, tabak, citrusy a dyne.

Cukrová trstina je jednou z hlavných plodín, krajina je významným svetovým producentom cukru. Poľnohospodárstvo je závislé od dostatočného zásobovania vodou. V krajine je rad priehrad a zavlažovacích projektov, ktoré pomáhajú poľnohospodárom lepšie využívať vodu pre zvýšenie úrody.

 

Ťažba surovín:

Drevo je jednou z hlavných surovín. Lesný priemysel zahrnuje ťažbu dreva na stavebné účely, výrobu nábytku a papiera.

Bežná je i produkcia dreveného uhlia. Svazijsko má zásoby drahých kameňov, vrátane diamantov. Ťažba drahých kameňov je však obmedzená a mnoho nálezísk je kontrolovaných štátom.

V menšej miere sa tu ťaží aj zlato.

 

Priemysel:

Potravinársky priemysel je jedným z najvýznamnejších priemyslových odvetví tohto štátu, a to vďaka spracovaniu cukrovej trstiny.

Drevospracujúci priemysel zahrnuje výrobu nábytku, stavebného materiálu a papiera, ďalej poskytuje pracovné miesta a prispieva k ekonomike krajiny. Ťažia sa tu aj niektoré nerastné suroviny, vrátane dolomitu, ktorý sa používa v priemysle na výrobu vápenca a cementu. Významné je aj stavebníctvo, predovšetkým vzhľadom na rozvoj infraštruktúry a výstavbu budov.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: národný park Hlane, rezervácie Shewula a Mbuluzi, Sibebe, vodopády Mantenga

Svazijsko sa vyznačuje krásnou prírodou a rozmanitými prírodnými scenériami. Sú tu horské terény, dažďové pralesy, savany, rieky a jazerá. Tieto prírodné bohatstvá priťahujú turistov vyhľadávajúcich dobrodružné zážitky v divočine. Je tu niekoľko prírodných rezervácií a národných parkov, ako sú Hlane Royal National Park, Mlilwane Wildlife Sanctuary a Malolotja Nature Reserve.

Vďaka kopcovitému terénu je tu možnosť outdoorových aktivít, ako sú horské túry, horská cyklistika, rafting, pešia turistika alebo horolezectvo – výstupy na horu Emlembe. Turisti sa môžu oboznámiť aj s bohatou kultúrou a tradičnými podujatiami, vrátane tanečných festivalov, tradičných vidieckych trhov a kráľovských ceremoniálov. Kráľ a kráľovná svazijského ľudu sú dôležitými symbolmi krajiny.

 

 

Štátne zriadenie: absolutistická monarchia

Hlavným štátnym predstaviteľom a panovníkom Svazijska je kráľ, ktorý má významnú politickú moc. Kráľ je tradičným vodcom krajiny a má rozhodujúce slovo aj v záležitostiach týkajúcich sa tradícií a kultúry. Kráľ menuje premiéra, ktorý je hlavou vlády a zodpovedá za riadenie krajiny.

Parlament, známy ako Tinkhundla, tvorí dve komory. Dolná komora, známa ako Ľudové zhromaždenie, je zložená z volených zástupcov z rôznych oblastí krajiny. Horná komora, známa ako Senát, má členov menovaných kráľom a premiérom.

I napriek existencii parlamentu má kráľ významnú politickú moc, a jeho rozhodnutia môžu ovplyvňovať smerovanie krajiny.

 

Hlavné mesto: Mbabane

Mbabane leží v regióne známom ako “Hhohho Region,” čo je jeden zo štyroch hlavných administratívnych regiónov Svazijska.

Mesto bolo oficiálne založené v roku 1887 ako hlavné mesto Swazilandu (teraz Svazijsko) potom, keď bolo zvolené ako nové miesto pre kráľovský palác a centrálne vládne sídlo.

 

Rozloha: 17 364 km2

 

Počet obyvateľov: 1 250 000 (2022)

Hlavnou etnickou skupinou sú Svazijčania, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva. Žijú tu aj menšie etnické skupiny, vrátane Zulu, Tsonga a ďalších.

Oficiálnym jazykom je svazijčina, ktorou hovorí väčšina obyvateľstva. Angličtina sa používa hlavne vo vládnych a vzdelávacích inštitúciách.

Väčšina obyvateľov praktikuje kresťanstvo. Existujú tu aj tradičné africké náboženstvá a viera v predkov. Svazijsko má nízku mieru základného vzdelania obyvateľstva a čelí niekoľkým zdravotníckym výzvam, vrátane boja proti HIV/AIDS, ktoré ovplyvňujú životné podmienky a demografický vývoj v krajine.

 

Pamiatky UNESCO: –

              

Národné parky: 1

 

  1. Národný park Hlane Royal