INDONÉZIA

Dátum vzniku: 17. augusta 1945

Stručné dejiny chronologicky:

Kolonizácia: V 16. storočí začali európski kolonialisti, predovšetkým Portugalci a Holanďania, získavať kontrolu nad časťami Indonézie a zakladať kolónie.

Druhá svetová vojna: Počas druhej svetovej vojny bola Indonézia okupovaná japonskými vojskami, čo viedlo ku krvavým bojom.

Vyhlásenie nezávislosti: Po skončení druhej svetovej vojny vyhlásila Indonézia 17. augusta 1945 svoju nezávislosť. Nasledovali roky bojov za nezávislosť, ktoré skončili uznaním nezávislosti Holandskom v roku 1949.

Obdobie Sukarna: Prvým prezidentom Indonézie sa stal Sukarno, ktorý stál v čele krajiny až do roku 1967. Jeho vláda bola poznamenaná politickými konfliktmi a ekonomickými problémami.

Obdobie Soeharta: v roku 1967 bol Sukarno nahradený generálom Soehartom, ktorý vládol až do roku 1998. Jeho éra bola charakterizovaná autoritatívnou vládou a hospodárskym rastom, ale aj porušovaním ľudských práv a korupciou.

Reformy a demokratizácia: Po páde Soehartovej vlády v roku 1998 sa začal v Indonézii proces politických a hospodárskych reforiem. Krajina sa stala demokratickou republikou.

 

Medzinárodná skratka: ID

 

Mena: indonézska rupia  (IDR)

Mena sa delí na menšie jednotky seny.

Platidlá sú k dispozícii v bankovkách a minciach.

 

Internetová doména: .in

 

Telefónna predvoľba: +62

 

Časové pásmo: GMT +7, + 8 a +9

 

Geografia:

Indonézia sa skladá z viacej než 17 000 ostrovov, z ktorých najväčšie sú Jáva, Sumatra, Kalimantan (Borneo), Sulawesi a Nová Guinea. Jáva je najľudnatejším ostrovom a nachádza sa na ňom hlavné mesto Jakarta.

Je tu mnoho hôr a pohorí. Vo východnej časti krajiny je pohorie Sudirman, kde se nachádza najvyššia hora Indonézie a juhovýchodnej Ázie, Puncak Jaya (Carstensz Pyramid), dosahujúca výšku 4884 metrov nad morom.

Krajina leží v tzv. Ohnivom kruhu, čo je oblasť s vysokou vulkanickou aktivitou , kde sa nachádza vyše 130 aktívnych sopiek; je to jedna zo sopečne najaktívnejších oblastí na svete.

Je tu mnoho riek a jazier, ktoré hrajú dôležitú rolu v poľnohospodárstve a doprave. Najdlhšia rieka v krajine je Kapuas na ostrove Kalimantan.

Je tu tropická klíma s vysokými teplotami po celý rok.

Vďaka svojmu ostrovnému charakteru má Indonézia rozsiahle pobrežie s krásnymi plážami a korálovými útesmi.

 

Najvyšší vrchol: Puncak Jaya 4 884 m n. m.

Tento vrchol sa nachádza na ostrove Nová Guinea, ktorý je rozdelený medzi Indonéziu a Papuu Novú Guineu.

Je súčasťou národného parku Lorentz.

 

Podnebie:

Väčšina územia Indonézie má tropické podnebie s vysokými teplotami po celý rok. Toto podnebie sa vyznačuje vysokou teplotou vzduchu a vysokou vlhkosťou. Priemerné teploty sa pohybujú od

24 °C do 33 °C.

Niektoré oblasti , ako napríklad južná časť ostrovov Jáva a Bali, majú subtropické podnebie.

Indonézia je známa svojimi aktívnymi sopkami, ktoré môžu ovplyvňovať miestnu klímu. Výbuchy sopiek môžu viesť k dočasným zmenám v podnebí, vrátane poklesu teploty v okolí sopiek a znečistenia ovzdušia.

Krajina má rozsiahle pobrežie a je obklopená oceánmi, čo má vplyv na miestnu mikroklímu.

 

Fauna a flóra:

Indonézia je domovom orangutanov, čo sú veľké primáty. Najznámejšie miesta pre pozorovanie orangutanov sú na ostrove Sumatra a na Borneu.

Tiger sumatriansky je kriticky ohrozený druh, ktorý obýva ostrov Sumatra. Ide o jednu z najvzácnejších veľkých mačkovitých šeliem na svete.

Komodské varany, ktoré obývajú ostrov Komodo a ďalšie, sú najväčšími jaštermi na svete.

Žijú tu rôzne druhy vtákov – vrátane papagájov, kráľa kráľov, hravcovitých vtákov a ďalších.

Indonézske vody sú rajom rozmanitých druhov morských živočíchov, vrátane rôznych druhov koralov, rýb, korytnačiek a žralokov.

Sú tu rozsiahle pralesy, vrátane dažďových pralesov na ostrovoch Borneo a Sumatra.

Rastie tu množstvo kvetov, vrátane mnohých druhov orchideí.

V Indonézii sú bežné aj palmy poskytujúce palmový olej, ktorý je dôležitým produktom pre miestnu ekonomiku.

Krajina je známa svojou produkciou kávy a korenia, najmä kávovníkov Arabica a Robusta, a korení ako sú klinček a škorica.

Lotosové kvety sú význačnou súčasťou indonézskej kultúry a často sú spojované s duchovným významom.

 

Poľnohospodárstvo:

Ryža je hlavnou plodinou indonézskeho poľnohospodárstva a tvorí základnú potravinu pre väčšinu obyvateľstva.

Pre indonézsku ekonomiku sú dôležité palmy, predovšetkým olejové.

Indonézia je aj významným producentom kávy a čaju. Vysoko cenené pre svoju kvalitu sú predovšetkým druhy kávy Arabica a Robusta.

Poľnohospodárstvo zahrnuje aj pestovanie korenia, ako sú klinčeky, škorica a kurkuma. Ďalej sa pestujú exotické plody – durian, mango, ananásy a ďalšie.

Pre indonézsky trh je dôležitou plodinou aj tabak. Produkuje sa listový tabak na výrobu cigariet, ako aj žuvací tabak.

Rybolov hrá dôležitú rolu v zásobovaní obyvateľstva morskými produktmi.

 

Ťažba surovín:

Indonézia je jedným z najväčších svetových producentov uhlia. Táto surovina sa ťaží predovšetkým na ostrovoch Sumatra a Kalimantan (Borneo) a využíva sa tak pre vnútroštátnu spotrebu, ako aj na export.

Má tiež významné zásoby ropy a zemného plynu. Ťažobný priemysel je kľúčovým odvetvím indonézskej ekonomiky.

V krajine sú rozsiahle lesy a je jedným z hlavných svetových producentov dreva. Ťažba dreva je však spojená s problémami s odlesňovaním a ilegálnym výrubom, čo má negatívny dopad na životné prostredie.

Ťažia sa tu rôzne dôležité kovy a rudy, vrátane bauxitu (na výrobu hliníka), medi, niklu a zlata.

Je aj producentom rôznych druhov kameňov a vápenca, ktoré sa využívajú v stavebníctve a priemysle.

Palmové drevo sa ťaží na výrobu palmového oleja, čo je dôležitým produktom indonézskeho poľnohospodárstva.

Krajina má značné zásoby zlata a ťažba zlata sa uskutočňuje na niekoľkých miestach v krajine.

 

Priemysel:

Textilný a odevný priemysel patria k tradičným odvetviam. Vyrábajú sa tu rôzne textilné výrobky, vrátane oblečenia, obuvi a textilného tovaru, ktoré sa vyvážajú do rôznych častí sveta.

Vyrábajú sa tu elektronické spotrebiče, komponenty a elektronika pro vnútorný trh a export.

Potravinársky priemysel je dôležitým odvetvím indonézskeho hospodárstva. Zahrnuje spracovanie potravín, vrátane produkcie potravinových výrobkov, nápojov a cukroviniek.

Ťažký priemysel zahrnuje výrobu ocele, cementu a chemických produktov.

V krajine je rozsiahly petrochemický priemysel, ktorý zahrnuje rafináciu ropy a výrobu petrochemických produktov.

Drevospracujúci priemysel je spojený s ťažbou a spracovaním dreva. Vyrábajú sa drevené výrobky na export, vrátane nábytku a stavebného materiálu.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: cestovný ruch, IT sektor, telekomunikácie

 

Prírodné a historické zaujímavosti: chrámy Prambanan, Borobudur, sopky Kerinci, Bromo, národné parky Komodo, Lorentz, Ujung Kulon, Betung Kerihun, Berbak, Západné Bali, Bunaken

Indonézia má bezpočet pláží a ostrovov, ktoré ponúkajú nádherný pobyt pri mori. Oblasť Bali je známa svojimi bielymi piesčitými plážami a je jedným z najobľúbenejších turistických cieľov.

Má nádherné prírodné krásy, vrátane dažďových pralesov, korálových útesov, sopiek a krásnych jazier.

Krajina má bohatú kultúru a históriu. Navštívite tradičné dediny, chrámy, paláce a kultúrne akcie, kde sa zoznámite s bohatým indonézskym kultúrnym dedičstvom.

Bali je najobľúbenejšou turistickou destináciou v Indonézii. Ostrov je známy svojou krásnou prírodou, plážami, možnosťou surfovania, bohatou kultúrou a luxusnými letoviskami.

Mesto Ubud na Bali je známe svojou kultúrnou scénou, tradičnými umeleckými dielami, ryžovými terasami a relaxačnými aktivitami.

Ostrov Komodo je domovom komodských varanov, čo sú najväčší jašteri na svete. Tento ostrov priťahuje milovníkov dobrodružstva a prírody.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Indonézia je prezidentskou republikou, kde prezident je hlavou štátu a vlády. Prezident je volený vo všeobecných voľbách na päťročné obdobie a môže byť zvolený maximálne na dve po sebe nasledujúce volebné obdobia.

Parlament sa nazýva Ľudové zastupiteľstvo (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR). Má dve komory: Dolnú komoru, ktorá má 575 členov volených na päťročné obdobie, a Hornú komoru, známu ako Ľudová rada.

Súdny systém je nezávislý od vlády a prezidenta. Najvyšším súdom je Ústavný súd, ktorý dozerá na dodržovanie ústavy a zákonov.

 

Hlavné mesto: Jakarta

Nachádza sa na severnom pobreží ostrova Jáva.

Jakarta má bohatú históriu, ktorá siaha až do obdobia holandskej kolonizácie, kedy bola známa ako Batávia. Po získaní nezávislosti Indonézie v roku 1945 sa stala hlavným mestom štátu a bola premenovaná na Jakartu.

 

Rozloha: 1 991 440 km2

Počet obyvateľov: 275 000 000 (2022)

Indonézia je etnicky veľmi rozmanitou krajinou, kde žije mnoho etnických skupín. Najväčšou etnickou skupinou sú Jávania, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva. Ďalšími významnými etnickými skupinami sú Sundčania, Malajci, Batakovia, Balijčania, Madurci a mnoho ďalších menších etnických skupín.

Indonézčina, známa ako Bahasa Indonesia, je oficiálnym jazykom a slúži ako spoločný komunikačný jazyk medzi rôznymi etnickými skupinami.

Podľa počtu veriacich je to najväčší moslimský štát na svete. Islam je hlavným náboženstvom, ale v krajine žijú i početné komunity kresťanov, hinduistov, budhistov a vyznávačov tradičných domorodých náboženstiev.

 

Pamiatky UNESCO: 10

 

 1. Borobudur (1991) – komplex troch budhistických chrámov.
 2. Národný park Komodo (1991) – národný park na vulkanických ostrovoch. Jediné miesto na svete, kde žije populácia obrovských jašterov.
 3. Prambanan (1991) – chrámy z 10. storočia zasvätené bohu Šivovi.
 4. Národný park Ujung Kulon (1991) – národný park v oblasti nížinných dažďových pralesov zahrnuje polostrov Ujung Kulon a priľahlé ostrovy. Jedným z nich je Krakatoa, známy gigantickou vulkanickou erupciou.
 5. Sangiran (1996) – nálezisko prehistorických pozostatkov človeka.
 6. Národný park Lorentz (1999) – jediné chránené územie na svete s pozvoľným prechodom od zasnežených vrcholov po tropické more, vrátane rozsiahlych nížinných mokradí.
 7. Tropický dažďový les Sumatry (2004) – dažďové lesy na Sumatre zahrnujú tri národné parky: Gunung Leuser, Kerinci Seblat a Bukit Basrisan.
 8. Kultúrna krajina Bali: systém Subak ako vyjadrenie filozofie Tri Hita Karana (2012) – prepracovaný systém terénnych terás určených na pestovanie ryže hrá i náboženskú a spoločenskú rolu.
 9. Uhoľné banské dedičstvo Ombilin v Sawahlunto (2019) – baňa Ombilin je najstaršou baňou v juhovýchodnej Ázii.
 10. Kozmologická os Yogyakarty a jej historické pamiatky (2023) – centrum jávskeho mesta z 18. storočia navrhnuté na základe špecifickej jávskej kozmológie a filozofie.

 

Národné parky: 54

 

 1. Národný park Aketajawe-Lolobata
 2. Národný park Alas Purwo
 3. Národný park Bali Barat
 4. Národný park Baluran
 5. Národný park Bantimurung – Bulusaraung
 6. Národný park Batang Gadis
 7. Národný park Berbak
 8. Národný park Betung Kerihun
 9. Národný park Bogani Nani Wartabone
 10. Národný park Bromo Tengger Semeru
 11. Národný park Bukit Baka Bukit Raya
 12. Národný park Bukit Barisan Selatan
 13. Národný park Bukit Duabelas
 14. Národný park Bukit Tigapuluh
 15. Národný park Bunaken
 16. Národný park Danau Sentarum
 17. Národný park Gunung Ciremai
 18. Národný park Gunung Gede Pangrango
 19. Národný park Gunung Halimun
 20. Národný park Gunung Leuser
 21. Národný park Gunung Merapi
 22. Národný park Gunung Merbabu
 23. Národný park Gunung Palung
 24. Národný park Gunung Rinjani
 25. Národný park Karimunjawa
 26. Národný park Kayan Mentarang
 27. Národný park Kelimutu
 28. Národný park Kepulauan Seribu
 29. Národný park Kepulauan Togean
 30. Národný park Kerinci Seblat
 31. Národný park Komodo
 32. Národný park Kutai
 33. Národný park Laiwangi Wanggameti
 34. Národný park Lore Lindu
 35. Národný park Lorentz
 36. Národný park Manupeu Tanah Daru
 37. Národný park Manusela
 38. Národný park Meru Betiri
 39. Národný park Mount Mutis
 40. Národný park Mount Tambora
 41. Národný park Rawa Aopa Watumohai
 42. Národný park Sabangau
 43. Národný park Sembilang
 44. Národný park Siberut
 45. Národný park Sumatra
 46. Národný park Sulawesi
 47. Národný park Taka Bone Rate
 48. Národný park Tanjung Puting
 49. Národný park Teluk Cenderawasih
 50. Národný park Tesso Nilo
 51. Národný park Ujung Kulon
 52. Národný park Wakatobi
 53. Národný park Wasur
 54. Národný park Way Kambas