MONGOLSKO

Dátum vzniku: 11. júla 1921

Stručné dejiny chronologicky:

1206: Oficiálny vznik Mongolskej ríše pod vládou Džingischána.

14. storočie: Mongolská ríša sa stala najväčším dobyvateľským impériom v dejinách, zahrnovala územie od východnej Ázie po Európu.

17. storočie: Po smrti Džingischánových nástupcov sa Mongolsko rozpadlo na niekoľko stredoázijských chanátov.

18.storočie:  Vznik Džungarského chanátu a Mingského chanátu.

19. storočie: Mongolsko bolo pod nadvládou Číny a bolo nazvané Vonkajšie Mongolsko.

1911: Vyhlásenie nezávislosti Vonkajšieho Mongolska od Čínskej ríše.

1921: Sovietska invázia do Vonkajšieho Mongolska; založenie Mongolskej ľudovej republiky.

1939: Bitka pri Chalchyn Gol medzi Mongolskom a Japonskom.

1945: Mongolsko získalo medzinárodné uznanie na konferencii v Jalte a Postupimi.

1992: Prechod k demokracii a trhovej ekonomike; oficiálna zmena názvu na Mongolsko.

 

Medzinárodná skratka: MGL

 

Mena: mongolský tugrik  (MNT)

Tugrik sa delí na menšie jednotky nazývané “möngö” a “tögrög.”

Mongolská centrálna banka je zodpovedná za vydávanie a reguláciu tejto meny.

 

Internetová doména: mn

 

Telefónna predvoľba: +976

 

Časové pásmo: GMT +7 a +8

 

Geografia:

Mongolsko leží východne od Strednej Ázie vo vnútrozemí. Hraničí s Ruskom na severe a Čínou na juhu, východe a západe.

Má rozmanitý terén – hory, púšte a stepi. Na juhu a západe krajiny sa nachádza pohorie Altaj a Trojvrcholové pohorie, kde ležia najvyššie vrcholy Mongolska.

Gobi je známa púšť nachádzajúca sa na juhu. Ide o jednu z najväčších chladných púští na svete; je charakterizovaná skalnatým terénom, dunami a extrémnymi teplotnými výkyvmi.

Veľká časť územia je pokrytá stepnou krajinou, čo sú rozsiahle trávnaté pláne, ktoré sú domovom nomádskych pastierov a ich stád.

Mongolskom preteká niekoľko riek, z ktorých najväčšia je rieka Seleng, tečúca z Ruska na juh do jazera Bajkal. Je tu i niekoľko slaných jazier, napr. jazero Uvs Nuur.

 

Najvyšší vrchol: Chüjtnij orgil 4374 m n. m.

Nachádza sa v pohorí Altaj na západe krajiny, ktoré je súčasťou hranice medzi Mongolskom, Ruskom a Čínou.

Chüjtnij je najvyšším bodom Mongolska a v rámci pohoria Altaj patrí medzi jeho najvýznamnejšie vrcholy.

 

Podnebie:

Zimy v Mongolsku sú dlhé, chladné a suché. Teploty môžu klesať až pod -40 °C, najmä na vidieku. Sneh pokrýva veľkú časť krajiny.

Letá sú horúce a suché, s teplotami, ktoré môžu presahovať 30 °C. V lete je dažďová aktivita obmedzená, čo môže viesť k suchu a suchozemským podmienkam.

Mongolsko sa vyznačuje extrémnymi teplotnými rozdielmi medzi dňom a nocou, rovnako ako medzi letnými a zimnými mesiacmi.

Južná časť, vrátane púšte Gobi, má púštnu klímu. To znamená, že je tu sucho a sú veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami.

V pohorí Altaj na západe krajiny je klíma alpínskeho charakteru s chladnými letami a snehom po väčšinu roka.

Oblasť je vystavená veternému počasiu, predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy sa môžu objavovať prudké vetry a snehové búrky.

 

Fauna a flóra:

Mongolské stepi sú domovom pro rozličné druhy cicavcov, vrátane gaziel, kozorožcov, kamzíkov, praturov, sobov a divokých koní Przewalského.

Jazerá sú domovom mnohých druhov vodného vtáctva, ako sú plameniaky, kačice či čajky.

Step a hory sú domovom dravých vtákov, vrátane stepných orlov, sokolov a orlov skalných.

V Mongolsku žijú aj vlci, ktorí obývajú stepi a púšte.

Na severe, v blízkosti hraníc s Ruskom, sa zdržujú stáda európskych bizónov (zubrov).

Stepi sú pokryté rôznymi druhmi stepnej vegetácie, ako sú trávy, kríky a kvetiny, prispôsobené nedostatku vlahy.

V púšti Gobi môžeme nájsť rastliny, ktoré sú odolné voči suchu, ako sú tŕnisté kríky a rôzne sukulentné druhy.

V pohorí Altaj sa vyskytuje alpínska vegetácia, horské lúky a lesy.

V niektorých oblastiach stepí rastú stromy, predovšetkým sibírsky smrekovec a vrbiny.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými plodinami  sú obilniny – jačmeň, pšenica, proso a ovos.

Pastierstvo a chov dobytka hrajú v mongolskom poľnohospodárstve kľúčovú rolu. Mongolskí nomádi chovajú kozy, ovce, dobytok a kone, čo je zásadné pre produkciu mäsa, mlieka, vlny a koží. Dobytok je dôležitým zdrojom potravy pre tradičnú mongolskú kuchyňu.

Väčšina mongolských pastierov praktikuje tradičný nomádsky spôsob života, kedy sa počas rôznych ročných období sťahujú so svojím dobytkom na rôzne pastviny.

Krajina trvale čelí suchozemským podmienkam a extrémnemu podnebiu, čo môže mať negatívny vplyv na úrodu a dostatok pastvy pre dobytok.

 

Ťažba surovín:

Mongolsko je jedným z najväčších svetových vývozcov uhlia, predovšetkým lignitu, ktorého ložiská sa nachádzajú v južnej časti krajiny, vrátane púšte Gobi.

Má významné zásoby medi v horninových formáciách na juhu krajiny.

Zlato sa ťaží v rôznych častiach, najmä v pohorí Altaj na západe.

Sú tu aj významné zásoby olova a zinku, ktoré sa ťažia predovšetkým v južných oblastiach.

Mongolsko je jedným z najväčších svetových producentov fluoritu, ktorý sa používa v chemickom priemysle.

Ťaží sa tu aj molybdén a volfrám, ktoré sa používajú v rôznych priemyslových aplikáciách.

Krajina má určitý potenciál v oblasti ložísk ropy a zemného plynu.

 

Priemysel:

Významnú rolu v mongolskom priemysle hrá ťažba uhlia, medi, zlata a ďalších kovov. Mongolsko je známe svojimi bohatými prírodnými zdrojmi, a ťažba surovín prináša dôležité príjmy do štátneho rozpočtu.

Dôležitým odvetvím je aj výroba potravín, predovšetkým mliečnych výrobkov. Tradičná mongolská kuchyňa zahrnuje z veľkej časti mliečnu stravu, preto je spracovanie mlieka a mäsa kľúčové pre potravinársky priemysel.

Rastúca urbanizácia vedie k rozvoju stavebného priemyslu, najmä vo veľkých mestách, ako je napr. Ulanbátar. Výstavba nových bytových domov, obchodných centier a infraštruktúry je významným priemyslovým odvetvím.

Krajina má obmedzené lesné zdroje, ale i tak existuje drevospracujúci priemysel – vyrába sa  nábytok, stavebné materiály a iné výrobky z dreva.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: –

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Orchonské údolie, hora Burchan Chaldun, Uvsunurská kotlina, púšť Gobi

Mongolsko sa vyznačuje neporušenou a rozmanitou krajinou. Návštevníci môžu objavovať púšť Gobi, horské oblasti pohoria Altaj, stepi a jazerá.

Krajina je jednou z mála na svete, kde môžete zažiť tradičný nomádsky spôsob života. Turisti môžu prespávať v jurtách, sledovať sťahovanie pastierov so stádami dobytka a zúčastniť sa tradičných mongolských aktivít.

Kultúra je bohatá a fascinujúca. Návštevníci môžu sledovať tradičné festivaly, ako je napr.  Naadam, ktorý zahrnuje preteky na koňoch, lukostreľbu a zápas. Hudba, tanec a umenie sú tiež dôležitou súčasťou kultúry.

Archeologické a historické pamiatky sú spojené väčšinou s dobou Džingischána a Mongolskej ríše. Archeologické nálezisko Karakorum, bývalé hlavné mesto ríše, je atraktívnym cieľom pre turistov zameraných na históriu.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Hlavným orgánom štátnej moci v Mongolsku je Veľký ľudový churál, čo je jednokomorový parlament. Churál tvorí 76 poslancov, ktorí sú volení na päťročné obdobie. Parlament má právomoc prijímať zákony, schvaľovať štátny rozpočet a vykonávať dohľad nad výkonnou mocou.

Výkonnú moc predstavuje prezident, ktorý je volený na štvorročné obdobie prostredníctvom priamej voľby. Prezident má právomoc menovať premiéra a viesť zahraničnú politiku krajiny. Vládu tvorí ministerský kabinet, ktorého členov menuje premiér.

 

Hlavné mesto: Ulanbátar

Nachádza sa v strednej časti Mongolska, na rieke Tuul, v údolí medzi pohorím Bogd Khan Uul na juhu a pohorím Chentii na severe. Mesto leží približne 1 350 metrov nad morom a má drsné kontinentálne podnebie s chladnými zimami a horúcimi letami.

 

Rozloha: 1 564 000 km2

 

Počet obyvateľov: 3 230 000 (2022)

Mongolsko má nízku hustotu obyvateľstva, pričom väčšina obyvateľov žije v úzkom páse na juhu krajiny. Väčšina územia je len riedko osídlená.

Hlavnou etnickou skupinou sú Mongoli, ktorí tvoria väčšinu populácie. Okrem nich tu žijú menšie etnické skupiny, ako sú Kazachovia, Rusi, Dungani, Burjati a ďalší.

Oficiálnym jazykom  je mongolčina, ktorá má cyrilické a tradičné písmo. V niektorých regiónoch sa používajú aj iné jazyky, ako napr. kazaština alebo ruština.

Tradičným náboženstvom  je tibetský budhizmus, ktorý má v mongolskej kultúre hlboké korene. Okrem toho sa v zemi vyskytujú aj vyznávači islamu, najmä u kazašského obyvateľstva, a rôzne formy šamanizmu.

 

Pamiatky UNESCO: 6

 

 1. Uvsunurská kotlina (2003) – prírodná oblasť, ktorá zahrnuje jazero Uvs Nuur a okolitú stepnú a púštnu krajinu.
 2. Kultúrna krajina Orchonského údolia (2004) – Orchonské údolie je historická a kultúrna oblasť, známa pre svoje archeologické pozostatky a petroglyfy. Nachádza sa tu aj hrobka chána Ujgurov.
 3. Komplex petroglyfov v mongolskom Altaji (2011) – tento komplex petroglyfov sa nachádza v Altajských horách a obsahuje nádherné rytiny a kresby na kameňoch, ktoré sú staré tisíce rokov a poukazujú na kultúrne a náboženské dejiny tejto oblasti.
 4. Hora Burchan Chaldun a okolitá posvätná krajina (2015) – posvätná hora, ktorá má veľký význam v mongolskej mytológii a histórii. Táto lokalita zahrnuje i okolitú krajinu a je význačným miestom pre náboženské rituály.
 5. Krajiny Daurie (2017) – rozsiahle pastviny a stepi v Číne a Mongolsku, ktoré sú domovom tradičných pastierov a zachovávajú tradičný spôsob života miestnych komunít.
 6. Jelenie kamenné pamiatky a súvisiace lokality z doby bronzovej (2023) – táto lokalita obsahuje archeologické pozostatky a kamenné pamiatky z doby bronzovej, vrátane jeleních kameňov a ďalších archeologických nálezov, ktoré poskytujú dôležité informácie o histórii a kultúre tejto oblasti.

                

Národné parky: 29

 

 1. Národný park Altai Tavan Bogd
 2. Národný park Gobi Gurvansaikhan
 3. Národný park Gorkhi-Terelj
 4. Národný park Khustain Nuruu
 5. Národný park Lake Khövsgöl
 6. Národný park Khyargas Nuur
 7. Národný park Tarvagatai Nuruu
 8. Národný park Tsambagarav Uul
 9. Národný park Bulgan Gol-Ikh Ongog
 10. Národný park Chigertein Golin Ai Sav
 11. Národný park Dariganga
 12. Národný park Har Us Nuur
 13. Národný park Ikh Bogd Uul
 14. Národný park Khangai Nuruu
 15. Národný park Khan-Khokhi Khyargas Mountain
 16. Národný park Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur
 17. Národný park Mongol Els
 18. Národný park Munkhkhairkhan
 19. Národný park Myangan-Ugalzat
 20. Národný park Noyon Khangai
 21. Národný park Onon-Balj
 22. Národný park Orkhon Valley
 23. Národný park Siilxem Nuruu
 24. Národný park Tengis-Shishged
 25. Národný park Tujiin Nars
 26. Národný park Ulaagchini Khar Nuur
 27. Národný park Undurkhaan Uul
 28. Národný park Khugnu-Tarna
 29. Národný park Zag Baidragiin Goliin Ekhen Sav