MOLDAVSKO

Dátum vzniku: 27. august 1991

Stručné dejiny chronologicky:

7.-13. storočie: Osídlenie a formovanie raných slovanských kmeňov a východoslovanských etník na území dnešného Moldavska.

14.-15. storočie: Vznik nezávislých kniežatstiev Moldavska a Valašsko. Moldavsko dosahuje svoj vrchol pod vládou kniežaťa Štefana III. Veľkého, zvaného Štefan Veľký.

16.-18. storočie: Moldavsko a Valašsko sú často ovládané Osmanskou ríšou, čo znamená obdobie tureckej nadvlády.

1812: Rusko anektuje východnú časť Moldavska (Bessarábiu) po rusko-tureckej vojne.

1859: Moldavsko a Valašsko sa spojili do jedného štátu pod vedením Alexandra Jána Cuzu, čím vzniká Rumunské kniežatstvo.

1917: Revolúcia v Rusku a oslabenie Osmanskej ríše umožňuje znovudobytie územia Bessarábie Rumunskom.

1940: Sovietsky zväz obsadil Bessarábiu v rámci paktu Ribbentrop-Molotov a vytvoril Moldavskú sovietsku socialistickú republiku.

1991: Po rozpade Sovietskeho zväzu vyhlásilo Moldavsko nezávislosť a stáva sa samostatným štátom.

1992: Vojna v Podnestersku, kedy separatistická Podnesterská moldavská republika vyhlásila nezávislosť.

 

Medzinárodná skratka: MD

 

Mena: moldavský leu (MDL)

Jedna leu sa delí na 100 dole. Okrem moldavských leu sa niekedy používajú aj iné meny, ako je euro, najmä v turistických oblastiach.

 

Internetová doména: .md

 

Telefónna predvoľba: +373

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografia:

Moldavsko sa nachádza medzi Ukrajinou na východe a Rumunskom na západe. Jeho územie je prevažne východnou časťou historického regiónu Moldavska.

Moldavská krajina je prevažne nížinná s niekoľkými pohoriami na západnom okraji. Na východe je údolie rieky Dnester, ktoré tvorí prirodzenú hranicu s Ukrajinou.

 

Najvyšší vrchol: Dealul Balanesti 430 m n.m.

Hora sa nachádza v západnej časti Moldavska, v pohraničnom okrese Ungheni. Je to jeden z vrchov Pohoria Cornesti.

Moldavsko je prevažne nížinnou krajinou, a preto jeho najvyšší vrchol je podstatne nižší, než hory v iných častiach sveta.

 

Podnebie:

Moldavsko má kontinentálnu klímu s teplými letami a chladnými zimami. Leto je teplé a suché s priemernými teplotami okolo 25-30 °C. Jeseň prináša miernejšie teploty a zvýšenú vlhkosť vzduchu.

Zima je chladná s teplotami okolo 5-10 ° C, sneženie nie je neobvyklé. Jar je obdobím, kedy sa teploty zvyšujú a začínajú zvýšené zrážky.

 

Fauna a flóra:

Flóra  zahŕňa rôzne typy vegetácie. Na západnom okraji krajiny, najmä v pohorí Karpaty, sa nachádzajú listnaté lesy s dominantnými stromami, ako sú buky, duby, javory a jedle. Tieto lesy poskytujú dôležité prírodné prostredie pre mnoho živočíchov.

Ďalšími charakteristickými druhmi vegetácie sú trávnaté stepi a lúky, ktoré sa vyskytujú hlavne na východe zeme. Tu nájdeme rôzne druhy tráv, kvetín a bylín, ako sú púpavy, rozchodníky, ostrice a trstina.

Čo sa týka fauny, na území zeme žije niekoľko zaujímavých živočíšnych druhov. Cicavce zahŕňajú srnce, prasa divoké, líšky, ježkov a zajaca. Mnoho druhov vtákov obýva moldavské lesy, stepi a lúky, a to vrátane strák, škovránkov, sojok, ďatľov a sýkoriek. Okrem toho sú tu aj plazy, ako sú jašterice a zmije, a obojživelníky, ako sú ropuchy a skokani.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými poľnohospodárskymi plodinami sú víno, ovocie, zelenina a obilniny. Je známe svojou dlhou tradíciou vinárstva a je jedným z popredných vývozcov vína vo východnej Európe. Rozsiahle vinice sa nachádzajú v rôznych častiach zeme, a pestujú sa tu rôzne odrody hrozna, ktoré tvoria základ pre kvalitné vína.

Ďalšou významnou plodinou sú ovocie a zelenina. Produkuje rôzne druhy ovocia, ako sú jablká, hrušky, broskyne, marhule a slivky. Tiež sa tu pestuje zelenina, ako sú paradajky, uhorky, papriky a zemiaky.

 

Ťažba surovín:

Moldavsko nie je bohaté na prírodné suroviny a ťažba surovín v krajine je obmedzená. Krajina nemá veľké náleziská ropy, zemného plynu alebo iných drahých kovov. Moldavsko nemá ani veľké uhoľné bane.

Jedinou významnejšou surovinou, ktorá sa tu ťaží , je soľ. V oblasti Călărasi, blízko rieky Dnester, sa nachádza soľná baňa, kde sa ťažia soľné horniny.

 

Priemysel:

Jedným z kľúčových odvetví priemyslu  je potravinársky priemysel. Vďaka bohatým poľnohospodárskym zdrojom sa Moldavsko špecializuje na výrobu vína, ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a mäsových výrobkov. Moldavské vína majú uznávanú kvalitu a krajina je známa svojimi vinohradmi a dlhou tradíciou vinárstva.

Textilný priemysel je ďalším významným sektorom priemyslu . Krajina má textilné továrne, ktoré vyrábajú odevy, látky a ďalšie textilné výrobky pre domáci trh aj export.

Môžeme tu nájsť aj spracovateľský alebo energetický priemysel

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky:

 

Prírodné a historické zaujímavosti: mestá Kišiňov a Saharna, vínne pivnice Cricova, jaskyňa Emil Racovita, prírodná rezervácia Codru, kláštory Orheiul Vechi, Manastirea Curchi a Tipova

Turizmus v Moldavsku je relatívne malý, ale krajina ponúka niekoľko zaujímavých a atraktívnych miest pre návštevníkov.

Hlavným turistickým lákadlom v Moldavsku sú vinice a vinárske oblasti. Krajina má dlhú tradíciu vinárstva a ponúka možnosť prehliadok viníc a vínnych pivníc. Mnoho návštevníkov prichádza, aby ochutnalo rôzne druhy vína a spoznalo proces výroby vína. Hlavným centrom vinárskej turistiky je región Codru, kde sa nachádza mnoho viníc a vínnych staníc.

Atraktívnou oblasťou je región Bălți, druhé najväčšie mesto Moldavska. Tu môžu návštevníci navštíviť Bălți City Park, rímskokatolícky kostol alebo si užiť prechádzku historickým centrom mesta.

 

Waterparky v Moldavsku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Moldavsko je parlamentnou republikou s demokratickým systémom vlády, ktorý je založený na princípe oddelenia moci. Štátne zriadenie zahŕňa tri hlavné zložky, ktoré majú každá svoje špecifické právomoci a zodpovednosti.

Výkonnú moc v krajine zastáva prezident, ktorý je hlavou štátu. Prezident je volený priamo občanmi na päťročné obdobie. Aj keď má prezident obmedzené právomoci a jeho rola je skôr ceremoniálna, hrá dôležitú úlohu ako symbol jednoty národa a reprezentuje krajinu na medzinárodnej scéne. Skutočnú exekutívnu moc má premiér, ktorý je menovaný prezidentom, ale jeho vláda musí získať dôveru parlamentu. Premiér a vláda majú zodpovednosť za riadenie krajiny, vykonávanie politík a plnenie vládnych programov.

Zákonodarnú moc vykonáva parlament, známy ako Veľké národné zhromaždenie, ktorý je jednokomorový a skladá sa zo 101 poslancov. Poslanci sú volení občanmi na štvorročné obdobie prostredníctvom všeobecných volieb. Parlament má právomoc prijímať zákony, schvaľovať štátny rozpočet, vykonávať kontrolnú funkciu vlády a vykonávať ďalšie legislatívne úlohy.

Súdna moc je nezávislá a oddelená od exekutívnej a zákonodarnej moci. Najvyšší súd je najvyšším súdnym orgánom a má za úlohu dohliadať na správnosť súdneho procesu a zabezpečovať dodržiavanie právneho poriadku. V krajine existujú aj nižšie súdy a ústavný súd, ktorý dohliada na súlad zákonov s ústavou.

Moldavsko je demokratickou republikou, ktorá ctí základné princípy právneho štátu a dodržiava ľudské práva.

 

Hlavné mesto: Kišiňov

Toto mesto sa nachádza na juhovýchode krajiny a je najväčším mestom Moldavska.

Má dlhú históriu a bolo založené v roku 1436. Počas svojej existencie prešlo mnohými zmenami a ovplyvnené bolo rôznymi kultúrami. Dnes je moderným mestom s rôznorodou architektúrou, parkami, múzeami, galériami a kultúrnymi akciami.

Nájdeme tu mnoho historických pamiatok, ako je katedrála Nepoškvrneného Počatia, Arcibiskupský palác a námestie Veľkého národného zhromaždenia. Mesto je tiež známe svojimi zelenými parkami a alejami, ktoré mu dodávajú príjemnú atmosféru.

 

Rozloha: 33 843 km2

 

Počet obyvateľov: 2 600 000 (2022)

Etnické zloženie obyvateľstva  je rôznorodé. Prevažujúcou etnickou skupinou sú Moldavci, ktorí tvoria väčšinu obyvateľstva. Moldavci sú slovanského pôvodu a hovoria moldavským jazykom, ktorý je veľmi podobný rumunčine.

Okrem Moldavcov zahŕňa obyvateľstvo  aj rôzne menšinové etnické skupiny, ako sú Ukrajinci, Rusi, Gagauzi, Bulhari a ďalšie. Ukrajinci a Rusi sú najvýznamnejšie menšinové skupiny a žijú predovšetkým na severe a východe krajiny.

 

Pamiatky UNESCO: 1

 

  1. Struveho geodetický oblúk – Táto pamiatka je spoločným projektom 10 európskych krajín, vrátane Moldavska, ktorý slúžil na meranie veľkosti a tvaru Zeme v 19. storočí. Struveho oblúk zahŕňa 34 bodov na území týchto krajín a predstavuje významný počin v oblasti geodézie a kartografie. V Moldavsku sa nachádza bod v hlavnom meste Kišiňov.

 

Národné parky: 1

 

  1. Národný park Orheiul Vechi