TADŽIKISTAN

Dátum vzniku: 9. septembra 1991

Stručné dejiny chronologicky:

1940-1950 : Počas druhej svetovej vojny hrala Tadžická sovietska socialistická republika dôležitú rolu pri poskytovaní surovín a vojenskej podpory Sovietskemu zväzu.

1950-1980: Tadžikistan zaznamenal určitý ekonomický rast vďaka investíciám zo Sovietskeho zväzu. Krajina vynikala svojou produkciou bavlny a hliníka.

1980-1990: V 80. rokoch 20. storočia sa v Tadžikistane objavili náznaky politických a národnostných konfliktov, čo predznamenalo neskoršiu občiansku vojnu.

Občianska vojna (1992-1997): Po vyhlásení nezávislosti v roku 1991 začali v Tadžikistane boje medzi rôznymi skupinami a etnickými frakciami. Táto občianska vojna sa skončila v roku 1997 mierovou dohodou.

Súčasnosť: Po ukončení občianskej vojny sa Tadžikistan snaží o obnovu a rozvoj krajiny. Stále čelí výzvam politickej nestability, chudoby a obmedzeného politického pluralizmu.

 

Medzinárodná skratka: TJ

 

Mena: Tadžický somoni  (TJS)

Somoni sa delí do 100 diramov. Somoni (skratka: TJS), ktorý je pomenovaný po treťom usámánskom panovníkovi Ismailovi Somonim. Somoni bol zavedený ako oficiálna mena v Tadžikistane v roku 2000, ako náhrada za predchádzajúcu menu – ruský rubeľ.

 

Internetová doména: tj

 

Telefónna predvoľba: +992

 

Časové pásmo: GMT +5

 

Geografia:

Tadžikistan susedí s niekoľkými štátmi. Na severe hraničí s Kirgizskom, na východe s Čínou, na juhu s Afganistanom a na západe s Uzbekistanom. Na severozápade má krátku hranicu s Kazachstanom.

Väčšina územia  je hornatá a tvoria ju horské pásma, z ktorých najvýznamnejší je Pamír, známy aj ako “Strecha sveta”. V tomto regióne sa nachádzajú niektoré z najvyšších vrcholov v Ázii, vrátane vrcholu Ismáíl Sámání zvaný tiež Ismoil Somoni (predtým Communism Peak), ktorý je najvyšším bodom Tadžikistanu i bývalého Sovietskeho zväzu.

Hlavnou riekou  je Amudarja, ktorá tvorí južnú hranicu krajiny s Afganistanom. Ďalšou významnou riekou je Syrdarja na západe.

 

Najvyšší vrchol: Pik (slov. štít) Ismáíl Sámání 7 495 m n. m.

Tento vrchol leží v Pamíre. Je najvyšším vrcholom Tadžikistanu a zároveň celej strednej Ázie , v minulosti mal názov Communism Peak.

 

Podnebie:

V nižších oblastiach, najmä v údoliach a na náhorných planinách, panuje kontinentálne podnebie s teplými letami a chladnými zimami. Teploty môžu v lete dosahovať až 40 °C, zatiaľ čo v zime klesajú pod bod mrazu.

V horských oblastiach, predovšetkým v Pamíre, panuje subarktická a alpínska klíma. Letá sú tu krátke a chladné, zatiaľ čo zimy sú dlhé a extrémne studené, s teplotami klesajúcimi pod -30 °C. Snehová pokrývka a ľadovce sú v tejto oblasti bežné.

Zrážky sú najvyššie v horských oblastiach, kde môžu dosiahnuť až 1 000 mm ročne. Nižšie položené oblasti majú menej zrážok, čo zapríčiňuje v niektorých oblastiach suchý a púštny charakter krajiny. V niektorých horských údoliach býva zvýšená veternosť, predovšetkým v zimných mesiacoch, čo zvyšuje pocit chladu.

Jar často prináša povodne, predovšetkým v oblastiach s veľkým množstvom snehu, keď sa tento sneh topí.

 

Fauna a flóra:

V niektorých suchých oblastiach žijú ťavy, ktoré sa využívajú na prepravu tovaru a ako zdroj mäsa a mlieka.

V horských oblastiach žijú kozorožce, vrátane stredoázijského kozorožca, ktorý je ohrozeným druhom.

V Pamíre žijú snežné leopardy, taktiež ohrozené veľké mačkovité šelmy. Horské oblasti sú aj domovom rôznych druhov horských kôz. Nižšie nadmorské výšky  sú pokryté stepami, kde rastú trávy a niektoré druhy kríkov. V horských oblastiach nájdeme horské lúky s bohatou kvetenou, vrátane rôznych druhov alpských kvetín.

Vo vyšších nadmorských výškach rastú jedle, borovice a brezy. V suchých oblastiach  sa vyskytujú púštne rastliny – tŕnisté kríky a sukulenty.

 

Poľnohospodárstvo:

V Tadžikistane sa pestuje rad plodín, vrátane pšenice, jačmeňa, bavlny, cukrovej repy, zemiakov, ovocia a zeleniny. Pestuje sa aj ryža a bavlna na export.

Oblasť Pamíru je známa svojím poľnohospodárstvom v údoliach riek, kde sa pestuje pšenica, jačmeň, ovocie a zelenina. Táto oblasť je dôležitým poľnohospodárskym centrom.

V horských oblastiach  je pastierstvo tradičným spôsobom obživy. Ľudia chovajú dobytok, ovce, kozy a kone a využívajú pastviny v horách.

Poľnohospodárstvo  je značne závislé od sezónnych zrážok. Nedostatok zrážok môže viesť k suchu a problémom so zavlažovaním.

 

Ťažba surovín:

Tadžikistan má jednu z najväčších tovární na výrobu hliníka v strednej Ázii, ktorá sa nachádza v Tursunzade. Táto továreň spracováva bauxit a produkuje hliník a hliníkové výrobky.

V Pamíre sa nachádza niekoľko banských oblastí, kde sa ťažia drahokamy – rubíny, smaragdy a lapis lazuli. Tieto drahokamy sú vysoko cenené a majú tradičnú hodnotu v šperkárstve a obchode.

Krajina má značné zásoby uránu, preto má aj uránový priemysel. Jedna z hlavných uránových baní sa nachádza v oblasti Tajmyr v severnej časti krajiny.

Sú tu i náleziská rôznych rúd – železných rúd, medi, cínu a antimónu. Tieto rudy sa ťažia a spracovávajú na export i miestne priemyslové účely.

V niektorých horských oblastiach  sa ťaží aj zlato, striebro a iné drahé kovy. Ťažba týchto kovov má pre krajinu značný ekonomický význam.

 

Priemysel:

Výroba hliníka je jedným z hlavných priemyslových odvetví. Hliník sa získava z bauxitu v Tursunzade a predstavuje významný zdroj príjmov z exportu.

Ďalším dôležitým priemyslovým odvetvím je textilný priemysel. Vyrábajú sa textilné výrobky, odevy a látky.

Krajina má potenciál v oblasti vodnej energie, preto sa energetika stala významným priemyslovým odvetvím. Je tu niekoľko vodných elektrární a vývoz elektriny je významným zdrojom príjmov.

Potravinársky priemysel zahrnuje spracovanie potravín, výrobu nápojov a spracovanie poľnohospodárskych produktov.

Stavebníctvo je ďalším dôležitým priemyslovým odvetvím, ktoré sa rozvíja kvôli infraštruktúrnym projektom a výstavbe.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: telekomunikácie

 

Prírodné a historické zaujímavosti: pohorie Pamír, Fanské hory, Sarazm

Tadžikistan je povestný svojimi impozantnými horami, najmä Pamírom, známym ako “Strecha sveta”. Pre turistov sú populárne aktivity ako horské túry, horolezectvo a treky. V Pamíre sa nachádza niekoľko vrcholov presahujúcich 7 000 metrov nad morom, čo priťahuje skúsených horolezcov.

Krajina má historické pamiatky a kultúrne dedičstvo – staroveké mestské centrá a mešity. Leží na historickej Hodvábnej ceste, ktorá bola dôležitou obchodnou trasou medzi Čínou a Európou. Môžete navštíviť staré karavanseraje a tradičné obchody spojené s touto históriou.

V Tadžikistane je bohatý kultúrny odkaz a tradičné umenie. Môžete sa stretnúť s miestnymi obyvateľmi, ochutnať tradičnú tadžickú kuchyňu a zúčastniť sa miestnych festivalov a osláv.

Krajina ponúka nádherné prírodné scenérie – horské jazerá, rieky, vodopády a národné parky, kde je možné pozorovať miestnu flóru a faunu.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Prezident Tadžikistanu je hlavou štátu a hlavným exekutívnym činiteľom. Je volený vo všeobecných voľbách na päťročné obdobie a môže byť znovu zvolený len raz. Prezident menuje vládu a má právomoc rozpustiť parlament, pokiaľ dôjde k politickým problémom. Prezident je zároveň vrchným veliteľom ozbrojených síl a má vplyv na väčšinu kľúčových rozhodnutí v krajine.

Parlament – Národné zhromaždenie, je jednokomorovým legislatívnym orgánom.

 

Hlavné mesto: Dušanbe

Mesto leží v juhozápadnej časti krajiny, v blízkosti hraníc s Uzbekistanom a Kirgizskom.

Názov “Dušanbe” v prekladu z tadžického jazyka znamená “pondelok” . Kedysi to bolo malé trhové mestečko, ktoré sa postupne rozrástlo a stalo sa hlavným mestom, predovšetkým potom, keď Tadžikistan získal nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991.

 

Rozloha: 143 100 km2

 

Počet obyvateľov: 9 200 000 (2022)

Tadžikistan má etnicky rozmanité obyvateľstvo. Najväčšou etnickou skupinou sú Tadžici, ktorí tvoria približne 80-85 % populácie. Ďalšie významné etnické skupiny zahrnujú Uzbekov, Kirgizov, Rusov a Pamírčanov. Oficiálnym jazykom je tadžičtina, čo je indoeurópsky – západoiránsky jazyk, ktorý používa arabské písmo i cyrilice. Ruskojazyčná menšina používa ruštinu, i keď ruština postupne stráca na význame.

Islam je dominantným náboženstvom. Väčšina obyvateľov sa hlási k sunnitskému islamu, pričom sunnitský islam je silne zakorenený v každodennom živote a kultúre krajiny. Existuje aj menšia ši’itská moslimská komunita a niektorí veriaci praktikujú islam v kombinácii s tradičnými náboženskými praktikami.

V krajine je vzdelávací systém, ktorý zahrnuje základné a stredné školy, univerzity a vedecké inštitúcie. Vzdelanie má v krajine vysokú hodnotu a väčšina detí školy navštevuje.

 

Pamiatky UNESCO: 4

 

  1. Archeologická lokalita Sarazm (2010) – zvyšky stavieb s datovaním až 4000 rokov pred naším letopočtom. Jedno z najstarších osídlení v oblasti Strednej Ázie.
  2. Tadžický národný park (2013) – chránené územie s rozlohou 2 600 000 ha v pohorí Pamír.
  3. Hodvábne cesty: Koridor Zarafshan-Karakum (2023) – koridor v dĺžke 866 kilometrov na území Tadžikistanu, Turkmenistanu a Uzbekistanu, kde vznikali mestské centrá, obchod a infraštruktúra.
  4. Tugayské lesy – prírodná rezervácia Tigrovaya Balka (2023) – prírodná rezervácia charakterizovaná tamojšími lesmi Tugai.

 

Národné parky: 1

 

  1. Národný park Tajik