KAZACHSTAN

Dátum vzniku: 16. decembra 1991

Stručné dejiny chronologicky:

 1. až 14. storočie: Mongolský chán Genghis Khan dobyl veľkú časť Kazachstanu a integroval ju do Mongolskej ríše. Po jeho smrti sa región stal súčasťou Zlatej hordy, mongolského štátneho útvaru.
 2. a 17. storočie: Na konci 15. storočia sa Zlatá horda rozpadla, a Kazachstan sa stal domovom kočovných kmeňov, známych ako Kazachovia.
 3. a 19. storočie: Kazachstan bol v priebehu tohto obdobia ovládaný Ruskou ríšou, ktorá sa tu usilovala o kontrolu nad územím a získavanie surovín.

Sovietska éra: Po ruskej revolúcii v roku 1917 a následnej občianskej vojne sa Kazachstan stal súčasťou Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) a neskôr Sovietskeho zväzu.

Nezávislosť: v roku 1991, po pokuse o puč v Moskve a rozpade Sovietskeho zväzu, vyhlásil Kazachstan nezávislosť.

 

Medzinárodná skratka: KAZ

 

Mana: kazašské tenge (KZT)

Tenge bolo zavedené ako národná mena po získaní nezávislosti Kazachstanu v roku 1991.

 

Internetová doména: .kz

 

Telefónna predvoľba: +7

 

Časové pásmo: +5 až +6 (GMT)

 

Geografia:

Kazachstan je podľa rozlohy najväčšou vnútrozemskou krajinou na svete, zaberá približne 2,7 milióna štvorcových kilometrov.

Veľká časť krajiny  je pokrytá stepami – rozsiahlymi trávnatými pláňami.

V južnej časti  sa nachádza púšť Kyzylkum, ktorá sa rozkladá i v susedných štátoch.

Na východe sa nachádzajú Altajské hory a pohorie Tian Shan, ktoré zasahuje i do Číny a Kirgizska.

Je tu niekoľko významných jazier, z ktorých najväčšie je Kaspické more – najväčšie vnútrozemské jazero na svete.

Kazachstanom preteká niekoľko riek, vrátane rieky Irtyš, ktorá tvorí severnú hranicu štátu, a Syrdarje, ktorá tečie na juhu.

Jednou z geografických zaujímavostí je Aralské more, ktoré kedysi bolo štvrtým najväčším jazerom na svete, ale kvôli presmerovaniu riek pre poľnohospodárske účely dramaticky vyschlo a zmenšilo sa.

 

Najvyšší vrchol: Chan Tengri 7010 m n. m.

Chan Tengri leží neďaleko hranice medzi Kazachstanom, Kirgizskom a Čínou v pohorí Tian Shan na východe krajiny.

 

Podnebie:

Stredná a severná časť  má kontinentálnu klímu, ale s miernejšími zimami a horúcimi letami.

Južná časť, vrátane oblasti okolo Almaty v pohorí Tian Shan, má miernejšiu klímu. Tunajšie zimy sú tiež chladné, ale menej extrémne než na severe. Letá sú teplé a suché, s teplotami okolo 30 °C (86 °F).

Západná časť krajiny, v blízkosti Kaspického mora, má suchú a miernu klímu.

Východná časť, kde sa nachádza pohorie Altajské hory, má alpské podnebie s dlhými zimami a krátkymi letami.

V oblastiach, ako sú Aralská púšť a púšť Kyzylkum, panuje extrémne suchá púštna klíma s horúcimi letami a chladnými zimami.

Pobrežie Kaspického mora má oceánske podnebie s miernymi zimami a vlhkými letami. Táto oblasť má viac zrážok než vnútrozemské časti krajiny.

 

Fauna a flóra:

Stepné oblasti sú domovom rôznych druhov stepných zvierat, sajgakov (antilopy), kozorožcov, divokých koní a stepných líšok.

V krajine žijú rôzne druhy dravých vtákov – orlov, supov či sokolov.

V púštnych oblastiach, ako je napr. Aralská púšť, možno nájsť hady, jašterice, pavúky a ďalšie druhy adaptované na púštne prostredie.

Vodní vtáci sú hojne zastúpení v jazerách a mokradiach, vrátane kačíc, labutí a volaviek.

Stepné oblasti  sú pokryté trávou a kríkmi, ako je napr. saxaul, a druhy tráv, ako sú feather grass – fúzia sv. Ivana.

V púštnych oblastiach nájdeme suchomilné rastliny, ako sú tamariška, haloxylon, a rôzne kaktusy.

V pohorí Tian Shan a Altaj nájdeme rôzne druhy stromov, ako sú smrek sibírsky, jedle, borovice a listnaté stromy.

 

Poľnohospodárstvo:

V Kazachstane sa pestujú rôzne plodiny, vrátane obilnín – pšenica, jačmeň, ovos a kukurica. Dôležité sú aj zemiaky, slnečnica, ľan, bavlna a cukrová repa.

Chov dobytka je  tradičným odvetvím. V krajine sú rozsiahle pastviny, na ktorých sa pasie dobytok vrátane oviec, kôz a koní. Kazachstan má jednu z najvyšších populácií koní na svete.

V jazerách a riekach sa lovia ryby, ako napr. kapor, plotica, jeseter a treska, ktoré sú dôležitou súčasťou stravy miestnych obyvateľov.

 

Ťažba surovín:

Kazachstan je významným producentom ropy a zemného plynu. Ťažba ropy sa koncentruje najmä v oblasti Kaspického mora.

Je jedným z najväčších svetových producentov uránu, ktorý sa používa v jadrovej energetike.

Má bohaté zásoby rudných surovín, vrátane medi, zlata, striebra, olova, zinku a železnej rudy.

Ťaží sa aj uhlie, ktoré sa používa na výrobu elektriny a pre priemyslové účely.

V niektorých častiach krajiny sa ťaží mramor a rôzne druhy kameňa, ktoré sa používajú v stavebníctve a na export.

 

Priemysel:

Priemysel ťažby ropy a zemného plynu je jedným z najväčších a najdôležitejších v Kazachstane.

Je významným producentom uránu, ktorý sa používa v jadrovej energetike. Krajina má aj niekoľko jadrových elektrární.

Sú tu priemyslové závody, ktoré sa zaoberajú výrobou ocele, hliníka, chemikálií a ďalších priemyslových produktov.

Ťažia sa a spracúvajú rôzne druhy rúd, vrátane medi, zlata, striebra, olova, zinku a železa.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Nur-Sultan, Almata, Aralské jazero, Astana

Kazachstan má mnoho historických a kultúrnych pamiatok, vrátane starovekých miest, mešít, hrobiek a pevností. Mesto Turkistan, s mauzóleom Chodži Ahmeda Jasawího, je jedným z významných miest pre moslimských pútnikov.

Krajina ponúka rozmanité prírodné scenérie, od stepí a púští po hory a jazerá. Pohorie Tian Shan je obľúbeným cieľom horolezcov a turistov, ktorí vyhľadávajú pešie túry a zimné športy.

Kazachstanská kuchyňa ponúka unikátne pokrmy, ako sú plov (ryžový pokrm s mäsom a korením), manti (dusené cestoviny plnené mäsom) a kumys (fermentované kobylie mlieko).

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

V Kazachstane má prezident široké právomoci a je hlavou štátu. Prezident je volený na päťročné obdobie v pravidelných prezidentských voľbách.

Parlament sa nazýva Mazhilis a skladá sa zo 107 členov, ktorí sú volení na päťročné obdobie.

Ústavný súd má právomoc posudzovať ústavnosť zákonov a rozhodovať v sporoch medzi orgánmi štátnej moci.

 

Hlavné mesto: Nur-Sultan

Mesto sa nachádza v strednej časti krajiny a je jedným z najväčších miest Kazachstanu. Názov mesta bol zmenený na Nur-Sultan na počesť Nursultana Nazarbajeva, dlhoročného prezidenta Kazachstanu, ktorý odišiel z funkcie v roku 2019 po viacej než 29 rokoch vlády.

Rozloha: 2 725 000 km2

Počet obyvateľov: 19 100 000   (2022)

Kazachstan má rôznorodú etnickú štruktúru, pričom najväčšou etnickou skupinou sú Kazachovia, tvoriaci približne 70 % obyvateľstva. Ďalšie významné etnické skupiny zahrnujú Rusov (približne 20 %), Uzbekov, Ukrajincov, Nemcov, Tatárov, Kirgizov a ďalšie menšie etnické komunity.

Najširšie praktikovaným náboženstvom  je islam, predovšetkým sunnitský islam, ktorý vyznáva väčšina veriacich. Okrem islamu je v zemi zastúpená pravoslávna kresťanská cirkev, katolícka cirkev, judaizmus a iné náboženské skupiny.

Kazaština je ústavne uznávaným štátnym jazykom, zatiaľ čo ruština je druhým úradným jazykom a bežne sa používa vo verejnej sfére, obchode a médiách. V krajine sa používajú aj ďalšie jazyky, ako je uzbečtina, ukrajinčina, nemčina a iné.

 

Pamiatky UNESCO: 6

 

 1. Mauzóleum Chodži Ahmeda Jásavího (2003) – mauzóleum bolo postavené za čias Timura na konci 14. storočia v meste Yasi (dnešný Turkestan).
 2. Petroglyfy v Tamgale (2004) – priesmyk Tamgaly, kde sa nachádza cca 5 000 petroglyfov, ktoré sa datujú do obdobia od druhej polovice 2. tisícročia pr. n. l. až do začiatku 20. storočia.
 3. Sarjarka (2008) – stepi a jazerá severného Kazachstanu
 4. Hodvábna cesta: sieť ciest v koridore Čchang-an – Ťan-šan (2014) – časť Hodvábnej cesty z Číny do stredoázijského Sedmiriečia sformovaná okolo roku 0.
 5. Západný Ťan-šan (2016) – 13 chránených území v pohorí západného Ťan-šan v Kazachstane, Kirgizsku a Uzbekistane.
 6. Studené zimné púšte Turan (2023) – oblasť je vystavená extrémnym klimatickým podmienkam s veľmi chladnými zimami a horúcimi letami, ktorá sa môže pýšiť výnimočne rozmanitou flórou a faunou, prispôsobenou drsným podmienkam.

 

Národné parky: 13

 

 1. Národný park Altyn-Emel
 2. Národný park Bayanaul
 3. Národný park Burabay
 4. Národný park Buiratau
 5. Národný park Charyn Canyon
 6. Národný park Ile-Alatau
 7. Národný park Karkaraly
 8. Národný park Katon-Karagay
 9. Národný park Kokshetau
 10. Národný park Kolsay Lakes
 11. Národný park Sayram-Ugam
 12. Národný park Tarbagatai
 13. Národný park Zhongar-Alatau