SEVERNÁ KÓREA

Dátum vzniku: 9. septembra 1948

Stručné dejiny chronologicky:

1945: Po skončení druhej svetovej vojny je Kórejský polostrov oslobodený od japonskej okupácie a rozdelený na dve okupačné zóny pod správou Sovietskeho zväzu na severe a Spojených štátov na juhu.

1948: 9. septembra bola vyhlásená Ľudovodemokratická republika Kórea (Severná Kórea) pod vedením Kim Il-sunga.

1950-1953: Vypukla Kórejská vojna, konflikt medzi Severnou Kóreou (podporovanou Sovietskym zväzom a Čínou) a Južnou Kóreou (podporovanou Spojenými štátmi a spojencami). Vojna skončila prímerím v roku 1953, ale formálna mierová zmluva nebola doposiaľ uzavretá, takže krajiny zostávajú technicky vo vojnovom stave.

1960: Severná Kórea bola formálne prijatá do Východného bloku a stala sa socialistickým štátom s centrálne plánovanou ekonomikou.

1994: Kim Il-sung, zakladateľ a dlhoročný vodca Severnej Kórey, zomrel a nahradil ho jeho syn Kim Jong-il.

2006: Severná Kórea uskutočnila svoj prvý jadrový test, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie a obavy.

2011: Kim Jong-il zomrel a nahradil ho jeho syn Kim Jong-un.

Od 2010: Kim Jong-un pokračuje v rozvoji jadrového programu a krajina uskutočňuje sériu raketových a jadrových testov, čo zapríčiňuje medzinárodné napätie.

 

Medzinárodná skratka: KP

 

Mena: severokórejský won (KPW)

Won sa delí na menšie jednotky nazývané chon. Vzhľadom na uzavretý systém severokórejského režimu a obmedzený kontakt so svetom je zložité získať severokórejské wony mimo územie Severnej Kórey. Kurz wonu je tiež často kontrolovaný a manipulovaný severokórejským režimom.

 

Internetová doména: kp

 

Telefónna predvoľba: +850

 

Časové pásmo: GMT +9

 

Geografia:

Väčšina územia Severnej Kórey je hornatá. Severná časť krajiny je pokrytá nízkymi a stredne vysokými horami, zatiaľ čo juh je hornatý až horský.

Má krátke, ale významné pobrežie na východe, ktoré leží pri Japonskom mori, a na západe, kde susedí so Žltým morom.

Dôležitými riekami  sú Jalu (známa aj ako Amnok), ktorá tvorí časť hranice s Čínou, a Tedong (známa aj ako Tumen), ktorá tvorí časť hranice s Čínou a Ruskom.

Krajina má rozsiahle lesnaté oblasti, najmä v horských a hornatých regiónoch.

 

Najvyšší vrchol: Pektusan 2 744 m n. m.

Nachádza sa na hranici medzi Severnou Kóreou a Čínou. Paektu-san je aktívna sopka a ide o jeden z najvyšších vrcholov na celom Kórejskom polostrove.

Táto hora má pre Kórejcov významný historický a kultúrny význam, a je spojovaná s mnohými mýtami a legendami.

 

Podnebie:

Jar v Severnej Kórei je obvykle mierna a suchá. Teploty stúpajú postupne a príroda začína rozkvitať.

Letá sú teplé a vlhké. Priemerné teploty v júli sa pohybujú medzi 25 °C a 30 °C. Toto obdobie môže byť daždivé až vlhké, s monzúnovými zrážkami spôsobujúcimi povodne.

Jeseň býva obvykle mierna a suchá. Teploty klesajú postupne a listnaté stromy začínajú meniť farby.

Zimy sú dlhé a studené. Priemerné teploty v januári klesajú i pod -10°C a dokonca i pod -20 °C, predovšetkým v horských oblastiach.

 

Fauna a flóra:

Severná Kórea je domovom rôznych druhov tchorov a veveričiek, ktoré obývajú lesy a lesnaté oblasti.

V horských oblastiach  žijú jelene a divé prasce. Vyskytujú sa tu aj rôzne druhy medveďov, vrátane himalájskych. Vďaka svojmu pobrežiu má krajina bohatú morskú faunu, ktorá zahrnuje rôzne druhy rýb, ako sú tresky, makrely a slede. V krajine rastú zmiešané lesy – borovice, jedle, buky a ďalšie.

V horských oblastiach rastú rôzne druhy alpských rastlín a bylín. Rastú tu rôzne druhy kvetín, a niektoré z nich sú považované za národné symboly.

 

Poľnohospodárstvo:

Ryža je základnou potravinou  a tvorí významnú časť obživy obyvateľstva. Pestuje sa na rozsiahlych ryžových poliach a v krajine sa snažia zvýšiť jej produkciu, aby zaistili potravinovú sebestačnosť pre svojich obyvateľov. Ďalšou dôležitou obilninou je kukurica. Okrem toho sa tu pestuje aj pšenica, jačmeň a ďalšie obilniny.

V Severnej Kórei je množstvo záhrad a polí so zeleninou a ovocím. Pestuje  sa tu kapusta, reďkovky, cibuľa, zemiaky a iná zelenina, rovnako ako jablká, hrušky a slivky.

Chov dobytka, vrátane kráv, prasiat a kôz, má tiež svoje miesto v poľnohospodárstve a slúži na produkciu mlieka, mäsa a ďalších živočíšnych produktov.

Krajina zápasí s mnohými problémami v poľnohospodárstve, najmä s nedostatkom moderného poľnohospodárskeho vybavenia, s nedostatočným prístupom k hnojivám a pesticídom, s obmedzeným využívaním mechanizácie a závislosťou na tradičných poľnohospodárskych metódach. Navyše občas trpí nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako je sucho či naopak povodne, ktoré môžu ovplyvniť úrodu.

 

Ťažba surovín:

Severná Kórea má rozsiahle zásoby uhlia, čo je jedna z hlavných surovín používaných na výrobu elektriny a energie pre priemysel.

Ťažba železnej rudy je dôležitá pre výrobu ocele a ďalších kovových výrobkov. V menšej miere sa ťaží aj meď. Sú tu aj zásoby volfrámu, ktorý sa používa v rôznych priemyslových aplikáciách.

Krajina má aj menšie zásoby ďalších nerastov, ako sú rudy a iné minerály, ktoré sa ťažia a využívajú pre priemyslové účely.

 

Priemysel:

Zbrojný priemysel je jedným z najvýznamnejších priemyslových sektorov. Vyrábajú sa tu rôzne druhy konvenčných a nukleárnych zbraní, čo je príčinou medzinárodných obáv a sankcií proti krajine.

Sú tu značné zásoby nerastných surovín, ako napr. uhlie, železná ruda, meď a volfrám. Ťažba a priemyslové spracovanie týchto surovín hrá dôležitú rolu v severokórejskom priemysle.

Existuje tu niekoľko odvetví ľahkého priemyslu, to znamená textilný priemysel, výrobu odevov a výrobu spotrebného tovaru.

Potravinársky priemysel hrá taktiež kľúčovú rolu v ekonomike krajiny. Zahrnuje spracovanie potravín, výrobu nápojov a ďalších potravinárskych výrobkov.

Rozvinutý je ťažký priemysel,  výroba ocele a cementu.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: –

 

Prírodné a historické zaujímavosti: hrobky z Kogurjo, Kaesong

Turisti môžu navštevovať Severnú Kóreu len prostredníctvom organizovaných zájazdov, ktoré organizujú najmä vládne alebo vojenské agentúry. Samostatný turistický vstup do krajiny nie je povolený. Medzi najznámejšie turistické atrakcie patrí hlavné mesto Pchjongjang, Demilitarizovaná zóna (DMZ) na hraniciach medzi Severnou a Južnou Kóreou, historické pamiatky, napríklad palác Kumsusan alebo monumenty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, a aj niekoľko festivalov a akcií.

Turisti sú  obvykle pod starostlivým dozorom a majú obmedzený pohyb. Mimo organizovaných exkurzií nemajú obvykle prístup do väčšiny oblastí krajiny.

Propaganda a kontrola – počas návštevy Severnej Kórey sú turisti vystavení intenzívnej propagande, ktorá oslavuje režim a vládnucu Kimovu dynastiu. Ich komunikácia s miestnymi obyvateľmi je obvykle obmedzená, a miestni ľudia nemajú povolené kontakty s cudzincami.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: dedičná diktatúra

Najvyšším vodcom krajiny je najčastejšie člen Kimovej dynastie, ako napríklad Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un. Kimovia sú uctievaní a propagovaní ako neomylní vodcovia a zakladatelia krajiny. Na čele štátu stojí Ústredný výbor Kórejskej strany pracujúcich, ktorý fakticky kontroluje všetky aspekty politického, hospodárskeho a spoločenského života v Severnej Kórei.

Kórejská ľudová armáda hrá kľúčovú rolu aj v politickom systéme krajiny a má významný vplyv na vládnuce štruktúry. Medzinárodne je krajina známa svojím jadrovým programom a konfliktmi s inými štátmi, predovšetkým s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi.

Režim v krajine je charakterizovaný represiami, obmedzenými občianskymi slobodami, cenzúrou médií a silnou kontrolou nad ekonomikou. Obyvateľstvo žije pod tesným dohľadom vlády, a väčšina obyvateľov nemá prístup k informáciám zo sveta okrem Severnej Kórey. Krajina je často kritizovaná kvôli porušovaniu ľudských práv a nedemokratických praktík.

 

Hlavné mesto: Pchjongjang

Mesto sa nachádza v západnej časti Severnej Kórey, pri rieke Taedong, ktorá preteká mestom.

Pchjongjang je centrom politickej moci. Sídli tu vláda, centrálne orgány Kórejskej strany pracujúcich a vojenské velenie.

 

Rozloha: 120 538 km2

 

Počet obyvateľov: 30 000 000 (2022)

Väčšinu obyvateľov Severnej Kórey tvorí etnická skupina Kórejcov. V krajine žije malá čínska menšina, a tiež malá časť Japoncov.

Oficiálne je ateistickou krajinou, a náboženstvo tu bolo potlačované. Avšak obyvatelia môžu čiastočne praktikovať tradičné kórejské náboženstvá, ako sú šamanizmus alebo konfuciánstvo, a pravdepodobne existuje tajná kresťanská komunita.

Úradným jazykom je kórejčina, a to severokórejský dialekt, ktorý má niektoré rozdiely oproti južnej kórejčine. V krajine je aj vlastný písomný systém zvaný čosonmal.

Kladie sa tu veľký dôraz na vzdelanie, a je tu povinná školská dochádzka. Avšak vzdelávanie je pod silnou kontrolou a ideologicky je zamerané na uctievanie režimu Kimov.

Zdravotníctvo je poskytované zdarma štátom, ale systém je často nedostatočný a málo efektívny. Nedostatok lekárskeho vybavenia a liekov je v Severnej Kórei bežným problémom.

 

Pamiatky UNESCO: –

               

Národné parky: 6

 

  1. Národný park Baekdu-san
  2. Národný park Ch’ilposan
  3. Národný park Lake Bujon
  4. Národný park Myohyang-san
  5. Národný park Geumgang-san
  6. Národný park Guwol-san