ESTÓNSKO

Dátum vzniku: 24. februára 1918

Stručné dejiny chronologicky:

13. storočie: Estónsko bolo dobyté Rádom nemeckých rytierov, ktorý tu založil mnoho pevností a miest.

16. storočie: Estónsko sa stalo súčasťou Livónskej konfederácie, v ktorej sa spojili rôzne nemecké a baltské štáty.

1710: Estónsko bolo dobyté Ruskom a stalo sa súčasťou Ruského impéria.

1918: Po rozpade Ruského impéria vyhlásilo Estónsko nezávislosť.

1940: Sovietsky zväz anektoval Estónsko a pripojil ho k ZSSR.

1941-1944: Estónsko bolo okupované nacistickým Nemeckom.

1944: Sovietska armáda znovu obsadila Estónsko a urobila ho súčasťou Sovietskeho zväzu.

1991: Estónsko získalo opäť nezávislosť po rozpade ZSSR.

2004: Pripojenie krajiny do Európskej únie aj do NATO.

 

Medzinárodná skratka: EST

 

Mena: Euro (EUR)

Estónsko sa stalo členom eurozóny v roku 2004 a nahradilo tak svoju predchádzajúcu menu – estónsku korunu.

 

Internetová doména: .ee

 

Telefónna predvoľba: +372

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografia:

Štát ležiaci pri Baltskom mori. Susedí s Ruskom na východe, s Lotyšskom na juhu a s Fínskom na severe cez Fínsky záliv. Je to jedna z najmenších krajín v Európe.

Reliéf je pomerne plochý a rozmanitý. Krajina sa skladá z veľkej časti z lesov, jazier, močiarov a riek.

Najvýznamnejšími mestami Estónska sú Tallinn, Tartu, Narva a Pärnu.

 

Najvyšší vrchol: Suur Munamagi 318 m n. m.

Najvyšší vrchol sa nazýva Suur Munamägi, čo v preklade znamená Veľký vaječný kopec. Nachádza sa v juhovýchodnej časti krajiny, v blízkosti obce Haanja, v oblasti známej ako Haanja Upland. Aj keď je to najvyšší bod Estónska, ide o pomerne nízku nadmorskú výšku v porovnaní s vrcholmi v iných európskych krajinách. Avšak pre turistov ponúka Suur Munamägi krásny výhľad na okolitú krajinu a je obľúbeným miestom pre pešiu turistiku a výlety.

 

Podnebie

Podnebie je mierne kontinentálne s vplyvom pobrežného podnebia. Zimy sú obvykle chladné s mrazivými teplotami a snehovými zrážkami. Priemerná teplota v januári sa pohybuje od -4 ° C na pobreží až k -10 ° C na východe krajiny. Letá sú mierne s priemernými teplotami okolo 18 °C, ale môžu byť veľmi vlhké a daždivé. Priemerné zrážky sú vysoké, dosahujú asi 600 mm na rok v severných oblastiach a až 1000 mm na rok na juhu a východe Estónska.

V zime sa tu vyskytujú časté vetry z Ruska, tzv. “košava”, ktoré môžu byť veľmi chladné a suché. V lete sú vplyvom Atlantiku naopak časté zrážky a prechodné búrky.

 

Fauna a flóra:

Lesy pokrývajú viac ako polovicu zeme, čo poskytuje útočisko pre mnoho druhov zvierat a rastlín. Medzi najtypickejšie lesné druhy patria borovice, smreky, brezy, buky, duby a topole.

Medzi najvýznamnejšie živočíšne druhy, ktoré sa vyskytujú v Estónsku, patrí los, jeleň, divé prasa, rys, vlk, líška a rôzne druhy zveri a vtákov. V pobrežných vodách Baltského mora možno nájsť rôzne druhy rýb, ako sú šťuky, ostrieže, lososy, tresky a slede.

Pobrežie je tiež dôležitým migračným miestom pre mnoho druhov vtákov, ktorí sa sem presúvajú na svoje cesty medzi Európou a Áziou. Medzi typické druhy patrí čajka smejivá, kormorán veľký, labuť spevavá a volavka biela.

Čo sa týka flóry, Estónsko je bohaté na rôzne druhy rastlín, ako sú divoké orchidey, kroviny, machy a lišajníky. Medzi najvýznamnejšie rastlinné druhy patrí borievka obyčajná, brusnica, čučoriedka, drieň obyčajný, orech kráľovský a niekoľko druhov krokusov a ľalie.

 

Poľnohospodárstvo:

Poľnohospodárske oblasti sa nachádzajú hlavne na južnom a východnom pobreží a vnútrozemí krajiny.

Medzi najvýznamnejšie plodiny patrí obilie (najmä jačmeň, pšenica, raž), zemiaky, cukrová repa, repka a niekoľko druhov zeleniny a ovocia (jablká, čerešne, ríbezle, jahody). Ďalej sa tu chová dobytok, ošípané, ovce a hydina.

Estónsko sa v posledných rokoch stalo popredným producentom biopalív v Európe. Využíva sa najmä repkový olej a etanol z obilia. Krajina sa tiež snaží rozvíjať organické poľnohospodárstvo a zlepšovať postupy tradičného poľnohospodárstva, aby sa minimalizovalo znečistenie pôdy a vodných zdrojov.

 

Ťažba surovín:

Estónsko má obmedzené zdroje surovín, ale ťaží niekoľko dôležitých surovín, ktoré sú dôležité pre jeho hospodárstvo.

Najvýznamnejšou surovinou je palivový bridlicový plyn (škrabky). Tento zdroj fosílneho paliva sa nachádza v oblasti Idla v severovýchodnom Estónsku. Ťažba škrabiek je vykonávaná pod zemou, čo znamená, že sa nevyužívajú tradičné metódy ťažby a výroba plynu je pomerne nákladná. Avšak Estónsko patrí medzi najväčších svetových producentov palivových škrabiek.

Ďalšou dôležitou surovinou je fosfátová ruda, ktorá sa ťaží v oblasti Maidla v severovýchodnom Estónsku. Táto surovina sa používa predovšetkým ako hnojivo pre poľnohospodárske plodiny.

Zeme tiež ťaží vápenec a dolomit, ktoré sa používajú v priemysle a stavebníctve. V minulosti sa ťažila aj železná ruda, ale táto ťažba bola zastavená v 90. rokoch minulého storočia kvôli nízkym cenám na trhu.

 

Priemysel:

Priemyselná výroba sa zameriava na spracovanie poľnohospodárskych produktov, dreva, chemických látok, elektroniky a stavebných materiálov.

Medzi najvýznamnejšie priemyslové odvetvie patrí potravinársky priemysel, drevospracujúci priemysel, chemický priemysel a elektronický priemysel.

Zeme sa špecializuje na výrobu potravinárskych výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, ako sú ryby, mliečne výrobky a mäsové výrobky.

Drevospracujúci priemysel sa sústredí na výrobu reziva, drevotrieskových dosiek a nábytku.

Chemický priemysel zahŕňa výrobu hnojív, plastov a rôznych chemických látok.

Elektronický priemysel sa zameriava na výrobu počítačov, komponentov a softvéru.

Vzhľadom na geografickú polohu a dobre vyvinutú infraštruktúru sa Estónsko stalo obľúbeným miestom pre zahraničných investorov, ktorí hľadajú možnosti výroby a distribúcie svojich produktov v Európe.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: telekomunikácie, bankovníctvo, služby, informačné technológie

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Estónsko ponúka mnoho prírodných krás, historických pamiatok, kultúrnych a kultúrno-historických atrakcií, ktoré lákajú turistov z celého sveta.

Najväčším turistickým centrom je jeho hlavné mesto Tallinn. Ďalšími turistickými atrakciami sú napríklad mestá Tartu a Pärnu, pobrežie Baltského mora s krásnymi plážami a národné parky Lahemaa a Soomaa, kde je možné pozorovať mnoho druhov zvierat a rastlín.

Estónsko je tiež populárne pre cykloturistiku a pešiu turistiku. Existuje tu mnoho turistických trás, ktoré ponúkajú nádherné výhľady na krajinu a prírodu. Okrem toho tiež obľúbeným miestom pre športové podujatia, ako sú maratóny, triatlonové závody a jachtárske súťaže.

 

Waterparky v Estónsku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Hlavnými inštitúciami moci sú prezident, vláda a parlament.

Prezident je hlavou štátu a je volený priamo občanmi na päťročné obdobie. Jeho úloha je predovšetkým reprezentatívna a ceremoniálna, ale má aj určité právomoci v oblasti zahraničnej politiky a výkonu justície.

Vládu tvorí premiér a ministri. Premiér je menovaný prezidentom na základe výsledkov volieb a jeho vláda musí mať podporu v parlamente. Vláda má zodpovednosť za riadenie štátu a vykonávanie zákonov.

Parlament sa nazýva Riigikogu a má 101 členov. Členovia parlamentu sú volení občanmi každé štyri roky. Parlament má právomoci v oblasti zákonodarstva a kontroly vlády.

Estónsko má tiež nezávislý súdny systém, ktorý sa skladá z miestnych súdov, krajských súdov, odvolacieho súdu a najvyššieho súdu. Súdy sú zodpovedné za výkon justície a uplatňovanie zákonov.

Estónsko je rozdelené do 15 krajov a mesta Tallinn, ktoré majú určité autonómne právomoci a sú riadené miestnymi zastupiteľskými orgánmi.

 

Hlavné mesto: Tallinn

Tallinn je hlavné mesto Estónska a nachádza sa na severovýchodnom pobreží Baltského mora. Mesto má bohatú históriu a kultúrne dedičstvo a je jednou z najkrajších stredoeurópskych metropol.

Historické centrum mesta, zvané Staré Mesto a je plné malebných uličiek, námestí a pamiatok. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí okrem iného Tallinnský hrad, katedrála sv. Alexandra Nevského, Katedrála sv. Ondreja a mnoho ďalších kostolov, veží a brán.

Ďalšími významnými turistickými atrakciami sú napríklad Tallinnské zábavné parky, Múzeum Estónska, Národné múzeum, Múzeum podvodov, Múzeum mora a historických lodí, botanické záhrady a mnoho ďalších.

Tallinn je tiež obľúbeným miestom na návštevu v adventnom období, kedy sa v historickom centre mesta koná tradičný vianočný trh s mnohými stánkami s remeselnými výrobkami, jedlom a pitím.

Mesto má tiež modernú stránku, s množstvom trendy kaviarní, reštaurácií, obchodov a klubov. Tallinn je tiež významným prístavom pre trajekty a lode, čo ho robí dôležitým dopravným uzlom v oblasti Baltského mora.

 

Rozloha: 45 100 km2

 

Počet obyvateľov: 1 331 000 (2022)

Prevažná väčšina obyvateľov (asi 70 %) sú Estónci, zvyšok tvoria najmä Rusi, Ukrajinci a Bielorusi. Estónsko je tiež jednou z najmenej nábožensky veriacich krajín na svete, asi polovica obyvateľov sa nehlási k žiadnemu náboženstvu.

V posledných rokoch sa Estónsko stalo obľúbeným miestom pre prisťahovalcov, najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a z iných častí sveta. Väčšina prisťahovalcov žije v Talline a Narve. Prisťahovalci predstavujú približne 25 % celkovej populácie a ovplyvňujú kultúrnu a etnickú rozmanitosť krajiny.

 

Pamiatky UNESCO: 2

 

  1. Historické centrum Tallinnu (1997) – Historické centrum Tallinnu sa nachádza v hlavnom meste Estónska a je jedným z najkrajších a najlepšie zachovaných stredovekých miest v Európe. Mestské hradby, veže, brány a ulice sú príkladom stredovekej architektúry a urbanizmu. V historickom centre nájdete mnoho pamiatok, ako sú katedrály, kostoly, radnice a námestia, ktoré sú väčšinou staré viac ako 500 rokov.
  2. Struveho geodetický oblúk (2005) – Projekt, ktorý bol vykonávaný v 19. storočí. Jeho cieľom bolo meranie a určenie presných geografických súradníc na dlhom úseku od severného Nórska po Čierne more.

 

Národné parky: 6

 

  1. Národný park Lahemaa
  2. Národný park Karula
  3. Národný park Matsalu
  4. Národný park Soomaa
  5. Národný park Vilsandi