LICHTENŠTAJNSKO

Dátum vzniku: 23. januára 1719

Stručné dejiny chronologicky:

1719: Ján Adam I. z Lichtenštajnu založil Grófsky rod Lichtenštajnov, ktorý neskôr získal kniežací titul.

1806: Lichtenštajnsko sa stalo suverénnym kniežatstvom v rámci Rýnskeho spolku, ktorý vznikol po rozpade Svätej ríše rímskej.

1815: Lichtenštajnsko sa stalo nezávislým kniežatstvom na Viedenskom kongrese, kde bolo uznané za trvale neutrálne územie.

1866: Lichtenštajnsko uzavrelo colnú a menovú úniu s Rakúskom, ktorá bola neskôr nahradená colnou úniou so Švajčiarskom v roku 1923.

1921: Knieža Johann II. z Lichtenštajnu prevzal vládu a začal politické a ústavné reformy, ktoré posilnili moc kniežatstva a zaviedli parlamentný systém.

1938-1945: Počas druhej svetovej vojny zostalo Lichtenštajnsko neutrálne a poskytlo útočisko niekoľkým tisícom utečencov.

1990: Lichtenštajnsko sa stalo členom Organizácie Spojených národov (OSN).

1995: Vstúpilo do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo umožnilo voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu medzi Lichtenštajnskom a členskými štátmi Európskej únie.

Súčasnosť: Lichtenštajnsko je prosperujúcou krajinou s vysokým životným štandardom.

 

Medzinárodná skratka: FL

 

Mena: švajčiarsky frank (CHF)

Lichtenštajnsko nemá vlastnú menu a v roku 1923 uzavrelo menovú dohodu so Švajčiarskom, ktorá umožňuje Lichtenštajnsku používať švajčiarsky frank ako svoju oficiálnu menu.

 

Internetová doména: .li

 

Telefónna predvoľba: +423

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Rozlohou veľmi malá stredoeurópska hornatá krajina. Na západe krajiny sa nachádza údolie Rýna, ktorý tvorí prirodzenú hranicu so Švajčiarskom.

 

Najvyšší vrchol: Grauspitz 2599 m n.m.

Nachádza sa v pohorí Rätikon, ktoré tvorí časť Álp a tvorí hranicu medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom.

 

Podnebie:

Krajina leží vo vnútrozemí. Lichtenštajnsko má teplé letá a chladné zimy. Priemerné letné teploty sa pohybujú okolo 20-25 °C, s možnosťou dosiahnutia vyšších teplôt. Zimy sú studené, s priemernými teplotami okolo 0 °C. V horských oblastiach môže byť podstatne chladnejšie a sneženie je časté.

 

Fauna a flóra:

V nižších polohách  sa nachádzajú lužné lesy, ktoré sú domovom stromov ako dub, jaseň, jelša a brest. V horských oblastiach sa vyskytujú smreky, jedle, borovice a smrekovce.

V lesnatých oblastiach  žijú rôzne druhy divokej zveri, vrátane jeleňov, srncov, divokých prasiat, líšok a zajacov. V horských oblastiach sa vyskytujú kamzíky, svište a zaujímavé druhy vtákov, ako sú hlucháň hôrny, orol skalný, myšiak hôrny a chriašteľ vodný. V riekach a jazerách žijú lososy, pstruhy a ďalšie druhy rýb.

 

Poľnohospodárstvo:

Vzhľadom k hornatému terénu sú pastviny a chov dobytka dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho sektora . Dobytok sa chová predovšetkým na produkciu mlieka, ktoré sa používa na výrobu syrov a ďalších mliečnych výrobkov. Produkcia mäsa je tiež súčasťou poľnohospodárskej činnosti.

 

Ťažba surovín:

 

Priemysel: potravinársky

Lichtenštajnské firmy sú často špecializované na výrobu vysokokvalitných a presných technologických zariadení, komponentov a špeciálnych materiálov. Významnú úlohu zohráva aj výroba luxusného tovaru, ako sú hodinky, šperky a ďalšie luxusné produkty.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: bankovníctvo, poisťovníctvo, služby

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Vaduz, Schaan, pohorie Alpy

Lichtenštajnsko je obľúbenou turistickou destináciou, hoci ide o malú krajinu. Jeho malebné horské oblasti, historické mestá a bohaté kultúrne dedičstvo lákajú návštevníkov z celého sveta.

Turisti  si môžu vychutnať prírodné krásy a outdoorové aktivity. Hory a údolia ponúkajú skvelé možnosti pre pešiu turistiku, horskú cyklistiku a horolezectvo. Turisti môžu objavovať malebné chodníky, jazerá, vodopády a prírodné rezervácie, ktoré sú typické pre lichtenštajnskú krajinu.

Navštevovaná je napríklad pevnosť Schellenberg a hrad Gutenberg. Vaduz, hlavné mesto Lichtenštajnska, ponúka galérie, múzeá a architektonické skvosty, ako je Kunstmuseum (Múzeum umenia) a výstavný priestor na voľnej ploche Skyspace.

 

Waterparky v Lichteštajnsku:

 

Štátne zriadenie: konštitučná monarchia

Lichtenštajnsko je konštitučná monarchia s parlamentným systémom vlády. Jeho oficiálnym názvom je Kniežatstvo Lichtenštajnsko. Krajina je vedená kniežaťom a má dlhú tradíciu panovníckeho rodu Lichtenštajnovcov.

Podľa ústavy z roku 1921 je hlavou štátu knieža, ktorý má široké právomoci, vrátane práva na veto a vymenovanie členov vlády. Knieža je dedičný a jeho súčasným predstaviteľom je knieža Alois.

Vládu tvorí monarcha a dvojkomorový parlament. Parlament sa skladá z krajinského snemu (Landtagu) a kniežacej rady (Fürstenrat). Zemský snem, ktorý je volený priamou voľbou občanov, je hlavným zákonodarným orgánom. Kniežacia rada je poradný orgán a skladá sa z 15 členov menovaných kniežaťom.

Vláda je zodpovedná za výkon výkonnej moci a skladá sa z predsedu vlády (premiéra) a ministrov. Premiér je menovaný kniežaťom a vedie vládu pri vykonávaní štátnych záležitostí.

 

Hlavné mesto: Vaduz

Vaduz je známy svojou malebnou panorámou s dominantou hradu Vaduz, ktorý je sídlom kniežaťa a jeho rodiny. Hrad nie je prístupný verejnosti, ale je ikonickou pamiatkou, ktorá prispieva k charakteru mesta.

Vo Vaduze sa nachádza aj mnoho historických budov a pamiatok, vrátane gotického kostola svätého Florina, ktorý je jedným z najstarších kostolov v Lichtenštajnsku. Ďalšie významné stavby zahŕňajú budovu parlamentu, administratívne budovy a modernú architektúru, ktorá reflektuje súčasný charakter mesta.

 

Rozloha: 160 km2

 

Počet obyvateľov: 39 000 (2022)

Väčšina obyvateľov je etnicky nemeckého pôvodu, a preto je nemčina oficiálnym jazykom krajiny. Medzi ďalšie bežné jazyky patrí angličtina a taliančina. Mnoho obyvateľov má tiež dvojité štátne občianstvo, často s Rakúskom alebo Švajčiarskom.

 

Pamiatky UNESCO:

 

 

Národné parky: