BOSNA A HERCEGOVINA

Dátum vzniku: 1. marca 1992

Stručné dejiny chronologicky:

7. storočie – Byzantská ríša ovládla oblasť dnešnej Bosny a Hercegoviny.

12.  storočie – Bosna sa stala samostatným štátom pod vládou bosnianskych bánov.

1383 – Bosna bola dobytá Osmanskou ríšou a stala sa súčasťou Osmanskej ríše.

1878 – Po rusko-tureckej vojne bola Bosna a Hercegovina pripojená k Rakúsko-Uhorsku.

1914 – V Sarajeve bol atentátom zavraždený rakúsko-uhorský následník trónu, čo viedlo k vzniku prvej svetovej vojny.

1918 – Po prvej svetovej vojne sa Bosna a Hercegovina stala súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr známeho ako Juhoslávia.

1941 – Počas druhej svetovej vojny bola Bosna a Hercegovina okupovaná nacistickým Nemeckom a fašistickým Talianskom.

1945 – Po druhej svetovej vojne sa stala súčasťou socialistickej Juhoslávie pod vedením Josipa Broza Tita.

1992 – Juhoslávia sa rozpadla a Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislosť.

1992-1995 – V Bosne a Hercegovine prebiehala vojna medzi troma etnickými skupinami: Bosniakmi (bosnianskymi moslimami), Chorvátmi a Srbmi.

1995 – Daytonskou dohodou bola uzavretá vojna a Bosna a Hercegovina sa stala samostatným štátom so zložitým systémom vlády a rozdelením moci medzi rôzne etnické skupiny.

 

Medzinárodná skratka: BIH

 

Mena: konvertibilná marka (BAM)

Bola zavedená v roku 1998 a nahradila vtedajšiu menu – Juhoslovanský dinár. 1 BAM je rozdelený na 100 fenikov. Bankovky majú hodnotu 10, 20, 50, 100 a 200.

 

Internetová doména: .ba

 

Telefónna predvoľba: +387

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Väčšinou hornatá krajina na Balkánskom polostrove s veľmi malým pobrežím pri Jadranskom mori.

Nachádza sa v juhovýchodnej Európe a je ohraničená Chorvátskom na západe, Srbskom na východe a Čiernou horou na juhu.

V krajine sa nachádzajú mnohé rieky, z ktorých najvýznamnejšie sú Sáva, Drina, Una, Bosna a Neretva. Pobrežie Jadranského mora má dĺžku 20 kilometrov a je zahrnuté v Neumskej riviére.

 

Najvyšší vrchol: Maglič 2386 m n. m.

Nachádza sa v pohorí Maglič na hranici s Čiernou Horou. Je vyhľadávanou turistickou atrakciou a predstavuje významnú časť Národného parku Sutjeska. Vrchol Magliče má okrúhly tvar s niekoľkými vrcholmi a je ťažko dostupný pre návštevníkov kvôli nevyznačeným trasám a skalnatému terénu.

 

Podnebie:

Bosna a Hercegovina má mierne kontinentálne podnebie s miernymi zimami a horúcimi letami. Avšak, podnebie v Bosne a Hercegovine môže byť ovplyvnené mnohými faktormi, ako sú nadmorská výška, geografická poloha a vplyv mora.

V nižších oblastiach sa podnebie blíži stredomorskému, zatiaľ čo v horách je podnebie alpské s chladnými zimami a snehovou pokrývkou. Priemerná teplota v lete sa pohybuje okolo 25-30 °C, zatiaľ čo priemerná teplota v zime sa pohybuje okolo 0-5 °C. V horských oblastiach môžu byť zimy veľmi studené s teplotami klesajúcimi až k -20 °C.

Zrážky sú rovnomerne rozložené po celom území, ale v horách sú vyššie ako v nížinách. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 600 mm v nižších oblastiach až po 2500 mm v horách.

V letných mesiacoch môže byť v niektorých oblastiach Bosny a Hercegoviny sucho a dochádza k výskytu požiarov, čo môže byť nebezpečné pre turistov a obyvateľov.

 

Fauna a flóra:

Bosna a Hercegovina má rozmanitú flóru, ktorá sa vyskytuje v rôznych biotopoch. V horách sa vyskytuje borovica, smrek, jedľa, buk a smrekovec. Na nízkych horách a úrodných pláňach sú to dub, breza, lipa, jaseň, topoľ, jelša, gaštan a hrab. Z druhov kvitnúcich rastlín sú to napríklad nevädza, zvončeky, prvosienka, kosatec, rebríček a mnoho ďalších.

V krajine sa vyskytujú zvieratá ako napríklad medveď hnedý, vlk, rys, žreb a muflón. V nižších polohách sú rozšírené rôzne hlodavce, ako sú veveričky, potkany a sysle, a tiež rôzni dravci, ako sú jastraby, sovy a orly. V riekach a jazerách sú bežní napríklad kapor, úhor, plotica, ostriež a šťuka.

 

Poľnohospodárstvo:

Najvýznamnejšími plodinami sú pšenica, kukurica, jačmeň, ovos, zemiaky, paradajky, uhorky a papriky. Ďalej sa venujú chovu dobytka, včelárstva a rybolovu.

Sú tu rozsiahle poľnohospodárske plochy, predovšetkým v regiónoch Posaviny, Semberie a Hercegoviny. Avšak, poľnohospodárstvo nie je stále veľmi vyvinuté, kvôli nedostatku moderných technológií a nízkej produktivite.

Počas vojny v rokoch 1992-1995 boli mnohé poľnohospodárske oblasti poškodené a mnoho poľnohospodárov stratilo svoje polia, dobytok a zariadenia. Napriek týmto ťažkostiam sa však poľnohospodárstvo stále vyvíja a snaží sa prispôsobiť moderným výzvam, ako sú zmeny klímy a rastúca konkurencia na trhu.

 

Ťažba surovín:

V zemi sa ťaží niekoľko dôležitých surovín, ktoré majú význam pre hospodárstvo krajiny. Najvýznamnejšie z nich sú uhlie, ropa a zemný plyn.

Má veľké ložiská uhlia, predovšetkým v oblasti Tuzla. Tuzlanská povrchová baňa je najväčšou tuzlanskou uhoľnou panvicou a zároveň najväčšou povrchovou baňou v Európe.

Ťaží sa aj ropa a zemný plyn, najmä v oblasti Blatno v okolí Mostaru. Ropa a zemný plyn sú dôležité pre energetiku a priemysel v krajine.

Ďalšími surovinami, ktoré sa ťažia v Bosne a Hercegovine, sú železná ruda, bauxit, vápenec, mramor a rôzne nerastné suroviny.

 

Priemysel:

Najvýznamnejšími priemyselnými odvetviami sú hutníctvo, strojárstvo, textilný priemysel, potravinársky priemysel a ťažobný priemysel.

Hutníctvo vyrába oceľ a ďalšie kovy, predovšetkým v oceliarňach v Tuzle a Zenici. Strojárstvo sa zameriava na výrobu strojov a zariadení, ako sú lode, dopravné vozidlá, elektronika a mnoho ďalších. Textilný priemysel produkuje oblečenie, látky a ďalšie textilné produkty. Potravinársky priemysel sa zaoberá výrobou potravín a nápojov.

Ťažobný priemysel je tiež dôležitý a zameriava sa na ťažbu uhlia, ropy, zemného plynu a ďalších nerastných surovín. Tieto odvetvia sú zamerané na výrobu energie a materiálov pre priemysel a výrobu.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: cestovný ruch, služby, cestná doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Krajina ponúka návštevníkom mnoho krásnych prírodných scenérií, historických a kultúrnych pamiatok a lákadiel. Medzi najvýznamnejšie turistické atrakcie patria historické pamiatky a kultúrne dedičstvo, ako sú Gazi Husrev-begova mešita, Mostar a Sarajevo. Ďalej sú populárne prírodné krásy, ako sú Národný park Una, Národný park Sutjeska, pohoria Jahorina a mnoho ďalších.

V zime sú skvelým miestom Dinarskej hory v lete zase napríklad vodopády Krkavice.

 

Waterparky v Bosne a Hercegovine:

 

Štátne zriadenie: federatívna republika

Bosna a Hercegovina je federatívna republika, zložená z dvoch entít: Republiky srbskej a Federácie Bosny a Hercegoviny. Okrem toho existuje aj samostatný dištrikt Brčko, ktorý má špeciálny status.

Republika srbská je entita, ktorá sa nachádza na severe zeme. Má vlastného prezidenta, vládu a parlament a má rozsiahlu autonómiu v oblasti správy, legislatívy a justičnej moci.

Federácia je entita, ktorá sa skladá z desiatich kantónov. Má tiež vlastného prezidenta, vládu a parlament.

Centrálna vláda má dvojkomorový parlament (Zbor ľudu a Zbor národov), prezidenta, predsedu vlády a kabinet ministrov. Centrálna vláda má obmedzené právomoci a je skôr koordinačným a sprostredkovateľským orgánom medzi dvoma entitami.

Demokratická krajina so všeobecným volebným právom a zabezpečuje rovnosť všetkých občanov pred zákonom. Avšak, politické napätie medzi rôznymi etnickými a náboženskými skupinami a vplyvom zahraničných mocností stále predstavuje výzvu pre politickú stabilitu a jednotu krajiny.

 

Hlavné mesto: Sarajevo

Nachádza sa v údolí rieky Miljacka, obklopené horami.

Mesto s históriou bolo v minulosti súčasťou rôznych ríš, vrátane Osmanskej ríše, Rakúsko-Uhorska a Juhoslávie. Toto bohaté dedičstvo sa odráža v architektúre a kultúrnych pamiatkach v Sarajeve, ako sú mešity, kresťanské kostoly, synagógy a historické budovy.

Bolo známe pre svoju multikultúrnu a multietnickú atmosféru, ktorá prežila aj počas obdobia občianskej vojny. Mesto sa stalo symbolom utrpenia a obnovy a dodnes je turistickou atrakciou pre mnoho návštevníkov, ktorí chcú spoznať jeho bohatú históriu a kultúru.

V Sarajeve sa nachádza mnoho pamiatok, ako sú historické mosty, mešity, katedrály, múzeá a galérie. Mesto tiež ponúka mnoho možností pre zábavu a oddych, ako sú reštaurácie, kaviarne, kluby, parky a športové zariadenia.

Mesto hostilo Zimné olympijské hry v roku 1984 a stalo sa tak jedným z najvýznamnejších športových centier v regióne.

 

Rozloha: 51 197 km2

 

Počet obyvateľov: 3 757 000 (2022)

Bosna a Hercegovina má veľmi rozmanité etnické zloženie. Najväčšou etnickou skupinou sú Bosniaci, ktorí tvoria asi 50 % obyvateľstva. Ďalšími významnými etnickými skupinami sú Srbi, ktorí tvoria približne 30 % obyvateľstva, a Chorváti, ktorí tvoria približne 15 % obyvateľstva. Okrem toho sú tu menšie etnické skupiny ako napríklad Rómovia, Albánci a ďalšie.

Väčšina obyvateľov hovorí bosniansky, srbsky alebo chorvátsky, ktoré sú v podstate rovnakým jazykom, len s rôznymi regionálnymi variantmi a názvami. Náboženské zloženie obyvateľstva je tiež rozmanité, pričom moslimovia tvoria približne 50 % populácie, pravoslávni kresťania približne 30 % a katolíckych kresťanov asi 15 %.

 

Pamiatky UNESCO: 4

 

  1. Stećci stredoveké náhrobné kamene (2016) – Tieto cintoríny sú datované od 12. do 16. storočia a sú charakteristické pre bosniansku a hercegovskú kultúru z tohto obdobia.
  2. Mostar – Staré mesto a Starý most (2005) – Mostar je jedným z najvýznamnejších miest v Bosne a Hercegovine a je známy pre svoj historický most zo 16. storočia, ktorý prekonáva rieku Neretvu.
  3. Pôvodné bukové lesy Karpát (2007) – Tento komplex tvorí sieť bukových lesov, ktoré zostali takmer nedotknuté ľudskou činnosťou po stáročia a predstavujú praveké a nedotknuté ekosystémy.
  4. Most Mehmeda Sokolovića (2007) – Známy tiež ako Most na Drine, je historický most cez rieku Drinu v bosnianskom meste Višegrad. Bol postavený v 16. storočí za osmanskej éry a je považovaný za majstrovské dielo osmanskej architektúry.

 

Národné parky: 4

 

  1. Národný park Sutjeska
  2. Národný park Kozara
  3. Národný park Una
  4. Národný park Drina