BHUTÁN

Dátum vzniku: 17. decembra 1907

Sručné dejiny chronologicky:

  1. až 9. storočie: Budhizmus sa stáva dominantným náboženstvom v regióne, čo má vplyv na budúci vývoj Bhutánu.
  2. storočie: Vzostup Bhutánu ako samostatného kráľovstva pod vládou druhého Druk Gyalpo (kráľa) Ngawanga Namgyela.
  3. storočie: Bhután sa dostáva do sporov so susednými kráľovstvami a ríšou Čching a Tibetom. Dochádza k vojenským konfliktom a uzatváraniu zmlúv.

1907: Korunovácia Ugyena Wangchucka ako prvého kráľa Bhutánu, čo symbolizuje vznik moderného Bhutánu.

1949: Bhután podpisuje zmluvu s Indiou, ktorá zahrnuje obranný pakt a hospodársku spoluprácu.

1950–1953: Bhután prechádza obdobím politických a sociálnych reforiem pod vedením tretieho kráľa Jigme Dorjiho Wangchucka.

1971: Bhután sa stáva členom Organizácie spojených národov (OSN).

1985–1990: Bhután uskutočňuje politiku “One Nation, One People,” čo vedie k etnickému konfliktu a vyhnaniu nepálskeho etnika Lhotshampa.

1998: Vláda Bhutánu zavádza ústavu a konštitučnú monarchiu.

2008: V Bhutáne sa konajú prvé voľby a prechádza sa od absolutistickej monarchie k parlamentnej demokracii.

 

Medzinárodná skratka: BHT

 

Mena: Bhutánsky ngultrum  (BTN)

Ngultrum sa delí na 100 chetrums.

Bhutánsky ngultrum má pevný zmenný kurz s indickou rupiou, čo znamená, že obe meny sú na území Bhutánu vzájomne prijímané a platné.

 

Internetová doména: .bt

 

Telefónna predvoľba: +975

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografia:

Bhután leží východne od Himalájí a zahrnuje časti tohto rozsiahleho horského systému. V krajine sa nachádza niekoľko vysokých končiarov, vrátane Gangkhar Puensum, ktorý je s nadmorskou výškou vyše 7 500 metrov najvyššou nepreskúmanou horou na svete.

Medzi horskými masívmi ležia údolia, ktoré sa poľnohospodársky využívajú. Najznámejším je Paro Valley, kde sa nachádza medzinárodné letisko Paro, a Thimphu Valley, kde leží hlavné mesto Bhutánu, Thimphu.

Krajinou preteká mnoho riek, ktoré pramenia v Himalájach. Najdôležitejšie rieky sú Paro Chhu, Wang Chhu a Sankosh.

Nachádza sa tu niekoľko jazier, z ktorých najvýznamnejším je Rinpung Dzong Lake, ležiace pri meste Paro.

Bhután je známy svojou nenarušenou prírodou a bohatstvom biodiverzity. Vyskytuje sa tu mnoho chránených území a národných parkov, ktoré slúžia na ochranu vzácnych druhov flóry a fauny.

 

Najvyšší vrchol: Gangkhar Puensum 7553 m n. m.

Nachádza sa na hranici Bhutánu s Čínou v pohorí Himaláje.

Táto hora patrí medzi najvyššie nepreskúmané vrcholy na svete.

 

Podnebie:

Nižšie položené údolia v južnej časti krajiny, v okolí miest Gelephu a Phuentsholing, majú tropické a subtropické podnebie. Letné mesiace sú teplé a vlhké, zatiaľ čo zimy sú mierne a suché.

Stredné časti krajiny, kde sa nachádza i hlavné mesto Thimphu, majú miernu klímu. Letné mesiace sú teplejšie, zatiaľ čo zimy bývajú chladné s možným výskytom snehu.

Horské oblasti, predovšetkým vysoko v Himalájach, majú alpskú klímu. Letné mesiace sú tu krátke a chladné, zatiaľ čo zimy sú dlhé a veľmi chladné s výskytom snehu a ľadovcov.

V krajine je monzúnové podnebie, čo znamená, že v lete býva daždivo a vlhko, zatiaľ čo v zime je obvykle suché obdobie.

 

Fauna a flóra:

Medveď himalájsky je veľké mäsožravé zviera – je ohrozeným druhom, obýva himalájske oblasti.

Žije tu i ohrozený bengálsky tiger, ktorý obýva lesy v južnej časti krajiny.

Jaky sú využívané pre mlieko, mäso, vlnu a na prácu na poliach v horských oblastiach.

Červená panda je menší cicavec , patrí medzi ohrozené druhy a je považovaný za symbol Bhutánu. Červené pandy obývajú horské lesy a sú zraniteľné kvôli strate prirodzeného prostredia.

V krajine sa vyskytuje viac než 770 druhov vtákov, vrátane čiernobielych bocianov, orla skalného a niekoľkých druhov bažantov, ako napr. zlatý bažant.

Krajina je povestná svojimi rozsiahlymi rododendronovými lesmi. Ich kvety majú rôzne farby a sú ikonickým prvkom bhutánskej krajiny.

V horských oblastiach sa nachádzajú smrekovcové lesy, ktoré sú dôležité pre ekosystém a ochranu pôdy.

V južnej časti krajiny, kde panuje subtropická klíma, sú dažďové lesy s bohatou faunou a flórou.

 

Poľnohospodárstvo:

Ryža je základnou potravinou  a tvorí hlavnú časť stravy. Bhutánčania pestujú rôzne odrody ryže na terasovitých poliach. Pestovanie ryže je sezónne a vyžaduje intenzívnu prácu v období dažďov.

Okrem ryže sa pestujú aj ďalšie plodiny, ako sú pšenica, jačmeň, proso, kukurica, zemiaky, fazuľa a hrach. V bhutánskej kuchyni sú bežné i plodiny ako čili papričky a zelenina.

Pestujú sa tu rôzne druhy ovocných stromov – jablone, hrušky, marhule, čerešne a hrozno.

Vláda  podporuje biologické poľnohospodárstvo a snaží sa minimalizovať používanie pesticídov a umelých hnojív.

 

Ťažba surovín:

Ťažba surovín má svoje špecifické črty a obmedzenia, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a zachovaním krásnej prírody a krajiny.

V krajine sú značné zásoby nerastných surovín, najmä uhlia, dolomitu, vápenca, kremeňa a železnej rudy. Ťažba uhlia bola jednou z hlavných priemyslových aktivít .Bhután však kládol dôraz na udržateľný prístup k ťažbe, aby minimalizoval negatívne vplyvy na životné prostredie.

 

Priemysel:

Významný potenciál  je v oblasti výroby elektriny vďaka vodným zdrojom. Práve výroba elektriny je jedným z hlavných priemyslových odvetví krajiny.

Potravinárstvo a spracovanie poľnohospodárskych produktov hrajú významnú rolu v priemyslovom sektore. Špecializuje sa na výrobu rôznych produktov, vrátane mliečnych výrobkov, potravinárskych výrobkov zo strukovín, a čaju.

Stavebný priemysel je dôležitý v súvislosti s rozvojom infraštruktúry v krajine – ciest, mostov, škôl a nemocníc.

Dôležitými odvetviami sú aj lesníctvo a drevospracujúci priemysel. Bhután sa snaží túto oblasť riadiť udržateľne a minimalizovať odlesňovanie.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: nerozvinuté

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mesto Paro, Punakha Dzong, priesmyk Dochula

Bhután má systém obmedzeného turizmu, ktorý zahrnuje stanovený počet povolených návštevníkov a minimálne pobytové nároky. Tento systém bol zavedený na zachovanie udržateľnosti a kvôli tomu, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy masového turistického ruchu.

Turisti, ktorí chcú krajinu navštíviť, musia zaplatiť relatívne vysokú sumu za povolenku, čo zahrnuje všetky náklady na pobyt, vrátane ubytovania, stravy a sprievodcu.

Štát ponúka turistom mnoho aktivít, ako sú treky v Himalájach, návštevy kláštorov, festivaly a ochutnávky miestnej kuchyne.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

Najvyšším vodcom Bhutánu je kráľ, ktorý má v krajine význačnú rolu.

Kráľ  má ale aj povinnosti a právomoci stanovené ústavou, čo sú záväzné pravidlá a hodnoty, ako sú udržateľnosť, ochrana životného prostredia a zachovanie kultúry.

V politickom systéme  má značný vplyv aj Národné zhromaždenie, ktoré sa skladá z dvoch komôr – Dolnej komory (Národného zhromaždenia) a Hornej komory (Národnej rady). Členovia Dolnej komory sú volení vo všeobecných voľbách a majú zásadnú rolu pri tvorbe a schvaľovaní zákonov. Horná komora zas zahrnuje zástupcov rôznych regiónov a má konzultačnú funkciu.

 

Hlavné mesto: Thimphu

Thimphu leží v západnej časti Bhutánu, v údolí na brehu rieky Wang Chhu, obklopenej Himalájami.

Thimphu je aj kultúrnym centrom krajiny. Nachádza sa tu niekoľko významných budhistických kláštorov, ako napr. kláštor Tashichho Dzong, ktorý slúži ako kráľovský palác a sídlo vlády.

 

Rozloha: 38 394 km2

 

Počet obyvateľov: 780 000 (2022)

Väčšinu obyvateľov tvorí etnická skupina Bhutánčanov. Existujú však i menšie etnické menšiny, ako sú Nepálčania, ktorých Bhutánčania často nazývajú “Lhotshampa”.

Budhizmus je hlavným náboženstvom  a v živote obyvateľov hrá význačnú rolu. Väčšina Bhutánčanov vyznáva budhizmus tibetského štýlu, konkrétne tradíciu Gelugpa. Okrem budhizmu existujú i menšie komunity hinduistov a niekoľko ďalších náboženských skupín.

Oficiálnym jazykom je bhutánčina, známa aj ako dzongkha. Okrem dzongkhy sa v krajine hovorí mnohými ďalšími jazykmi, vrátane rôznych dialektov bhutánčiny, nepálčiny a tibetčiny.

Štát kladie veľký dôraz na vzdelávanie. Základné vzdelanie je povinné a zdarma. Gramotnosť je  na vysokej úrovni, čo je dôležité pre rozvoj krajiny a modernizáciu.

Zdravotná starostlivosť  sa zlepšila, čo viedlo k predĺženiu dĺžky života obyvateľov. Bhutánčania majú prístup k štátnej zdravotníckej starostlivosti a moderným zdravotníckym zariadeniam.

Tradičná kultúra hrá význačnú rolu, a to tak v náboženskom, ako aj spoločenskom živote. Obyvatelia  často dodržujú tradičný spôsob života, vrátane nosenia tradičného odevu, ktorým je gho pre mužov a kira pre ženy.

 

Pamiatky UNESCO: – 

 

 Národné parky: 5

 

  1. Národný park Jigme Dorji
  2. Národný park Jigme Singye
  3. Národný park Royal Manas
  4. Národný park Phrumshingla
  5. Národný park Wangchuck