TURKMÉNSKO

Dátum vzniku: 27. októbra 1991

Stručné dejiny chronologicky:

  1. až 13. storočie: Ovládanie regiónu sa striedalo medzi rôznymi mocnosťami, vrátane Arabov, Seldžukov a Mongolov.
  2. až 19. storočie: Región bol súčasťou Chivinského chanátu a Bucharského emirátu. Bolo to obdobie rozvoja obchodu a kultúry.

Ruská expanzia: V priebehu 19. storočia prenikla do regiónu Ruská ríša a začala ho postupne ovládať. V roku 1881 sa stalo Turkménske územie súčasťou Ruského impéria.

Sovietske Turkménsko: Po Októbrovej revolúcii v roku 1917 sa stalo územie Turkménska súčasťou Zväzu sovietskych socialistických republík.

Nezávislosť v roku 1991: Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 vyhlásilo Turkménsko nezávislosť a stalo sa samostatným štátom.

 

Medzinárodná skratka: TM

 

Mena: turkménsky manat  (TMT)

Manat sa delí na 100 tenge. Turkménsko má svoju vlastnú centrálnu banku, ktorá má za úlohu riadiť menovú politiku krajiny a vydávať bankovky a mince miestnej meny.

 

Internetová doména: tm

 

Telefónna predvoľba: +993

 

Časové pásmo: GMT+5

 

Geografia:

Na juhozápade krajiny sa nachádza pohorie Kopetdag, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi Turkménskom a Iránom. Táto hornatá oblasť sa vyznačuje skalnatými horskými hrebeňmi a kaňonmi.

Väčšina územia Turkménska je pokrytá rozsiahlou Karakumskou púšťou, čo je jedna z najväčších púští na svete. V tejto púšti sa nachádza oblasť známa ako Darvaza (aj ako “Brána pekla”), kde planie neustále horiaca plynová sopka. Západná časť krajiny leží pri Kaspickom mori, ktoré je najväčším vnútrozemským morom na svete.

Turkménskom pretekajú dve významné stredoázijské rieky – Amu-darja na juhu a Syr-darja na severe. Kvôli zavlažovaniu poľnohospodárskych plôch v Karakumskej púšti bol vybudovaný rozsiahly zavlažovací systém – Karakumský kanál.

 

Najvyšší vrchol: Aýrybaba 3138 m n. m.

Tento vrchol sa nachádza v pohorí Kopetdag, ktoré tvorí juhozápadnú hranicu Turkménska s Iránom.

Pohorie Kopetdag má aj kultúrny a historický význam, pretože tvorí prirodzenú hranicu medzi Turkménskom a Iránom a má bohatú históriu spojenú s obchodom a migráciou.

 

Podnebie:

Letné mesiace sú veľmi horúce, s priemernými teplotami v júli a auguste presahujúcimi 30 °C (86 °F) a často až 40 °C (104 °F) a viac.

Zimné mesiace sú poväčšine chladné a suché. Teploty v zime môžu klesať pod bod mrazu a v horských oblastiach bývajú oveľa nižšie. V Turkménsku je nízke množstvo zrážok. Zrážky sú vzácne, a to tak v lete, ako aj v zime. Väčšina zrážok spadne počas jari a na jeseň. V krajine sa vyskytujú veterné a piesočné búrky, predovšetkým v púštnych oblastiach. Vetry z východu, známe ako “karakumský vietor,” môžu byť v lete veľmi horúce a suché. Pobrežie Kaspického mora má miernejšiu klímu než vnútrozemské oblasti, s teplotami bližšie k pobrežiu ovplyvňovanými morským účinkom.

 

Fauna a flóra:

Saxaul je strom alebo krík, ktorý je typický pre púštne oblasti Strednej Ázie, vrátane Turkménska. Je schopný prežívať v suchých a piesočných podmienkach a poskytuje tieň a potravu pre miestne zvieratá. Ďalším dôležitým kríkom v púštnych oblastiach  je tamariška. Tento krík rastie v piesočných dunách a má význam pre zadržovanie piesku a prevenciu erózie.

Halyk je púštna rastlina, ktorá sa vyskytuje v Karakumskej púšti. Rys karakal, nazývaný aj karakul, je druh mačkovitej šelmy, ktorý žije v púštnych oblastiach .

Sajga je ohrozený druh antilopy, ktorá sa vyskytuje v púštnych oblastiach strednej Ázie.

Plch veľký je menší cicavec, prispôsobený životu v suchých púštnych oblastiach  Turkménska. Je to nočný tvor a dni trávi v norách.

 

Poľnohospodárstvo:

Kvôli nedostatočnému množstvu zrážok venuje turkménska vláda veľkú pozornosť zavlažovacím projektom. Tieto projekty umožňujú poľnohospodárom pestovať plodiny, ako sú bavlna, ryža, pšenica a rôzne druhy ovocia a zeleniny. Turkménsko je jedným z popredných producentov bavlny v strednej Ázii. Bavlna je dôležitým exportným artiklom a predstavuje značnú časť poľnohospodárskej produkcie.

Väčšina poľnohospodárskych plôch je určená na pestovanie bavlny a pšenice. Chov dobytka je tiež dôležitým prvkom turkménskeho poľnohospodárstva.

Vzhľadom na to, že krajina má pobrežie pri Kaspickom mori, hrá v týchto pobrežných oblastiach významnú rolu rybolov.

 

Ťažba surovín:

Turkménsko má rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu. Vláda sa snaží rozvíjať ich ťažbu a investuje do ich ťažby a spracovania. Krajina je významným exportérom zemného plynu do rôznych štátov, vrátane Ruska, Číny a Iránu. Ležia tu aj veľké soľné jazerá, ktoré sú zdrojom soli. Soľ sa ťaží a spracováva na rôzne účely, vrátane priemyslového i potravinárskeho využitia.

V niektorých častiach krajiny sa nachádzajú zásoby rôznych kamenných materiálov a minerálov, ktoré sa ťažia pre stavebníctvo a ďalšie účely. Turkménsko má aj zásoby uránu. Táto surovina má strategický význam a je využívaná v jadrovej energetike. V niektorých častiach krajiny sú ložiská drahokamov – turmalínu a niektorých druhov opálov.

 

Priemysel:

Priemyslový sektor  zahrnuje rafinérsky priemysel, ktorý sa zameriava na spracovanie ropy a zemného plynu. Ropa sa spracúva na rôzne produkty, vrátane benzínu, nafty a naftalánu.

Je tu aj textilný priemysel, ktorý spracúva bavlnu na textilné výrobky. Bavlna je dôležitým exportným artiklom.

S rozvojom miest a infraštruktúry dochádza k rozvoju stavebného priemyslu. Moderná architektúra a výstavba sú viditeľnými znakmi v hlavnom meste Ašchabad.

Chemický priemysel zahrnuje výrobu rôznych chemických produktov, vrátane hnojív a chemikálií. Ďalším priemyslovým odvetvím je výroba elektriny z vlastných zásob zemného plynu.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: doprava – plynovody, ropovody

 

Prírodné a historické zaujímavosti: Merv, pevnosť Nisa, Kuňja-Urgenč, púšť Karakum, Ašchabad, Gypjak, jazero Baharden

Turkménsko má mnoho prírodných krás – púšť Karakum, pohorie Kopetdag a Kaspické more. V krajine je mnoho miest, atraktívnych pre dobrodružne založených turistov, ktorí si môžu užívať výlety na piesočné duny, horské túry a vodné aktivity. Krajina má bohatú históriu a kultúru, ktorá zahrnuje tradičné tance, hudbu, remeselné výrobky a trhy. Turisti môžu navštíviť múzeá a historické pamiatky, ako sú staroveké pevnosti a mestá.

Darvaza, známa aj ako “Brána pekla,” je známy kráter horiaci  nepretržite od roku 1971. Tento kráter je turistickou atrakciou.

Cestovanie do Turkménska môže byť kvôli vízovým obmedzeniam a byrokracii komplikované. Vláda má prísnu kontrolu nad turizmom a turisti musia získať víza vopred.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Prezident má v krajine takmer neobmedzenú právomoc a silnú kontrolu nad všetkými aspektmi spoločnosti.

Politická situácia  je charakterizovaná absenciou politických slobôd a pluralizmu. Jediná politická strana – Demokratická strana Turkménska zákonodarných orgánov. V praxi to znamená, že politická opozícia je potlačovaná a neexistuje nezávislá tlač. Vládnuci režim tiež silne ovplyvňuje médiá a internetový prístup, čo obmedzuje slobodu slova a voľný prístup k informáciám. V krajine existuje silná kontrola nad verejnými zhromaždeniami a vyjadrením politických názorov, a to vrátane náboženských aktivít.

 

Hlavné mesto: Ašchabad

Leží na juhozápadnom okraji krajiny, neďaleko hraníc s Iránom. Územie dnešného Turkménska bolo osídlené už v pravekých dobách. V oblasti sa nachádzali trasy dôležité pre historickú Hodvábnu cestu, čo prispievalo k obchodu a kultúrnej výmene.

 

Rozloha: 491 210 km2

 

Počet obyvateľov: 5 700 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou  sú Turkméni, ktorí tvoria väčšinu populácie, a ich kultúra a jazyk sú v zemi dominantné. Medzi ďalšie etnické menšiny patria Uzbeci, Rusi, Kazachovia, Balúčovia a ďalší. Hlavným náboženstvom  je islam, prevažne sunnitský. Islam má významný vplyv na kultúru a každodenný život obyvateľov. Vláda však vykonáva striktnú kontrolu nad náboženskými praktikami a náboženskými inštitúciami.

V štáte je povinná školská dochádzka, je tu veľmi silná vládna kontrola nad vzdelávaním a obsahom učebníc. Je tu niekoľko univerzít a vysokých škôl.

Turkménsko má štátom financovaný systém zdravotníckej starostlivosti, ale jej stav a dostupnosť lekárskej starostlivosti sú nedostatočné, predovšetkým vo vidieckych oblastiach.

 

Pamiatky UNESCO: 5

 

  1. Staroveký Merv (1999) –  štátny historický a kultúrny park Merv je najstaršie a najlepšie zachované mesto v oáze pozdĺž Hodvábnej cesty v strednej Ázii.
  2. Kuňja-Urgenč (2005) – starobylé mesto na brehu Amudarji, budované od 11. stor.
  3. Parthské pevnosti v Nise (2007) – veľmi zachovalé pozostatky najranejších miest Parthskej ríše.
  4. Hodvábna cesta: Koridor Zarafshan-Karakum (2023) – koridor v dĺžke 866 kilometrov na území Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu, kde vznikali mestské centrá, obchod a infraštruktúra.
  5. Turanské studené zimné púšte (2023) – súbor 14 krajín v tropickom alebo subtropickom pásme na území Kazachstanu, Turkménska a Uzbekistanu s extrémnymi klimatickými podmienkami s veľmi chladnými zimami a horúcimi letami s výnimočnou faunou a flórou.

 

Národné parky: –