BRUNEJ

Dátum vzniku: 1. januára 1984

Stručné dejiny chronologicky:

  1. storočie – V tejto dobe bolo územie dnešného Bruneja obývané malajskými a domorodými etnickými skupinami.
  2. storočie – Bol založený brunejský sultanát. Sultanát Brunej sa postupne rozrástol a stal sa mocným námorným impériom ovládajúcim časti Bornea, Filipín a iné oblasti v juhovýchodnej Ázii.
  3. storočie – Brunej dosiahol vrchol svojej moci a vplyvu počas vlády sultána Bolkiah. Počas tohto obdobia sa rozšíril do mnohých častí juhovýchodnej Ázie a dosiahol svoj vrchol ako mocný obchodný a námorný štát.
  4. storočie – Brunej čelil úpadku a územným stratám kvôli konkurencii s inými regionálnymi mocnosťami, predovšetkým so Sulejmanom Džafarom z Kutaja.
  5. storočie – Brunej prišiel o ďalšie územie kvôli kolonizácii britským Severným Borneom (dnešným Malajskom) a Sarawakom (dnešným Malajským Borneom).

1888 – Brunej sa stal britským protektorátom. Sultán si udržal formálnu moc, ale reálnu kontrolu nad krajinou mali britskí správcovia.

V priebehu 20. storočia sa Brunej postupne pripravoval na získanie nezávislosti. Dňa 1. januára 1984 bola vyhlásená nezávislosť Bruneja a sultanát sa stal súčasnou absolutistickou monarchiou.

Súčasnosť: Dnešný Brunej je malý, ale bohatý štát vďaka ťažbe ropy a zemného plynu. Je to konštitučná monarchia sultána Hassanal Bolkia, ktorý má v krajine absolútnu moc. Brunej má vysoký štandard života a patrí k jedným z najbohatších krajín na svete.

 

Medzinárodná skratka: BRU

 

Mena: brunejský dolár  (BND)

Táto mena je na území sultanátu Brunej zákonným platidlom. Jednotka brunejského dolára sa delí na 100 centov. Bankovky a mince brunejského dolára majú rôzne nominálne hodnoty.

 

Internetová doména: .bn

 

Telefónna predvoľba: +673

 

Časové pásmo: GMT +8

 

Geografia:

Brunej sa nachádza na severnom pobreží ostrova Borneo v juhovýchodnej Ázii. Susedí s Malajskom, ktoré ho obklopuje  na východe, juhozápade a severozápade. Na severe zeme sa nachádza Juhočínske more.

Väčšina územia je pokrytá dažďovým pralesom a nížinami, ktoré sa smerom k vnútrozemiu zdvíhajú až k pohoriu Kinabalu, ktoré sa nachádza na hranici s Malajskom.

Krajinou preteká niekoľko riek, z ktorých najvýznamnejšia je rieka Brunei (Brunei River), pretekajúca hlavným mestom Bandar Seri Begawan.

Brunejské pobrežie je bohaté na mangrovníky a pestrý vodný život. Významným prvkom pobrežia sú mangrovové mokrade, ktoré slúžia ako kľúčové ekologické oblasti a útočisko pre mnoho druhov vtákov a rýb.

K štátu patrí niekoľko menších ostrovčekov, vrátane priľahlých ostrovov v Juhočínskom mori.

 

Najvyšší vrchol: Bukit Pagon 1850 m n. m.

Tento vrchol sa nachádza v pohorí Bukit Pagon, ktoré leží v severovýchodnej časti Bruneja, blízko hraníc s Malajskom.

Pohorie je súčasťou rozľahlejšieho pohoria Crocker Range, ktoré sa rozkladá aj na území Malajska.

 

Podnebie:

Priemerné teploty v Bruneji sa celoročne pohybujú od 24 °C do 31 °C. Vysoké teploty sú typické a zimné obdobie, ako ho poznáme v chladnejších regiónoch, tu neexistuje.

Je tu vysoká vlhkosť vzduchu, v tropických oblastiach bežný jav. Vlhkosť sa pohybuje okolo 80 % až 90 %, čo vytvára pocit horúčavy a lepších podmienok pre rozvoj dažďového pralesa.

Sú tu dve hlavné dažďové obdobia – prvé trvá od novembra do januára, kedy prichádzajú pravidelné, silné dažde a miestne povodne nie sú ničím neobvyklým. Druhé dažďové obdobie je menej výrazné a trvá od mája do októbra, s priebežnými krátkymi, intenzívnymi dažďami.

Klíma je ovplyvnená monzúnovými vetrami, ktoré prinášajú vlhký vzduch od mora.

Brunej môže byť postihnutý aj tropickými búrkami a cyklónmi, ktoré prichádzajú od Tichého oceánu. Tieto búrky môžu spôsobovať záplavy a ďalšie nepriaznivé poveternostné podmienky.

 

Fauna a flóra:

Brunej má rozsiahly dažďový prales, ktorý pokrýva veľkú časť krajiny. V pralese nájdeme mnoho druhov stromov, vrátane dipterokarpových lesov, ktoré sú charakteristické pre región.

Na pobreží  sa nachádzajú rozsiahle mangrovníkové lesy, ktoré poskytujú dôležitý životný priestor pre mnoho druhov rýb a vtákov.

Krajina je známa svojou bohatou populáciou orchideí, vrátane niektorých endemických druhov.

Dažďový prales  je aj domovom mnohých druhov lián a papradín, ktoré sa vinú po stromoch a vytvárajú hustý porast.

Orangutan sumatriansky (Pongo abelii) a orangutan bornejský (Pongo pygmaeus) sú endemické druhy primátov, ktorí obývajú dažďové pralesy.

Brunej je jedným z posledných miest na svete, kde sa vyskytuje nosorožec sumatriansky (Dicerorhinus sumatrensis), kriticky ohrozený druh nosorožca.

Žijú tu rôzne druhy veľkých hadov, vrátane pytóna krajtového a pytóna tigrieho.

Brunej je domovom rôznych druhov vtákov, vrátane pestro sfarbených papagájov, orlov a kráľovských hvezdárov.

V riekach a okolitom mori nájdeme mnoho druhov rýb, vrátane vzácnych druhov, ako napríklad dorado – mahi mahi.

V niektorých častiach štátu, najmä v mangrovníkových oblastiach, sa vyskytujú sladkovodné krokodíly.

 

Poľnohospodárstvo:

Ryža je základným potravinovým produktom a hlavnou pestovanou plodinou. Väčšina ryže sa pestuje v nížinných oblastiach a na ryžových poliach, ktoré sú závislé od prírodnej závlahy a zrážok.

V krajine sa produkujú rôzne druhy ovocia a zeleniny, vrátane banánov, ananásu, citrusov, papáje a ďalších tropických plodín.

Kokosové produkty, ako je kokosové mlieko, olej a strúhaný kokos, sú bežnou súčasťou miestnej kuchyne.

Poľnohospodárstvo v krajine zahrnuje aj chov dobytka, vodného byvola a kôz. Hydina, ako sú kury a kačice, sa chovajú pre mäso a vajíčka.

Produkcia palmového oleja je  v porovnaní s niektorými inými krajinami v juhovýchodnej Ázii pomerne obmedzená, ale v niektorých častiach krajiny sa určité plantáže nachádzajú.

 

Ťažba surovín:

Brunej má významné zásoby ropy a je jedným z hlavných producentov ropy v juhovýchodnej Ázii. Ťažba ropy a jej export predstavujú pre krajinu kľúčový zdroj príjmov.

Okrem ropy je aj dôležitým producentom zemného plynu. Ťažba a export zemného plynu prispievajú k ekonomike krajiny a zemný plyn sa využíva na výrobu elektriny a priemyslové procesy.

Brunej má bohaté lesné zdroje a ťažba dreva je historicky dôležitým odvetvím. Väčšina ťažby dreva je však určená na domácu spotrebu a export je obmedzený.

Ťažia sa aj niektoré nemetalické minerály, ako je vápenec, ktorý sa používa v cementárenskom priemysle.

Významnú rolu v brunejskej ekonomike hrá aj rybolov, najmä čo sa týka zásobovania miestneho obyvateľstva morskými plodmi.

 

Priemysel:

Jedným z hlavných priemyslových odvetví v Bruneji je rafinácia ropy a zemného plynu. Sú tu moderné rafinérie, ktoré spracovávajú vyťaženú ropu a zemný plyn a vyrábajú sa rôzne petrochemické produkty, vrátane benzínu, nafty a plynných palív.

Brunej investoval do výroby chemických a petrochemických produktov. To zahrnuje výrobu plastov, hnojív a ďalších chemických látok.

Rôzne odvetvia priemyslovej výroby zahrnujú výrobu potravinárskych výrobkov, nápojov, ďalej cementu, stavebného materiálu a elektroniky.

Elektrárne, ktoré vyrábajú elektrinu,  často používajú zemný plyn ako palivo pre tieto elektrárne. Elektrická energia sa využíva pre domácnosti, priemyslové procesy a infraštruktúru.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: cestovný ruch

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Bandar Seri Begawan, Kampong Ayer, prírodný park Peradayan

Brunej ponúka návštevníkom krásne prírodné scenérie, vrátane dažďových pralesov, mangrovových lesov, pláží a riečnych údolí. Národné parky, ako napr. Ulu Temburong National Park, sú obľúbenými miestami pre treking a ekoturizmus.

Krajina má bohaté kultúrne a historické dedičstvo. Návštevníci môžu navštíviť historické mešity, kráľovské paláce a múzeá, ktoré ukazujú brunejskú kultúru a históriu.

Koná sa tu rad tradičných festivalov a osláv, ktoré môžu záujemcov o kultúru krajiny osloviť. Medzi ne patria napríklad oslavy islamských sviatkov, ako je ramadán, a tradičné slávnosti, ako napr. sultánova narodeninová oslava.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: absolutistická monarchia

Sultán Bruneja je hlavou štátu a vlády. Má v krajine absolútnu moc, a to vrátane právomoci menovať členov vlády, rozhodovať o zahraničnej politike, vytvárať zákony a riadiť poľnohospodárstvo a ťažbu ropy a zemného plynu, čo je základom brunejskej ekonomiky.

Vláda  je pomerne centralizovaná a sultán má dlhoročné skúsenosti s vládnutím. I napriek absolutistickej monarchii však má Brunej konštitučné dokumenty, vrátane ústavy, ktorá stanovuje určité práva občanov a niektoré základné zásady vládnutia.

 

Hlavné mesto: Bandar Seri Begawan

Mesto leží na severnom pobreží ostrova Borneo, v blízkosti pobrežia Juhočínskeho mora.

Mesto bolo pomenované po sultánovej matke, ktorá v brunejskej histórii hrala kľúčovú rolu.

 

Rozloha: 5 765 km2

 

Počet obyvateľov: 460 000 (2022)

Brunej má pomerne homogénne etnické zloženie – väčšinu obyvateľov tvoria Malajčania, ktorí sú zároveň domorodou etnickou skupinou.

Islam je štátom uznávaným náboženstvom a je v krajine hlavným náboženstvom. Väčšinu obyvateľov tvoria moslimovia, a islam hrá význačnú rolu v každodennom živote obyvateľov.

Oficiálnym jazykom  je malajčina. Široko používaným jazykom je aj angličtina, predovšetkým v oblasti vzdelávania a pri obchodných transakciách.

V krajine je relatívne vysoká kvalita života s nízkou mierou chudoby a vysokým štandardom bývania a zdravotníckej starostlivosti o obyvateľov.

 

Pamiatky UNESCO: –

 

Národné parky: 2

 

  1. Národný park Tasek Merimbun
  2. Národný park Ulu Temburong