UZBEKISTAN

Dátum vzniku: 1. septembra 1991

Stručne dejiny chronologicky:

Mongolská nadvláda: V 13. storočí bolo územie dobyté Mongolmi a stalo sa súčasťou ríše Džingischána.

Timurova ríša: V 14. a 15. storočí bolo územie ovládané Tamerlánom (Timurom), ktorý vytvoril mocnú ríšu s hlavným mestom Samarkand.

Územie Turkov a Uzbekov: V 16. storočí začala Osmanská ríša a Safíovská ríša bojovať o kontrolu nad územím. V tej dobe sa sem začali sťahovať Uzbeci, ktorí založili rad khanátov a emirátov.

Kokandský khanát a Bucharský emirát: V 18. a 19. storočí bola väčšina území Uzbekistanu rozdelená medzi Kokandský khanát a Bucharský emirát, ktoré boli v područí Osmanskej ríše a Ruského impéria.

Ruská expanzia: V 19. storočí začala Ruská ríša expandovať do strednej Ázie a postupne ovládla územie dnešného Uzbekistanu.

Sovietska éra: Po Októbrovej revolúcii v roku 1917 bolo územie Uzbekistanu začlenené do Sovietskeho zväzu ako Uzbecká SSR. Počas sovietskej éry prebehla industrializácia a kolektivizácia poľnohospodárstva.

Nezávislosť: Dňa 1. septembra 1991 vyhlásil Uzbekistan po rozpade Sovietskeho zväzu nezávislosť. Islom Karimov sa stal prvým prezidentom krajiny.

 

Medzinárodná skratka: UZ

 

Mena: uzbecký sum  (UZS)

Sum sa delí na menšie jednotky nazývané tiyin. Tiyin je však málo používanou jednotkou a často sa pri rutinných transakciách neberie do úvahy. Medzi bežne používané cudzie meny pre medzinárodné transakcie patria americký dolár (USD) a euro (EUR).

Uzbecký sum prechádzal obdobiami s vysokou infláciou a niekoľkokrát prešiel menovou reformou.

 

Internetová doména: uz

 

Telefónna predvoľba: +998

 

Časové pásmo: GMT +5

 

Geografia:

Veľkú časť Uzbekistanu tvorí púšť Kyzylkum na severe krajiny. Táto púšť je jednou z najväčších piesočnatých púští v strednej Ázii.

Na juhovýchode  leží pohorie Ťan-šan, kde sa nachádzajú niektoré z najvyšších vrcholov v krajine. Najvyšším vrcholom je hora Chváštara (v uzbečtine Hazrati Sultan) s nadmorskou výškou presahujúcou 4 600 metrov nad morom. V údoliach riek Syrdarja (Syr Darya) a Amudarja (Amu Darya) sa nachádzajú oázy.

V minulosti bolo Aralské jazero štvrtým najväčším sladkovodným jazerom na svete. V dôsledku odvodňovania pre poľnohospodárske účely sa však dramaticky zmenšilo a rozdelilo na dve menšie jazerá (Severný Aral a Južný Aral). Na severe Uzbekistanu sa nachádza pohorie Kaukaz, ktoré oddeľuje krajinu od Kazachstanu.

 

Najvyšší vrchol: Khazret Sultan 4 643 m

Tento vrchol sa nachádza v pohorí Ťan-šan na juhovýchode krajiny, blízko hranice s Kirgizskom.

 

Podnebie:

Veľkú časť severného Uzbekistanu tvorí púšť Kyzylkum, kde panuje suchá púštna klíma. Letné teploty môžu stúpať nad 40 °C (104 °F), zatiaľ čo v zime môžu klesať pod bod mrazu.

Vnútrozemské oblasti  majú kontinentálnu klímu s výraznými teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. V lete býva horúco a sucho, zatiaľ čo v zime môže byť veľmi chladno.

Juhozápadná časť krajiny, kde leží pohorie Ťan-šan, má horskú klímu.  Oázy v údoliach riek Syrdarja (Syr Darya) a Amudarja (Amu Darya) majú miernejšiu klímu než púštne oblasti.

V niektorých oblastiach sú bežným javom vetry a sucho, čo môže mať vplyv na poľnohospodárstvo a prístup k vode.

 

Fauna a flóra:

Saxaul je typickým stromom púštnych oblastí Uzbekistanu. Tento strom je odolný voči suchu a vysokým teplotám a hrá dôležitú rolu v ekosystéme púšte.

Akáciové stromy sú v púštnych oblastiach bežné. Vyznačujú sa svojimi tŕňmi a sú odolné voči suchu. V horách Ťan-šan sa vyskytuje pamírsky céder, čo je druh stromu, ktorý dosahuje vysoký vek a je chránený ako vzácny druh. V púšti Kyzylkum žijú antilopy sajga, ktoré patria k ohrozeným druhom. Karakulské ovce sa chovajú kvôli kožiam a mäsu. Korzak je druh líšky, ktorá obýva púštne a stepné oblasti. Uzbekistan je dôležitou zastávkou migrujúcich vtákov, ktorí putujú medzi Európou a Áziou.

V púštnych a suchých oblastiach sú hojne zastúpené hady a jašterice. Niektoré druhy sú jedovaté.

 

Poľnohospodárstvo:

Uzbekistan je jedným z najväčších producentov bavlny na svete. Pestovanie bavlny má v krajine dlhú históriu a v minulosti bolo poľnohospodárskym odvetvím podporovaným sovietskym režimom. Vláda kontroluje výrobu bavlny a v minulosti boli hlásené problémy spojené s nútenou prácou na bavlníkových plantážach.

Okrem bavlny sa v krajine pestuje obilie – pšenica, jačmeň, ako aj ryža. V oázach a údoliach riek sa pestuje ovocie, zelenina a hrozno. Medzi najčastejšie pestované ovocie patrí hrozno, melóny, granátové jablká a figy. Chov dobytka a oviec je tradičným odvetvím, predovšetkým v horských oblastiach Ťan-šanu.

 

Ťažba surovín:

Uzbekistan je jedným z popredných producentov zlata v strednej Ázii. Ťažba zlata sa uskutočňuje v rôznych častiach krajiny, najmä v severnom Uzbekistane v regióne Navoiy.

Krajina má značné zásoby uránu, čo je surovina dôležitá pre jadrovú energetiku. Ťažba uránu prebieha v regióne Navoiy. Meď sa ťaží v niekoľkých lokalitách, a to tak na povrchu, ako aj pod zemou. Meď je dôležitou surovinou pre metalurgiu a výrobu elektroniky. V niektorých oblastiach sa ťaží drahý kameň zirkón.

Uzbekistan má aj zásoby fosfátov, ktoré sú dôležité pre výrobu hnojív, a tiež zásoby energetických surovín – uhlia a zemného plynu.

Ťažia sa tu aj rôzne druhy rúd, vrátane železnej rudy a vzácnych kovov. Okrem zirkónu sa tu ťažia aj iné drahokamy, ako sú granáty a smaragdy.

 

Priemysel:

Textilný priemysel je jedným z hlavných odvetví priemyslu. Krajina je známa pestovaním bavlny a spracovaním textilných výrobkov, ako sú látky, odevy a prikrývky.

Petrochemický priemysel sa špecializuje na spracovanie ropy a výrobu rôznych petrochemických produktov, vrátane benzínu, nafty, plastov a chemikálií.

Hutníctvo a metalurgia zahrnujú spracovanie kovov, ako sú napr. oceľ a meď. Tieto odvetvia sú dôležité pre výrobu stavebných materiálov a priemyslových výrobkov.

Potravinársky priemysel zahrnuje spracovanie potravín, ako sú mliečne výrobky, mäso, obilie a ovocie. Vzhľadom na rozvoj infraštruktúry je stavebníctvo a výroba stavebných materiálov rozkvitajúcim odvetvím. Stavajú sa nové cesty, mosty, budovy a ďalšia infraštruktúra.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: cestovný ruch, doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Samarkand, Buchara, púšť Kyzylkum, oáza Chiva, Šachrizabzy, pohorie Ťan-šan

Uzbekistan má niekoľko historických miest. Medzi najslávnejšie patria Samarkand, Buchara a Chiva. Tieto mestá sú známe pre svoju architektúru, mešity, mauzóleá a trhy.

V krajine je množstvo historických pamiatok a artefaktov z dôb starovekých kultúr – Pamätník Shakhi Zinda, Registan, Bucharské citadely a mnoho ďalších.

Ponúkajú sa tu rôznorodé prírodné scenérie, od horských oblastí v Ťan-šane po púštne krajiny v Kyzylkumskej púšti. Celoročne sa usporadúvajú rôzne kultúrne festivaly a akcie, ktoré zahrnujú tradičnú hudbu, tance a remeslá. Uzbecká kuchyňa je rozmanitá a ponúka lahodné pokrmy, ako sú pilaf, šašlik, lagman a mnoho ďalších.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: prezidentská republika

Prezident Uzbekistanu je hlavou štátu a zároveň má výkonnú moc. Prezident je volený vo všeobecných voľbách, ale voľby v krajine bývajú kritizované kvôli nedostatku skutočnej politickej súťaže a pluralizmu. Legislatívna moc je zverená jednokomorovému parlamentu Oliy Majlis, ktorý sa skladá zo 150 členov volených na päťročné obdobie. Parlament má v skutočnosti obmedzenú moc a je často vnímaný ako nástroj pre potvrdzovanie rozhodnutí prezidenta.

V krajine je jednostranný systém, kde dominantnou politickou stranou je Ľudová demokratická strana Uzbekistanu (UzLiDeP), ktorá podporuje politiku prezidenta.

 

Hlavné mesto: Taškent

Mesto sa nachádza v údolí medzi Ťan-šanskými horami na východe a Kyzylkumskou púšťou na západe.

Taškent má bohatú históriu siahajúcu až do staroveku. Mesto bolo v minulosti dôležitým obchodným centrom na Hodvábnej ceste, čo prispelo k jeho kultúrnemu bohatstvu.

 

Rozloha: 448 978 km2

 

Počet obyvateľov: 36 000 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou  sú Uzbeci, ktorí tvoria väčšinu populácie. Medzi ďalšie etnické skupiny patria Rusi, Tadžici, Kazachovia, Karakalpakovia, Kirgizi, Tatári a ďalšie menšiny.

Dominantným náboženstvom je islam, predovšetkým vo forme sunnitského islamu. V Uzbekistane je bohatá náboženská tradícia a mnoho historických mešít a posvätných miest. Okrem vyznávačov islamu žije v Uzbekistane aj menší počet kresťanov, židov a ďalších náboženských komunít.

Oficiálnym jazykom je uzbečtina, ktorá je používaná vo verejnom živote, školstve a médiách. Ruština bola dlho druhým jazykom a je stále rozšírená, predovšetkým medzi staršou generáciou a vo vzdelávacích inštitúciách. V niektorých regiónoch sa používajú aj ďalšie jazyky, ako je tadžičtina alebo karakalpačtina.

V Uzbekistane je základné a stredné vzdelanie povinné a gramotnosť v krajine je relatívne vysoká. Vysokoškolské vzdelanie je dostupné na niekoľkých univerzitách a vysokých školách.

 

Pamiatky UNESCO: 7

 

 1. Ičan Kala (1990) – historické opevnené mesto v Chive.
 2. Historické centrum Buchary (1993) – starobylé centrum mesta Buchara, s mnohými historickými budovami.
 3. Historické centrum Šachrizabzu (2000) – starobylé centrum mesta Šachrizabz, rodisko Tamerlána.
 4. Samarkand – križovatka kultúr (2001) – mesto Samarkand v Uzbekistane, ktoré slúžilo ako dôležitá križovatka obchodu a kultúr.
 5. Západný Ťan-šan (2016) – prírodná rezervácia v Kirgizstane, zahrnuje krásne horstvo Západného Ťan-šanu.
 6. Hodvábna cesta: Koridor Zarafshan-Karakum (2023) – časť historickej Hodvábnej cesty v Uzbekistane, ktorá spojuje Zarafshan a Karakum.
 7. Studené zimné púšte Turan (2023) – rozsiahly región s púštnymi oblasťami na pomedzí Kazachstanu a Uzbekistanu, ktorý je domovom mnohých vzácnych druhov zvierat a rastlín.

 

Národné parky: 4

 

 1. Národný park Zaamin
 2. Národný park Tashkent
 3. Národný park Ugam-Chatkal
 4. Národný park Khorzem