POĽSKO

Dátum vzniku: 11. novembra 1918

Stručné dejiny chronologicky:

966: Vznik Poľského štátu po pokrstení kniežaťa Mieszka I.

1025: Korunovanie Boleslava I. Poľského na prvého kráľa Poľska.

14. storočie: Poľsko dosahuje svoj vrchol pod vládou dynastie Piastov.

1569: Vznik Poľsko-litovskej únie, ktorá spojila Poľsko a Litovské veľkokniežatstvo pod jednu personálnu úniu.

17. storočie: Čelí interným konfliktom a vonkajším inváziám, čo vedie k postupnému oslabeniu krajiny.

1772, 1793, 1795: Tretie delenie Poľska medzi Prusko, Ruské impérium a Habsburskú monarchiu, čo viedlo k zániku Poľsko-litovskej únie.

1918: Obnovenie nezávislého Poľského štátu po prvej svetovej vojne.

1939: Poľsko je napadnuté nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom, začiatok druhej svetovej vojny.

1945: Koniec druhej svetovej vojny, Poľsko sa stáva socialistickou republikou pod vplyvom Sovietskeho zväzu.

1989: Koniec komunistickej vlády v Poľsku, začatie demokratických reforiem.

1999: Poľsko sa stáva členom Severoatlantickej aliancie (NATO).

2004: Stáva sa členom Európskej únie (EÚ).

 

Medzinárodná skratka: PL

 

Mena: poľský zlotý (PLN)

Zlotý sa delí na 100 menších jednotiek nazývaných grosz.

 

Internetová doména: .pl

 

Telefónna predvoľba: +48

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografia:

Na severe nájdeme rozsiahle pobrežné územia s krásnymi plážami na Baltskom mori. Naopak na juhu krajiny sa týčia majestátne Karpaty.

Medzi severom a juhom krajiny sa nachádzajú nížiny a pahorkatiny.

Susedí s Ukrajinou, Českou republikou, Slovenskom, Nemeckom, Ruskom, Litvou a Bieloruskom.

 

Najvyšší vrchol: Rysy 2499 m n.m.

Najvyšším vrcholom Poľska je Rysy, ktorý sa nachádza v Tatrách na hraniciach so Slovenskom.

Táto hora ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu a je súčasťou Tatranského národného parku, ktorý chráni jedinečnú prírodu a biodiverzitu v tejto oblasti.

 

Podnebie:

Podnebie Poľska je mierne kontinentálne so štyrmi výraznými ročnými obdobiami.

Letá sú teplé s priemernými teplotami okolo 20-25 °C, jesene sú mierne a farebné, zimy sú chladné s priemernými teplotami okolo 0 °C a jari sú mierne a prinášajú prebúdzanie prírody.

Podnebie sa môže líšiť v rôznych častiach krajiny.

 

Fauna a flóra:

Lesy tvoria významnú časť poľskej krajiny a dominujú predovšetkým borovice, smreky, buky, duby, brezy a javory. Národný park Białowieża, so svojim unikátnym pralesným územím, je známy svojou ochranou európskeho bizóna, čo je ohrozený druh, ktorý nájde svoj domov v tomto jedinečnom prostredí.

V nížinách a pahorkatinách Poľska nájdeme kvitnúce lúky s púpavami, margarétami, nevädzami a modricami, ktoré vytvárajú pestré a farebné scenérie.

V Poľsku nájdeme rôzne druhy vtákov, ktoré obývajú rôzne prostredie od lesov až po mokrade. Tu môžeme uvidieť sovy, datle, jastraby, volavky, myšiaky a divoké husi. Vysokohorské oblasti, ako sú Tatry a Bieszczady, zase poskytujú útočisko vzácnym vtákom, vrátane orla skalného, ktorý je obzvlášť vzácnym a cenným druhom.

 

Poľnohospodárstvo:

Hlavnými plodinami, ktoré sa pestujú v Poľsku, sú pšenica, raž, jačmeň, kukurica, repa cukrová, zemiaky a ovocie (najmä jablčné sady). Poľsko je jedným z popredných producentov obilnín a zemiakov v Európe.

V posledných rokoch sa Poľsko stalo významným producentom biopalív, predovšetkým biodieselu a etanolu, čo vytvára nové obchodné príležitosti a prispieva k znižovaniu závislosti na fosílnych palivách.

 

Ťažba surovín:

Horné Sliezsko je centrom uhliarskeho priemyslu, kde sa nachádzajú rozsiahle bane a uhoľné elektrárne.

Dôležitou surovinou je aj meď, ktorá sa ťaží najmä v oblasti Dolného Sliezska. Poľsko má bohaté zásoby medi a jej ťažba má dlhú tradíciu.

Ďalšou významnou surovinou je soľ, ktorá sa ťaží v Soľnom banskom záreze blízko Krakova. Táto soľ má nielen využitie v potravinárskom priemysle, ale tiež sa používa na priemyselné účely.

 

Priemysel:

Priemysel v Poľsku zohráva kľúčovú úlohu vo vývoji ekonomiky krajiny. Automobilový priemysel, elektronika, potravinárstvo, chémia a ťažba surovín sú hlavnými odvetviami priemyslu. Poľsko je významným hráčom na európskom trhu a priemysel prináša investície, rast a nové pracovné miesta.

 

Služby a ďalšie oblasti ekonomiky: služby, cestovný ruch, doprava, bankovníctvo, telekomunikácie, doprava

 

Prírodné a historické zaujímavosti:

Medzi najpopulárnejšie turistické atrakcie v Poľsku patria historické mestá, ako je Krakov, Varšava, Gdansk a Wrocław, ktoré majú bohaté dejiny a nádherné pamiatky. Tieto mestá lákajú turistov svojim historickým šarmom, krásnymi kostolmi, hradmi a trhmi.

Prírodné krásy sú tiež veľmi atraktívne pre turistov. Tatry, najvyššie pohoria v Poľsku, sú obľúbeným cieľom pre pešiu turistiku, lyžovanie a horolezectvo. Bieszczady, ďalší horský región, ponúka nádherné výhľady, divokú prírodu a pasienky.

Poľsko má tiež dlhé pobrežie Baltského mora s krásnymi piesočnými plážami a obľúbenými kúpeľnými mestami, ako sú Sopoty a Kołobrzeg.

 

Waterparky v Poľsku:

 

Štátne zriadenie: parlamentná republika

Štátne zriadenie je parlamentná republika. To znamená, že Poľsko je demokratickou krajinou, kde ľudia volia svojich zástupcov do vlády a parlamentu. Prezident je hlavou štátu a zastupuje Poľsko vo vzťahoch s inými krajinami. Je volený priamo ľuďmi vo všeobecných voľbách na päťročné obdobie a má právomoci, ktoré mu umožňujú vymenovať vládu a vykonávať niektoré legislatívne právomoci.

Vládaje vedená premiérom, ktorého menuje prezident. Skladá sa z ministrov, ktorí riadia jednotlivé ministerstvá a zodpovedajú za rôzne oblasti vládnej činnosti. Vláda je zodpovedná za riadenie štátnych záležitostí a implementáciu politík.

Parlament sa nazýva Sejm a skladá sa z dvoch komôr – Sejmu a Senátu. Sejm je dolnou komorou s 460 poslancami, ktorí sú volení v riadnych parlamentných voľbách na štvorročné obdobie. Senát je hornou komorou so 100 senátormi, ktorí sú volení na šesťročné obdobie. Parlament má kľúčovú úlohu v tvorbe zákonov a dozoru nad vládou.

Súdny systém je nezávislý a oddelený od výkonnej a zákonodarnej moci. Súdy vykonávajú spravodlivosť a obhajujú práva občanov. Majú právomoc rozhodovať v civilných a trestných prípadoch a preskúmavať ústavnosť zákonov.

 

Hlavné mesto: Varšava

Nachádza sa v strednom Poľsku na rieke Visle. Mesto má dlhú históriu, ktorá siaha až do stredoveku.

Medzi najvýznamnejšie atrakcie patrí Staré Mesto (Stare Miasto) s krásnym námestím a rekonštruovaným kráľovským palácom.

Ďalšími významnými pamiatkami sú Kráľovská cesta, ktorá spája Staré Mesto s Wilanowským palácom, moderný stred mesta s jeho mrakodrapmi a palácmi a tiež niekoľko vynikajúcich múzeí, ako je Národné múzeum a Múzeum Varšavského povstania.

Medzi najznámejšie patrí Lazienki Królewskie (Kráľovské kúpele), krásny park s palácom na vode, ktorý je obľúbeným miestom pre pikniky a prechádzky.

 

Rozloha: 312 679 km2

 

Počet obyvateľov: 38 200 000 (2022)

Poľsko je prevažne homogénnou krajinou, kde viac ako 95 % populácie tvoria Poliaci. Poľský jazyk je hlavným jazykom v krajine a je tiež jediným úradným jazykom.

Katolícka cirkev má v Poľsku silnú tradíciu a je hlavným náboženstvom krajiny. Väčšina Poliakov sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi. Poľsko má však aj menšiny ďalších náboženstiev, ako sú pravoslávni kresťania, luteráni, judaisti, moslimovia a ďalší.

Mladá generácia tvorí značnú časť poľskej populácie, hoci starnúca populácia je výzvou, ktorej čelí vláda a zdravotnícky systém krajiny.

Poľsko má tiež menšiny etnických menšín, ako sú Slezania, Kašubovia, ukrajinskí, bieloruskí a nemeckí obyvatelia. Tieto menšiny majú svoje kultúrne a jazykové zvláštnosti a sú uznávané zákonom a ústavou Poľska.

 

Pamiatky UNESCO: 17

 

 1. Osvienčim-Březinka (1979) – Najväčší koncentračný tábor Tretej ríše.
 2. Historické centrum Krakova (1978) – Staré mesto vrátane kráľovského hradu a opevnenia.
 3. Kráľovské soľné bane Wieliczka a Bochnia (1978) – Patria medzi významné pamiatky a dôkazy o dlhej tradícii ťažby soli v tejto krajine.
 4. Bielovežský les (1979) – Je jedným z najvýznamnejších a najstarších pralesov v Európe.
 5. Varšavské staré mesto (1980) – Historické centrum mesta, ktoré bolo po 2. svetovej vojne zrekonštruované.
 6. Staré mesto Zamość (1992) – Renesančné mesto s pôvodným pôdorysom a opevnením.
 7. Hrad Malbork rádu nemeckých rytierov (1997) – Je jednou z najväčších a najimpozantnejších stredovekých hradných pevností na svete.
 8. Stredoveké mesto Toruň (1997) – Komplex stredovekých architektonických pamiatok.
 9. Kalwaria Zebrzydowska (1999) – Architektonický komplex a pútnické miesto.
 10. Kostoly mieru v Jawore a Świdnici (2001) – Najstaršie cirkevné stavby s drevenou kostrou v Európe.
 11. Drevené kostoly v južnom Malopoľsku (2003) – Katolícke kostoly vystavané z horizontálne uložených kmeňov.
 12. Park Muźakowski (2004) – Krajinný park pozdĺž rieky Neisse a hranice s Nemeckom.
 13. Hala storočia vo Wroclawi (2006) – Historická a architektonicky význačná budova nachádzajúca sa vo Wroclawi, meste v juhozápadnom Poľsku.
 14. Karpatské drevené chrámy v Poľsku a na Ukrajine (2013) – Drevené chrámy gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v Karpatoch.
 15. Olovené, strieborné a zinkové bane v meste Tarnovice a ich vodohospodársky systém (2017) – Rozľahlý areál dole v oblasti Horného Sliezska.
 16. Región pravekých pazúrikových baní Krzemionki (2019) – Viac ako 6 000 rokov starý rozľahlý areál dole, kde sa ťažili pruhované pazúriky.
 17. Prastaré a pralesné bukové pralesy Karpát a ďalších regiónov Európy (2007) – Tieto pralesy sa nachádzajú v rôznych častiach Európy a majú dlhú históriu existencie bez zásahov človeka, čo ich robí jedinečnými prírodnými rezerváciami.

 

Národné parky: 23

 

 1. Národný park Babia Góra
 2. Bielovežský národný park
 3. Biebrzanský národný park
 4. Bieszczadský národný park
 5. Drawenský národný park
 6. Gorczanský národný park
 7. Kampinoský národný park
 8. Krkonošský národný park
 9. Magurský národný park
 10. Narwianský národný park
 11. Ojcowský národný park
 12. Pieninský národný park
 13. Poleský národný park
 14. Roztoczanský národný park
 15. Slovinský národný park
 16. Národný park Stolové hory
 17. Svätokrížsky národný park
 18. Tatranský národný park
 19. Národný park Tucholské hory
 20. Národný park ústia Warty
 21. Veľkopoľský národný park
 22. Wigerský národný park
 23. Wolinský národný park