VÝCHODNÝ TIMOR

Dátum vzniku: 20. mája 2002

Stručné dejiny chronologicky:

Koloniálna éra: Portugalsko si v 16. storočí postupne podmanilo Východný Timor a udržalo nad ním kontrolu až do druhej svetovej vojny.

Druhá svetová vojna: Počas druhej svetovej vojny bol Východný Timor obsadený japonskými vojskami.

Následné obdobie: Po vojne bolo územie opäť pod portugalskou nadvládou.

Problémy s Indonéziou: V roku 1975 vyhlásil Východný Timor krátkodobú nezávislosť, ale onedlho bol zas obsadený indonézskymi vojskami.

Okupácia Indonéziou: Východný Timor bol okupovaný Indonéziou a stala sa z neho indonézska provincia Timor Timur. Počas tejto doby boli zaznamenané vážne porušovania ľudských práv.

Referendum a nezávislosť: V roku 1999 bolo usporiadané referendum o nezávislosti, ktoré viedlo k väčšinovej voľbe nezávislosti. Nasledovala intervencia medzinárodných mierových síl a v roku 2002 bola vyhlásená nezávislá Východotimorská demokratická republika .

Obnovenie nezávislosti: Dňa 20. mája 2002 bola vo Východnom Timore obnovená nezávislosť, a tento dátum je považovaný za oficiálny deň vzniku samostatného štátu Východný Timor.

Po nezávislosti: Po získaní nezávislosti začal Východný Timor čeliť výzvam spojeným s budovaním štátnych inštitúcií, ekonomickým rozvojom a uzmierením po konfliktoch.

 

Medzinárodná skratka: TL

 

Mena: americký dolár  (USD)

Americký dolár je v krajine hlavným platidlom a používa sa pre všetky bežné transakcie, nakupovanie, platby za služby a bankové operácie. Východný Timor nemá vlastnú národnú menu a dolár je jedinou platnou menou v obehu.

 

Internetová doména: tl

 

Telefónna predvoľba: +670

 

Časové pásmo: GMT +9

 

Geografia:

Východný Timor sa nachádza vo východnej časti ostrova Timor, ktorý je súčasťou Malých Sundských ostrovov. Susedí s Indonéziou na západe a na severe a východe ho obmýva more.

Krajina má rozmanitý reliéf, ktorý zahrnuje hory, pláne a pobrežné oblasti. Centrálna časť krajiny je hornatá a nachádza sa v nej rad vrcholov.

Má krásne pobrežné oblasti, kde je mnoho piesočnatých pláží a koralové útesy. Pobrežie leží pri Bandskom mori a Timorskom mori. Nachádzajú sa tu aj rieky a jazerá.

 

Najvyšší vrchol: Tatamailau 2 963 m n. m.

Nachádza sa v strednej časti ostrova Timor, v časti, ktorá patrí Východnému Timoru. Tatamailau je významným geografickým bodom a predstavuje najvyšší bod celého ostrova Timor.

 

Podnebie:

Daždivé obdobie  je charakterizované vyššími zrážkami a teplotami. Začína sa v novembri a trvá až do mája. Počas tohto obdobia bývajú hojné zrážky, čo prispieva k zelenej krajine a podpore poľnohospodárstva. Teploty sa pohybujú od horúcich po mierne. Suché obdobie, trvajúce od júna do októbra, je charakterizované nižšími zrážkami a vysokými teplotami.

Pobrežné oblasti majú miernejšie podnebie vďaka vplyvu mora. Teploty sú tu obvykle nižšie a zrážky sú rovnomernejšie rozložené počas roka.

V priebehu obdobia dažďov sa v krajine vyskytujú aj tropické cyklóny, čo sú silné tropické búrky, ktoré môžu mať devastujúci vplyv na povodia, predovšetkým v pobrežných oblastiach.

 

Fauna a flóra:

Vo Východnom Timore žijú rozmanité druhy vtákov – papagáje, holuby, spevaví vtáci i draví vtáci. Žijú tu cicavce, ako sú klokany, netopiere a rôzne druhy hlodavcov.

V pobrežných vodách žijú rôzne druhy rýb a koralov. Potápači môžu objavovať podmorský život a útesy. V niektorých riekach a pobrežných oblastiach sa môžu vyskytovať sladkovodné krokodíly.

Sú tu rôzne typy lesov, vrátane dažďových lesov, kde rastie mnoho druhov rastlín a stromov. Na ostrove rastú palmy, vrátane kokosových paliem a palmy Arenga Obtusifolia, ktorej šťava sa využíva na výrobu palmového cukru. Východný Timor je bohatý na rôzne druhy rastlín a kvetín – orchidey, oleandre a ďalšie druhy, ktoré kvitnú v závislosti od sezóny.

V regióne sa vyskytujú i exotické dreviny, ako je santalové drevo, ktoré má komerčnú hodnotu.

 

Poľnohospodárstvo:

Medzi hlavné plodiny patria ryža, maniok, batáty, kukurica, fazuľa a sladké zemiaky. Ryža je základnou potravinou miestnych obyvateľov a hrá kľúčovú rolu v ich stravovaní.

Východný Timor je známy produkciou kávy. Káva sa pestuje v rôznych častiach ostrova Timor a pre svoju kvalitu má dobrú povesť. Miestni farmári pestujú rôzne druhy zeleniny a ovocia, vrátane rajčín, uhoriek, cibule, papáje, citrusových plodov a ďalších.

Okrem rastlinnej produkcie chovajú farmári domáce zvieratá – kozy, hydinu, hovädzí dobytok a ošípané. Mlieko, vajcia a mäso z týchto zvierat sú dôležitými zdrojmi potravín.

Dôležitým zdrojom potravy je rybárstvo. Krajina má rozsiahle rybárske zóny v Timorskom mori, ktoré predstavuje bohaté zdroje rýb a morských plodov.

 

Ťažba surovín:

Východný Timor leží v oblasti, kde sa nachádzajú zásoby ropy a zemného plynu. Táto oblasť v Timorskom mori bola predmetom sporov medzi Východným Timorom a Indonéziou.

V oblasti Baucau východne od hlavného mesta Dili sa nachádzajú určité zásoby drahých kameňov, ako sú korund a zafír. Predovšetkým v oblasti Laclubar sa nachádzajú ložiská mramoru. Mramor sa ťaží na stavebné účely a sochárske ciele.

 

Priemysel:

Jedným z hlavných priemyslových sektorov  je extraktívny priemysel spojený s ťažbou ropy a zemného plynu. Východný Timor má zdroje týchto surovín v Timorskom mori a uzavrel dohody s energetickými spoločnosťami na ťažbu a export ropy a plynu.

Stavebníctvo hrá významnú rolu v priemysle Východného Timoru. Vláda a medzinárodné organizácie podporujú rozvoj infraštruktúry, čo vytvára dopyt po stavebných prácach.

Drobný priemysel a remeselnícke činnosti hrajú rolu v miestnej ekonomike, vrátane výroby textilu, keramiky a produktov tradičných remesiel.

 

Služby a ostatné sektory ekonomiky: telekomunikácie, cestovný ruch, bankovníctvo a finančné služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: jazero Lalaro, pohorie Paitchau, koralové útesy pri pobreží

Východný Timor má nádhernú prírodu, krásne pláže, koralové útesy, horskú krajinu a tropické dažďové lesy. Tieto prírodné krásy priťahujú dobrodruhov, potápačov, horolezcov a milovníkov prírody. Krajina má bohatú kultúru a tradičné zvyklosti, ktoré vzbudzujú záujem turistov. Miestne festivaly, tance, hudba a remeselné výrobky predstavujú kultúrne atrakcie.

Nachádzajú sa tu historické pamiatky a miesta spojené s bojom za nezávislosť, čo môže zaujímať nadšencov histórie.

 

Waterparky:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

V krajine je parlamentný republikánsky režim, čo znamená, že je to prezidentská republika s parlamentom.

Hlavným predstaviteľom výkonnej moci je prezident, ktorý je hlavou štátu a je volený priamym ľudovým hlasovaním na päťročné obdobe.

Legislatívnym orgánom je Národný parlament so 65 členmi volenými na päťročné obdobie. Parlament má právomoc prijímať zákony, schvaľovať rozpočet a dozerať na vládu. Prezident má právo veta, ktoré môže použiť na návrhy zákonov.

 

Hlavné mesto: Dili

Nachádza sa na severnom pobreží ostrova Timor.

Dili má bohatú históriu, ktorá zahrnuje portugalskú a indonézsku koloniálnu éru. Počas bojov za nezávislosť Východného Timoru bolo mesto svedkom politických a vojenských udalostí.

 

Rozloha: 15 007 km2

 

Počet obyvateľov: 1 350 000 (2022)

Najväčšou etnickou skupinou sú Austronézania, Papuánci, Číňania a ďalší. Oficiálnymi jazykmi sú tetum a portugalčina. Tetum je najrozšírenejším jazykom, ktorým hovorí väčšina obyvateľov. Rozšírená je aj angličtina a indonézština. Hlavným náboženstvom  je rímskokatolícke kresťanstvo, ako pozostatok portugalskej koloniálnej nadvlády.

Vzdelávanie prechádza procesom rozvoja a modernizácie, i keď krajina čelí radu výziev, vrátane nedostatku finančných prostriedkov a nedostatočnej infraštruktúry.

 

Pamiatky UNESCO: –

 

Národné parky: 1

 

  1. Národný park Nino Konis Santana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejpočetnější etnika:

  • Austronésané (malajští Polynésané)
  • Papuánci
  • menší skupina Číňanů