NEMECKO

Dátum vzniku: 23. mája 1949

Stručné dejiny chronologicky:

9. storočie – Začiatok osídľovania Germánskymi kmeňmi na území dnešného Nemecka.

10. storočie – Vznik prvých stredovekých nemeckých štátnych útvarov, ako napríklad Východofranská ríša a Svätá ríša rímska.

16. storočie – Vznik protestantstva a náboženské konflikty v rámci Rímskej ríše, vrátane tridsaťročnej vojny (1618-1648).

19. storočie – Nemecké štáty sa zjednocujú do Nemeckého cisárstva pod vedením Pruska pod vedením kancelára Otto von Bismarcka (zakladajúcou udalosťou je vytvorenie Nemeckého cisárstva v roku 1871 po víťazstve nad Francúzskom).

20. storočie – Po prvej svetovej vojne (1914-1918) Nemecko prehralo a muselo prijať Versaillskú zmluvu, ktorá niesla tvrdé podmienky. Nasledovala ekonomická nestabilita a politická nepokojnosť.

1933-1945 – Nacistický vodca Adolf Hitler prevzal moc a Nemecko sa stalo totalitným štátom. V roku 1939 začala druhá svetová vojna (1939-1945).

1945 – Nemecko bolo porazené v druhej svetovej vojne, a následne okupované spojeneckými silami (USA, Sovietsky zväz, Veľká Británia a Francúzsko).

1949 – Vznik Západného Nemecka (Spolková republika Nemecko) a Východného Nemecka (Nemecká demokratická republika).

1955- Vstup do NATO.

1958 – Vstup do Európskej únie.

1989 – Pád Berlínskeho múru, ktorý oddeľoval Východné a Západné Nemecko, a začiatok procesu znovuzjednotenia.

3. októbra 1990 – Oficiálne znovuzjednotenie Nemecka. Vznik moderného Nemecka ako Spolkovej republiky Nemecko.

Od roku 1990 do súčasnosti – Nemecko sa stalo ekonomicky silnou krajinou, členom Európskej únie a jedným z významných hráčov na svetovej scéne.

 

Medzinárodná skratka: D

 

Mena: euro (EUR)

Menou Nemecka je euro (skratka EUR), od 1. januára 2002. Predtým, v rokoch 1948 až 2001, mala Nemecká marka (skratka DEM) štatút národnej meny. Po zavedení eura ako jednotnej meny Európskej únie, Nemecko sa pripojilo k eurozóne a prijalo euro ako svoju oficiálnu menu.

 

Internetová doména: .de

 

Telefónna predvoľba: +49

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Nemecko sa nachádza v strednej časti Európy a je obklopené deviatimi krajinami: Dánskom na severe, Poľskom a Českou republikou na východe, Rakúskom a Švajčiarskom na juhu, Francúzskom na juhozápade, Luxemburskom na západe a Belgickom na severozápade.

Južná časť  je dominovaná pohorím Álp, ktoré sa tiahne od západného k Východnému Nemecku.

Na sever od Álp ležia rozľahlé roviny, ako napríklad Severonemecká nížina, ktorá sa rozkladá od pobrežia Severného mora až po pohorie Harz. Tieto oblasti sú charakterizované poľnohospodárstvom a majú úrodnú pôdu.

Je pretkané mnohými riekami, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v doprave a obchode. Najväčšími riekami sú Rýn a Dunaj. Rýn tvorí časť hranice s Francúzskom a Luxemburskom a je dôležitou dopravnou tepnou pre lodnú dopravu. Dunaj tečie cez juhovýchodnú časť krajiny a je druhou najdlhšou riekou v Európe, ktorá pretína mnoho krajín až do Čierneho mora.

Na severnom pobreží leží Severné more, ktoré je kľúčové pre námorný obchod a rybolov. Tu nájdeme piesočné pláže, pobrežné mestá a ostrovy, ako napríklad ostrov Rujána.

Je tiež bohaté na jazerá, z ktorých najväčším je Bodamské jazero, ktoré sa rozkladá na hraniciach s Rakúskom a Švajčiarskom. Mnoho ďalších jazier sa nachádza v oblasti Meklenburských jazier, ktorá je obľúbeným cieľom pre turistov a vodné športy.

 

Najvyšší vrchol: Zugspitze 2962 m n.m.

Zugspitze sa nachádza v pohorí Alpy, na hraniciach medzi Nemeckom a Rakúskom. Vrchol Zugspitze ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu a je obľúbeným miestom pre turistov, horolezcov a milovníkov prírody. Toto pohorie je tiež známe svojimi lyžiarskymi strediskami a outdoorovými aktivitami, ktoré sú v prevádzke po celý rok.

 

Podnebie:

Nemecko má stredoeurópske podnebie s oceánskymi vplyvmi na západe a kontinentálnymi vplyvmi na východe. Západná časť má mierne roky a mierne zimy, zatiaľ čo východná časť má teplejšie roky a studené zimy s väčšími teplotnými rozdielmi. Na juhu Nemecka, kde sa nachádzajú Alpy, panuje horská klíma s chladnými zimami a miernymi letami.

 

Fauna a flóra:

V lesoch žijú jelene, srnce, diviaky, líšky a jazvece. Vtáky zahŕňajú sýkorky, datle, bociany a sovy. V riekach a jazerách nájdeme lososy, pstruhy a kapre. Lesy sú tvorené bukmi, dubmi, borovicami a smrekmi. Na lúkach rastú fialky, konvalinky a margarétky. Nemecko si zakladá na ochrane prírody prostredníctvom národných parkov a prírodných rezervácií.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými plodinami pestovanými v Nemecku sú obilniny, ako pšenica, jačmeň, raž a kukurica. Ďalej sa pestuje repka olejná, zemiaky, cukrová repa, ovocie a zelenina. Vinice v južných oblastiach Nemecka sú známe na výrobu kvalitného vína.

Chovajú sa tu hovädzí dobytok, ošípané, hydina a ovce. Produkcia mlieka je tiež významná.

Moderné poľnohospodárske technológie a techniky sú hojne využívané na zvýšenie výnosov a efektivity poľnohospodárstva. Poľnohospodári používajú sofistikované stroje a postupy, aby maximalizovali produkciu a minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie.

 

Ťažba surovín:

Dnes má Nemecko obmedzenú ťažbu uhlia a väčšinu surovín, ako sú kovy a nerastné suroviny, dováža z iných krajín. Krajina sa sústredí na rozvoj priemyslu, služieb a vedy. Mnoho nemeckých firiem sa špecializuje na spracovanie surovín dovezených z iných krajín.

Ťažba surovín  je teraz obmedzená a zdôrazňuje sa viac na udržateľné riadenie zdrojov a environmentálnu ohľaduplnosť.

 

Priemysel:

Nemecký priemysel je rozmanitý a zahŕňa automobilový priemysel, strojárstvo, chemický priemysel a vysoké technológie. Je známy pre svoju efektivitu, inovácie a kvalitu. Nemecko je lídrom v oblasti výroby automobilov, strojov a chemických produktov a má silnú pozíciu v digitálnej ekonomike. Priemyselný sektor je kľúčovým pilierom nemeckej ekonomiky a predstavuje významnú súčasť svetového obchodu.

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, bankovníctvo, poisťovníctvo, cestovný ruch, doprava, telekomunikácie, informačné technológie, veda, výskum a vzdelanie, zdravotníctvo

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Nemecko je známe svojimi historickými pamiatkami, ako sú gotické katedrály, hradby a zámky, ktoré odrážajú bohatú históriu krajiny. Medzi najznámejšie historické mestá patrí Berlín, Mníchov, Norimberg, Heidelberg, Drážďany a Koblence.

Nádherná príroda priťahuje milovníkov outdoorových aktivít. V južnej časti krajiny sa nachádzajú Alpy, ktoré ponúkajú skvelé možnosti pre horskú turistiku, lyžovanie a snowboarding. Na severe krajiny sa rozkladá pobrežie Severného mora s krásnymi piesočnými plážami a možnosťami vodných športov.

Kultúrna scéna  je bohatá a živá. Je známe pre svoje festivaly, divadelné predstavenia, koncerty a umelecké galérie. Turisti môžu navštíviť svetoznáme múzeá, ako je Pergamonovo múzeum v Berlíne alebo múzeum BMW v Mníchove.

Vinárske regióny  sú tiež obľúbenou destináciou pre turistov, ktorí si radi vychutnávajú kvalitné víno. Bodamské jazero na juhu krajiny je obľúbeným cieľom na dovolenku a relaxáciu.

Zeme je tiež známe svojimi tradičnými trhmi a vianočnými trhmi, ktoré lákajú turistov na nákupy, ochutnávky miestnych špecialít a atmosféru vianočného obdobia.

 

Waterparky v Nemecku:

 

Štátne zriadenie: federatívna parlamentná republika

Nemecko je federálnou republikou s parlamentným demokratickým systémom. Oficiálnym názvom krajiny je Spolková republika Nemecko (Bundesrepublik Deutschland).

Štátne zriadenie  je založené na zásade oddelenia mocou. Moc je rozdelená medzi výkonnú, zákonodarnú a súdnu moc.

Výkonnú moc zastupuje spolkový prezident (Bundespräsident). Prezident je hlavou štátu a má predovšetkým ceremoniálnu funkciu. Právomoci prezidenta sú obmedzené a väčšinu záležitostí má na starosti vláda.

Vláda  je výkonným orgánom a skladá sa z kancelára (Bundeskanzler) a ministrov. Kancelár je najvyšším predstaviteľom vlády a má významnú úlohu v rozhodovaní štátnych záležitostí. Vláda je zodpovedná za riadenie štátnej politiky a presadzovanie zákonov.

Zákonodarnú moc predstavuje dvojkomorový parlament, známy ako Spolkový snem (Bundestag) a Spolková rada (Bundesrat). Spolkový snem je dolnou komorou parlamentu, skladá sa z volených poslancov a má právomoc prijímať zákony a rozhodovať o rozpočte. Spolková rada je hornou komorou parlamentu a zahŕňa zástupcov jednotlivých spolkových krajín. Spolková rada má právomoc vyjadrovať svoj názor na legislatívne návrhy a ovplyvňovať proces tvorby zákonov.

Súdna moc je nezávislá a zabezpečuje spravodlivosť a dodržiavanie práva. Najvyšším súdnym orgánom je Spolkový ústavný súd (Bundesverfassungsgericht), ktorý má právomoc posudzovať ústavnosť zákonov a rozhodovať v sporoch medzi spolkovým vládnym orgánom a jednotlivými spolkovými krajinami.

Zeme je federálny štát, čo znamená, že sa skladá zo 16 spolkových krajín, z ktorých každá má vlastnú ústavu a vládu. Spolkové krajiny majú svoju vlastnú legislatívu a zodpovednosť za rad záležitostí, ktoré nie sú v kompetencii federálnej vlády.

 

Hlavné mesto: Berlín

Berlín je hlavným mestom Nemecka a súčasne jedným z najväčších a najznámejších miest v Európe. Nachádza sa vo východnej časti krajiny a leží na rieke Spréve.

Mesto má bohatú históriu, ktorá siaha až do 13. storočia, kedy vznikol prvé osídlenie. Počas svojej histórie prešiel Berlín mnohými premenami, a bol hlavným mestom Pruskej ríše, Nemeckého cisárstva, Weimarskej republiky, nacistického Nemecka a Východného Nemecka (NDR) počas studenej vojny. Po zjednotení Nemecka v roku 1990 sa stal Berlín opäť hlavným mestom jednotného Nemecka.

Je známy svojimi pamiatkami a historickými miestami, ako je Brandenburská brána, Berlínska katedrála, pamätník Holokaustu a zvyšky Berlínskeho múru. Mesto je tiež domovom mnohých múzeí a umeleckých galérií, vrátane Svetového múzea, Pergamonovho múzea a Národnej galérie.

Berlín je tiež významným kultúrnym centrom s bohatým umeleckým a hudobným životom. Každoročne sa tu koná mnoho kultúrnych festivalov, koncertov a podujatí, ktoré priťahujú umelcov a návštevníkov z celého sveta.

 

Rozloha: 357 021 km2

 

Počet obyvateľov: 83 900 000 (2022)

Nemecko je známe svojou vysokou životnou úrovňou, kvalitným zdravotným systémom, vzdelávacími možnosťami a ekonomickou silou.

Má dlhú históriu migrácie, a preto je jeho populácia pomerne rozmanitá a multikultúrna. Mnoho obyvateľov má cudzie korene alebo pochádza z iných krajín.

Obyvateľstvo sa skladá z rôznych etnických skupín, náboženstiev a jazykových skupín. Najčastejšie hovoreným jazykom je nemčina, ale v dôsledku migrácie sa v krajine hovorí aj mnohými ďalšími jazykmi.

 

Pamiatky UNESCO: 51

 

 1. Pôvodné bukové lesy Karpát a staré bukové lesy Nemecka (2007) – 5 lesných lokalít v strednom a severnom Nemecku.
 2. Moderné berlínske stavby (2008)
 3. Waddenzee (2009) – Pobrežná časť severného mora plného slanísk a mokradí.
 4. Továreň Fagus v Alfelde (2011) – Budova postavená v štýle modernej architektúry a priemyselného dizajnu.
 5. Kolové obydlia z obdobia v Alpách (2011) – Kolové obydlia z obdobia 5 000 – 500 rokov pred n. l. v blízkosti jazier.
 6. Markgrófsky operný dom v Bayreuthe (2012) – Baroková stavba z 18. storočia s hľadiskom až pre 500 osôb.
 7. Horský park Wilhelmshöhe (2013) – Rozľahlý park v Kasseli.
 8. Kláštor Corvey (2014) – Areál opátstva z 9. storočia na brehu rieky Vezery.
 9. Speicherstadt a štvrť Kontorhausviertel, Hamburg (2015) – Mestské štvrte spojené s hamburským zámorským obchodom.
 10. Stavby Le Corbusiera (2016) – 17 rozličných stavieb na území Argentíny, Belgicka, Francúzska, Švajčiarska, Nemecka, Indie a Japonska.
 11. Jaskyňa a umenie z doby ľadovej v pohorí Švábska Alba (2017) – Pozostatky ľudského osídlenia staré viac ako 40 tisíc rokov.
 12. Archeologický hraničný komplex Hedeby a Danevirke (2018) – Archeologické nálezy z vikingského opevnenia.
 13. Katedrála v Naumburgu (2018) – Románsko-gotická katedrála v nemeckom meste Naumburg.
 14. Banícky región Erzgebirge/Krušnohorie (2019) – Viac ako 800 rokov stará priemyselná historická kultúrna krajina, odkiaľ sa šírili významné vynálezy a banské inovácie do celej Európy a sveta.
 15. Vodohospodársky systém v Augsburgu (2019) – Vodohospodársky systém mesta vyvíjajúci sa v postupných fázach od 14. storočia do súčasnosti.
 16. Slávne kúpeľné mestá Európy (2021) – 11 miest, ktoré sú svedectvom medzinárodnej európskej kúpeľnej kultúry, ktorá sa rozvíjala od začiatku 18. storočia do 30. rokov 20. storočia.
 17. Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes (2021) – Pozostatky hraničného opevnenia a ďalších stavieb v Nemecku, Rakúsku a Slovensku.
 18. Mathildenhöhe v Darmstadte (2021) – Kolónia umelcov Mathildenhöhe v Darmstadte so secesnými stavbami.
 19. ŠUM, židovské pamiatky miest Špyr, Worms a Mohuč (2021) – Súbor židovských pamiatok v mestách, ktoré predstavujú kolísku európskeho židovstva.
 20. Hranice Rímskej ríše – Dolnogermánsky limes (2021) – Pozostatky hraničného opevnenia a ďalších stavieb v Nemecku a Holandsku.
 21. Katedrála v Aachene (1978) – Impozantný gotický kostol nachádzajúci sa v meste Aachen.
 22. Katedrála Panny Márie a sv. Štefana v Špyre (1981) – Románska bazilika z 11. storočia.
 23. Würtzburská rezidencia (1981) – Jeden z najväčších barokových palácov v Nemecku.
 24. Kostol vo Wies (1983) – Pútnický kostol postavený v štýle bavorského rokoka.
 25. Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühle (1984) – Prvé rokokové zámky v Nemecku.
 26. Hildesheim – katedrála sv. Márie a kostol sv. Michala (1985) – Oba kostoly majú dlhú históriu a sú kultúrnymi a historickými pokladmi mesta Hildesheimu.
 27. Rímske stavebné pamiatky, katedrála sv. Petra a kostol Panny Márie (1986) – Komplex architektonických pamiatok v Trieri.
 28. Kráľovská záhrada Dessau-Wörlitz (2000) – Je jedným z najvýznamnejších krajinárskych parkov v Nemecku.
 29. Kláštorný ostrov Reichenau (2000) – Ostrov nachádzajúci sa v Bodamskom jazere.
 30. Uhoľná baňa Zollverein v Essene (2001) – Historický komplex nadol v priemyselnej oblasti v Severnom Porýní-Vestfálsku.
 31. Historické centrá miest Stralsund a Wismar (2002) – Stredoveké mestá na pobreží Baltu, ktoré boli hlavnými obchodnými centrami hanzy v 14. a 15. storočí.
 32. Údolie horného Rýna (2002) – 65km dlhý úsek údolia Rýna s hradmi, historickými mestami a vinicami.
 33. Park Muzakowski (2004) – Krajinný park pozdĺž rieky Neisse tvoriaci hranicu s Poľskom.
 34. Brémy (2004) – Radnica a socha Rolanda na Marktplatz.
 35. Regensburg (2006) – Staré mesto a mestský dvor. Komplex historických budov a stavieb zahŕňajúci pamiatky od rímskych čias do súčasnosti.
 36. Hranice rímskeho impéria (1987) – Zvyšky 550 km dlhého hraničného valu.
 37. Hanzové mesto Lübeck (1987) – Zachovalé historické centrum tohto nemeckého mesta.
 38. Paláce a parky Postupimi a Berlína (1990) – Konkrétne areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel.
 39. Opátstvo Lorsch (1991) – Bývalé benediktínske opátstvo a karolínska pamiatka.
 40. Bane v Rammelsbergu, mesto Goslar a vodohospodársky systém Horného Harza (1992)- Technická pamiatka rudných baní, zachovalé staré mesto a vodný systém kanálov a odvodnenie zaisťujúce energiu pre baníctvo.
 41. Kláštor Maulbronn (1993) – Cisterciánsky kláštor a najlepšie zachovaný kláštorný komplex severne od Álp.
 42. Ba mberg (1993) – Staré mesto, ktorého architektúra ovplyvnila severné Nemecko a Maďarsko.
 43. Quedlinburg (1994) – Zachovalé hrazdené domy, zámok a románsky kostol.
 44. Hute Völklingen (1994) – Staré hute z 19. storočia, ktoré sa zachovali v pôvodnom stave.
 45. Messel (1995) – Jedným z najvýznamnejších nálezísk fosílnej fauny a flóry z obdobia treťohôr.
 46. Bauhaus (1996) – Svetoznáma škola architektúry v mestách Weimar a Desava.
 47. Katedrála sv. Petra v Kolíne nad Rýnom (1996) – Ikonická gotická katedrála.
 48. Lutherove pamätníky v Eislebene a Wittenbergu (1996) – Domy a kostoly v mestách Eisleben a Wittenberg, ktoré majú vzťah k životu Martina Luthera.
 49. Klasický Weimar (1998) – Odkazuje na obdobie v druhej polovici 18. a začiatkom 19. storočia, kedy sa mesto Weimar stalo centrom intelektuálneho a kultúrneho života.
 50. Museuminsel (1999) – Ostrov múzeí je unikátny kultúrny komplex nachádzajúci sa v centre Berlína. Obsahuje 5 múzeí postavených v rokoch 1824–1930.
 51. Hrad Wartburg (1999) – Opevnený zámok, na ktorom Martin Luther preložil Nový zákon do nemčiny.

 

Národné parky: 16

 1. Národný park Bavorský les
 2. Národný park Berchtesgaden
 3. Národný park Čierny les
 4. Národný park Eifel
 5. Národný park Hainich
 6. Národný park Hamburské wattové more
 7. Národný park Harz
 8. Národný park Jasmund
 9. Národný park Kellerwald-Edersee
 10. Národný park Müritz
 11. Národný park Dolnosaské wattové more
 12. Národný park Údolie dolnej Odry
 13. Národný park Saské Švajčiarsko
 14. Národný park Šlezvicko-holštajnské wattové more
 15. Národný park Lagunová oblasť Predné Pomořany
 16. Národný park Hunsrück-Hochwald